מאת:


בית המשפט קבע פטור ממס רכישה לנכה יינתן רק לצורך רכישת דירה שתשמש למגוריו בפועל

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת "לשם שיכונם" של אלה. כאשר מדובר בדירה הנרכשת על ידי בני זוג שאחר מהם הינו נכה, מוענקים שיעורי המס המופחתים גם לבן זוגו של הנכה.

במאמר מוסגר יצוין, כי הפטור ניתן לנכה שהוכר על ידי המוסד לביטוח הלאומי כסובל מנכות תפקודית בשיעור של 75% לפחות ו/או כמי שהוכר על ידי מס הכנסה כנכה בשיעור של 100% ו/או למי שהוכר על ידי מס הכנסה כנכה בשיעור של 90% ואשר נכותו הינה נכות משוקללת הנובעת מנכויות באיברים שונים ו/או למי שהינו קטוע גפה ונכותו הינה 50% לפחות.
שיעורי המס המופחתים הקבועים בסעיף הינם כדלקמן:
  • כאשר מדובר בדירתו היחידה של הנכה ושווי הדירה אינו עולה על 2.5 מיליון ₪, הרי שחלק השווי שעד לסך של 1,747,865 ₪ יחול פטור מלא ממס ואילו על חלק השווי שמעל 1,747,865 ₪ ועד לסך של 2,500,000 ₪ יחול מס בשיעור מופחת של 0.5%.
  • כאשר מדובר בדירה שאינה יחידה ו/או כאשר שווי הדירה עולה על 2.5 מיליון ₪ שיעור המס המופחת יעמוד על 0.5% החל מהשקל הראשון.
בית המשפט המחוזי בירושלים דן בערר שהוגש על ידי נכה שרכש דירת מגורים אולם לא עבר להתגורר בה אלא השכיר אותה למשך שנים אחדות ולאחר מכן מכר אותה. עם רכישת הדירה הקפיא מנהל מס השבח את שומת מס הרכישה עד שיעבור העורר להתגורר בדירה אולם משלא עבר העורר להתגורר בדירה ומשמכר אותה תיקן מנהל מס השבח את שומת מס הרכישה חייב את העורר בתשלום מס רכישה מלא בהתאם לשיעורים הרגילים החלים על מי שאינו נכה.
 
העוררים טענו כי רכשו את הדירה מתוך כוונה לעבור להתגורר בה או כלשון החוק "לשם שיכונם" אולם בשל נסיבותיהם הכלכליות לא היו להם די משאבים לביצוע ההתאמות הנדרשות בדירה ובסופו של יום הם נאלצו למכור אותה. בנסיבות אלה, טענו העוררים הם זכאים ליהנות משיעור מס הרכישה המופחת החל על נכה בשיעור של 0.5%.  

החלטת בית המשפט

בית המשפט המחוזי דחה את הערר וקבע, כי אין מקום לפרש את לשון החוק על פי כוונתו הנסתרת של הנישום אלא על פי המציאות בפועל. אין זה תפקידו של מנהל מס השבח ו/או של בית המשפט לקבוע אם אמנם התכוונו העוררים להתגורר בדירה אם לאו ועל כן בדין עשה מנהל מס השבח משהקפיא את השומה על מנת לאפשר לעוררים לעבור להתגורר בדירה שרכשו ומשלא עשו כן- חייב אותם בתשלום המס המלא.

בנוסף לכל אלה ובבחינת למעלה מהנדרש בית המשפט הביע חוסר אמון בגרסת העוררים לפיה היה בכוונתם לעבור להתגורר בדירה לנוכח העובדה, כי זו הושכרה החל מהיום הראשון ולנוכח העובדה כי על פי הראיות הקיימות היו לעוררים די משאבים לביצוע עבודות ההתאמה הנדרשות בדירה.

בשל כל אלה דחה בית המשפט את הערר
במאמר מוסגר ראוי לציין, כי ההסדר החוקי הקבוע בתקנה 11 הנ"ל יוצר מצב מעט חריג שכן הוא אינו מתנה את שיעור המס המופחת הניתן לנכה בכך שיהיה מדובר בדירתו היחידה של הנכה אלא רק בכך שהדירה תשמש לשיכונו של הנכה. במצב זה ייתכן מצב שבו נכה המתוגרר בשכירות והרוכש במקביל דירה להשקעה ששוויה מעל 2.5 מיליון ₪ לא יהנה משיעור המס המופחת ומאידך נכה בעל דירה הרוכש דירה נוספת ועובר להתגורר בה יהנה משיעור המס המופחת, על אף שלא מדובר בדירתו היחידה.
כך או כך, לנוכח פסק דינו הנ"ל של בית המשפט המחוזי זהו המצב המשפטי נכון לעת הזאת, כך שעל נכה המבקש ליהנות משיעור מס הרכישה המופחת לעבור להתגורר בדירה שאותה הוא רכש ואם לא עשה זאת, יהא עליו לשאת בתשלום מס הרכישה המלא.
"ע (מרכז) 61821-02-20 עדן יהודה נ' מנהל מס שבח נתניה)
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.