מאת:

הפסיקה בנושא שלילת פיצויי פיטורים אינה עקבית, ועדיין לא נקבעה הלכה ברורה לכן לא ניתן לדעת כיצד ינהג ביהמ"ש וכל מקרה נידון לגופו ובהתאם לנסיבותיו הספציפיות.  ככלל, המדיניות המנחה את ביהמ"ש הינה כי פיטורים לכשעצמם, אף תוך כדי תשלום פיצויי הפיטורים הינם עונש חמור על כן לא בקלות ראש ישלול ביהמ"ש את פיצויי הפיטורים. 
 
במקרה של שלילת פיצויי פיטורים יש לבחון את הנסיבות הספציפיות במקרה, חומרת הנזק שנגרם למעביד, ההתרעה הנדרשת כלפי עובדים אחרים, משך תקופת העבודה, טיב היחסים בין הצדדים (מידת האמון והאמינות בין הצדדים) ואת תרומתו של העובד לחברה. 
ע"פ סעיפים 16-17 לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג 1963, ניתן לשלול או להפחית פיצויי פיטורים, כאשר יש הסכם קיבוצי החל על העובד והמעביד יבחן ביהמ"ש את הוראות ההסכם הקיבוצי בנוגע להפרות משמעת ופיטורים ללא פיצויים או פיצויים חלקיים. כשאין הסכם קיבוצי כאמור, ביהמ"ש בלבד רשאי לאשר את שלילת או הפחתת הפיצויים על פי תקנון העבודה בתעשייה המדוברת.
 
בפסק דין חדש, תע"א 1284/10 חוסין חוג'יראת, מחמוד גדיר נגד טופ זרעים בע"מ (112) 1237, נדון מקרה בו שני עובדים פוטרו ונשללו מהם פיצויי הפיטורים וההודעה המוקדמת לאחר שהתגלה כי לקחו לביתם ארגז עגבניות שהיו מיועדות לאשפה ללא אישור. הנתבעת היא חברה העוסקת במחקר ובפיתוח זני עגבניות ושיווק זרעיהם. עגבניות שמגודלות על ידה ואינן נחוצות לה לשם השבחת זרעים עתידית, מועברות לאחר מיון לאשפה או למאכל בהמות.
בעקבות המקרה הושעו התובעים מהעבודה עד להחלטה אחרת, ולאחר שקוימה להם ישיבת שימוע, קיבלו מכתב פיטורים בנוסח זהה לפיו הם מפוטרים לאלתר בשל ביצוע עבירות משמעת חמורות. 
 
בית הדין האזורי לעבודה קיבל חלקית את תביעתם בהתחשב בכך שלא דובר בעגבניות בעלות ערך ובשים לב להוראות תקנון העבודה של התאחדות התעשיינים, לא דובר בהפרת משמעת המצדיקה את הסנקציה החמורה שננקטה כלפיהם.
נקבע כי אסור היה לתובעים לקחת עגבניות לצריכה ביתית, לרבות כאלה המיועדות ל"חיסול". ומאחר שהחברה עסקה דווקא בפיתוח של זרעים, ניתן להבין מדוע היא אינה מעוניינת שהעגבניות שמכילות את הזרעים ייצאו אל מחוץ לשליטתה ללא ידיעתה. 
בהקשר זה, בוחן ביהמ"ש את משקל וגודל הנזק, אילו העגבניות היו מגיעות לגורם שהיה עושה בהם שימוש מחקרי והיה גורם לה נזק כבד, התייחסות ביהמ"ש הייתה שונה. 
 
ע"פ סעיפים 16-17 לחוק פיצויי פיטורים וע"פ ההלכה הפסוקה, נדרש בית הדין להוראות תקנון העבודה הכלול בהסכם הקיבוצי הכללי שבין התאחדות התעשיינים להסתדרות הכללית, הכולל פירוט של הפרות משמעת שונות ולצדן מדרג עונשים. בתוך כך, בתקנון רשימת הפרות משמעת הכוללות בצדן סנקציה גורפת של שלילת פיצויי הפיטורים, ובכלל זאת גניבה, מעילה ומסירת סודות המעביד. 
 
לדעת בית הדין, מאחר שדובר בעגבניות אשר לכשעצמן לא היו בעלות ערך כלשהו, אין אפשרות לקבוע שלקיחתן הייתה בגדר של "גניבה" או "מעילה", ולפיכך לא הייתה הצדקה להחיל לגבי התובעים את הסנקציה החמורה שבתקנון. על אותו משקל, אין לראות בפעולת התובעים כניסיון למסירת סודות החברה ומדובר לכל היותר בהתנהגות בלתי נאותה, שבה התובעים לקחו לעצמם דבר מה שאינו בעל ערך לכשעצמו מבלי לקבל היתר לכך. 
לפיכך, סבר בית הדין כי ניתן להגדיר את התנהלות התובעים בהתאם לסעיף אחר בתקנון, העוסק בעובד שלא ציית להוראות ההנהלה בקשר לעבודה ומונה סנקציות "קלות" יותר.
 
ע"פ גישת ביהמ"ש נכון לקבוע שהפיטורים לכשעצמם הם סנקציה משמעתית מספיקה בנסיבות המקרה ואולי אף חמורה מדי, ואין מקום לשקול להחיל על התובעים סנקציה נוספת מעבר לעצם הפיטורים. 
בתי המשפט מתייחסים לגניבה ממעביד כעבירה חמורה הפוגעת ביחסי האמון הנובעים ממערכת יחסי העבודה ויש לראותה בחומרה יתרה, עם זאת, שבאים לדון בסנקציה המתבקשת בגין פעולות מסוג זה, יש לבחון את נסיבות המקרה בכללותן ובתוך כך גם את ההקשר התעשייתי על מכלול פניו ובין חומרת הנזק שנגרם למעסיק וההרתעה הנדרשת כלפי עובדים אחרים במפעל. 
עדיין בצד כל אלה מבחינת ביהמ"ש הפיטורים כשלעצמם הם עונש חמור, לגבי שלילה או הפחתת פיצויי פיטורים, רק במקרים חמורים וחריגים יצדיקו בתי הדין פעולות אלו.
 
נציין, כי במקרה של שלילה או הפחתת פיצויי פיטורים אם לא מדובר במקרה חמור ביותר, כדאי לפנות לערכאה משפטית אשר יכולה לשנות את החלטת המעסיק. על כן, לא ממולץ להקל ראש בטיפול וכדאי מאד והיוועץ בעורך דין מתחום דיני העבודה לשם השגת התוצאות הרצויות באופן הטוב ביותר.
מכל מקום, מובהר כי אין באמור כדי להוות תחליף בכל דרך שהיא לייעוץ משפטי ומומלץ בכל מקרה לפנות לעו"ד המתמחה בתחום. 
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

שינויים בכללים להקצאת אופציות לעובדים

מאת: אלי דורון, עו"ד

משרד האוצר פרסם טיוטה לתיקון כללי מס הכנסה בנושא הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים. יחד עם זאת יש לעמוד בתנאים נוקשים לצורך זכאות להטבות אלו. מומלץ להיעזר בייעוץ משפטי לצורך עריכת תוכנית אופציות והגשתה באופן שיעמוד בתנאי הדין.

ביטוח פנסיוני לעובדים זרים

מאת: עמית גרוס, עו"ד

נושא הביטוח הפנסיוני לעובדים זרים, מעורר שאלות רבות, בין היתר, האם עובד זר זכאי להפרשות פנסיוניות? ככל שכן, האם ניתן לבצע הפרשות על שמו? האם עובדים זרים מסתננים זכאים גם כן להפרשות פנסיות? ועוד. במאמר זה, ננסה לענות על השאלות אשר הצטברו במשרדנו מקהל לקוחותינו הרחב.

ייצוג גברים במקרי הטרדה מינית בעבודה

מאת: צוות האתר

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג חברות, גורמים פרטיים וכן עסקיים, בתלונות ו/או תביעות אשר מוגשות על פי החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה כנגד עובדים ועובדות.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.