מאת:


הנחיות רשות המיסים בנוגע לעסקאות רכבים משומשים בידי סוחרי רכב

ביום 18.5.2020 פרסמה רשות המיסים את הוראת פרשנות 1/2020, שעניינה אופן הטיפול בעסקאות תיווך או מכירה של רכב פרטי, אופנוע או טרקטורון משומש. מטרת הוראה זו להבהיר את עמדת רשות המיסים בכל הנוגע למחירי עסקאות מכירת רכבים משומשים בידי עוסק בתחום מסחר ברכבים משומשים.
 
עסקאות בידי עוסקים בענף כלי הרכב המשומשים (רכבים פרטיים, אופנועים או טרקטורונים) מתאפיינות בשני סוגים עיקריים:
1. עסקאות תיווך – בהן מקבל העוסק מבעלי הרכבים המשומשים את הרכב ומעמידו למכירה תוך שבמקביל מנפיק לבעל הרכב אסמכתא בעניין זה. לאחר מכירת הרכב, הקונה מעביר את התמורה למתווך, אשר מעבירו למוכר בניכוי עמלת התיווך. לאחר המכירה נדרש העוסק להוציא חשבונית מס או עסקה על שם בעל הרכב שנמכר המפרטת את סכום העמלה ששולמה למתווך.
2. עסקאות קניה ומכירה – בהן רוכש העוסק את הרכב המשומש מבעליו ונחתם הסכם רכישה, בו מפורט סכום המכירה.

העוסק נדרש להוציא חשבונית מס או חשבונית עסקה על שם בעל הרכב שנמכר המפרטת את ההפרש בין מחיר רכישת הרכב המשומש ומחיר מכירתו. סעיף 7 לחוק מס ערף מוסף, תשל"ו-1975 ("החוק"), קובע כי באופן כללי מחיר עסקה הוא התמורה שהוסכם עליה לרבות כל מס, היטל, אגרה וכל הוצאה אחרת שהוצאה במהלך ביצוע העסקה או תשלום חובה אחר. ואולם, סעיף 5(א) לחוק קובע כי במכירת נכסים משומשים מסוימים, על ידי מי שעסקו הוא במכירת נכסים משומשים אלו, מחיר העסקה יהיה ההפרש בין מחיר המכירה למחיר הרכישה של הנכס המשומש. תקנה 2 לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976 ("התקנות"), הותקנה מכוח סעיף 5(א) לחוק וקובעת כי בעת מכירה של רכב פרטי, אופנוע או טרקטורון משומשים, בידי עוסק שעוסק בקנייה ומכירה של כלי רכב משומשים, יחול סעיף 5 וגובה המס ייגזר מההפרש בין מחיר המכירה למחיר הקניה. מאידך, הוראות אלו לא יחולו בעת מכירת רכב משומש, אם הרכב המשומש נרכש מעוסק שרשאי לנכות את מס התשומות ששולם בגין יבוא או רכישת הרכב. בנוסף, תקנה 5 לתקנות מסדירה את סוגיית הפיקדון/ערובה שנמסרו להבטחת ביצוע העסקה. יש לראות את הפיקדון או הערובה כחלק ממחיר העסקה לאחר שישה חודשים מרגע שניתנו, אלא אם הם הוחזרו או הפכו לחלק ממחיר העסקה עוד קודם לכן, בכפוף לחריג לפיו הסכם בכתב (או נוהג בענף מסוים) המאריך את תקופת החזקת הפיקדון/הערובה למעלה משישה חודשים, יראו אותם כחלק ממחיר העסקה בתום חודש לאחר תום התקופה שהוסכמה.
 
הוראת הפרשנות עבור טיפול בעסקאות תיווך רכב משומש:
עוסק הפועל בעסקאות תיווך נדרש להוציא לקונה שובר קבלה עבור כל אחד מהתקבולים בנפרד בעת קבלת התמורה וכן נדרש לנהל ספר תיווך. כאשר העוסק מעביר את התשלום למוכר עליו להוציא חשבונית מס או חשבונית עסקה על שמו של המוכר, כאשר מחיר העסקה הוא כאמור בגובה העמלה שהוסכמה בין הצדדים. כספי הפיקדון שיוותרו אצל העוסק בתום שישה חודשים, ייראו כחלק ממחיר העסקה וחייבים במלוא המס.
 
הוראת הפרשנות עבור עסקאות קניה ומכירה של רכב משומש בידי עוסק:
עסקאות מסוג זה כפופות להוראות סעיף 5(א) לחוק ולתקנה 2(א) לתקנות, הקובעות כי מחיר העסקה לצורך מס יהיה ההפרש בין מחיר המכירה למחיר הקנייה, והחשבונית שיוציא העוסק יהיה בהתאם. הוראות אלו יחולו על כל רכב שנמכר בנפרד. בנסיבות בהן מחיר הקנייה גבוה ממחיר המכירה, אזי מחיר העסקה יהיה אפס. מחד, במקרה זה לא תחול חבות מס, ומאידך לא ניתן להקטין את מחיר עסקאות אחרות דומות. כמו כן, במידה והרכב המשומש נרכש מעוסק הרשאי לנכות מס תשומות בגין או רכישה או ייבוא של רכב, לא יחולו הוראות סעיף 5(א) לחוק ותקנה 2 לתקנות, ועל העוסק להוציא חשבונית בגובה מלוא סכום התמורה שהתקבלה עבור המכירה.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.75 ע"י 4 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

פטור ממס רכישה לנכה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.