מאת:


עדכון בדבר טיוטת תיקון תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (מבצע "שומר החומות")

במהלך חודש מאי 2021 הותקף העורף הישראלי ברקטות ובטילים מרצועת עזה, ואם לא די בכך, להתקפה זו נוספו גם פרעות של אזרחים ישראלים קיצוניים, מיעוט שבמיעוט ממגזרים שונים, אשר הסבו נזקים ישירים ועקיפים לרכוש ולעסקים רבים. מדינת ישראל יצאה למבצע 'שומר החומות' שנערך בין התאריכים 10.05.2021 ועד 21.05.2021, כאשר במהלכו של המבצע התרחבו מעגלי האש והירי ואזורים נרחבים בישראל נוספו ליישובי עוטף עזה וספגו מטחי טילים ורקטות. בימים אלו עוסק משרד האוצר בגיבוש תקנות חדשות הבאות לתקן את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973 (להלן: "התקנות העיקריות"), תקנות אלו נועדו לקבוע מנגנוני פיצוי בגין נזקים עקיפים שנגרמו במהלך ימי מבצע 'שומר החומות'.
 
ברצוננו לעדכנכם כי בטיוטת התקנות המוצעת על ידי משרד האוצר נקבע כדלהלן:
מתווה הפיצוי – מוצע כי יינתן פיצוי במתווים חלופיים המוכרים מסבבי לחימה קודמים:
  1. מסלול מחזורים – במסלול זה ייתן פיצוי לעסקים בטווח של עד 40 ק"מ (בניגוד למצב הקיים עד 7 ק"מ) בגין אובדן הרווחים המחושב לפי הירידה במחזור העסקאות. הפיצוי יחושב בהתאם לירידה ברווח בהשוואה לתקופת הבסיס ובמגבלת תקרת פיצוי עד מיליון ₪ לעוסק (מה שבפני עצמו תמוה). תקופת הבסיס המוצעת היא התקופה המקבילה בשנת 2019, שכן 2020 הייתה "שנת קורונה" ואינה מאפיינת. חישוב ההכנסה בחודש מאי 2021 לגבי ניזוק שהוא מוסד ציבורי זכאי יהיה לפיצוי בגין אובדן רווחיים על סמך השוואת מחזור ההכנסה בחודש מאי 2021 כפי שאושר בידי רואה חשבון או יועץ מס ממכירת שירותים או מוצרים שהתמורה ממתן השירות או מהספקת מוצר בפועל בחודש מאי 2021. לגבי ניזוק שהוא עוסק פטור כהגדרתו בחוק המע"מ, סכום ההכנסה שאושר על ידי רואה חשבון או יועץ מס בניכוי הכנסה מרווחי הון או מיסוי מקרקעין (עוד לעניין מסלול המחזורים עוסקת ההצעה בעוסקים אשר פתחו את העסק שלהם במועדים שונים ומפרטת את אופן חישוב הפיצוי).
     
  2. מסלול שכר עבודה – מתווה פיצוי לעסקים בגין אובדן שכר עבודה המשולם לעובדים המתגוררים באזורים עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה (הוגדר "אזור מיוחד" המוכרז בתקופת הלחימה כיישוב ספר). עוד נקבע שבהתאם למספר ימי הלחימה המועט יעמוד הפיצוי על סכום קצוב של 370 ₪ ליום עבודה לכל עובד (מה שגם כן תמוה - לא מובן מדוע החישוב הוא לא לפי העלות בפועל של העובד) . מדובר בתשלום לעובד במוסד חינוכי שנסגר על פי הנחיית פיקוד העורף וכן היעדרות של עובד הנדרש להשגיח על ילדיו בשל המצב הבטחוני (למעט יום בו נעדר מחמת מחלה, תאונה, חופשה שנתית, מילואים או שבתות וחגים – חריג לכלל זה הוא עובד הגר בטווח של עד 7 ק"מ מגבול הרצועה ובתנאי שהוא אדם עם מוגבלות או שהוא הורה לילד עם מוגבלות ומוגבלות זו ידועה למעביד או שהמציא אישור רפואי לכך, מוגבלות זו מונעת ממנו לפעול על פי הנחיות פקוד העורף).
לגבי ניזוק שהוא קיבוץ - יחושב שווי הנזק  מוכפל בסך ימי ההיעדרות בשל המצב הבטחוני של עובד שאינו חבר קיבוץ בתוספת למספר ימי ההיעדרות של חברי הקיבוץ העובדים בתעשייה, מסחר, חקלאות, תיירות ומתן שירותים למעט חברי קיבוץ העוסקים במתן שירותים לחברי הקיבוץ עצמם.
 
לגבי ניזוק שהוא מוסד ציבורי זכאי - נוסחת החישוב היא סך כל ההכנסות של המוסד הציבורי בשנת מס הבסיס בניכוי תמיכות ותרומות, מחולק בסכום ההכנסות מתקופה זו כולל כל ההכנסות, שיעור זה מוכפל בשווי הנזק ששילם בעד יום היעדרות של עובד בשל המצב הביטחוני.
 
תנאי הפיצוי
מוצע לקבוע כי בכל המתווים ייתן פיצוי אך ורק בגין נזק שנגרם מאירועי לחימה וכן תנאי הכרחי הוא תשלום שכר עבודה לעובד בימי הלחימה. כפי שמופיע בתקנות קודמות גם בהצעה זו מוצעים הגופים אשר לא יהיו זכאים לפיצוי כגון המדינה, חברה ממשלתית, קופת חולים ומוסד ציבורי שאינו זכאי על פי ההגדרות בתקנות העיקריות וכן ניזוק שעסקו נסגר לפני תקופת המבצע. גם גופים פיננסיים וכן העוסקים בחקלאות לא יקבלו פיצוי ולגביהם יבחנו התאמות שונות במתווים אחרים. לציין כי ניזוק הנמצא עד 7 ק"מ מגבול רצועת עזה יכול לבחור בין התקנות העיקריות לתקנות המוצעות. משמע, הוא יהיה רשאי לתבוע את הפילוי בגין אובדן רווחים על סמך תחשיב כלכלי ספציפי ו/או להישען על המסלולים שיקבעו על ידי רשות המס.

לסיכום, מדינת ישראל קבעה כי הזכאות בגין נזק עקיף עקיף תורחב מרצועת 7 הק"מ (עוטף עזה) ותחול על רצועה 40 קילומטר וגם אז הייקף הפיצוי מוגבל. בנסיבות נראה, עם כל הכבוד, כי נכון וראוי היה להגדיל את התחום הגאוגרפי בגינו ינתן פיצוי ולהחילו לכל הפחות על רדיוס המכיל את אשקלון, לוד, אשדוד ועוד. ככל שאנו מבקשים להיות מהעורף חזק, אל לנו לצפות ממנו לספוג את הנזקים העקיפים הנובעים מההתנהלות הביטחונית. נראה כי דין עסק באשקלון אשר יכול להוכיח פגיעה כלכלית כדין עסק הנמצא בתוך רדיוס 40 הקילומטר. אנו קוראים לממשלה להרחיב את תחום הפיצוי כאמור. כמו כן אנו קוראים למדינה להימנע מהגבלת הפיצוי במיליון ש"ח - הפיצוי צריך לשקף נזק אמיתי וממשי, יהא אשר יהא.

 
משרדנו, המורכת מעו"ד אשר בעברם ייצגו את מס רכוש במאות תביעות רכוש, פתח מיד עם פרוץ האירוע מוקד חירום לסיוע משפטי לעסקים ופרטיים אשר רכושם נפגע (נזק ישיר) ו/או איבדו רווחים עקב פעולות האיבה (נזק עקיף). משרדנו המורכב מעורכי דין ורואי חשבון אשר ייצגו שנים רבות את מנהל מס רכוש/רשות המיסים טיפל ומטפל במאות תביעות מס רכוש משני צידי המתרס.
תיקון תקנות מס רכוש וקרן פיצויים 2021

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

תיקון לתקנות סדר הדין במיסים - ערעורים בענייני מס הכנסה ומע"מ

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

ברצוננו לעדכנכם אודות כניסתן לתוקף של תקנות חדשות בערעורי מס. תקנות הערעורים בענייני מס הכנסה ומע"מ מפנות התייחסות לתקנות סדר הדין האזרחי הישנות. במטרה להתאים את תקנות הערעור בענייני מס לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות הוחלט על עריכת תיקון זה.

דמי בט"ל לאור הסכם שומת ניכויים במס הכנסה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

ברצוננו לעדכנכם אודות פס"ד של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אשר דן בתביעה בעקבות החלטת המוסד לביטוח לאומי לפיה נדחתה השגתו של התובע על בקורת ניכויים.

סתירה בין קביעת המוסד לביטוח לאומי לבין שומת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

נבקש לעדכנכם, כי לאחרונה ניתן פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה אשר דן בסתירה בין קביעת המוסד לביטוח לאומי לבין קביעת פקיד השומה בשומות ניכויים.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים