מאת:


ברצוננו לעדכנכם אודות פסק דין של בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים (ע"א 59808-02-21), אשר עסק בתנאי תקנת שוק במטלטלין, עסקת מכר של מכונית יוקרה דרך מגרש מכוניות.


יצוין כי משרדנו החל לייצג את בלו ליס בהליך הערעורי ולא בהליך שהתנהל כנגדה בביהמ"ש השלום בנצרת (ת"א 41703-07-18).

על אף הכלל הפסוק והידוע שדרכה של ערכאת הערעור לא להתערב בממצאים העובדתיים והיא תעשה כן רק במקרים חריגים ונדירים, קבע ביהמ"ש המחוזי בנצרת כי המקרה שלפנינו חונה בגדרי ההגדרה של מקרה חריג ונדיר ועל כך נעמוד בהמשך.
 
המשיב ע.י טען כי פנה בחודש ינואר 2018 לחברת מהיטבאל יזמות בע"מ (להלן – "מהיטאבל") העוסקת בסחר ברכבים ורכש ממנה רכב בסכום של 118000 ₪ אשר שולם לטענתו במזומן .. לדברי ע.י, נציג מהיטאבל טען בפניו כי השעבוד ברכב שלטובת חב' איילון יוסר בסמוך לרכישה וקבלת התמורה עבור הרכב, וכן טען ע.י כי הוצג בפניו ייפוי כוח מבלו ליס המסמיך את מהיטאבל למכור את הרכב.
לדברי ע.י, הוא ואביו אף יצרו קשר עם חברת איילון לבדוק את נכונותה להסרת השעבוד ומחברת איילון נמסר כי אין מניעה מבחינתה להסרת השעבוד.
למרות טענות ע.י ואביו, אלה לא הציגו כל ראיה חיצונית לייפוי כוח חיצוני ממרשתנו בלו ליס, לאישור של המשעבדה איילון ולתשלום הסך הנטען במזומן.
בית משפט השלום בנצרת קיבל את טענות ע.י וקבע כי הרכב נרכש בתנאי תקנת שוק וחייב את המערערת לשלם למשיב את הסכום ששילם עבור הרכב (לטענתו) 118000 ₪ והשית על בלו ליס תשלום נוסף של 18,000 ₪ בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. ביהמ"ש השלום בנצרת קבע, מס' פעמים, בפסק דינו, כי עדי התביעה הותירו עליו רושם אמין ומהימן. זאת, למרות שהתובע ע.י לא הציג בפניו כל ראיה למקור הכספים ואף אסמכתא חיצונית בדמות קבלה או חשבונית לתשלום הנטען.
ומכאן הערעור.
 

תקנת שוק - דיון והכרעה

בית המשפט המחוזי, באופן חריג, ועל אף הממצאים העובדתיים של ביהמ"ש השלום ועל הקביעות המפורשות שלו בדבר מהימנות עדי ע.י, העלה ספקות ותהיות לגבי אמיתות טענותיו של ע.י וקבע כי לא הציג כל אסמכתא או ראייה חיצונית המבססת את טענותיו. ביהמ"ש המחוזי מצא גם לנכון גם לערער על קבלת טענת ע.י לפיה הוצג בפניו ייפוי כוח מטעם בלו ליס (וקבע כי היה עליו לשמור אותו ולהציגו בפני ביהמ"ש), המסמיך אותה למכור את הרכב. בית המשפט המחוזי גם חיווה את דעתו כי עסקה במוזמן בסכום כה משמעותי היא עסקה חריגה ועל כן "יש להתייחס לעסקה מעין זו בזהירות ובחשדנות". ביהמ"ש המחוזי גם קבע כי ביהמ"ש השלום שגה עת שלא נתן משקל כלשהו לעובדה כי ע.י לא הציג חשבונית מס בגין העסקה ולא הציג קבלות.

 
לעניין התערבות ערכאת הערעור בממצאים העובדתיים, בית המשפט המחוזי קבע כי מדובר במקרה הנמנה על אותן מקרים חריגים ונדירים בהם ערכאת הערעור תתערב בממצאים העובדתיים. ראשית, בית משפט השלום לא נתן דעתו על כך שאמנם עדויות ע.י ניתנו ע"י שתי פיות (שלו ושל אביו), אך הן מהוות 'עדות יחידה' לכל דבר ועניין אשר דורשות בהתאם לסע' 54 לפקודת הראיות חיזוק מתוך חומר הראיות (חיזוק שלא ניתן כאמור היות ולא סופקו אסמכתאות חיצוניות כלשהן). שנית, עסקת מזומן בסכום נכבד שכזה היא עסקה חריגה ועל כן יש להתייחס אליה בזהירות ובחשדנות ובית משפט השלום לא נתן דעתו על כך. שלישית, בית משפט השלום לא נתן משקל לעובדה כי ע.י לא הציג קבלה, חשבונית מס או אישור תשלום על אף שרכש את הרכב מחברה שזה עיסוקה. רביעית, בית משפט השלום לא ייחס משקל לעובדה שייפוי הכוח המסמיך את מהיטאבל למכור את הרכב למשיב לא הוצג בפניו.
 
הערעור התקבל, פסק דינו של בית משפט קמא מבוטל והמשיב חויב בהוצאות.
 
משרדנו ייצג את חברת בלו ליס בע"מ בערעור לביהמ"ש המחוזי, והאחרון ביטל את פסק הדין שניתן ע"י ביהמ"ש השלום, פסק כי יש להשיב לבלו ליס את מלוא הכספים שנפסקו כנגדה, ואף פסק הוצאות משפט ושכ"ט לטובתה. כאמור, המדובר בפסק דין חריג וייחודי, בו התקבל ערעור על הכרעות ביהמ"ש השלום בממצאים עובדתיים ובקביעותיו בעניין מהימנות עדים. בית המשפט המחוזי עצמו, כערכאת ערעור, הגדיר את המקרה חריג ונדיר ועל כן התערב בממצאים העובדתיים, בנוסף, על אף שהפסיקה קבעה כי תקנת שוק במטלטלין בוחנת את התקיימות תנאי תקנת השוק אצל הקונה ובו בלבד, וזאת על מנת לעודד עסקאות ומסחר מהיר, קבע בית המשפט המחוזי כי דין הערעור להתקבל וביטל את פסק דינו של בית משפט קמא המיטיב עם הקונה (ע.י).

 

 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

אדם רשאי להתקשר בהסכם מסחרי עם המעסיק שלו

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט העליון שב וקבע: אדם רשאי להתקשר בהסכם מסחרי עם המעסיק שלו ללא קשר להיותו עובד אצל אותו מעסיק...

מנכ"ל שפרש נמצא זכאי לדמי תיווך בגין עסקה שעליה נודע לו עוד במהלך כהונתו בחברה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

מנכ"ל של חברה נחשף להזדמנות עסקית במסגרת תפקידו ומעלה הזדמנות זו בפני הנהלת החברה, אך הנהלת החברה דוחה את הרעיון. כעבור זמן קצר פורש המנכ"ל מתפקידו ומציע את אותה ההזדמנות מחדש לחברה והפעם מבקש לשמש כמתווך בעסקה למימוש של אותה הזדמנות עסקית. החברה מקבלת את הצעתו של המתווך (המנכ"ל לשעבר) ובסופו של יום מתקשרת בעסקה שאותה היא דחתה זמן לא רב לפני כן.

זכרון דברים - שלב ביניים במו"מ או הסכם מחייב לכל דבר ועניין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

שני צדדים חתמו על זיכרון דברים במסגרתו הם התחייבו לחתום על הסכם מפורט לרכישת מגרש ולקבלת שירותי בניה על אותו מגרש. זאת ועוד במסגרת זיכרון הדברים נקבע פיצוי מוסכם למקרה של הפרתו היסודית, לרבות הפרת ההתחייבות לחתום על הסכם מפורט.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.