מאת:

טיפול וסיוע משפטי במקרה של אי דיווח על נכסי נדל"ן והכנסות מהשכרת נדל"ן בחו"ל

מדינת ישראל מורכבת בין השאר מיהודי התפוצות, יהודים אשר "חזרו הביתה" למדינת ישראל אחרי מאות שנות גלות במהלכן משפחתם התגוררה והתפתחה תרבותית וכלכלית במדינה אחרת. כך יוצא שמדינת ישראל קלטה מאז יום הקמתה עולים ממדינות כמו פולין, רומניה, גרמניה, בולגריה, צ'כיה ועוד ועוד מדינות, אשר בחלקן הגדול היו נתונות למשטר קומוניסטי ו/או נפגעו כתוצאה ממלחמות העולם השונות.
 
באותה מידה מדינת ישראל קלטה עולים רבים אשר רכוש משפחתם במדינות הזרות הולאם ו/או נתפס על ידי שלטון קומוניסטי או אחרעם השנים, לאחר ייסוד האיחוד האירופאי, הועברו בעולם בכלל ובאירופה בפרט, חוקים אשר נועדו להשבת נכסים שהולאמו ו/או נלקחו לבעליהם, או בנסיבות בהן הדבר אפשרי - לפצות את המשפחות ו/או צאצאיהן בגין העוול שנגרם להם והנכסים שנגזלו מהם. ואכן מדינות כמו פולין, רומניה, גרמניה, צ'כיה, בולגריה, אוסטריה ועוד העבירו בחוק הוראות המאפשרות לאזרחים לשעבר ו/או לצאצאים ו/או ליורשים אחרים, אפשרות להגיש תביעות לטובת השבת אותם נכסים לבעליהם המקוריים טרם הלאמתם וכן ניתנה אפשרות זו גם עבור צאצאיהם גם אם אינם מתגוררים במדינות אלו. ואכן ישראלים רבים עשו שימוש בהוראות חוק אלה ובהישען על החקיקה האמורה, הגישו תביעות בגין אותם נכסים והלכה למעשה, לאור האמור, רבים הצליחו לקבל בחזרה בעלות בנכסי המשפחה. כך יוצא שנכון להיום ישנם מספר רב של ישראלים אשר בבעלותם נכסים מניבים במדינות אירופה, נכסים אשר נרכשו בעבר על ידי הוריהם או בני משפחה אחרים. אותם ישראלים מנהלים את נכסי הנדל"ן בחו"ל, אם בעצמם ואם באמצעות גורמים אחרים, משכירים אותם ומייצרים בגינם הכנסה משכירות, אותה הם בדרך כלל מבקשים מהשוכר או חברת הניהול המקומית להפקיד בחשבון בנק על שמם אשר נמצא בחו"ל. חשבון בנק זה משמש לא אחת את בעלי הנכסים, אם לטובת קבלת הכנסה משכירות ואם לטובת תשלום לצדדים שלישיים בגין אחזקת הנכסים וכדומה. יתרה מזאת, חלק נכבד מאותם בעלי נכסים מקפידים לדווח במדינה בה נמצאים הנכסים על ההכנסות הנובעות מהם ולשלם באותה מדינה את המס המתחייב לתשלום לרשויות המס המקומיות. הבעיה מתעוררת שעה בה בעל הנכסים / הנדל"ן / המבנים, שהינו תושב מדינת ישראל, נמנע מלדווח לרשות המס בארץ על אותם נכסים ו/או נמנע הוא מלדווח על ההכנסות הנובעות מאותם נכסים בחו"ל. בהקשר זה יובהר כי הדין הישראלי מחייב כל "תושב ישראל" לדווח לרשויות המס בארץ, מדי שנה, על הכנסותיו בגין נכסים בחו"ל וכן על עצם דבר קיומם של נכסים אלו. עצם העובדה לפיה הנכסים התקבלו בירושה ו/או עצם העובדה לפיה שולם מס במדינה הזרה בגין דמי השכירות המתקבלים אינה פוטרת את הישראלי מחובת הדיווח שלו לרשויות מס הכנסה בישראל. הדין בארץ מחייב את כלל תושבי המדינה, משמע אלה שמרכז החיים שלהם הוא בישראל, לדווח על כל ההכנסות שלהם בעולם, פסיביות או אקטיביות, ולשלם בארץ את המס המתחייב, אם או בלי קיזוז המס ששולם בחו"ל, הכל בהתאם לערוץ התשלום בו בוחר בעל הנכסים הישראלי.
 
הימנעות מלדווח כנדרש על הנכסים המצויים בחו"ל ו/או על ההכנסה הנובעת מהם, שקולה להעלמת מס לכל דבר ועניין בגין הנכסים הכספיים המתקבלים כדמי שכירות. למעשה ברגע בו בוחר הישראלי לא לדווח, הוא הופך נכס "לבן" לנכס "שחור" והמשמעות האופרטיבית היא שאותו אדם מבצע בישראל עבירה פלילית, אם על פי פקודת מס הכנסה ואם על פי חקיקה אחרת. חובת הדיווח היא הן על עצם קיום הנכסים, הן על ההכנסות הנובעות מהם והן על מימוש הנכסים והתמורה המתקבל ממכירתם ו/או חלק מהם. יובהר כי האחריות לדווח חלה הן על עצמאיים הנדרשים ממילא להגיש דו"ח שנתי והן על שכירים, אשר כלל לא נדרשים להגיש דו"ח שנתי בגין הכנסותיהם בישראל. הבעיה מתעוררת כאשר הישראלי לא מדווח כמתחייב לרשויות המס בישראל וכאן בדיוק משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס, יידע לתת לך את המענה המושלם. על הישראלי להבין כי הימנעותו מלדווח, בסופו של יום תיחשף על ידי רשויות המס בישראל ומשכך טוב יעשה באם יקדים וידווח מיוזמתו, בטרם "ידפקו לו בדלת". נכון להיום ישראל חתומה על מערך של אמנות והסכמים הדנים בחילופי מידע אוטומטיים בין מדינות, כך שהלכה למעשה רשות המס הישראלית מקבלת משלל מדינות אירופה ומדינות רבות אחרות מידע על ישראלים המחזיקים בחשבונות בנק מחוץ לישראל ו/או אשר מפיקים הכנסה משכירות בחו"ל ו/או ישראלים האוחזים בנכסים ו/או כספות בחו"ל וזאת במגוון רחב של אופנים, קשרים בין יחידות המודיעין השונות ועוד. חשוב להבהיר עוד כי עד לסוף שנת 2019 התקיים נוהל גילוי מרצון אשר העניק לכל ישראלי אפשרות לדווח ולשלם מיוזמתו את המס בגין הכנסות שהפיק מחוץ לישראל, תוך שלילת האפשרות לנקוט בהליכים פליליים בגין התנהלותו זו (בכפוף לעמידה בקריטריונים). אלא שנוהל גילוי מרצון הסתיים בתחילת שנת 2020, וכיום, לכאורה, מפקח המס רשאי להחליט, גם בנסיבות בהן האזרח מגיע ומגלה מיוזמתו על הכנסתו ונכסיו בחו"ל, למצות עם האזרח הישראלי הליכים פליליים.

אנו מזמינים אותך להגיע למשרדנו לפגישה דיסקרטית ולא מחייבת - נשב, נדון ביחד בסוגיה ונציג בפנייך את החלופות  האפשרויות. אנו משוכנעים כי היה ותבחר בנו, נדע לעשות הנדרש במקצועיות וביעילות נטולת פשרות. ניתן ליצור קשר ישירות עם עו"ד אלי דורון, נייד: 054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

2.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הסדרת ארנק דיגיטלי שחור - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

חזרתו של נוהל גילוי מרצון - צעד מתבקש למילוי הקופה המתרוקנת. לאחרונה פורסם כי רשות המס החליטה להפעיל מחדש את נוהל "גילוי מרצון" שמאפשר לנישומים תושבי ישראל לפנות מיוזמתם לרשות המסים ולדווח על הכנסותיהם שטרם הוצהרו תוך קבלת חסינות מפני העמדה לדין.

חשבוניות פיקטיביות וסנקציה של כפל מס

מאת: אלי דורון, עו"ד

לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי לוד-מרכז פס"ד נוסף בהמשך ישיר למלחמה של רשויות המס בחשבוניות פיקטיביות. בפסק הדין דחה בית המשפט את ערעורו של בעל המניות בחברה וקבע, כי בפסיקה הוצבה דרישה מהותית כי חשבונית מס תשקף עסקה אמיתית שהתרחשה ואת הצדדים האמיתיים לעסקה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.