מאת:


ביום 13.3.14 התקבלה החלטה מספר חכ/23 של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה מספר 1490 (חכ/23) ביום 21.3.14 (להלן: "ההחלטה"). בהתאם להחלטה, נדרש שר האוצר לקדם משא ומתן בנוגע להסכם בילטרלי בין ישראל לארה"ב לצורך הגברת אכיפת דיני המס של ארצות הברית ושל ישראל (להלן: "ההסכם"). 
 

מטרות ההסכם:

1. הסדרת העברת מידע לרשויות המס בארצות הברית באמצעות רשות המסים בישראל, אשר תקבל מידע מגופים פיננסיים בישראל לגבי נכסים פיננסיים המוחזקים בישראל בידי אזרחי ארצות הברית, בידי בעלי Green Card או בידי תושבי ארצות הברית (להלן: "אמריקנים"), וכן לגבי נכסים פיננסיים המוחזקים בידי ישויות משפטיות שיש בהן לאמריקנים החזקה מהותית. 
 
2. הסדר יישום הוראות ה-Foreign Account Tax Compliance Act שנחקק בארצות הברית וחל על כלל הגופים הפיננסיים שאינם אמריקנים (להלן: "פטקא"). 
 
3. הסדרת העברת מידע מרשויות המס בארצות הברית לרשות המסים בישראל אודות הכנסות שמפיקים תושבי ישראל בארה"ב. 
 
ההסכם אף אמור לכלול הוראות שעניינן שמירת המידע המועבר בין הרשויות השונות ואבטחתו וכן הוראות שיגבילו את השימוש שיוכלו רשויות המס בארצות הברית לעשות במידע שיתקבל, הכל בשים לב לצורך בהגנה על הפרטיות. בהתאם להחלטה, נדרש שר האוצר להגיש הצעת חוק ליישום ההסכם, אם ייחתם. יצוין, כי ממשלת ישראל נמצאת בשלבים האחרונים לקראת החתימה על ההסכם הנ"ל בינה לבין ממשלת ארצות הברית בדבר שיפור ציות מס בינלאומי ויישום פטקא. בנוסף, לאחרונה אישרה הוועדה לעניינים פיסקליים של ארגון ה-OECD את נוסח הצהרת השרים של המדינות החברות בארגון לגבי קיום חילופי מידע אוטומטיים. כל המדינות החברות בארגון ה-OECD, למעט ישראל, כבר חתמו על אמנה לעניין זה (להלן: "האמנה"). ישראל עתידה לחתום על האמנה בקרוב, לאחר השלמת הליכי החקיקה שיאפשרו את כניסתה לתוקף בישראל.
 

משמעות האמנה:

לפי האמנה, יש לחייב את המוסדות הפיננסיים לברר את הפרטים של בעלי הזכויות בחשבונות המופקדים אצלם ולגבי אמריקאים את היותם אדם אמריקאי לפי הסכם פטקא. לאור כל האמור לעיל, פרסם משרד האוצר לאחרונה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, במסגרתה צפוי להתווסף סעיף 135ב לפקודת מס הכנסה המסמיך את שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות לזיהוי פרטים של בעל זכות בחשבון במוסד פיננסי ואופן העברתם למנהל רשות המיסים, כאשר לענין זה "מוסד פיננסי" הינו מוסד למשמורת, מוסד לפיקדונות, ישות העוסקת בהשקעות, חברת ביטוח מסוימת ומי שיקבע על ידי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כמוסד פיננסי. עם העברת פרטי בעל זכות בחשבון במוסד פיננסי למנהל רשות המיסים, תוכל רשות המיסים להעביר מידע זה לשלטונות המס בארצות הברית, בהתאם להסכם שצפוי להיחתם כאמור.
 
נציין, כי זהות בעלי החשבונות במוסדות פיננסיים נבדקת כבר היום, לצורך חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, אך לפי החוק האמור אין סמכות להשתמש במידע שנתקבל אלא לצרכי יישום החוק האמור בלבד. מבחינה זו, מטרת התקנות, העתידות להיות מותקנות מכוח התיקון לפקודת מס הכנסה, הינה לאפשר את זיהוי הבעלים בחשבונות המופקדים במוסדות פיננסיים, בנוסף לזיהוי שנעשה לפי חוק איסור הלבנת הון, כדי שישראל תוכל לעמוד בהתחייבויותיה לפי הסכמים בינלאומיים שהיא עתידה לחתום עליהם. ראוי להבהיר, כי הידוק שיתוף הפעולה בין רשות המיסים בישראל לבין רשויות המס במדינות אחרות בכלל ובארצות הברית בפרט, מגביר את חשיבותו של הליך הגילוי מרצון המאפשר לנישום לגלות מידע אודותיו לרשות המיסים בישראל תוך נטרול חשיפה פלילית.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הטבות מס לתושב חוזר ותיק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

על מנת לעודד את אזרחי ישראל לחזור ולמדינתם בשנת 2008 אושרה רפורמת מס מקיפה, שעיקרה מתן הטבות מס לתושבים חוזרים ולתושבים חוזרים ותיקים...

תכנון השלכות מס לפני רילוקיישן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

שוקלים לעשות רילוקיישן לחו"ל? - כך תתכננו את השלכות המס הנובעות מהמעבר

החשיבות בהכנת הצהרת הון יזומה לתושבים חוזרים ועולים חדשים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שחר נח, עו"ד ויועץ מס

מומלץ לכל תושב חוזר ותיק או עולה חדש, להכין "הצהרת הון יזומה" בצירוף כלל המסמכים המאמתים, כדי לקבע את ההון אשר נצבר בחו"ל, כאשר על הון זה לא חלו דיני המס בישראל בעת צבירתו בשל היותם "תושבי חוץ"...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.