מאת:


ברצוננו לעדכנכם אודות פסק דין של בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים (ע"א 59808-02-21), אשר עסק בתנאי תקנת שוק במטלטלין, עסקת מכר של מכונית יוקרה דרך מגרש מכוניות.


יצוין כי משרדנו החל לייצג את בלו ליס בהליך הערעורי ולא בהליך שהתנהל כנגדה בביהמ"ש השלום בנצרת (ת"א 41703-07-18).

על אף הכלל הפסוק והידוע שדרכה של ערכאת הערעור לא להתערב בממצאים העובדתיים והיא תעשה כן רק במקרים חריגים ונדירים, קבע ביהמ"ש המחוזי בנצרת כי המקרה שלפנינו חונה בגדרי ההגדרה של מקרה חריג ונדיר ועל כך נעמוד בהמשך.
 
המשיב ע.י טען כי פנה בחודש ינואר 2018 לחברת מהיטבאל יזמות בע"מ (להלן – "מהיטאבל") העוסקת בסחר ברכבים ורכש ממנה רכב בסכום של 118000 ₪ אשר שולם לטענתו במזומן .. לדברי ע.י, נציג מהיטאבל טען בפניו כי השעבוד ברכב שלטובת חב' איילון יוסר בסמוך לרכישה וקבלת התמורה עבור הרכב, וכן טען ע.י כי הוצג בפניו ייפוי כוח מבלו ליס המסמיך את מהיטאבל למכור את הרכב.
לדברי ע.י, הוא ואביו אף יצרו קשר עם חברת איילון לבדוק את נכונותה להסרת השעבוד ומחברת איילון נמסר כי אין מניעה מבחינתה להסרת השעבוד.
למרות טענות ע.י ואביו, אלה לא הציגו כל ראיה חיצונית לייפוי כוח חיצוני ממרשתנו בלו ליס, לאישור של המשעבדה איילון ולתשלום הסך הנטען במזומן.
בית משפט השלום בנצרת קיבל את טענות ע.י וקבע כי הרכב נרכש בתנאי תקנת שוק וחייב את המערערת לשלם למשיב את הסכום ששילם עבור הרכב (לטענתו) 118000 ₪ והשית על בלו ליס תשלום נוסף של 18,000 ₪ בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. ביהמ"ש השלום בנצרת קבע, מס' פעמים, בפסק דינו, כי עדי התביעה הותירו עליו רושם אמין ומהימן. זאת, למרות שהתובע ע.י לא הציג בפניו כל ראיה למקור הכספים ואף אסמכתא חיצונית בדמות קבלה או חשבונית לתשלום הנטען.
ומכאן הערעור.
 

תקנת שוק - דיון והכרעה

בית המשפט המחוזי, באופן חריג, ועל אף הממצאים העובדתיים של ביהמ"ש השלום ועל הקביעות המפורשות שלו בדבר מהימנות עדי ע.י, העלה ספקות ותהיות לגבי אמיתות טענותיו של ע.י וקבע כי לא הציג כל אסמכתא או ראייה חיצונית המבססת את טענותיו. ביהמ"ש המחוזי מצא גם לנכון גם לערער על קבלת טענת ע.י לפיה הוצג בפניו ייפוי כוח מטעם בלו ליס (וקבע כי היה עליו לשמור אותו ולהציגו בפני ביהמ"ש), המסמיך אותה למכור את הרכב. בית המשפט המחוזי גם חיווה את דעתו כי עסקה במוזמן בסכום כה משמעותי היא עסקה חריגה ועל כן "יש להתייחס לעסקה מעין זו בזהירות ובחשדנות". ביהמ"ש המחוזי גם קבע כי ביהמ"ש השלום שגה עת שלא נתן משקל כלשהו לעובדה כי ע.י לא הציג חשבונית מס בגין העסקה ולא הציג קבלות.

 
לעניין התערבות ערכאת הערעור בממצאים העובדתיים, בית המשפט המחוזי קבע כי מדובר במקרה הנמנה על אותן מקרים חריגים ונדירים בהם ערכאת הערעור תתערב בממצאים העובדתיים. ראשית, בית משפט השלום לא נתן דעתו על כך שאמנם עדויות ע.י ניתנו ע"י שתי פיות (שלו ושל אביו), אך הן מהוות 'עדות יחידה' לכל דבר ועניין אשר דורשות בהתאם לסע' 54 לפקודת הראיות חיזוק מתוך חומר הראיות (חיזוק שלא ניתן כאמור היות ולא סופקו אסמכתאות חיצוניות כלשהן). שנית, עסקת מזומן בסכום נכבד שכזה היא עסקה חריגה ועל כן יש להתייחס אליה בזהירות ובחשדנות ובית משפט השלום לא נתן דעתו על כך. שלישית, בית משפט השלום לא נתן משקל לעובדה כי ע.י לא הציג קבלה, חשבונית מס או אישור תשלום על אף שרכש את הרכב מחברה שזה עיסוקה. רביעית, בית משפט השלום לא ייחס משקל לעובדה שייפוי הכוח המסמיך את מהיטאבל למכור את הרכב למשיב לא הוצג בפניו.
 
הערעור התקבל, פסק דינו של בית משפט קמא מבוטל והמשיב חויב בהוצאות.
 
משרדנו ייצג את חברת בלו ליס בע"מ בערעור לביהמ"ש המחוזי, והאחרון ביטל את פסק הדין שניתן ע"י ביהמ"ש השלום, פסק כי יש להשיב לבלו ליס את מלוא הכספים שנפסקו כנגדה, ואף פסק הוצאות משפט ושכ"ט לטובתה. כאמור, המדובר בפסק דין חריג וייחודי, בו התקבל ערעור על הכרעות ביהמ"ש השלום בממצאים עובדתיים ובקביעותיו בעניין מהימנות עדים. בית המשפט המחוזי עצמו, כערכאת ערעור, הגדיר את המקרה חריג ונדיר ועל כן התערב בממצאים העובדתיים, בנוסף, על אף שהפסיקה קבעה כי תקנת שוק במטלטלין בוחנת את התקיימות תנאי תקנת השוק אצל הקונה ובו בלבד, וזאת על מנת לעודד עסקאות ומסחר מהיר, קבע בית המשפט המחוזי כי דין הערעור להתקבל וביטל את פסק דינו של בית משפט קמא המיטיב עם הקונה (ע.י).

 

 
תקנת שוק - ערכאת הערעור התערבה הממצאים העובדתיים

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

גירושים בעקבות מגפת הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

המתח הנגזר מהמגפה, מהמחלה, מהחובה לשמור ולהקפיד, הלחץ הכלכלי, הרצון לשמר את מקור הפרנסה וכו', כל אלה רק הוסיפו לחצים והביאו זוגות רבים למצבים חדשים, שונים מאלה אשר היו מכירים בעבר.

הקורונה בבחינת נסיבות לא צפויות לעניין סיכול חוזה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו"ד

התפרצות הקורונה הינה בבחינת נסיבות שלא ניתן היה לצפותן לעניין סיכול חוזה: אמירה חשובה של בית המשפט המחוזי בסוגיה אקטואלית שעולה במלוא העוצמה סביב הסגר השלישי - הפרות הסכמים בשל משבר הקורונה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים