מאת:


בית המשפט המחוזי של מחוז מרכז (כבוד השופט אבי גורמן) קיבל את בקשת מנהל מס ערך מוסף נתניה לבטל לאלתר את רישום החברה כ"עוסק" לצורך חוק מס ערך מוסף, על אף קיומו של ערעור תלוי ועומד על ההחלטה בדבר מחיקת הרישום.

 
סעיף 61(ב) לחוק מס ערך מוסף מקנה למנהל סמכות לבטל רישומו של עוסק רשום "אם ראה המנהל שהנסיבות מצדיקות זאת"
סעיף 64(א) לחוק מאפשר לעוסק לערער על החלטת המנהל בדבר ביטול רישומו בפני בית המשפט המחוזי וזאת בתוך 30 יום ממועד המצאת ההודעה לידיו.
סעיף 64(ג) לחוק קובע, כי היה והוגש ערעור, כאמור, יעוכב ביצוע החלטת המנהל, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.
במילים אחרות, ברירת המחדל היא שעם הגשת ערעור על החלטת המנהל בנוגע למחיקת הרישום, רשאי העסק להמשיך לפעול כעוסק רשום עד להכרעה בערעור, אלא אם כן הוגשה בקשה מיוחדת ובית המשפט החליט על פיה, כי מחיקת הרישום תיכנס לתוקף באופן מיידי.
 

פסק הדין

במסגרת פסק הדין נדון עניינה של חב' תנע אופטימלי בע"מ אשר במועדים הרלוונטיים הייתה רשומה כעוסק בענף מכירת הדלק למכוניות והפעילה תחנת תדלוק ביישוב שיבולים. במהלך השנים 2019- 2020 שבהם פעלה החברה, מחזור הכנסותיה הסתכם בסכומים שנעו בין כ- 1.5 לכ- 2.7 מיליון ₪ לשנה. בחודשים ינואר- פברואר של שנת 2021 חל שינוי דרמטי בהיקף פעילותה המדווחת של החברה והיא דיווחה על מחזור עסקאות בהיקף של למעלה מ- 43 מיליון ₪ בשני חודשים אלה בלבד.
 
שינוי זה עורר את חשדו של המנהל והוא פתח בביקורת לדיווחי החברה. בעקבות ממצאי הביקורת אשר הצביעו על הגשת דיווחים כוזבים ועל פעילות פיקטיבית של החברה, בחודש 6/2021 הורה המנהל על מחיקת רישום החברה כעוסק רשום. למחרת מועד מתן ההחלטה הגישה החברה ערעור על החלטת המנהל ואילו המנהל מצדו הגיש בקשה במסגרתה הוא עתר להורות על מחיקת הרישום לאלתר, על אף קיומו של ערעור תלוי ועומד וזאת מכוח סמכותו של בית המשפט על פי הוראות סעיף 64(ג) לחוק.
 

דיון והכרעה

לאחר דיון בבקשת מנהל מס ערך מוסף קיבל אותה בית המשפט והורה לאלתר על ביטול רישומה של החברה כעוסק. במסגרת החלטתו קבע בית המשפט כי המנהל רשאי לעשות שימוש בסמכותו להורות על ביטול רישום במקרים שונים כגון מקרים שבהם מדובר בעוסק שאינו פעיל ו/או בעוסק המנהל פעילות שאינה חוקית.
 
בית המשפט ציין, כי הסמכות להורות על ביטול רישום לאלתר, על אף קיומו של ערעור תלוי ועומד, דומה במהותה לסמכותו של בית המשפט לתת סעד זמני. בהתאם לכך, לצורך הכרעה בבקשה נדרש בית המשפט לשקול את סיכויי הערעור מחד ואת מאזן הנוחות של הצדדים מאידך. בין שני השיקולים הללו מתקיימת מקבילים כוחות כך שכאשר סיכויי הרעור גבוהים במיוחד או נמוכים במיוחד יינתן משקל פחות לשאלת מאזן הנוחות ולהיפך.
בית המשפט ציין כי לא בנקל יינתן סעד זמני שכזה אולם במקרה הנוכחי, הערעור שאותו הגישה החברה הינו בעל סיכויים נמוכים במיוחד וזאת בין היתר לנוכח מכלול הנסיבות שלהלן:
  1. הגידול החד שחל במחזור הפעילות של החברה;
  2. החברה לא המציאה לעיון המנהל את המסמכים אשר נדרשו ממנה במסגרת הביקורת שנערכה לה ובפרט את פנקסי החשבוניות ואת ספר תעודות המשלוח שלה;
  3. בחקירתו של מנהל החברה נפלו סתירות משמעותיות ולא עלה ביכולתו לספק הסברים מניחים את הדעת לגבי אופי הפעילות של החברה וההגיון הכלכלי הטמון בפעילותה;
  4. החברה טענה לקיום עסקאות בסכומים של עשרות מיליוני שקלים במזומן, ללא כל תיעוד לכך שסכומי העסקאות שעליהן היא דיווחה אכן הועברו בין הצדדים לעסקה;
  5. החברה נמנעה מלהביא לעדות עדים מהותיים מטעמה כגון רו"ח של החברה, נהגים, לקוחות וכד'.
לנוכח כל אלה קבע בית המשפט כי מדובר בערעור בעל סיכויים נמוכים. יתרה מכך, בית המשפט קבע כי גם מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת רשויות המס שכן ככל שאכן מדובר בפעילות פיקטיבית בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים בחודש הרי שמדובר בפעילות הגורמת נזק עצום לקופה הציבורית ואף יתרה מכך עלולה לגרום נזק לצדדים שלישיים, אשר עשויים לקבל לידיהם חשבוניות של החברה מבלי לדעת אודות אופי פעילותה הבלתי חוקי. 
בנוסף לכל אלה, בתום הדיון החברה נמנעה מלהגיש סיכומים מטעמה ומשכך קיבל בית המשפט את בקשת המנהל כאמור והורה על ביטול רישומה כעוסק לאלתר.
 

לסיכום

אם כן, מקרה זה ממחיש פעם נוספת את החשיבות שבניהול ספרים תקין מצד אחד ואת הצורך לנקוט במשנה זהירות בעת קבלת חשבוניות מעוסקים אחרים לרבות בדיקת זהות העוסק, בדיקת רישומו העדכני כעוסק ווידוא, כי החשבונית אכן שייכת לאותו העוסק שסיפק את המוצר ו/או העניק את השירות. 
(ע"מ [מרכז] 40586-06-21, תנ"ע אופטימלי בע"מ נ' מע"מ נתניה)
 
 
 
בית המשפט החליט על ביטול רישומו של עוסק (לעניין חוק המע

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

לתאום פגישה עם עו"ד

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מכירת דירות בידי חברה לא בהכרח תיחשב לפעילות עסקית החייבת במע"מ

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בשאלה מתי מכירה של דירות מגורים בידי חברה תיחשב לפעילות המתבצעת במסגרת עסק שאותו מנהלת החברה, כך שפעילות זאת תהיה חייבת במע"מ ומתי ניתן יהיה לראות באותה המכירה כפעולה הונית של מימוש השקעה שאינה במסגרת העסק שמנהלת החברה, כך שלא יוטל עליה חיוב במע"מ.

רגולציית עסקים בתחום הקנאביס בישראל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

מאמר העוסק באופן לא ממצה, ברגולציה החלה על מי שמעוניין לעסוק בתחום הקנביס בישראל לרבות גידול הצמח, עיבוד הצמח והפיכתו לתוצר רפואי, שינוע מוצרי קנביס, הפצת תוצרי הצמח, הקמת מעבדות בדיקה וכד'.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.