מאת:


למה כדאי לאנשי עסקים מישראל לבצע פעילות עסקית באתיופיה?

ממשלת אתיופיה מעודדת השקעות במדינה, אם על ידי מתן קרקעות ומים ללא תשלום, ואם על ידי מיסוי נמוך, ו/או מתן פטורים, האקלים באתיופיה נוח, מרחק טיסה קצר מישראל (רק 3 שעות!) אפשרות לקבל מענקים מיוחדים לעסקים התורמים לפיתוחה של אתיופיה בתחומי החקלאות, התעשיה, התיירות ועוד, עלות עבודת פועל זניחה, כ-2$ ליום.
 
ראוי לציין כי כיום חיים בישראל למעלה מ100,000 אזרחים ממוצא אתיופי, וכי קיימים גופים עסקיים וכלכליים רבים באתיופיה שמגלים עניין רב בישראל ומעריכים מאוד את יכולתה הטכנולוגית הגבוהה ואת האפשרויות להוציא לפועל פרויקטים בהיקפים אדירים בפרקי זמן קצרים יחסית, באמצעות חברות ישראליות. כבר כעת ראוי לציין שהיקפי הסחר בין ישראל ואתיופיה גדלים מידי חודש, וכי חברות ישראליות מצאו קרקע פוריה (תרתי משמע) לפעילות עסקית ענפה ורווחית.
 

מדוע מומלץ לבצע את הפעילות בסיוע משרדנו?

לפני כשנתיים הוקם על ידי משרדנו דסק אתיופיה-ישראל, שישמש כלשכת מסחר לצורכי קידום עסקים בין ישראל לבין מדינות אתיופיה ואריתריאה שכנתה. משרדנו כולל עשרות עורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים, אשר צבר במרוצת השנים ניסיון רב בהתנהלות בין-לאומית, בעריכת עסקאות בינלאומיות, בליווי משקיעים בחו"ל, בהקמת מיזמים בחו"ל בכלל וביזמות עסקית על אדמת אתיופיה בפרט, נותן את כל השירותים הנדרשים מהשלב של רעיון לפעילות עסקית המובא על לידי הלקוח, או על ידי משרדנו, בהתאם לידע הקיים במשרדנו של הצרכים העסקיים שיש באתיופיה וכאלה שמעודדת הממשלה המקומית לבצע, השירותים כאמור ניתנים משלב הרעיון ועד למימוש המלא וליווי בכל הסיוע המשפטי הנדרש לאורך כל חייו. משרדנו ישמח לתת את השירותים המפורטים הבאים הנדרשים לטובת קידום מיזמים עסקיים באתיופיה:
 

1. בחינת הרעיון העסקי וכדאיות יישומו באתיופיה, בשפה האמהרית, הטיגרית, הן בישראל והן באתיופיה.
1.1 קיום פגישות עם מומחים מקומיים לבחינת הרעיון העסקי.
1.2 ביקור של מומחי המשרד באתיופיה, הצגת הרעיון העסקי בפני אנשי ממשל ואנשי עסקים ומומחים בכירים בתחום הרלבנטי המוצע.
1.3 הגשת חוות דעת מקיפה לגבי סוג העסקה הכדאית ביותר, מה מבנה החברה המומלץ להקמה ואפשרויות המימון.


2. לאחר שנבחנה הכדאיות העסקית ונתקבלה ההחלטה של הלקוח להתקדם למימוש, אנחנו עוברים לשלב בחינת אפשרויות מימון הפרויקט.
2.1 אפשרות מימון עצמית.
2.2 מימון באמצעות הבנק לפיתוח אתיופיה.
2.2.1 לגבי מימון באמצעות הבנק המקומי באתיופיה, ילווה משרדנו את כל ההליך של הגשת הבקשות המתאימות לטובת גיוס ההון, ויכין את כל ההסכמים מול הבנק.


3. משרדנו יסייע כאמור, בהקמת מבנה חברות בינלאומי לטובת הפעילות המוקמת ומערך בנקאי תומך, לרבות מבנה חברות כזה שייקח בחשבון שיקולי מיסוי כדאיים, בהתאם לחוקי המיסוי באתיופיה וכן אמנות מס בינלאומיות, מבנה החברות הבין לאומי ייקח בחשבון כמובן גם שיקולי מס ישראלי ומקומי הנובעים מאופי הפעילות ומהבעלות הישראלית של הלקוח.
4. כל הפעילות של ניהול המו"מ, יצירת ההסכמים מול הבנקים, גורמי ממשלה, אנשי עסקים וספקי שירותים, יערכו בשפה האמהרית ע"י מומחי המשרד ובראשם עו"ד גיל יאסו יליד אתיופיה, בעל ניסיון ספציפי של למעלה מ-12 שנים בתחום של קידום עסקאות, יצירת קשרים ובהתנהלות מול הרשויות האתיופיות, על אדמת אתיופיה ואשר לו את היכולת לשלב בין בקיאותו והכרתו את השוק, המנטאליות, השפה ונוהג אתיופי לבין הניסיון והבקיאות המשפטית והחשבונאית של המשרד.
5. סיוע ביצירת קשרים עסקיים עם גורמים רלוונטיים באתיופיה, לרבות השתתפות במפגשים עם גורמים עסקים מקומיים ועם נציגי המערכת הבנקאית ומשרדי ממשלה.
6. ליווי וסיוע במו"מ עם גורמים אתיופיים שימצאו מתאימים, פרטיים וציבוריים, לרבות גופים בנקאים, לטובת  גיבושה של התקשרות חוזית מחייבת.
7. סיוע במגעים אל מול הבנקים באתיופיה ובמדינות קשורות אחרות לטובת פתיחת חשבונות בנק וקבלת שירותים נדרשים אחרים.


8. עריכת חוות דעת משפטית בתחום המס הישראלי והבין לאומי לטובת הבטחת התנהלות שקופה וחוקית ע"פ דיני ישראל ואתיופיה, תתייחס לשורה של מרכיבים ובכללם:
8.1  סוגיות מס הכרוכות בשאלת התושבות של החברות הזרות המרכיבות את המבנה הבינלאומי, מהן חבויות המס צפויות לבעלים של המבנה.
8.2  ניתוח סוגיות מס הכרוכות בהוראות אנטי-תכנוניות הקיימות בפקודת מס הכנסה בנוגע לחברות זרות המוחזקות ע"י בעלי מניות ישראליים.
8.3  ניתוח חובות הדיווח המוטלות על הלקוח הישראלי נוכח המבנה הבינלאומי.
8.4  הנחיית רואה החשבון הישראלי של הלקוח בשיתוף מומחי משרדנו, באשר לאופן בו עליו לדווח בישראל על הפעילות בחו"ל.
8.5  הנחיות נדרשות לטובת הבטחת התנהלות המבנה מחוץ לגבולות המדינה, כך שזה לא יחשב כתושב מדינת ישראל.


9. עריכת ההסכמים המתחייבים מהמבנה הבינלאומי הנתון, בין החברות בינן לבין עצמן ובין החברות המוקמות לבין צדדים שלישיים.
10. סיוע בקבלת הלוואות ו/או מענקים ו/או הטבות לטובת מימון מלא או חלקי של המיזם.
11. סיוע באיתור משקיעים, ככול שהלקוח יבקש ממשרדנו לפעול לטובת גיוסם של משקיעים נוספים.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

קיפוח בעלי מניות המיעוט - תביעה נגזרת

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

במאמר זה נעסוק בהסדר המשפטי הקבוע בפרק השלישי לחוק החברות העוסק בתביעה נגזרת כאמצעי להתמודדות עם מצב של קיפוח בעלי המניות בחברה.

מתן שירותים משפטיים בעניין פירוק חברה מרצון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); פליקס נפתליב עו"ד

הליך פירוק חברה מרצון הינו הליך וולנטרי אותו יוזמים בעלי מניות בחברה (להבדיל מפירוק שנגרם עקב היקלעותה של החברה למצב של חדלות פירעון), המעוניינים לסגור את החברה ולחדול מהפעילות העסקית במסגרתה.

קניה, מכירה ומיזוג של משרדי ייעוץ מס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

מייצגים רבים כיום מבינים כי משרד גדול יותר יאפשר להם להשקיע יותר בתקציב פרסום, להתפנות לטובת מפגשי שיווק ולנקוט בפעולות נוספות לטובת השבחת פועלם, מה שדוחף אותם לפעול לטובת הגדלת עסקם והגדלת המנגנון באמצעותם הם פועלים, לטובת שמירה על הקיים ו/או הגדלת שורת הרווח ו/או לטובת הקמת סביבת עבודה נוחה ותואמת את המצב.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.