מאת:

ביטול צוואה מאוחרת - עילות ודרכים לביטול הצוואה

סכסוכי ירושה הם תופעה מצערת הפוקדת משפחות לא מעטות. בראש ובראשונה סכסוכי ירושה גורמים לפגיעה קשה במרקם היחסים בתוך המשפחה באופן שקשה לתקנם בהמשך וכן להוצאת משאבי כסף וזמן רבים הנדרשים לצורך הבירור המשפטי של הסכסוך. יתרה מזאת, סכסוכי ירושה הם הדבר האחרון אותו ייחל המוריש ובנוסף יש בהם, לא אחת, כדי להביא לחלוקה של העיזבון באופן שונה מזה שרוצה המוריש. קורה לא אחת שאחד היורשים, לדוגמא, מעדיף לוותר, רק לא להיכנס למאבק, למרות שהדין לצידו וישנם מצבים אחרים בהם בית המשפט פוסק באופן שונה מכוונת המוריש עקב פגמים טכניים, אי ניהול ההליך המשפטי נכון, עדות בעייתית של אחד היורשים ועוד.
 
קשה להצביע על סיבה אחת מרכזית להתרחשותם של סכסוכי ירושה שכן לכל משפחה יש היסטוריה משלה, מערכת יחסים משלה, הרכב נכסים שונה, או כמו שכתב הסופר הידוע לב טולסטוי: "כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו, כל משפחה אומללה- אומללה בדרכה שלה" (אנה קרנינה).  
במאמר זה נבחן את אחת התופעות הנפוצות הגורמות לסכסוכי ירושה- מצב שבו המוריש עורך צוואה בשלב מאוחר בחייו בהגיעו לגיל קשישות ולאחר פטירתו יש הטוענים כי הצוואה אינה תקיפה ע"ס מגוון טיעונים, לפעמים מוצדקים יותר ולפעמים מוצדקים פחות.
 

צוואה מאוחרת

צוואה מאוחרת יכולה להיות תוצאה של שינוי אמיתי ולגיטימי במערך היחסים או במאזן הערכים של המוריש בשנותיו המאוחרות אך לעיתים היא גם יכולה להיות תוצאה של לחץ נפשי ו/או פגיעה נפשית או מנטלית קשה שמהם סובל המוריש בערוב ימיו. צוואה מאוחרת יכולה להיות תוצאה של מצב לגיטימי שבו בשנותיו האחרונות נקשר המוריש לבן משפחה זה או אחר או נכנס לקשר זוגי חדש אך היא גם יכולה להיות תוצאה של השפעה ולחץ פסולים מצד אותו בן משפחה או בן זוג על המוריש. בנוסף, יוצא לא אחת כי ההורה, דווקא בשנותיו האחרונות מגלה את פניו האמיתיות של מי מילדיו ו/או של כולם יחדיו, רואה מי באמת דואג לו, מי באמת מקדיש לו מזמנו ומי זונח אותו וע"ס זאת קובע למי באמת מגיע חלק מעזבונו.

מחד, זכותו של כל אדם לשנות ולתקן את צוואתו בכל עת כך שרק הצוואה האחרונה בזמן, היא המחייבת בעוד שכל הצוואות שקדמו לה הופכות לחסרות תוקף עם עריכתה של צוואה חדשה, ככול שיש סטירה בינהן. מאידך, ככל שחולפות השנים עשוי להתרחש תהליך טבעי במסגרתו כוחותיו הנפשיים ויכולותיו השכליות של האדם נחלשות. דווקא בשנותיו המאוחרות חשוף האדם יותר למניפולציות רגשיות ולניסיונות הטעיה והכשלה מצד הסובבים אותו. יורשיו של המוריש עלולים להיות מופתעים לרעה מתוכנה של צוואה מאוחרת שבעיניהם אינה משקפת את אופיו של האדם שהם הכירו בשנותיו הטובות.

