מאת:


צוואה היוצרת מחלוקת בין היורשים ומקורה בפרשנות: כיצד לפרשה נכון?

"הנה אמרו חכמינו כי מצווה לקיים דברי המת" - מצווה זו חייבה את יוסף לקיים את מצוות אביו ולהעלות את עצמותיו לארץ ישראל, וכך אכן נהג. תפיסת היסוד בדיני הצוואה מושתת על כך שיש לקיים את דברי המת, כפי שנקבעה בפסיקה הענפה במשפט הישראלי, ובמילותיו של השופט מלץ, בפס"ד אנגלמן נ' קליין: "מוסד הצוואה כולו בנוי על העיקרון של כיבוד רצון המת. ברצותו מוריש וברצותו מנשל. בניגוד לדיני החוזים מדובר כאן ברצון חד צדדי, שאינו מושפע כלל מרצונם או ממאווייהם של היורשים בכח". 

סעיף 54 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה") קובע כי צוואה מתפרשת על פי אומד דעתו של המצווה. זוהי פרשנות על פי התכלית הסובייקטיבית. ייתכנו מקרים בהם נוצר פער בין המובן של הצוואה לבין רצונו של המצווה, למשל, אם המפרש יפנה רק ללשון הצוואה מבלי לתת משקל לנסיבות בעת כתיבתה, מה שאינו משקף את אומד דעתו הסובייקטיבית של המצווה. תכלית הצוואה הם היעדים, המטרות והאינטרסים אשר הצוואה נועדה להגשים. על הפרשן לבחור במשמעות, אשר יותר מכל משמעות אחרת, מגשימה את התכלית המונחת ביסוד הצוואה. ניתן להוכיח רצון זה באמצעות ראיות או בדרך של הנחה באשר לרצונו הריאלי של המצווה האינדיווידואלי. כל עוד ההנחה לא נסתרה אנו מתייחסים אליה כרצון הריאלי. קיימים מצבים בהם קיים ניגוד בין התכלית האובייקטיבית והתכלית הסובייקטיבית, וידה של התכלית הסובייקטיבית על העליונה.

 

על פניו, לפי סעיף 54 הנ"ל, פירוש צוואה תעשה כדלקמן:
א. קוראים את הצוואה ומנסים לדלות מהמסמך את אומד דעתו של המצווה. אם הניסיון הצליח, יש לקיים הצוואה כלשונה וכפשוטה.
ב. נקראה הצוואה כולה ואין להבין בבירור למה התכוון המצווה, יש לנסות ולהביא ראיות חיצוניות היכולות לשפוך אור על פירושה.

אם גם לאחר ניסיונות אלה קיימים ספקות בנוגע לפרשנות המסמך שלפנינו או של חלק ממנו, ואפשר לתת פירושים שונים סבירים לכתוב, יש להעדיף פירוש המקיים את הצוואה על פני פירוש הגורם לביטולה. הטוען כי יש בצוואה טעות, טעות סופר או שנערכה כתוצאה של השפעה בלתי הוגנת, או הטוען טענה על פי שאר הסעיפים הקובעים את בטלות הצוואה, יש להרשות לטוען להביא את ראיותיו ולהוכיח את טענותיו.

השופט ברק, בפס"ד טלמצ'יו נ' האפוטרופוס הכללי, מחלק את מלאכת הפרשנות לשתיים:
1. פרשנות במובן הצר – פרשנות המוגבלת ללשון הצוואה. השופט-פרשן אינו רשאי להוסיף ללשון הצוואה או לגרוע ממנה. כל כוחה של הפרשנות הוא במתן משמעות לטקסט של הצוואה.
2. פרשנות במובן הרחב – מאפשר, במקרים מסוימים, הגשמת אומד דעתו של המצווה, גם אם לאומד דעת זה אין עיגון בלשון הצוואה.

 

השופט ברק מנה רשימה, לא סגורה, של המקרים המיוחדים בהם תתאפשר הפרשנות במובן הרחב:
- תיקון לשון הצוואה בשל טעות.
- השלמת החסר (לאקונה).
- הגשמה בקירוב.
- תחליף אומד דעתו של המצווה.

הפרשנות הליברלית אותה מציג השופט ברק, חותרת להגשמת המצווה "לקיים דברי המת". אך יש לנקוט משנה זהירות שמא תפורש הצוואה לפי הגיונו וטעמו של הפרשן, העלולים להחטיא את האמת שבאומד דעת המנוח. לפיכך, גם במקרים בהם הצוואה ברורה ונהירה ברמה הלשונית-מילולית שבה היא מנוסחת, ייתכן מאד כי פרשנותה הסובייקטיבית והתכליתית שונה לחלוטין. 

צוואה היוצרת מחלוקת בין יורשים

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

גירושים בעקבות מגפת הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

המתח הנגזר מהמגפה, מהמחלה, מהחובה לשמור ולהקפיד, הלחץ הכלכלי, הרצון לשמר את מקור הפרנסה וכו', כל אלה רק הוסיפו לחצים והביאו זוגות רבים למצבים חדשים, שונים מאלה אשר היו מכירים בעבר.

הקורונה בבחינת נסיבות לא צפויות לעניין סיכול חוזה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו"ד

התפרצות הקורונה הינה בבחינת נסיבות שלא ניתן היה לצפותן לעניין סיכול חוזה: אמירה חשובה של בית המשפט המחוזי בסוגיה אקטואלית שעולה במלוא העוצמה סביב הסגר השלישי - הפרות הסכמים בשל משבר הקורונה.

להתכונן משפטית וכלכלית ליום של אחרי הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו"ד

"חגיגת החיסונים" בארץ מפיחה בכולנו תקווה שהנה יש אור בקצה המנהרה אליה נכנסנו עם פרוץ מגפת הקורונה - אך יש לזכור כי ישנן השלכות רבות להכרזה על סיום תקופת המשבר הרשמי בישראל, השלכות שעלולות להיות פליליות או טומנות בחובן עלות גבוהה וחשוב לפעול מבעוד מועד ולהיערך בהתאם.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם