מאת:

ביחס למיסוי הכנסה שהייתה ליחיד מדמי שכירות מהשכרת דירה המשמשת למגורים בישראל, קיימים 3 מסלולים שונים כדלקמן:
 

מסלול ראשון – פטור ממס עד לתקרה:
 

יחיד הבוחר במסלול זה, זכאי לפטור ממס על הכנסה שהתה לו מדמי שכירות עד לסכום חודשי כולל של 5,080 ₪ נכון לשנת 2014 (להלן: "התקרה"). יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה מהשכרת דירות מגורים בישראל, העולה על התקרה, יהיה פטור ממס על הכנסה של דמי שכירות עד גובה התקרה לאחר שהופחת ממנה הסכום שבו עולה ההכנסה מהשכרת דירות מגורים על התקרה.
יחיד שבוחר במסלול זה לא יהא זכאי לדרוש הוצאות פחת בעבור דירת המגורים המושכרת על ידו, אם כי במידה וחלק מההכנסות מדמי שכירות חייבים במס, ניתן לדרוש הוצאות פחת באופן יחסי.
 
תנאי לתחולת פטור זה הוא שבידי המשכיר מסמך בחתימת ידו של השוכר המאשר כי הדירה משמשת לו למגורים בלבד.
 

מסלול שני – מס בשיעור של 10%:
 

לפי מסלול זה, יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה המשמשת למגורים בישראל, יהא רשאי לשלם עליה מס בשיעור של 10% מהשקל הראשון במקום המס שהוא חייב עליה לפי מדרגות המס אם ההכנסה מדמי שכירות אינה הכנסה מעסק.
 
יחיד שבוחר לשלם מס לפי מסלול זה, לא יהא זכאי לנכות פחת או הפחתה אחרת בשל הדירה, או הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי השכירות, ולא יהא זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי השכירות או מהמס החל עליה. אולם לענין חישוב מס השבח החל במכירת הדירה, יווסף לשווי המכירה הסכום המרבי של הפחת או ההפחתה שניתן היה לנכותו לפי כל דין, אילולא הבחירה במסלול זה, לתקופה שבה שילם היחיד מס בשיעור של 10%.
 
יודגש, כי הבחירה במסלול מיסוי זה מחייבת תשלום המס בגין הכנסות מדמי שכירות שהיו ליחיד בשנת 2013 עד ליום 30.1.14.
 

מסלול שלישי – מס בהתאם לשיעור המס השולי:
 

אפשרות שלישית שבה רשאי היחיד לבחור הינה תשלום מס על הכנסתו מהשכרת דירת מגורים בישראל בהתאם לשיעור המס השולי הרלבנטי לגביו באותה שנת מס.
במסגרת מסלול זה, זכאי היחיד לדרוש בניכוי את כל ההוצאות שהיו לו בייצור הכנסתו מדמי שכירות.
 

הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל:
 

יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל, רשאי לשלם עליה מס בשיעור של 15% מהשקל הראשון במקום המס שהוא חייב עליה לפי מדרגות המס אם ההכנסה מדמי שכירות אינה הכנסה מעסק.
 
יחיד שבחר לשלם מס כאמור לעיל (במקום לשלם מס לפי שיעור המס השולי הרלבנטי לגביו), אינו זכאי לנכות הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי שכירות, למעט פחת, וכן אינו זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי השכירות או מהמס החל עליה.
 
נציין כי בחירת המסלול הכדאי ביותר מבין שלושת המסלולים הנ"ל, ביחס להכנסות מדמי שכירות מהשכרת דירת מגורים בישראל, תלוי בנתונים האישיים של המשכיר, שיעור המס השולי הרלבנטי לגביו וגובה דמי השכירות החודשיים.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מסלול אדום לבוקרים, בעלי עדרי בקר בקו העימות

מאת: אלי דורון, עו"ד

את התביעות במסלול האדום יש לקדם ללא דיחוי, מועד הגשת התביעות נגזר משורה של פרמטרים, אם כי אין בנמצא צורך ב"הפסקת פעילות" שכן התקנות אינן דורשות הפסקת פעילות בענף החקלאות.

הכשרת קריפטו "שחור" - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

התנהלות משפטית מקצועית – תביא את התוצאה לטובת כל המעורבים בהצלחה רבה.

פיצוי למפונים בגין הזנחת הבית

מאת: אלי דורון, עו"ד

נזקי רכוש שנגרמו מפעולות אויב הינם נזקים ישירים ברי פיצוי, אך האם אותם נזקי הזנחה ונטישה הינם נזקים ישירים אשר יזכו את הניזוק בפיצוי?

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.