איזו צוואה אם כן תהיה הצוואה המחייבת, האם צוואה קודמת שנערכה על ידי המצווה בהיותו בשיא כושרו או שמא צוואה מאוחרת אשר נערכה על ידי המצווה בערוב ימיו כאשר רצונותיו ומחשבותיו עלולות להיות מטושטשות ומעורפלות?
כאמור הדין מקנה עדיפות ברורה לצוואה המאוחרת בזמן, בבחינת רצונו האחרון של המוריש. אולם במקרים חריגים שבהם הצוואה המאוחרת נחתמה כתוצאה מהשפעה בלתי הוגנת של אחד היורשים על המוריש או כאשר מצבו המנטלי של המוריש עד כדי כך ירוד שהוא מאבד את כושרו השכלי לקבל החלטות עבור עצמו, ניתן יהיה לבטל את הצוואה המאוחרת ולהעדיף על פניה צוואה מוקדמת יותר שערך המוריש.
חשוב להדגיש כי ביטול צוואה יתאפשר במצבים חריגים ביותר שכן, לרוב נערכת הצוואה באמצעות עורך דין שתפקידו, בין היתר, להתרשם מכושרו השכלי הבסיסי של המוריש וכן לעמוד על רצונו האמיתי והכול, לא אחת, בנוכחות עדים , החותמים אף הם על הצוואה. יחד עם זאת, חשוב להבין כי עורך הדין אינו רופא, אינו עובד סוציאלי ובעיקר אינו יכול לדעת לאילו השפעות נתון המוריש מחוץ למשרדו. על כן יכולותיו של עורך הדין לבחון את חופשיות רצונו של המוריש ואת יכולותיו השכליות אינה מושלמת.
 
להלן נסקור את העילות המרכזיות לפסילת צוואה מאוחרת.
 

עילות מרכזיות לפסילת צוואה מאוחרת

 

השפעה בלתי הוגנת

סעיף 30 לחוק הירושה קובע כי צוואה שנערכה בעקבות אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית בטלה. חשוב להדגיש כי לא כל השפעה של אחד היורשים על המצווה או תלות של המצווה באחד היורשים תביא לביטול צוואה. קיומם של יחסי תלות או השפעה במערך יחסי המשפחה הינם דבר טבעי ורק מקרים חריגים של השפעה פסולה ובלתי הוגנת יביאו לביטול צוואה.

ביטול צוואה עקב השפעה בלתי הוגנת

במהלך השנים נקבעו על ידי בתי המשפט מספר מבחני עזר אשר באמצעותם נבחנת השאלה מתי קיומה של השפעה של אחד מבני המשפחה על המצווה מגיעה לכדי השפעה בלתי הוגנת המצדיקה את ביטול הצוואה.

  • מבחן העצמאות הגופנית והשכלית של המצווה - במסגרת מבחן זה יש לבחון עד כמה היה המוריש עצמאי מבחינה גופנית ושכלית בשעת עריכת הצוואה, כאשר, ככל שעצמאותו של המוריש הייתה מוגבלת, כך ניתן יהיה לראות בהשפעה שהופעלה עליו בגדר השפעה בלתי הוגנת.

  • מבחן תלות וסיוע בין הזוכה למצווה - במבחן זה נבחנת השאלה עד כמה המוריש היה תלוי במי שלטובתו נערכה הצוואה. בהקשר זה חשוב לציין כי בהחלט יתכן מצב שבו גם אם עצמאותו של המוריש הייתה מוגבלת, הרי שהוא לא בהכרח היה תלוי דווקא באותו בן משפחה שלטובתו נערכה הצוואה, אלא בבני משפחה אחרים ו/או במטפל שכיר. ככל שתלותו של המוריש בבן המשפחה שלטובתו נערכה הצוואה הייתה גבוהה יותר, כך ניתן יהיה לראות בהשפעה שהופעלה עליו בגדר השפעה בלתי הוגנת.
  • מבחן קשרי המצווה עם אחרים והיקפם - במבחן זה נבחנת השאלה עד כמה המצווה קיים קשרים חברתיים עם בני משפחה או מכרים אחרים למעט אותו בן משפחה אשר לטובתו נערכה הצוואה. ככל שקשריו של המוריש היו מוגבלים יותר ובמיוחד ככל שהזכאי על פי הצוואה פעל באופן מכוון על מנת למדר ולהרחיק את המוריש משאר בני המשפחה והמכרים כך ניתן יהיה לראות בהשפעה שהופעלה עליו בגדר השפעה בלתי הוגנת.
  • מבחן נסיבות עריכת הצוואה ומידת מעורבותו של הנהנה - במבחן זה נבחנת השאלה עד כמה היה בן המשפחה שלטובתו נערכה הצוואה פעיל בכל הנוגע לעריכת הצוואה, מי יצר את הקשר עם עורך הדין שהכין את הצוואה, מי הביא את המצווה למשרדו של עורך הדין, מה הייתה מידת המעורבות של בן המשפחה שלטובתו נערכה הצוואה בשיחות המקדימות שנערכו עם עורך הדין וכד'. ככל שמעורבותו של בן המשפחה שלטובתו נערכה הצוואה הייתה גבוהה יותר, כך ניתן יהיה לראות בהשפעה שהופעלה עליו בגדר השפעה בלתי הוגנת.
כל אלה הם בבחינת מבחני עזר ומטבע הדברים קיימים מאפיינים ייחודיים בכל מקרה ומקרה אולם ככל שארבעת מבחני העזר הנ"ל מצביעים על השפעה חזקה יותר של בן המשפחה שלטובתו נערכה הצוואה על המוריש כך יראו את ההשפעה כבלתי הוגנת.
 

היעדר כשרות משפטית

עילה נוספת לביטול צוואה מאוחרת הינה מצב שבו קיים תיעוד רפואי המעיד על פגיעה קשה בכושרו המנטלי, הקוגניטיבי או הנפשי של המצווה בשעת עריכת הצוואה המגיע לכדי חוסר יכולת לקבל החלטות עבור עצמו. סעיף 26 לחוק הירושה קובע כי צוואה שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה- בטלה. במילים אחרות, לא די בפגיעה מסוימת וגם לא בפגיעה משמעותית במצבו המנטלי של המצווה אלא רק פגיעה קשה המגיעה לכדי חוסר יכולת להבין את משמעות המסמך שעליו חתם המצווה- תביא לפסילתו.
בחינת כשרותו של המוריש לערוך צוואה נערכת על בסיס מסמכים רפואיים בלבד שנערכו בסמוך למועד עריכת הצוואה ולא על סמך עדויות של בני משפחה. במקרים כאלה לרוב ימנה בית המשפט מומחה מטעמו, אשר יקבע על בסיס המסמכים הרפואיים הקיימים האם אמנם מצבו המנטלי או הנפשי של המוריש היה כה חמור עד שהוא לא היה מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו.
 

מעורבות היורש בעריכת הצוואה

עילה נוספת לביטול צוואה הינה מעורבות פעילה של האדם שלטובתו נערכה הצוואה במעמד עריכת הצוואה. סעיף 35 לחוק הירושה קובע, כי צוואה המזכה את מי שלקח חלק בעריכת הצוואה או את בן זוגו- בטלה.

בתוך כך, נדרש עורך הדין המכין את הצוואה להקפיד על כך שכל המידע הנוגע לצוואה יימסר לו בידי המוריש בלבד וכי בזמן עריכת הצוואה ו/או חתימתה לא יהיה נוכח בחדר מי מהיורשים.

כאשר היורש על פי הצוואה מסייע לעורך הדין להכין את נוסח הצוואה ו/או נותן לו הנחיות ו/או הסברים ו/או נוכח בחדר ו/או לוקח חלק פעיל בתהליך עריכת הצוואה, עשוי הדבר להביא לבטלותה.
 

הדרכים לפסילת צוואה מאוחרת

עם לכתו של המוריש, על הצד המעוניין בקיום צוואתו האחרונה להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו קיום צוואה. עם הגשת הבקשה, מחויב המבקש להמציא אותה לכל יורשיו הפוטנציאליים של המוריש (אם המוריש הותיר אחריו ילדיו תומצא הבקשה לכל ילדיו ואם לא, אזי הבקשה תומצא להוריו ו/או לאחיו של המוריש ו/או צאצאיהם). במקביל מתפרסמת הידיעה אודות הגשת בקשה לצו קיום צוואה בעיתון יומי וברשומות. אדם המעוניין להתנגד לצוואה חייב לעשות זאת בתוך 14 יום ממועד הפרסום או מהמועד שבו הוא קיבל את ההודעה על הגשת הבקשה.
במידה ומוגשת התנגדות למתן צו קיום צוואה, עובר הדיון בהתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה.
חשוב להיות ערים לכך שביטול צוואה יכול להיעשות אך ורק על בסיס ראיות ברורות בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת על המוריש ו/או בדבר קיומה של פגיעה מנטלית או נפשית קשה של המוריש. עדויות בעל פה לגבי כוונותיו של המוריש או יחסיו עם בני משפחה כאלה ואחרים או עדויות בעל פה על דברים שנאמרו על ידי המוריש בחייו לא יביאו לביטול צוואה בכתב. רק במידה וישנן ראיות מצטברות משמעותיות המעידות על כך שהמוריש היה נתון להשפעה בלתי הוגנת כגון עדויות של מספר עדים על כך שהם ראו במו עיניהם, כי המוריש היה נתון ללחץ פיזי או נפשי כבד, התעללות, סחיטה או איומים מצד אחד היורשים או על כך שהמוריש הורחק על ידי אחד היורשים מבני משפחה וחברים בצירוף מסמכים רפואיים המעידים על חולשה נפשית או שכלית של המוריש יכולים להביא לביטול צוואה מאוחרת. בתוך כך, יינתן משקל מיוחד לעדויות של עדים חיצוניים שאינם בגדר יורשים פוטנציאליים ואינם צד לסכסוך כגון שכנים, מכרים, מטפלים, אנשי צוות רפואי וכד' על פני עדויותיהם של בני משפחה המעוניינים בתוצאות ההליך.
בהיעדר ראיות ברורות, כאמור, תינתן עדיפות לצוואה המאוחרת.

 

פסקי דין ביטול צוואה מאוחרת

לצורך ההמחשה נביא להלן שני פסקי דין מהחודשים האחרונים בהם מצא לנכון בית המשפט לבטל צוואה מאוחרת שנעשתה על ידי המוריש.

 

פסק דין בעניין ביטול צוואה מחמת השפעה בלתי הוגנת

בפסק דינו של בית משפט השלום באשדוד מיום 6.10.21 נדון מקרה שבו האם המנוחה חתמה על צוואה על פיה הבת אשר טיפלה בה בשנותיה האחרונות תהיה היורשת היחידה של נכסיה מבלי להוריש דבר לשני בניה. לאחר בחינת נסיבות המקרה קבע בית המשפט כי הצוואה נערכה כתוצאה מהשפעה בלתי הוגנת של הבת על אמה ועל כן דינה להתבטל.

בתוך כך עלה בידי יתר האחים להוכיח, כי בסמוך לפני עריכת הצוואה החתימה הבת את האם על יפוי כוח מכוחו העבירה הבת את כל כספה של האם לחשבון אחר באופן שבו העניק לה שליטה מלאה על כספי האם והפך את האם לתלויה באופן מוחלט מבחינה כלכלית בבת. בנוסף עלה בידי המתנגדים לצוואה להוכיח, כי הבת מידרה את האם משאר בני המשפחה ובאחד האירועים אף חסמה בגופה את אחיה שהגיע לביתה של האם על מנת לקחת אותה לאירוע משפחתי- אירוע שבמהלכו אף הוזמנה משטרה. כמו כן עלה בידי המתנגדים להוכיח, כי הבת נהגה להפעיל על אמה לחץ נפשי כבד לרבות צעקות ואף איומים בכך שהיא תזרוק אותה מהבית. בנוסף לכל אלה, התברר כי הבת יצרה קשר עם עורך הדין שהכין את הצוואה, הביאה את האם למשרדו ושילמה לו עבור שירותיו.
בעניין זה הוצגו בפני בית המשפט עדויות רבות ומפורטות וכן מסמכים בנקאיים והקלטה של אחת השיחות בין האם לאחד מבניה , על בסיסן הגיע בית המשפט למסקנה, כי יש לקבל את ההתנגדות ולפסול את צוואתה המאוחרת של האם.
(ת"ע (אשד') 24418-04-17 פלוני נ' פלונית)
 

פסק דין בעניין ביטול צוואה מחמת הינדר כשירות משפטית ומעורבות בעריכת הצוואה

בפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בירושלים מיום 4.11.21 נדון מקרה שבו מנוח שלא הותיר אחריו ילדים חתם על צוואה במסגרתה הוא הוריש את כל רכושו לבנה של בת זוגו (שאינו בנו), וזאת לאחר שבעבר הוא הוכרז כחסוי, כלומר הוכרז כמי שאינו כשיר לקבלת החלטות עבור עצמו בעקבות שבץ שבו הוא לקה. בסמוך לפני עריכת הצוואה יזמה בת הזוג עריכת בדיקה רפואית מחודשת למנוח וניתנה חוות דעת מעודכנת הקובעת כי המנוח כשיר לחתום על הצוואה. חוות דעת רפואית זו הוצגה לעורך הדין אשר הכין את הצוואה עבור המנוח ואשר במסגרתה הוריש המנוח את כל רכושו לבנה של בת זוגו, כאמור.

אחיו של המנוח הגישו התנגדות לצוואה בטענה שבמועד עריכת הצוואה המנוח לא היה כשיר לעשות זאת וכן בטענה להשפעה בלתי הוגנת מצד בת הזוג על המנוח.

בית המשפט דחה את טענות האחים לעניין השפעה בלתי הוגנת וקבע כי לא הוצגו ראיות מספיקות לעניין זה.
יחד עם זאת, לאחר שמונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט אשר בחן את התיעוד הרפואי שהיה קיים לגבי המנוח, קבע בית המשפט כי המנוח אכן לא היה כשיר לחתום על הצוואה במועד עריכתה וזאת לנוכח מצבו הקוגניטיבי והמנטלי הירוד במועד עריכת הצוואה. בתוך כך קבע בית המשפט כי יש להעדיף את חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט על פני חוות הדעת הרפואית שנערכה ביוזמת בת הזוג בסמוך לפני עריכת הצוואה.
בנוסף, מצא בית המשפט כי יש לבטל את הצוואה לנוכח מעורבותה של בת הזוג בעריכת הצוואה. במסגרת עדותה של עורכת הדין שערכה את הצוואה התברר, כי בת הזוג היא זו שפנתה אליה לצורך עריכת הצוואה וכי כל פרטי הצוואה נמסרו לה על ידי בת הזוג. אמנם בת הזוג לא הייתה נוכחת בחדר בעת חתימת הצוואה אולם בעת החתימה הצוואה כבר הייתה מוכנה והמנוח רק חתם על מסמך שהוכן עבורו מבעוד מועד תוך מעורבות בת הזוג. לנוכח האמור, קבע בית המשפט כי יש לבטל את הצוואה גם מכוח הוראות סעיף 35 לחוק הירושה, בשל העובדה כי זו נערכה לטובת מי שהיה מעורב בעריכת הצוואה (בת הזוג).
 

לסיכום

לסיכום, כאשר מתעורר חשש שהקשיש נתון ללחצים ו/או להשפעות בלתי הוגנות מצד מי מבני המשפחה ו/או נמצא במצב מנטלי הפוגע באופן קשה בכושר השיפוט שלו יש מקום לשקול התערבות של בני המשפחה.
התערבות זאת, ככל שהיא נעשית ברגישות ובתבונה, מתוך דאגה לטובתו של הקשיש, עשויה לסייע ברמה המשפחתית, אך היא גם עשויה לסייע בהמשך ברמה המשפטית. מעורבות פעילה בנעשה עשויה לאפשר לכם למנוע מצב שבו הקשיש מוחתם על צוואה כתוצאה מהשפעה בלתי הוגנת. ככל שיתברר בעתיד, כי נחתמה צוואה כזאת, מעורבות פעילה בענייניו של הקשיש, כגון שיחות עם הקשיש, עם חוג מכריו, עם מטפליו, עם שכניו וכד' עשויים לסייע לכם לאסוף מידע וראיות חשובות אשר יאפשרו את ביטול הצוואה, ככל שזו אכן נחתמה בנסיבות המצדיקות את ביטולה. כמובן שהסיטואציה מורכבת, במיוחד שעה בה יש נכסים ושעה בה יש מספר ילדים או יורשים ומי מהם נמצא בקשר הדוק עם היורשי, במידה העולה על האחרים. למשל מצב בו המבוגר חיי בביתו של אחד מהילדים ו/או במצב בו המבוגר עובר להתגורר עם בת זוג חדשה, או במצב בו למנוח צמוד עובד זר או מטפל/ת הנמצא עמו בחלק נכבד מהזמן. כל אלה צריכים להבחן ביסודיות ועל היורשים הפוטנציאלים לפעול משפטית נכון בעוד המבוגר בחיים. יש בנמצא שורה של פעולות אותן לא אחת נכון לנקוט, לטובת מניעת סטיה ו/או עיוות מרצונו האמיתי של המנוח.

 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.