מאת:

ביום 25.12.13 פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 198), התשע"ד-2013 (להלן: "התיקון"). 
מטרת התיקון העיקרית הינה התאמת מודל המיסוי של חברת משלח יד זרה (להלן: "חמי"ז") למודל המיסוי של חברה נשלטת זרה (להלן: "חנ"ז"), תוך לקיחה בחשבון את העובדה כי בחמי"ז עסקינן במיסוי הכנסה שהתקבלה בגין מתן שירותים. 
 
במסגרת התיקון, בוטל סעיף 5(5) לפקודה הרלבנטי לחמי"ז ובמקומו נקבע הסדר חדש במסגרת פרק רביעי 1 לחלק ד' לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), שעסק עד לתיקון רק בחנ"ז.
כמו כן, התווספו לפקודה במסגרת התיקון סעיפים 75ב1 שעוסק בבעלי מניות ישראלים בחמי"ז ו- 75ב2 שכולל הוראות לעניין חישוב ההכנסה וההכנסה החייבת.
סעיף 5(5) לפקודה שבוטל, ואשר חל הן על חמי"ז והן על חנ"ז, קבע כי "דיני המס החלים" לגבי חברה כאמור שהינה תושבת מדינה גומלת, הם דיני המס באוה מדינה, ולגבי מדינה שאינה גומלת – עקרונות חשבונאיים מקובלים בישראל. הואיל וסביב סוגיית דיני המס החלים התעוררו שאלות רבות לגבי סוגי ההכנסות וסיווגן במדינה הזרה, והואיל והדגש במנגנון החמי"ז שבמסגרת התיקון הוא מיסוי התושב הישראלי, שונתה במסגרת התיקון הגדרת "דיני המס החלים" הן לגבי חמי"ז והן לגבי חנ"ז כך שלגבי חברה כאמור שהיא תושבת מדינה שאינה מדינה גומלת, יחולו דיני המס בישראל.
 
בנוסף, לגבי חברות כאמור (חמי"ז וחנ"ז) שהן תושבות מדינה גומלת, נקבע במסגרת התיקון כי בחישוב ההכנסה, ההכנסה החייבת והרווחים, ייכללו גם דיבידנד או רווח הון גם אם הם פטורים ממס או שאינם מהווים הכנסה לפי דיני המדינה הזרה, וכן סכומים שנוכו לצורך מס באותה מדינה שאינם מוכרים כהוצאה או ניכוי לפי כללי חשבונאות מקובלים.
בהתאם לתיקון, בעל מניות תושב ישראל בחמי"ז שיש לה רווחים ממשלח יד מיוחד שלא שולמו, יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים, ויחול עליו מס בשיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה.
 
כמו כן, נקבע כי באם חלה במדינת המושב של החני"ז חובת תשלום מס חברות זר, יינתן זיכוי כנגד המס החל כאמור לעיל,בגובה המס הזר ששולם בפועל בידי החברה, כשהוא מוכפל בשיעור הזכויות של בעל המניות תושב ישראל ברווחים ממשלח יד מיוחד של החני"ז.
במועד חלוקת הדיבידנד בפועל לבעל מניות שהוא חברה תושבת ישראל, שאינה חברת בית, חברה משפחתית או חברה להחזקת נכסי נאמנות, יחויב הדיבידנד במס בהתאם להוראות סעיף 126(ב) לפקודה. לעומת זאת, בחלוקת דיבידנד ליחיד, חברת בית, חברה משפחתית או חברה להחזקת נכסי נאמנות, יחויב הדיבידנד במס נוסף, לפי הוראות סעיף 126ב לפקודה ויחולו הוראות סעיף 204 לפקודה לעניין זיכוי ממס בשל מס זר ששולם על דיבידנד כאמור.
יובהר כי תחולת התיקון הינה מיום 1.1.14 (להלן: "יום התחילה") וכי סע' 75ב(ד1) לפקודה יחול על רווחים שלא שולמו ושנצברו מיום התחילה.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מסלול אדום לבוקרים, בעלי עדרי בקר בקו העימות

מאת: אלי דורון, עו"ד

את התביעות במסלול האדום יש לקדם ללא דיחוי, מועד הגשת התביעות נגזר משורה של פרמטרים, אם כי אין בנמצא צורך ב"הפסקת פעילות" שכן התקנות אינן דורשות הפסקת פעילות בענף החקלאות.

הכשרת קריפטו "שחור" - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

התנהלות משפטית מקצועית – תביא את התוצאה לטובת כל המעורבים בהצלחה רבה.

פיצוי למפונים בגין הזנחת הבית

מאת: אלי דורון, עו"ד

נזקי רכוש שנגרמו מפעולות אויב הינם נזקים ישירים ברי פיצוי, אך האם אותם נזקי הזנחה ונטישה הינם נזקים ישירים אשר יזכו את הניזוק בפיצוי?

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.