מאת:


  בית המשפט סיווג עמותה המפעילה קפיטריות בבתי חולים לרווחת המאושפזים כעסק

בית המשפט הכריע לאחרונה בע"מ 1068-08 עמותת י.ע.ל אסף הרופא נ' מס ערך מוסף רמלה, ערעור על החלטת מנהל מע"מ לסווג כ-"עסק" את פעילותה של עמותה המפעילה קפטריות בבתי חולים אשר נטען כי הכנסותיהן משמשות לרווחת מאושפזים בבתי חולים וזאת בניגוד לעמדת העמותה כי יש לראותה כארגון ללא כוונת רווח.
 
עמותת י.ע.ל (יד עזר לחולה) פועלת ברחבי בתי חולים שונים בארץ ומפעילה בכל בית חולים בארץ עמותה נפרדת. בבית החולים "אסף הרופא" מופעלת עמותה תחת השם י.ע.ל אסף הרופא ("המערערת" או "העמותה"). המערערת נרשמה ברשם העמותות בשנת 1981 במטרה להעניק סיוע לחולים המאושפזים ולהקל על שהותם באשפוז, ללא תמורה כספית. המערערת נרשמה לצרכי מע"מ כמלכ"ר, תוך שציינה כי לא תחלק רווחים, דיבידנדים או כל טובת הנאה אחרת בין חבריה. משנת 1990 הפנתה המערערת חלק מפעילותה לטובת סיוע לרכישת מכשירי רפואה עבור בתי החולים ומוצרי פנאי לחולים. במסגרת פעילות זו, הוקצו למערערת שטחים בבתי החולים בהם הפעילה קפיטריה, מזנונים וחנויות כל-בו, כאשר יתרת המזומנים שהצטברה בקופת המערערת בגין פעילותה המסחרית שימשה לרכישת ציוד רפואי מתקדם עבור בתי החולים ומוצרי הנאה עבור המאושפזים. בשנת 1994 הודיע מנהל מע"מ ("המשיב") למערערת כי הפעלת החנויות בבתי החולים הינה פעילות עסקית המחייבת סיווגה כ-"עוסק" לפי סעיף 58 לחוק מס ערף מוסף, תשל"ו-1975 ("החוק"), באופן לפיו המערערת תידרש לנהל מערכת ספרים נפרדת עבור פעילותה זו. הליך זה לא הושלם לאור סגירתה של החנות אותה הפעילה המערערת עם הקמת קניון בפאתי בית החולים. בשנת 2007 שינה המשיב את סיווג פעילותה של העמותה ממלכ"ר לעוסק מורשה בגין פעילותה העסקית והוציא למערערת שומה לתשלום בגובה כ-2.3 מיליון ₪, בגין פעילותה בשנים 2009-2013.
 
טענות הצדדים
המערערת טוענת כי מרבית פעילותה התנדבותית באופייה, במסגרתה כ-400 מתנדבים תורמים מזמנם ללא תמורה כספית למען סיוע לחולים ולמשפחותיהם, בין היתר על ידי אספקת ארוחות חמות, יחס אישי, סיעוד וכו'. המערערת מפעילה הקפיטריה ומציעה מוצרים במחירים נמוכים ממחיר שוק הנהוג בבתי חולים, התורם למטרותיה בשני אופנים: הראשון, סיוע ברווחת החולים באמצעות היצע מוצרים במחירים זולים; השני, שימוש בהכנסות הקפיטריה לרכישת ציוד ומכשור רפואי, מוצרי פנאי והנאה לחולים אותם לא מספקת המדינה. עובדות אלה מצביעות כי פעילותה של המערערת היא פעילות מלכ"רית שאינה "עסקית". בד בבד, סיווג המשיב אינו מתיישב עם תכליתו של חוק המע"מ באשר לעידוד פעילות התנדבותית ותמריץ למתנדבי העמותה. המשיב טען כי פעילות העמותה היא עסקית לכל דבר ועניין ומניבה רווחים. לצורך סיווג יש לבחון את מהות הפעילות ולא הגדרתה המשפטית. יישום מבחני הפסיקה מביא למסקנה כי מדובר בפעילות עסקית.
 
החלטת בית המשפט
ביהמ"ש קיבל את עמדת המשיב וסיווג את המערערת כ-"עוסק" ולא כ="מלכ"ר". ביהמ"ש בחן את הקריטריונים לסיווג פעילות לצרכי מע"מ כמו מטרת הפעילות, תקנון העמותה, מהות הפעילות, אפשרות הפרדה ועוד, וקבע כי אף אם הרווחים הופנו לצרכים מבורכים מבחינה חברתית, הסיווג לענייני מע"מ מושפע ממטרתם המיידית והזמנית של רווחים אלו ולא יעדם הסופי. כל אלו מובילים למסקנה שיש לסווג את המערערת כ-"עוסק" לענייני מס. כמו כן, בחן ביהמ"ש את מחירי המוצרים הנמכרים על ידי המערערת ומצא כי אלה נמכרו במחירים זהים או גבוהים ממחירי השוק, אלא שלמרות צירוף רכיב מע"מ למחיר המוצר, המערערת לא נדרשה להעבירו לרשויות המס בניגוד לעוסקים אחרים. מצב זה העניק למערערת יתרון בלתי הוגן בדמות שולי רווח גבוהים יותר ויצר תחרות לא הוגנת בין נותני שירותים דומים, וכן הביא לפגיעה ישירה ולא מוצדקת בקופת המדינה.
----
1068-08 עמותת י.ע.ל אסף הרופא נ' מס ערך מוסף רמלה

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

פטור ממס רכישה לנכה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.