מאת:


פרסום תזכיר לתיקון פקודת מס הכנסה לעניין חובת הדיווח בגין החזקה במטבעות דיגיטליים

נבקש לעדכן אותכם, כי לאחרונה, פורסם תזכיר לתיקון פקודת מס הכנסה - תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021 (להלן: "התזכיר").

 

במסגרת התזכיר מוצע לקבוע חובת דיווח מכח סעיף 131 לפקודת מס הכנסה לגבי מי שהוא או ילדו שגילו אינו עולה על 18 שנים החיזק ביום אחד או יותר בשנת מס מסויימת נכס פיננסי דיגיטלי בשווי של 200,000 ₪ לפחות.
נזכיר לכם, כי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה הינו הסעיף אשר קובע את חובת הדיווח למס הכנסה בישראל ומונה רשימה ארוכה של החייבים בהגשת דוח.
 
כעת, מוצע להוסיף לרשימה, גם את מי שהחזיק הוא או בנו שגילו אינו עולה 18 ביום אחד או יותר בשנת מס מסוימת נכס פיננסי דיגיטלי בשווי של 200,000 ₪ לפחות, וזאת במטרה לייעל את גביית המס הנובע משימוש בנכסים פיננסיים דיגיטליים.
להלן הנוסח המוצע לתיקון סעיף 131 לפקודת מס הכנסה:
בפקודת מס הכנסה, אחרי סעיף 131(5ו) יבוא:
 
"(5ז) תושב ישראל שהחזיק, או שילדו שגילו אינו עולה על 18 שנים החזיק, ביום אחד או יותר בשנת המס נכס פיננסי דיגיטלי בשווי 200 אלף שקלים חדשים או יותר; שר האוצר יקבע את הפרטים שיכללו בטופס הדיווח לעניין השימוש בנכס פיננסי דיגיטלי.
בסעיף זה- "נכס פיננסי דיגיטלי"- יחידת ערך דיגיטלית שניתן לסחור בה או להעבירה באופן דיגיטלי ולהשתמש בה, בין היתר, כאמצעי חליפין או להשקעה, או כ זכות לבעלות, השתתפות , רווח או שימוש במיזם מסוים .""
 
התיקון המוצע צפוי להוביל לתוספת הכנסות מדינה בהיקף מוערך של כ-30 מיליון ₪ בשנת 2022, ומטרתו הינה לצמצם את היקף ההון השחור בישראל, להביא לגילוי נכסים והכנסות לא מדווחים ולשפר את איכות הביקורת של רשות המסים.  
ההצעה הינה לקבוע חובת דיווח שנתית על החזקת "נכס פיננסי דיגיטלי" –המוגדר כיחידת ערך דיגיטלית, המשמשת בין היתר לאחר מהשימושים הבאים: כאמצעי חליפין, כנכס להשקעה, כזכות לבעלות או חברות במיזם או לרווח עתידי ממיזם, או כזות לשימוש במוצר או שירות.
 
 
תיקון פקודת מס הכנסה לחובת דיווח החזקת מטבעות דיגיטליים

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

תקנות פחת מואץ לתקופת הקורונה- הודעת הבהרה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

נזכיר, כי כחלק מהצעדים שנקטה הממשלה כדי לסייע לעסקים להתמודד עם השלכותיו הכלכליות של משבר הקורונה, אישרה ועדת הכספים תקנות למתן פחת מואץ לעסקים - תקנות מס הכנסה )פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה)(הוראת שעה), התש"פ – 2020 (להלן: "התקנות").

התיישנות שומת עסקאות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

ברצוננו לעדכנכם בפסק דין שניתן ע"י בית המשפט המחוזי בבא"ש העוסק בשני ערעורים שהדיון בהם אוחד, הערעור נסב סביב החלטת המשיב לדחות את ההשגות שהגיש המערער על שומות תשומות ועסקאות שנקבעו למערער. מלבד השומות פסל המשיב את ספריהם של המערערים לשנות המס האמורות 1997-2001.

רווחים ראויים לחלוקה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

נבקש לעדכנכם, כי לאחרונה, ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין ע"א 3277/19 פקיד שומה ירושלים נ' סקמסקי ואח' (להלן: "המשיבים") אשר עסק במיסוי רווחים הראויים לחלוקה במכירת מניות בידי יחיד.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים