מאת:


נקודת המוצא היא שדיון בהליך מזורז של בקשה למתן הוראות בהליכי פירוק יכלול גם הכרעה במחלוקות הנוגעות לעניין ולגבי הליכים כנגד נושאי המשרה במידה וקיימים. יחד עם זאת כאשר המחלוקות בין הצדדים מורכבות מדי עד כדי פגיעה בלתי סבירה במי מבעלי הדין, הבקשה תמחק על הסף, וההכרעה במחלוקות בין הצדדים תידון בתביעה רגילה. 
 
לאחרונה הגיעה הסוגיה לביהמ"ש העליון במסגרת ערעור על דחיה על הסף של בקשה למתן הוראות. ביהמ"ש העליון קיבל את הערעור על ההחלטה לסילוק על הסף והחזיר את התיק לביהמ"ש המחוזי על מנת שידון בבקשה למתן הוראות, על אף מורכבותה של המחלוקת.
 
הרקע לבקשה הוא הליכי פירוק שתי חברות שנמצאות בשליטת המשיבות, שבמסגרתם מונה חוקר לבחינת התנהלות החברות והמשיבות, וזאת במטרה לחקור את הסיבות לקריסתן של שתי החברות. ממצאי החקירה העלו כי במסגרת תכנית הבראה המשיבות התחייבו בהתחייבות בלתי חוזרת למתן הלוואה, אשר הופרה לשיטת החוקר. על סמך ממצאי החקירה, הגישו המפרקים - המערערים בענייננו - בביהמ"ש המחוזי בקשה למתן הוראות במסגרתה התבקש ביהמ"ש להורות למשיבות להעביר לקופת הפירוק כספים שיכסו את חלק מחובותיהן של החברות. כל זאת בהתאם להוראות סעיף 374 לפקודת החברות, שמאפשר הטלת סעד פיצוי כנגד בעל שליטה בגין מעשה שעשה שלא כדין בנוגע לחברה בפירוק. ביהמ"ש המחוזי קבע כי המסגרת הדיונית שבה בחרו המפרקים היא איננה מתאימה לבירור המחלוקת, שכן מדובר במסכת עובדתית מסועפת אשר דורשת שמיעת עדויות ובירור עובדתי אשר אינם מתאימים להליך מהיר של בקשה למתן הוראות, ועל כן נעתר לבקשת המשיבות לסלק את הבקשה על הסף.  
 
בעקבות כך הוגש הערעור דנא בביהמ"ש העליון אשר הפך כאמור את החלטת ביהמ"ש המחוזי. ביהמ"ש העליון קבע כי משלא הוגשו תצהירים הכוללים את גרסאותיהם העובדתיות של בעלי הדין, אין ביכולתו לקבוע אם המחלוקת אכן מורכבת ואיננה מתאימה להליך האמור. משכך, החזיר ביהמ"ש את התיק למחוזי על מנת שיקבע האם המשיבות הפרו את התחייבותן. עוד קבע ביהמ"ש העליון כי אם ביהמ"ש המחוזי יגיע למסקנה שאכן הופרה ההתחייבות, יוכלו המשיבות לטעון למורכבות ההליך פעם נוספת בעניין הקשר הסיבתי בין ההפרה לנזק ובעניין גובה הפיצוי. 
 
עפ"י ביהמ"ש העליון, שימוש בהליך של בקשה למתן הוראות נועד לאפשר את ביצוע תפקידו של המפרק באופן יעיל ומהיר. לצורך כך יכולה חברה בפירוק לגשת להליך זה לקבלת סעד כנגד בעל שליטה. יחד עם זאת, דיון בהליך מזורז כנגד בעל דין יתקיים רק כאשר הפגיעה בזכויותיו הדיוניות תהא מידתית וצודקת. על כן, במקרים מסוימים, כגון מורכבות המחלוקת, יסלק ביהמ"ש את הבקשה על הסף. אולם, על מנת שביהמ"ש יוכל לבחון האם המקרה שעומד בפניו אכן מורכב באופן שבירורו בהליך מזורז יפגע באופן בלתי מידתי במי מבעלי הדין, על שני הצדדים להגיש תצהירים הכוללים את גרסאותיהם העובדתיות שיתמכו בטענתם לגבי מורכבות המחלוקת.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מגמות ותהליכים בדיני חדלות פירעון, לרבות בעקבות משבר הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עינבל רחמים-אביטל עו"ד

איזון אינטרסים הוא שם המשחק בעולם המשפט. כך גם בדיני חדלות פירעון נדרש לאזן בין האינטרסים השונים של הגורמים המעורבים בהליך חדלות הפירעון, תוך שמירה על יציבות כלכלית של שוק החברות והעסקים ומטרות ערכיות שחשובות לחברה בכללותה.

הרמת מסך נגד בעל מניות המתקשר בשם חברה חדלת פירעון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בתביעה כספית בערעור על פסק דינו של בית משפט השלום במסגרתו נקבע כי יש לחייב את בעל המניות בחברה בחוב של החברה, מאחר וזה התקשר בהסכם בשם החברה לאחר שהחברה הייתה חדלת פירעון וכאשר היה ברור לו כי החברה לא תוכל לעמוד בהסכם.

תביעות נגד נושאי משרה ורואי חשבון במסגרת הליכי חדלות פירעון של תאגידים

מאת: ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח; שי גליקמן, עו"ד; עינבל רחמים-אביטל, עו"ד; עומר לוי, עו"ד

בית המשפט העליון קבע לאחרונה כי קיימת אפשרות על פי הדין להכיר בזכויות תביעה נגד רואי חשבון מבקרים של חברה ככאלו שעומדות לבעלי תפקיד מטעם בית המשפט בעת הליכי חדלות פירעון ולא רק לנושי החברה. בכך קבע כי קיימת אפשרות בדין לחייב רואי חשבון מבקרים באחריות ישירה כלפי החברה המבוקרת ובעלי מניותיה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.