מאת:

כינוס נכסים על רכבים המשועבדים לבנק להבטחת חוב עסקי

סעיף 1(א) לחוק המשכון, תשכ"ז-1967 (להלן: "חוק המשכון") קובע: "מישכון הוא שעבוד נכס כערובה לחיוב; הוא מזכה את הנושה להיפרע מהמשכון אם לא סולק החיוב." בעת קבלת אשראי או הלוואה מאת גוף פיננסי דוגמת בנק, דורש נותן האשראי או המלווה בטוחה כנגד האשראי הניתן. הדבר נכון גם לגבי הלוואה לרכישת דירה, לרכישת רכב וכד'. גם כאשר מדובר בהלוואות שאינן מיודעות לרכישה ספציפית דורש הבנק/ בטוחה אחרת בדמות שיעבוד של רכב/ דירה/ ניירות ערך וכד'.
 
הדבר נכון כאשר מדובר בהלוואה לאדם פרטי, אך מקבל משנה תוקף כאשר מדובר בהלוואה לגוף עסקי, ממספר סיבות, כגון: הסכומים הנלקחים כהלוואה לגופים עסקיים לרוב גבוהים יותר מהלוואות הנלקחות על ידי אנשים פרטיים, ובנוסף, הרי שפעמים רבות לגופים העסקיים לא קיימים נכסים ממשיים אותם ניתן ליתן כבטוחה לכיסוי החוב. ברי, כי הבנק יעדיף בטוחה ממשית על נכס ערטילאי.  כאשר הלווה או הלקוח לא עומד בהחזרי החוב לבנק, ולטובת החזר חוב שיעבדו נכס לדוגמא - רכב, יכול הבנק לפנות אל ההוצאה לפועל לפי סעיף 18 לחוק המשכון. או אז מוגשת בקשה על ידי הבנק למנות כונס נכסים לצורך מימוש הנכס הממושכן.
 
מינוי כונס הנכסים נעשה, על פי סעיף 53(א) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן: "חוק ההוצל"פ") לנכס מסויים, בין אם מדובר בנכסי מקרקעין (מכוח משכון או משכנתא), בין אם מדובר ברכבים ומכונות, קופות גמל, מיטלטלין, נכסים פסידים, מניות ועוד. רשם ההוצאה לפועל רשאי, על פי סעיף 53(ב) להורות כי כונס הנכסים ייתן ערובה לשם הבטחת אחריותו למילוי תפקידו. במידה שמדובר בתפיסת ומכירת רכב, מתחיל הליך כינוס הנכסים ע"י מינוי כונס נכסים, ומתן צו המתיר לכונס לתפוס את הרכב בכל עת ובכל מקום, אף לפני מסירת האזהרה בדבר פתיחת תיק ההוצל"פ לחייב, וזאת כדי לנוע מהחייב את האפשרות לסקל את ההליך, ע"י העלמת הרכב או פירוקו. תפיסת הרכב מתבצעת ע"י בעלי תפקידים כהגדרתם בחוק ההוצל"פ, המורשים לבצע פעולות מבצעיות ע"פ צווים הניתנים ע"י רשמי ההוצל"פ, והם מצווים לאחסן את הרכב מיד עם תפיסתו. משלא פורע החייב את חובו, או מגיע להסדר לסילוקו, מתבצעת שמאות על הרכב ע"י שמאי רכב מוסמך שתשמש את רשם ההוצל"פ בשלב מאוחר יותר עת נדרש לאשר את מכירת הרכב. במקביל, מתפרסמת הודעה בדבר מכירת הרכב ובה הזמנה להציע הצעות לרכישתו. ככל שתתקבל הצעה יחידה לרכישת הרכב, או שתיערך התמחרות בין המציעים, ניתנת בשלב זה לחייב ההזדמנות לפדות את הרכב, ע"י תשלום סכום ההצעה הזוכה, במידה ולא עשה כן, תוגש בקשה לרשם ההוצאה לפועל לאשר מכירת הרכב להצעה הזוכה שתישקל ביחס לשמאות שנעשתה. משנמכר הרכב הוא משוחרר מכל שיעבוד או עיקול.
 
כונס נכסים מקצועי מיומן ובעל ניסיון יהיה ער להשלכות ולבעיות שעשויות לעלות מסיטואציה שכזו כדוגמת עיקולים ושעבודים הנמצאים על הרכב, בעייתיות באיתורו טרם תפיסתו, העלמתו לצורך סיקול גביית החוב וכד'. כונס נכסים מיומן, אמין ויעיל ידע לתת את המענה הטוב ביותר האפשרי לסיטואציות השונות והבעיות העשויות לעלות במקרים בהם שועבד הרכב להבטחת חוב לבנק. באם קיימת לבנק מערכת גבייה יעילה טובה ומקצועית, קיימת אפשרות לבצע תפיסה של הרכב והכנסתו למחסן בו נשמר הרכב בתוך מספר שעות, עוד לפני מתן אזהרה לחייב. זאת, על מנת למנוע העלמת הרכב על ידי החייב או נושיו ולהבטיח אפשרות של מימוש הרכב לצורך פירעון החוב לכשיתקבל האישור לכך מרשם ההוצאה לפועל. לכונס הנכסים המתמנה במקרים דלעיל חובות רבים כגון: ידוע החייב בדבר ההליכים, חתירה להשגת מחיר ראוי בנסיבות העניין, פרסום בדבר ההזמנה להציע הצעות – חתירה להשגת מחיר גבוה, חובות נאמנות כלפי נושים נוספים, פנייה אל רשם ההוצל"פ לשם קבלת הוראות, אישור הוצאות, אישור הגשת תביעות לבימ"ש וכיוצ"ב, הגשת דוחות תקופתיים, התמחרות, לאחר התשלום – אישור מכר לפי סעיף 34 לחוק המכר ועוד. 
 
כיצד משרדנו יכול לסייע בתחום?
למשרד עורכי דין דורון טיקוצקי ושות' ניסיון רב בייצוג ובכינוס נכסים לטובת הבנקים ולטובת מלווים אחרים, כאשר הנכס הממושכן הינו רכב – ברוב המכריע של המקרים פרק הזמן העובר מרגע קבלת פניית הבנק במשרדנו, תפיסת הרכב והעברתו אל מחסן בו נשמר הרכב, על מנת שלא תתאפשר הברחת הרכב או מכירתו שלא כדין וכד', אינו עולה על יומיים ולרוב הדבר נעשה עוד באותו היום. מומלץ בחום לבנק המעוניין בטיפול מקצועי, אדיב, יעיל ומהיר של כינוס נכסים של חייבים, לשם גביית חוב, להיוועץ במשרד עו"ד מקצועי ומיומן אשר הדבר בתחום בקיאותו ומומחיותו על להביא לידי ביטוי את אינטרס הבנק, גביית החובות, ידע להתמודד בצורה הטובה ביותר עם הבעיות העשויות לעלות ממצב שכזה, ואף בעת הצורך ינהל את ההליכים מול הערכאות הרלוונטיות במקצועיות, מהירות ונחישות, תוך מתן יחס אדיב על מנת להביא לבנק את התוצאה הטובה ביותר. למשרדנו ניסיון של עשרות שנים בביצוע כל הפעולות הכרוכות במימוש שעבודים משכונים והכלים והאמצעים הנחוצים על מנת לייעץ ולתת חוות דעת מבוססת בכל הקשור לכך, ובמידת הצורך אף להתנהל בלשכות ההוצאה לפועל באופן מהיר ומקצועי. לייעוץ ולייצוג פנו למשרדנו ותזכו לליווי צמוד וקשר אישי מן הרגע הראשון ועד קבלת התוצאה הרצויה. נשמח לעמוד לרשותכם בעת הצורך.
 
* האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

3.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

גביית דמי מזונות בהליך חדלות פירעון

מאת: אלי דורון, עו"ד

במסגרת החקיקה הקיימת, ישנם מספר מנגנונים, המאפשרים לקבל דמי מזונות גם כאשר החייב מצוי בהליך חדלות פירעון. הן החייב והן הנושה/ זכאי למזונות יכולים לממש את זכותם, הן ביחס לסדר נשייתם והן ביחס לזכאות לקבל בסופו של יום את מלוא הסכום שנפסק, לאור העובדה כי צו ההפטר לא חל על חוב מזונות.

מימוש דירת מגורים במסגרת הליך חדלות פירעון

מאת: אלי דורון, עו"ד

חוק חדלות פירעון ביטל את ההגנה, שניתנה בעבר לדירת המגורים של פושט הרגל, ובמקביל העניק הגנה הדורשת הפעלת שיקול דעת משפטי קפדני בעת הבחירה לממש דירת מגורים. מה אומרות על כך פסיקות בית המשפט?

צו הפטר לחייב - מחיקת חובות בהוצאה לפועל

מאת: אלי דורון, עו"ד

בהליך של חדלות פירעון ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לקבלת צו הפטר, המעניק פטור לחייב מתשלום חובותיו הקיימים. הצו מגן על החייב מפני הנושים שלו ומונע מהם את האפשרות לנקוט בהליכים משפטיים כלפיו על מנת לקבל בחזרה את החוב שלהם.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.