מאת:

בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה יש לקחת בחשבון גם הפסדים שנצברו לאחר שנת המס 2002

סעיף 94ב' לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), יוצר במכירת מניות שלושה משטרי מס שונים החלים על אותו חלק מרווח ההון המוגדר כרווחים ראויים לחלוקה. רווחים ראויים לחלוקה שנצברו לפני 1.1.1996 אינם נהנים מכל הטבת מס ויחול עליהם מס רווחי הון בחישוב לינארי כאמור בסעיף 91 לפקודה; על רווחים ראויים לחלוקה שנצברו מיום 1.1.1996 ועד 31.12.2002 יחול שיעור המס המופחת של 10% בהתאם לסעיף 94ב(א)(2) לפקודה; ורווחים ראויים לחלוקה שנצברו החל מיום 1.1.2003, יחויבו במס בשיעור המס החל על חלוקת דיבידנד כאמור בסעיף 125ב' או 126(ב) לפקודה.
 
בפרשת צילומעתיק החזקות (1993) בע"מ (ע"מ 15918-09-09) נדון מקרה שבו מכרו יחידים ביום 5.6.2007 את מניותיהם בחברה תמורת 10,369,000 ₪, אותן רכשו ביום 13.4.1965. יודגש כי במהלך התקופה מיום 1.1.1996 ועד ליום 31.12.2002 נצברו בחברה רווחים ראויים לחלוקה בסך כולל של 11,675,592 ₪, בעוד שבשנים שלאחר מכן צברה החברה הפסדים ניכרים. בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה התעלמו מוכרי המניות מהפסדי החברה האמורים והתייחסו רק לרווחים שנצברו בה מיום 1.1.1996 ועד ליום 31.12.2002, כתוצאה עלו הרווחים הראויים לחלוקה על התמורה שהתקבלה ממכירת המניות. בהתאם לכך, דיווחו מוכרי המניות על כל רווח ההון שנוצר להם במכירת המניות כרווח ראוי לחלוקה שחייב במס בשיעור של 10% בלבד.
 
פקיד השומה דחה את עמדת מוכרי המניות וטען כי בחישוב הרווחים הראויים לחלוקה היה עליהם לקחת את כל תוצאות פעילותה של החברה מיום 1.1.1996 ועד ליום 31.12.2006 הן הרווחים והן ההפסדים דבר שהיה בו כדי להוביל לתוצאה לפיה הרווחים הראויים לחלוקה של החברה הינם בסך של 158,046 ₪ בלבד. על כן, מוקד המחלוקת בין הצדדים התייחס לשאלה האם בבואנו לחשב את החלק מתמורת המניות השווה לרווחים הראויים לחלוקה אשר נהנה מהטבות המס על פי סעיף 94ב' לפקודה, עלינו להתעלם מההפסדים המתואמים לצרכי מס שנצברו לאחר יום 1.1.2003 ולהכיר בהטבת המס על פי החישוב בכל תקופת הטבה, או שמא יש להביא בחשבון את ההפסדים ולחשב את הרווחים הראויים לחלוקה בכל תקופות ההטבה רק לאחר ניכוי ההפסדים.
 
בית המשפט המחוזי בחיפה אימץ את עמדת פקיד השומה וקבע כי בשלב הראשון, חישוב הרווחים הראויים לחלוקה צריך להיעשות ביחס לכל תקופת ההטבות, מיום 1.1.1996 ועד תום שנת המס שלפני שנת המכירה (לענייננו – 31.12.2006). אם בתקופה זו היו שנים בהן לחברה היו הפסדים מתואמים לצרכי מס, אין להתעלם מהם. אם החברה חילקה דיבידנדים מרווחים אלו, אסור להתעלם מחלוקה זו. רק לאחר שסיימנו את חישוב סך הרווחים הראויים לחלוקה שנצברו בחברה, ניתן לעבור לשלב השני של קביעת שיעור המס שיחול על רווחים אלו, כאשר לכל תקופת הטבה יקבע שיעור מס מתאים.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מסלול אדום לבוקרים, בעלי עדרי בקר בקו העימות

מאת: אלי דורון, עו"ד

את התביעות במסלול האדום יש לקדם ללא דיחוי, מועד הגשת התביעות נגזר משורה של פרמטרים, אם כי אין בנמצא צורך ב"הפסקת פעילות" שכן התקנות אינן דורשות הפסקת פעילות בענף החקלאות.

הכשרת קריפטו "שחור" - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

התנהלות משפטית מקצועית – תביא את התוצאה לטובת כל המעורבים בהצלחה רבה.

פיצוי למפונים בגין הזנחת הבית

מאת: אלי דורון, עו"ד

נזקי רכוש שנגרמו מפעולות אויב הינם נזקים ישירים ברי פיצוי, אך האם אותם נזקי הזנחה ונטישה הינם נזקים ישירים אשר יזכו את הניזוק בפיצוי?

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.