מאת:


רשות המיסים לא הייתה רשאית להתעלם מהנחות שניתנו על ידי ספק מוצרים חליפים

חברת דלק מוטורס בע"מ ("התובעת") עוסקת בייבוא ושיווק של כלי רכב וחלפים לכלי רכב. אגף המכס והמע"מ ברשות המיסים ("הנתבע") הוציא לתובעת חיוב בגין גירעון במיסי ייבוא עבור חלפים שיובאו בין השנים 2012-2015, בטענה כי גובה מיסי הייבוא נגזר ממחירם המלא של החלפים ולא ממחירם לאחר הנחה שהעניק הספק ("הספק").
 
התובעת טענה כי ההנחה אינה תלויה בהיקף המכירות של החלפים, אלא סכום ההנחה מעולם לא שולם לספק גם עבור שנים בהן התובעת לא עמדה ביעדי המכירות. ראיה לכך ניתן לראות בשנים 2010-2013 בהם התובעת לא עמדה ביעדי המכירות שהוצבו בהסכם עם הספק ואולם לא נדרש החזר של ההנחה שניתנה. בנוסף בשנים 2014-2016 ניתן לראות כי הספק השמיט את סעיף ההנחה התלויה ביעדים מתוך ההסכמים בין הצדדים. התעלמותה של הנתבעת מהנחה זו, ומיסוי בגובה מחירם המלא של החלפים ולא המחיר ששולם בפועל, גורמת לייקור של החלפים וזאת ללא כל הצדקה. התובעת טענה בנוסף כי הנחת ספק/כמות כלולה במחיר העסקה עד מועד שחרור הטובין מפיקוח רשויות המכס. נוצר כאן פרדוקס על ידי רשויות המכס לפיו – במידה ותסוכם הנחת כמות שהובטחה ע"י הספק אזי מדובר בהנחה מותנית שאין לכלול במחיר העסקה מחד, ומאידך, אם ההנחה תתקבל בדיעבד לאחר שעמד ביעדי המכירה הוא לא יוכל לעשות התאמות בדיעבד ובמצב כזה לא יזכה היבואן בהנחה באף אחד מהמצבים. הנתבעת טוענת כי ההסכמים עליהם חתומה התובעת מדברים בעד עצמם ומקנים לתובעת זכאות להנחה בתנאי ותגיע ליעד המכירות שהוצב בהסכם. בהסכמים צוין במפורש כי במידה והתובעת לא תעמוד ביעד היא תידרש להשיב את ההנחה שניתנה. אין לקבל את טענת התובעת כי מדובר בתנאי למראית עין, וזאת בהתאם לסעיף 132 לפקודת המכס הקובע כי ערך הטובין ייקבע בהתאם למחיר ששולם עבורו, ובלבד שמחיר זה איננו כפוף לתנאי מסוים אשר לא ניתן להעריך את השפעתו במועד שחרור הטובין, זאת ללא קשר לכך שהספק דרש את החזר הנחה זו או לא, וכאמור לא ניתן לדעת מראש אם התובעת תעמוד ביעדיה.
 
החלטת בית המשפט
ביהמ"ש קיבל את טענותיה של התובעת וקבע כי יש לבטל את הודעות החיוב ועל הנתבעת להשיב את מיסי הייבוא ששולמו תחת מחאה. השאלה המשפטית העיקרית במקרה הנ"ל הינה האם יש להתחשב בהנחה בשיעור קבוע שהוענקה לתובעת על ידי תאגיד "מאזדה" לצורך קביעת מחיר הטובין ממנו נגזרת חבות המיסים לתשלום, וכן פרשנותו של סעיף 132(2)(2) לפקודת המכס. בית המשפט קבע כי אף אם הנתבעת צודקת בקביעתה בדבר סיווג ההנחה כהנחה מותנית, אשר אי עמידה בתנאי הסף לקבלת ההנחה היו גורמים לשלילה רטרואקטיבית, עדיין אין באמור בשביל לחייב את התובעת בתשלום מיסי ייבוא הנגזרים ממחיר הטובין לפני ההנחה, תוך התעלמות ממנה. כל עוד לא הוכחה על ידי הנתבעת שלילה בפועל של ההנחה, אין לנתבעת סמכות לחיוב היבואן במיסי יבוא בגינה. כמו כן, ביהמ"ש קבע כי יש להעדיף את אפשרות ההנחה במחיר לא תוחזר לידי הספק במידה וזה יעמוד ביעדי המכירות, אולם, אם לא יעמוד ביעדי המכירות, ההנחה תוחזר בעתיד בדמות תוספת למחיר המשלוח הבא ועל משלוח זה ישולם מלוא המס. במידה וההנחה תוחזר בדרך אחרת, על היבואן להצהיר על כך לרשות המיסים ולשלם את הפרשי המס שייווצרו. עמדה זו, עולה בקנה אחד עם הרעיון המרכזי אשר עומד בשינוי שיטת הערכת הטובין בפקודת המכס, הנגזרים מהסכם גאט"ט.
------
ת"א 46492-01-16 דלק מוטורס בע"מ נ' מדינת ישראל (אגף המכס והמע"מ)

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

פטור ממס רכישה לנכה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.