מאת:


סעיף 1(א) לחוק המשכון, תשכ"ז-1967 קובע: "מישכון הוא שעבוד נכס כערובה לחיוב; הוא מזכה את הנושה להיפרע מהמשכון אם לא סולק החיוב." בעת קבלת אשראי או הלוואה מאת גוף פיננסי דוגמת בנק, דורש נותן האשראי או המלווה בטוחה כנגד האשראי הניתן. הדבר נכון גם לגבי הלוואה לרכישת דירה, לרכישת רכב וכד'. גם כאשר מדובר בהלוואות שאינן מיועדות לרכישה ספציפית דורש הבנק/ בטוחה אחרת בדמות שיעבוד של רכב / דירה / ניירות ערך וכד'.
 
הדבר נכון כאשר מדובר בהלוואה לאדם פרטי, אך מקבל משנה תוקף כאשר מדובר בהלוואה לגוף עסקי ממספר סיבות, כגון: הסכומים הנלקחים כהלוואה לגופים עסקיים לרוב גבוהים יותר מהלוואות הנלקחות על ידי אנשים פרטיים, ובנוסף, הרי שפעמים רבות לגופים העסקיים לא קיימים נכסים ממשיים אותם ניתן ליתן כבטוחה לכיסוי החוב. ברי, כי הבנק יעדיף בטוחה ממשית על נכס ערטילאי. כאשר הלווה או הלקוח לא עומד בהחזרי החוב לטובת הבנק, ולהבטחת החזר החוב שיעבדו נכס, לדוגמא - דירה, עומדת בפני הבנק האפשרות לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לפי סעיף 6 לחוק ההוצאה לפועל (להלן: "חוק ההוצל"פ").
 
חוק ההוצל"פ מבחין בין סוגי משכנתאות – ומבדיל בין הליך מימוש של משכנתא על דירת מגורים לבין מימוש של משכנתא על נכס מקרקעין אחר. ישנם תנאים לפתיחת הליך מימוש של משכנתא על דירת מגורים. האחד, פיגור של שישה חודשים בתשלומי המשכנתא. כלומר, על הבנק להמתין 6 חודשים שלמים בהם הפסיק החייב לשלם את התשלום החודשי עד שהוא רשאי לפתוח בהליכי מימוש. במידה והחייב שילם תשלום כלשהו במהלך ששת החודשים – ייזקף תשלום זה כחלק/ כל התשלום הראשון מהתשלומים שהיה על החייב לשלם וששת החודשים ימנו בהתאם לכך. מרגע פתיחת ההליך, על הבנק להגיש בקשה לפתיחת הליך אשר תכלול תיאור הנכס, סכום החוב, שטר המכנתא, נסח טאבו/ אישור זכויות (+ הסכם מכר), תצהיר לאימות החוב והעובדות ויפוי כח של הבנק. ובה יודיע הבנק לחייב כי עליו לשלם את חובו בתוך 20 יום ומשלא יעשה כן, מוזהר הוא כי עלולים להינקט הליכים של מכירת הנכס לצורך פירעון מלוא חוב ההלוואה. במסגרת 20 הימים הניתנים כאזהרה לחייב, רשאי הוא להודיע על מכר עצמי ולבקש עיכוב הליכים (הדבר דרוש אישור ע"י רשם ההוצל"פ).
 
על מנת להתחיל בהליך מימוש הדירה מוגשת בקשה על ידי הבנק למנות כונס נכסים לצורך מימוש הנכס הממושכן, בקשה זו צריכה לכלול:
- צילום אישור מסירת האזהרה לחייב.
- התייחסות לעניין הבעלות/ זכויות על הנכס.
- אישור על רישום שעבוד אצל רשם המשכונות / רשם החברות / רשם האגודות השיתופיות.
- נסח טאבו עדכני / אישור זכויות עדכני.
- דף חשבון עדכני של החייב.
- כתב התחייבות של כונס הנכסים ללא הגבלת סכום.
- כתב ויתור סודיות כונס נכסים המאפשר רשויות האכיפה והגבייה לקבל פרטים אודות נכסי החייב שאוחסנו במחסנים, והסכמת הכונס לכהן ככונס.
 
בשונה מהליך של מימוש רכב / מכונה בסיטואציה של דירת מגורים המשועבדת לבנק להבטחת החזר חוב עולות בעיות רבות ושונות כגון: בעלות משותפת בדירה / בנכס / במקרקעין – במקרים רבות מדובר בזוג/משפחה שהדירה / הנכס / המקרקעין מצויים בבעלות משותפת. במקרה שכזה עולה בעייתיות של הצורך במימוש הנכס אל מול הצורך בהגנה על זכויותיהם הסוציאליות של החייב ובני משפחתו. או אז קיימת החובה על פי סעיף 38 לחוק ההוצל"פ, לדאוג לסידור חלופי במימוש הנכס. במידה ואכן מדובר בדירת מגורים, לא יהיה רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על מכירת הנכס ועל פינוי החייב ובני משפחתו אלא לאחר שהונחה דעתו שלחייב ולבני משפחתו יהיה מקום מגורים סביר או יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר או שהועמד לרשותם סידור חלוף. בנוסף, כאשר מדובר בדירה המשמשת למגורים אך הושכרה לדיירים הדרים בעת מימוש הנכס, או אז על כונס הנכים לדאוג לפינויים של הגרים בדירה באופן שאינו פוגע בהם. בעיות מעין אלו ועוד רבות אחרות עשויות לעלות בעת כינוס דירה לצורך מימוש משכנתא/ משכון לטובת בנק או כל מלווה אחר.
 
כונס נכסים מקצועי מיומן ובעל ניסיון יהיה ער להשלכות ולבעיות שעשויות לעלות מסיטואציה שכזו כדוגמת עיקולים ושעבודים הרשומים על הדירה, בעלות משותפת בדירה/במקרקעין, בעייתיות בפינוי שוכרים, או במציאת דיור חלופי לחיי ולבני משפחתו הדרים בנכס המשועבד. כונס נכסים מיומן, אמין ויעיל ידע לתת את המענה הטוב ביותר האפשרי לסיטואציות השונות והבעיות העשויות לעלות במקרים בהם כנגד החוב לבנק משועבד רכב. לכונס הנכסים המתמנה במקרים דלעיל חובות רבים כגון: ידוע החייב בדבר ההליכים, חתירה להשגת מחיר ראוי בנסיבות העניין, פרסום בדבר ההזמנה להציע הצעות – חתירה להשגת מחיר גבוה, חובות נאמנות כלפי נושים נוספים, פנייה אל רשם ההוצל"פ לשם קבלת הוראות, אישור הוצאות, אישור הגשת תביעות לבימ"ש וכיוצ"ב, הגשת דוחות תקופתיים, התמחרות, לאחר התשלום – אישור מכר לפי סעיף 34 לחוק המכר ועוד. 
 
מומלץ בחום לבנק המעוניין בטיפול מקצועי, אדיב, יעיל ומהיר של כינוס נכסים של חייבים, להיוועץ במשרד עו"ד מקצועי ומיומן אשר הדבר בתחום בקיאותו ומומחיותו על להביא לידי ביטוי את אינטרס הבנק, גביית החובות, ידע להתמודד בצורה הטובה ביותר עם הבעיות העשויות לעלות ממצב שכזה, ואף בעת הצורך ינהל את ההליכים מול הערכאות הרלוונטיות במקצועיות, מהירות ונחישות, תוך מתן יחס אדיב על מנת להביא לבנק את התוצאה הטובה ביותר. למשרדנו ניסיון של עשרות שנים, בביצוע כל הפעולות הכרוכות במימוש שעבודים ומשכונים, הכלים והאמצעים לייעץ ולתת חוות דעת מבוססת בכל הקשור לכך, ובמידת הצורך להתנהל בלשכות ההוצאה לפועל באופן מהיר ומקצועי. לייעוץ ולייצוג פנו למשרדנו ותזכו לליווי צמוד וקשר אישי מן הרגע הראשון ועד קבלת התוצאה הרצויה. נשמח לעמוד לרשותכם בעת הצורך.
 
האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.
כינוס נכסים על דירות המשועבדות לבנק להבטחת חוב עסקי

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

ועדת החוקה אישרה את החוק להסדרי חוב בזמן הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח);צביה שיף,עו"ד

ועדת החוקה אישרה אתמול לקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4 - הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש) (עיכוב הליכים לשם גיבוש ואישור הסדר חוב), התשפ"א 2021. החוק ייכנס לתוקפו שבועיים מיום פרסומו וחברות ויחידים יוכלו להיכנס להסדר בשנה הקרובה.

חישוב גובה מענק קורונה לעסקים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); רמי זועבי, משפטן

משרדנו נותן את הליווי המשפטי המקצועי ואת הסיוע המלא בחישוב הנוסחאות והגשת הבקשות והמסמכים לרשויות המדינה - מה גובה המעניק שמגיע לכם? לחצו כאן למספרים המלאים.

מגפת חדלות הפירעון מאיימת למוטט את כלכלת ישראל

מאת: ד"ר שלמה נס, שותף מייסד בכיר במשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות'

משבר הקורונה מציב את המדינה תחת זעזוע חמור. מעבר למגיפה הבריאותית, ההשלכות הכלכליות מטרידות, אולי אף יותר. משקי בית, עסקים וחברות רבים, אשר דחו תשלומים, לקחו הלוואות, הגדילו חובות והרחיבו מסגרות אשראי – מגיעים לקווים אדומים והסכנה הגדולה ניצבת לפנינו. אם המדינה לא תפעל באופן אקטיבי להצלת המצב הכלכלי, נתעורר לתוך "מגיפה" חדשה – מגפת חדלות הפירעון.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים