מאת:


פושט רגל לא יקבל הפטר מחוב לרשות המסים שמקורו בהונאת מס

פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב קובע כי לא ינתן הפטר לחייב בגין חוב שהוא חייב לרשות המסים ואשר מקורו בעבירות מס שבהן הוא הורשע, כך שלמעשה חוב זה ימשיך לרבוץ על החייב למשך שארית חייו.
פסק הדין עסק בעניינו של חייב בן 74, רופא שיניים במקצועו. בשנת 2006 הורשע החייב בהשמטת הכנסות בהיקף של כמיליון ₪ והוטל עליו חיוב מס בסך של 600 אש"ח וכן קנס בסך של כ- 350 אש"ח. החייב שילם את חוב המס והקנס שהושת עליו בהליך הפלילי אולם במקביל להליך הפלילי פקיד השומה פתח את שומות המס של החייב לשנים קודמות והוסיף לו הכנסות נוספות בהיקף של כ- 22 מיליון ₪ תוך הטלת קנסות וריביות נוספות. ערעורי המס שהגיש החייב נגד השומות שהוצאו לו נדחו. בעקבות חבויות המס שנקבעו לחייב במסגרת השומות שהוצאו לו, מצוי החייב החל משנת 2013 בהליכי פשיטת רגל.
במסגרת הליך פשיטת הרגל כונסו ומומשו כל נכסי החייב והוא עמד בתשלום החודשי שהוטל עליו לאורך ההליך במשך כ- 8 שנים.
על רקע מכלול העובדות שלעיל ומאחר ולטענת החייב הליך פשיטת הרגל מיצה את עצמו, הגיש החייב בקשה למתן הפטר מחובותיו. בית המשפט המחוזי דן בבקשת החייב, קבע כי אכן הליך פשיטת הרגל מיצה את עצמו וכי יש ליתן לחייב הפטר מפני חובותיו לנושים האחרים אולם לא ניתן לתת לחייב הפטר מפני חובו לרשות המסים.
בית המשפט ביסס את פסק דינו על הוראות סעיף 69(א)(2) לפקודת פשיטת הרגל הקובע כדלקמן:
 
"(א)  צו ההפטר יפטור את פושט הרגל מכל חוב בר-תביעה בפשיטת רגל, חוץ מאלה:
(1)   חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה בשל קנס;
(2)   חוב או חבות שנוצרו במרמה שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה כאמור.
(3) חבות לפי פסק דין לחובתו בתובענת מזונות, להוציא מה שהורה בית המשפט במפורש לגבי החבות, במידה שהורה ובתנאים  שהורה".
 
על רקע הוראות סעיף זה קבע בית המשפט, כי העלמת מס מפני רשות המסים הינה פעולת מרמה ועל כן חוב שנוצר כתוצאה מהעלמת מס זו אינו ניתן להפטר במסגרת הליך פשיטת רגל. בתוך כך, בית המשפט אף הבהיר כי יש לראות את מלוא החבות לרשות המסים כחוב שנוצר במרמה הגם שחוב זה נקבע בהליך אזרחי והגם שהחייב שילם את הקנס שהושת עליו בהליך הפלילי. עוד הוסיף בית המשפט, כי לצורך הליכי חדלות פירעון, עצם העלמת המס מהווה פעולת מרמה, בין אם החייב הורשע בעבירת מרמה מכוח חוק העונשין ובין אם לאו.
לבסוף ציין בית המשפט, כי הסדר דומה נקבע גם בסעיף 175(2) לחוק חדלות פירעון החדש אשר החליף את פקודת פשיטת הרגל.
בשולי הדברים קבע בית המשפט כי הליך פשיטת הרגל מיצה את עצמו וכי המשך ניהולו של הליך פשיטת הרגל לא יניב תועלת ליתר הנושים של החייב לנוכח גובה החוב לרשות המסים, על כן יש לתת לחייב הפטר מכל יתר החובות אשר נוצרו לפני תחילת ההליך, למעט החוב לרשות המסים, כאמור.
משמעותו של פסק דין זה הינה, כי החייב ימשיך לשאת על גבו את החוב לרשות המסים וכי למשך שארית חייו, יהיה החייב (ובמותו גם עזבונו) חשוף להליכי גביה של הרשות, על אף שמדובר בחוב שנוצר בגין מעשים שבוצעו על ידו לפני שנים רבות.
פסק דין זה מדגיש פעם נוספת את החשיבות הרבה של הסדרה מוקדמת ככל הניתן של חבות המס אל מול רשות המסים ,במיחוד כזו שמקורה בהעלמת הכנסות, בין אם באמצעות ניהול הליכים שומתיים במטרה להגיע להסכם עם הרשות ובין אם באמצעות הליכים ערעוריים שכן ככל שהחוב אינו מוסדר, הרי שהוא ימשיך לחול על הנישום למשך כל ימי חייו ולא ניתן יהיה לקבל בגינו הפטר, גם לא בעזרת הליכי פשיטת רגל.
 
---------------------------------------------------------------------
(פש"ר 14766-12-13 פקיד שומה תל אביב 4 נ' ויזנסקי ואח')
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

פטור ממס רכישה לנכה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.