מאת:


ברצוננו לעדכנכם אודות כניסתן לתוקף של תקנות חדשות בערעורי מס. תקנות הערעורים בענייני מס הכנסה ומע"מ מפנות התייחסות לתקנות סדר הדין האזרחי הישנות, זאת, כאשר בראשית שנת 2021 נכנסה לתוקף רפורמה מקיפה במשפט האזרחי, במסגרתה הוחלפו תקנות סדר הדין האזרחי בתקנות חדשות. במטרה להתאים את תקנות הערעור בענייני מס לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות הוחלט על עריכת תיקון זה, אשר מפנה, ככלל, לתקנות סדר הדין האזרחי, מלבד חריגים (רחבים למדי) אשר יפורטו להלן:

 

תקנות בית המשפט (ערעורים בענייני מס הכנסה) (תיקון), התשפ"א- 2021

התקנות (מתוך תקסד"א החדשות) אשר לא יחולו בערעורי מס הכנסה (תקנה 9(א)) הן:

 • תקנות 7-23  - כל פרק ב' (סמכות מקומית), פרק ג' כתבי טענות (סימן א' כתבי טענות - כללי, סימן ב' כתב תביעה שכנגד, סימן ג' הודעה לצד ג');
 • תקנות 25-26 – תביעת מלוא הסעד וכל הסעדים בשל עילה אחת, בעלי דין בתובענה;
 • תקנות 34-39  – כל פרק ד' – דיון מקדמי בין בעלי הדין ופגישת מהות;
 •  תקנה 49 – התקנה שקובעת כי לא יוגשו בקשות בתקופה שלאחר הגשת כתב תשובה או לאחר שחלף המועד להגשתו;
 • תקנה 54 – קביעה בדבר פנייה לבית המשפט, תעשה בדרך של בקשה בכתב;
 • תקנות 56-60 – פרק ט' שאלונים, גילוי ועיון במסמכים;
 • תקנות 78-82 פרק יב' דיון מהיר;
 • תקנות 87-128 פרק יד' מומחים, פרק ט"ו סעדים זמניים;
 • תקנות 134-150 – פרק י"ז הערעור;
בנוסף, קובעות התקנות החדשות כי על אף האמור בתקנה 67 לתקסד"א החדשות, אשר שינו את ברירת המחדל בהליכים אזרחיים כך שעדויות ראשיות ישמעו, ככלל, בעל פה, ערעור במס ישמע בכתב, אולם בית המשפט רשאי בנסיבות להתחשב ולאפשר שהערעור ישמע בעל פה. הנ"ל נכון גם לשמיעת סיכומי הטענות - בניגוד לאמור בסעיף 74 לתקסד"א החדשות, סיכומי טענות בערעור ישמעו בכתב אלא אם בית המשפט אפשר אחרת בהתחשב בנסיבות.
 

תקנות מס ערך מוסף ומס קנייה (סדרי דין בערעור) (תיקון), התשפ"א-2021

התקנות (מתוך תקסד"א החדשות) אשר לא יחולו בערעורי מע"מ ומס קנייה(תקנה 10(א)) הן:

 • תקנות 7-15, 17-23 - כל פרק ב' (סמכות מקומית), פרק ג' כתבי טענות (סימן א' כתבי טענות – כללי, סימן ב' כתב תביעה שכנגד, סימן ג' הודעה לצד ג');

 • תקנות 25-26 – תביעת מלוא הסעד וכל הסעדים בשל עילה אחת, בעלי דין בתובענה;

 • תקנות 34-39  – כל פרק ד' – דיון מקדמי בין בעלי הדין ופגישת מהות;
 • תקנה 49 – התקנה שקובעת כ לא יוגשו בקשות בתקופה שלאחר הגשת כתב תשובה או לאחר שחלף המועד להגשתו;
 • תקנה 54 – קביעה בדבר פנייה לבית המשפט, תעשה בדרך של בקשה בכתב;
 • תקנות 56-60 – פרק ט' שאלונים, גילוי ועיון במסמכים;
 • תקנות 78-82 פרק יב' דיון מהיר;
 • תקנות 87-93 פרק יד' מומחים;
 • תקנות 94-128 פרק ט"ו סעדים זמניים;
 • תקנות 134-150 – פרק י"ז הערעור;
תשומת לב למועדי הגשת הערעור וכן מועדי כתב התשובה לערעור. ערעור על החלטת המנהל יוגש תוך 60 (במקום 30) ימים מהיום בו הומצאה למערער, המשיב רשאי להגיש כתב תשובה לערעור תוך 60 ימים ממועד המצאת כתב הערעור.
בדומה לכתבי טענות בהליכים האזרחיים, נקבע כי אף לכתבי הטענות בערעורי המס יהיה פורמט אחיד, מוגבל באורכו ובעל חטיבות מובחנות: כתב ערעור וכתב תשובה יכילו שלושה חלקים: א. כותרת. ב. תמצית הטענות. ג. פירוט הטענות. החלק השני של כתב הטענות לא יעלה על 4 עמודים והחלק השלישי לא יעלה על 16 עמודים.
בנוסף, גם בתיקון זה, קובעות התקנות החדשות כי על אף האמור בתקנה 67 לתקסד"א החדשות, ערעור במס ישמע בכתב, ובית המשפט רשאי בנסיבות להתחשב ולאפשר שהערעור ישמע בעל פה. הנ"ל נכון גם לשמיעת סיכומי הטענות, אשר ישמעו בכתב אלא אם בית המשפט אפשר אחרת בהתחשב בנסיבות.
כפי שניתן לראות, התקנות החדשות החריגו באופן משמעותי חלקים ניכרים מתקנות סדר הדין האזרחי החדשות בכל הנוגע להליכי ערעורי המס. בשל כך, נדרשת תשומת לב קפדנית על מנת שהפניה להסדרים החדשים שנקבעו בתקנות סדר הדין האזרחי החדשות תתבצע רק במקרים המוגדרים בתקנות ערעורי המס, על מנת למנוע תקלות ומקרים של אי עמידה בדרישות הפרוצדורליות הרלוונטיות.

 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

פטור ממס רכישה לנכה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.