מאת:

סעיף 1(א) לחוק המשכון, תשכ"ז-1967 קובע: "מישכון הוא שעבוד נכס כערובה לחיוב; הוא מזכה את הנושה להיפרע מהמשכון אם לא סולק החיוב." בעת קבלת אשראי או הלוואה מאת גוף פיננסי דוגמת בנק, דורש נותן האשראי או המלווה בטוחה כנגד האשראי הניתן. הדבר נכון גם לגבי הלוואה לרכישת דירה, לרכישת רכב וכד'. גם כאשר מדובר בהלוואות שאינן מיועדות לרכישה ספציפית דורש הבנק/ בטוחה אחרת בדמות שיעבוד של רכב / דירה / ניירות ערך וכד'.
 
הדבר נכון כאשר מדובר בהלוואה לאדם פרטי, אך מקבל משנה תוקף כאשר מדובר בהלוואה לגוף עסקי ממספר סיבות, כגון: הסכומים הנלקחים כהלוואה לגופים עסקיים לרוב גבוהים יותר מהלוואות הנלקחות על ידי אנשים פרטיים, ובנוסף, הרי שפעמים רבות לגופים העסקיים לא קיימים נכסים ממשיים אותם ניתן ליתן כבטוחה לכיסוי החוב. ברי, כי הבנק יעדיף בטוחה ממשית על נכס ערטילאי. כאשר הלווה או הלקוח לא עומד בהחזרי החוב לטובת הבנק, ולהבטחת החזר החוב שיעבדו נכס, לדוגמא - דירה, עומדת בפני הבנק האפשרות לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לפי סעיף 6 לחוק ההוצאה לפועל (להלן: "חוק ההוצל"פ").
 
חוק ההוצל"פ מבחין בין סוגי משכנתאות – ומבדיל בין הליך מימוש של משכנתא על דירת מגורים לבין מימוש של משכנתא על נכס מקרקעין אחר. ישנם תנאים לפתיחת הליך מימוש של משכנתא על דירת מגורים. האחד, פיגור של שישה חודשים בתשלומי המשכנתא. כלומר, על הבנק להמתין 6 חודשים שלמים בהם הפסיק החייב לשלם את התשלום החודשי עד שהוא רשאי לפתוח בהליכי מימוש. במידה והחייב שילם תשלום כלשהו במהלך ששת החודשים – ייזקף תשלום זה כחלק/ כל התשלום הראשון מהתשלומים שהיה על החייב לשלם וששת החודשים ימנו בהתאם לכך. מרגע פתיחת ההליך, על הבנק להגיש בקשה לפתיחת הליך אשר תכלול תיאור הנכס, סכום החוב, שטר המכנתא, נסח טאבו/ אישור זכויות (+ הסכם מכר), תצהיר לאימות החוב והעובדות ויפוי כח של הבנק. ובה יודיע הבנק לחייב כי עליו לשלם את חובו בתוך 20 יום ומשלא יעשה כן, מוזהר הוא כי עלולים להינקט הליכים של מכירת הנכס לצורך פירעון מלוא חוב ההלוואה. במסגרת 20 הימים הניתנים כאזהרה לחייב, רשאי הוא להודיע על מכר עצמי ולבקש עיכוב הליכים (הדבר דרוש אישור ע"י רשם ההוצל"פ).
 
על מנת להתחיל בהליך מימוש הדירה מוגשת בקשה על ידי הבנק למנות כונס נכסים לצורך מימוש הנכס הממושכן, בקשה זו צריכה לכלול:
- צילום אישור מסירת האזהרה לחייב.
- התייחסות לעניין הבעלות/ זכויות על הנכס.
- אישור על רישום שעבוד אצל רשם המשכונות / רשם החברות / רשם האגודות השיתופיות.
- נסח טאבו עדכני / אישור זכויות עדכני.
- דף חשבון עדכני של החייב.
- כתב התחייבות של כונס הנכסים ללא הגבלת סכום.
- כתב ויתור סודיות כונס נכסים המאפשר רשויות האכיפה והגבייה לקבל פרטים אודות נכסי החייב שאוחסנו במחסנים, והסכמת הכונס לכהן ככונס.
 
בשונה מהליך של מימוש רכב / מכונה בסיטואציה של דירת מגורים המשועבדת לבנק להבטחת החזר חוב עולות בעיות רבות ושונות כגון: בעלות משותפת בדירה / בנכס / במקרקעין – במקרים רבות מדובר בזוג/משפחה שהדירה / הנכס / המקרקעין מצויים בבעלות משותפת. במקרה שכזה עולה בעייתיות של הצורך במימוש הנכס אל מול הצורך בהגנה על זכויותיהם הסוציאליות של החייב ובני משפחתו. או אז קיימת החובה על פי סעיף 38 לחוק ההוצל"פ, לדאוג לסידור חלופי במימוש הנכס. במידה ואכן מדובר בדירת מגורים, לא יהיה רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על מכירת הנכס ועל פינוי החייב ובני משפחתו אלא לאחר שהונחה דעתו שלחייב ולבני משפחתו יהיה מקום מגורים סביר או יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר או שהועמד לרשותם סידור חלוף. בנוסף, כאשר מדובר בדירה המשמשת למגורים אך הושכרה לדיירים הדרים בעת מימוש הנכס, או אז על כונס הנכים לדאוג לפינויים של הגרים בדירה באופן שאינו פוגע בהם. בעיות מעין אלו ועוד רבות אחרות עשויות לעלות בעת כינוס דירה לצורך מימוש משכנתא/ משכון לטובת בנק או כל מלווה אחר.
 
כונס נכסים מקצועי מיומן ובעל ניסיון יהיה ער להשלכות ולבעיות שעשויות לעלות מסיטואציה שכזו כדוגמת עיקולים ושעבודים הרשומים על הדירה, בעלות משותפת בדירה/במקרקעין, בעייתיות בפינוי שוכרים, או במציאת דיור חלופי לחיי ולבני משפחתו הדרים בנכס המשועבד. כונס נכסים מיומן, אמין ויעיל ידע לתת את המענה הטוב ביותר האפשרי לסיטואציות השונות והבעיות העשויות לעלות במקרים בהם כנגד החוב לבנק משועבד רכב. לכונס הנכסים המתמנה במקרים דלעיל חובות רבים כגון: ידוע החייב בדבר ההליכים, חתירה להשגת מחיר ראוי בנסיבות העניין, פרסום בדבר ההזמנה להציע הצעות – חתירה להשגת מחיר גבוה, חובות נאמנות כלפי נושים נוספים, פנייה אל רשם ההוצל"פ לשם קבלת הוראות, אישור הוצאות, אישור הגשת תביעות לבימ"ש וכיוצ"ב, הגשת דוחות תקופתיים, התמחרות, לאחר התשלום – אישור מכר לפי סעיף 34 לחוק המכר ועוד. 
 
מומלץ בחום לבנק המעוניין בטיפול מקצועי, אדיב, יעיל ומהיר של כינוס נכסים של חייבים, להיוועץ במשרד עו"ד מקצועי ומיומן אשר הדבר בתחום בקיאותו ומומחיותו על להביא לידי ביטוי את אינטרס הבנק, גביית החובות, ידע להתמודד בצורה הטובה ביותר עם הבעיות העשויות לעלות ממצב שכזה, ואף בעת הצורך ינהל את ההליכים מול הערכאות הרלוונטיות במקצועיות, מהירות ונחישות, תוך מתן יחס אדיב על מנת להביא לבנק את התוצאה הטובה ביותר. למשרדנו ניסיון של עשרות שנים, בביצוע כל הפעולות הכרוכות במימוש שעבודים ומשכונים, הכלים והאמצעים לייעץ ולתת חוות דעת מבוססת בכל הקשור לכך, ובמידת הצורך להתנהל בלשכות ההוצאה לפועל באופן מהיר ומקצועי. לייעוץ ולייצוג פנו למשרדנו ותזכו לליווי צמוד וקשר אישי מן הרגע הראשון ועד קבלת התוצאה הרצויה. נשמח לעמוד לרשותכם בעת הצורך.
 
האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

גביית דמי מזונות בהליך חדלות פירעון

מאת: אלי דורון, עו"ד

במסגרת החקיקה הקיימת, ישנם מספר מנגנונים, המאפשרים לקבל דמי מזונות גם כאשר החייב מצוי בהליך חדלות פירעון. הן החייב והן הנושה/ זכאי למזונות יכולים לממש את זכותם, הן ביחס לסדר נשייתם והן ביחס לזכאות לקבל בסופו של יום את מלוא הסכום שנפסק, לאור העובדה כי צו ההפטר לא חל על חוב מזונות.

מימוש דירת מגורים במסגרת הליך חדלות פירעון

מאת: אלי דורון, עו"ד

חוק חדלות פירעון ביטל את ההגנה, שניתנה בעבר לדירת המגורים של פושט הרגל, ובמקביל העניק הגנה הדורשת הפעלת שיקול דעת משפטי קפדני בעת הבחירה לממש דירת מגורים. מה אומרות על כך פסיקות בית המשפט?

צו הפטר לחייב - מחיקת חובות בהוצאה לפועל

מאת: אלי דורון, עו"ד

בהליך של חדלות פירעון ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לקבלת צו הפטר, המעניק פטור לחייב מתשלום חובותיו הקיימים. הצו מגן על החייב מפני הנושים שלו ומונע מהם את האפשרות לנקוט בהליכים משפטיים כלפיו על מנת לקבל בחזרה את החוב שלהם.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.