מאת:

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע, כי משניתן פסק דין מרשיע בהליך פלילי במסגרתו הורשע הנישום במעשים ו/או מחדלים המהווים עבירת מס, אין להידרש לערעור מס אזרחי במסגרתו מועלות טענות הסותרות את העובדות המפורטות בכתב האישום. למעשה העובדות העומדות בבסיס ההרשעה מהוות ראיה לטובת ההליך האזרחי באותו עניין ומשהוכחו העובדות ע"פ רף הראיות בדין הפלילי (מעל לכל ספק סביר), די בכך כדי להוות בסיס לטובת ההליך האזרחי שבאותו העניין, שם הנדרש להוכחה נמוך מהותית מזה שהוכח בהליך הפלילי שבאותו עניין.

 

רקע עובדתי

המערערים (שני זוגות) ניהלו פעילות עסקית של למתן הלוואות בריבית וניכיון שיקים מבלי לדווח על הכנסותיהם מעסק זה ומבלי לשלם את המסים החלים על ההכנסות שהפיקו מפעילותם. בשל כך הוגש נגד ארבעת המערערים כתב אישום במסגרתו הואשמו המערערים בניהול פעילות עסקית בהיקף כולל של כ- 3 מיליון ₪ בשנים 2009-2016, כאשר הכנסות הריבית הלא מדווחות מפעילות זאת הגיעו לכדי כ- 950 אש"ח. המערערים הורשעו בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום והערעור שאותו הם הגישו על פסק הדין נדחה באופן שהפך את פסק הדין המרשיע לחלוט.
במקביל להליך הפלילי הוצאו למערערים שומות בצו לשנים 2010- 2015 (חלק מהשנים שבגינן הוגש כתב האישום) במסגרתן נקבעה לאחד הזוגות הכנסה חייבת של כ- 850 אש"ח ואילו לזוג השני הכנסה חייבת של כ-900 אש"ח, כל זאת בגין אותן השנים שבגינן הוגש כתב האישום.
על אף הרשעתם בהליך הפלילי, הגישו המערערים ערעור מס על צווי השומות שהוצאו להם.
 

הבסיס המשפטי

סעיף 42א לפקודת הראיות קובע, כדלקמן: "הממצאים והמסקנות של פסק דין חלוט במשפט פלילי, המרשיע את הנאשם, יהיו קבילים במשפט אזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם אם המורשע או חליפו או מי שאחריותו נובעת מאחריות המורשע, ובכלל זה מי שחב בחובו הפסוק, הוא בעל דין במשפט האזרחי".
בנוסף קובע סעיף 42ג לפקודת הראיות, כדלקמן: "הוגשה ראיה כאמור בסעיף 42א, לא יהיה המורשע או חליפו או מי שחב בחובו הפסוק רשאי להביא ראיה לסתור, או ראיה שכבר נשמעה או הוגשה במשפט הפלילי, אלא ברשות בית המשפט, מטעמים שיירשמו וכדי למנוע עיוות דין".
במילים אחרות, ככל שמורשע נישום בהליך פלילי הרי שעובדות כתב האישום שמכוחו הורשע הנישום מהוות ראיה חלוטה בהליך אזרחי, כל עוד הנישום לא מגיש בקשה להביא ראיות לסתור את הממצאים שנקבעו בפסק הדין המרשיע.
יתרה מכך, בפסיקת בתי המשפט נקבע, כי הזכות להביא ראיות לסתור ממצאים שנקבעו בפסק דין מרשיע תינתן רק בנסיבות מיוחדות וחריגות כאשר עולה בידי הנישום להוכיח שאי הבאת הראיות תביא "לתוצאה המקפחת אותו באופן קשה" ו/או "המביאה לתוצאה בלתי צודקת בעליל". משכך, ברובם המכריע של המקרים נוטים בתי המשפט שלא לאפשר הבאת ראיות לסתור ממצאים שנקבעו בפסק דין מרשיע.
 

הכרעת בית המשפט

המערערים לא הגישו בקשה להביא ראיות לסתור את הממצאים שנקבעו בפסק הדין המרשיע. יתרה מכך, בית המשפט קבע כי גם אילו הייתה מוגשת בקשה, כאמור, סיכוייה היו קלושים שכן בנסיבות העניין לא מתקיימות נסיבות חריגות ו/או מיוחדות המצדיקות הבאת ראיות, כאמור.
לנוכח האמור קבע בית המשפט כי אין מנוס אלא לדחות על הסף את ערעור המס שהגישו המערערים לנוכח פסק הדין המרשיע שאינו משאיר מקום לדיון בערעור המס.
יחד עם זאת, קבע בית המשפט, כי יש לערוך התאמה בין סכומי ההכנסה שיוחסו למערערים במסגרת פסק הדין המרשיע לבין סכומי ההכנסה שיוחסו להם בצו השומות, כך שסכום השומה לא יעלה על הסכום שנקבע בפסק הדין המרשיע. הואיל והשומות הוצאו רק לשנים 2010- 2015 ואילו פסק הדין המרשיע ניתן ביחס לשנים 2009- 2016, קבע בית המשפט שיש לחלץ מתוך כתב האישום את השנים הרלוונטיות, כאשר בשנים 2010- 2015 יוחסה למערערים בכתב האישום הכנסה בסך כולל של כ- 740 אש"ח בלבד ולא בסכום הנקוב בצווי השומות.
לנוכח כל האמור ערעור המס אותו הגישו המערערים נדחה על הסף אולם בית המשפט הורה לפקיד השומה להפחית את צווי השומות בהתאם לסכומים שנקבעו בפסק הדין הפלילי, כאמור.
 

לסיכום

כפי שניתן ללמוד מפסק דין זה, נישום העומד בפני הליך פלילי בגין ביצוע עבירות מס לצד הליך אזרחי בשל אותן נסיבות, לא יורשה להעלות טענות הסותרות את הממצאים שנקבעו בפסק הדין הפלילי, ככל שניתן פסק דין המרשיע אותו. לנוכח זאת קיימת חשיבות רבה לניהול מושכל של שני ההליכים בידי אותו גורם, על מנת לנסות להגיע להסדר הולם עם רשויות המס בכל יריעת המחלוקת. ניהול ההליך הפלילי חייב להיעשות תוך מודעות להשלכות של הליך זה על אחריות הנישום במישור האזרחי. תיאום זה בניהול ההליכים הכרחי על מנת להימנע ממצב שבו "עונש קל" בהליך הפלילי גורר אחריו חבות כספית כבדה במישור האזרחי ולהיפך.

 

 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.