מאת:


ייעוץ משפטי לישראלים העובדים מישראל עבור מעסיק זר

המציאות מלמדת כי יותר ויותר ישראלים מוצאים את עצמם עובדים מתוך שטח מדינת ישראל, בדרך כלל באמצעות רשת האינטרנט, עבור מעסיקים זרים במדינות מחוץ לישראל ומתוגמלים באופן כזה או אחר בגין העבודות המבוצעות על ידם בישראל לטובת מעסיקים זרים. התופעה הולכת ומתרחבת וזו נראית במגוון רחב של מצבים דוגמת אלה:

1. ישראלים שעלו לישראל אולם ממשיכים לעבוד עבור המעסיקים הזרים שלהם, אלה שעמם עבדו טרם עלייתם.
2. ישראלים המבקשים לעבור לעבוד בחו"ל במדינה אחרת אך לא יכולים לעתיק את מגוריהם עקב בעיות אשרה / ויזה, מה שמוביל לעבודה בישראל עבור אותם מעבידים זרים.
3. ישראלים המבקשים לפרוץ מגבולות מדינתנו ולתת מהיכולת המקצועית שלהם לטובת גופים גדולים וייחודים וזאת מבלי להידרש להתנתק מהמשפחה בישראל.
4. ישראלים שלא מצאו עבודה בישראל אולם הם מצליחים למצוא גוף בעולם המבקש להעסיק אותם.
5. ישראלים המעדיפים לעבוד גם לטובת מעביד ישראלי וגם לטובת מעביד זר.
6. ישראלים החולקים זמנם בין ישראל לבין מדינה אחרת, מגיעים לארץ לכאורה לביקור בלבד, אולם בפועל הם עובדים מישראל גם במהלך אותו "ביקור" של מספר חודשים בשנה.
 
רשימת הדוגמאות היא ארוכה וכך גם רשימת העיסוקים בהם ישראלים מוצאים את עצמם עובדים עבור חברות וגופים זרים, אם באופן קבוע ואם באופן חלקי. לפעמים העובד מקבל את תגמולו מהחברה הזרה באמצעות תלוש שכר המופק עבורו בחו"ל, ולפעמים מקבל הוא את שכרו כנגד המצאת סוג של חשבונית או קבלה כזו או אחרת אותה מתבקש להמציא למשלם; לפעמים התשלום הוא ישירות לחשבונו הפרטי של הישראלי בישראל או מחוץ לישראל, ולפעמים הישראלי נדרש להקים חברה בעלת חשבון בנק זר על מנת שזו תנפיק את החשבון למזמין העבודה הזר לטובת אותה חברה משלמת.
 
מה שאותם ישראלים, לא אחת, נמנעים לקחת בחשבון זו העובדה לפיה על פי דיני מדינת ישראל על אותו עובד המפיק הכנסות על אדמת מדינת ישראל לשלם מס בישראל, לרשויות המס בישראל, בגין ההכנסות המופקות על ידו בישראל. חובת תשלום מס בישראל חלה הן על כאלה המוגדרים כתושבי המדינה והן לגבי אלה שלא מוגדרים כתושבי המדינה. יתרה מזאת, החובה לשלם מס בישראל חלה גם על מצבים בהם העובד הינו בגדר של עולה חדש ו/או תושב חוזר ותיק זאת למרות שע"פ דין המדינה בנסיבות שכאלה העובד הישראלי פטור ממס ומדווח למס ההכנסה הישראלי על הכנסות המופקות על פני תקופה של 10 שנים, אלא שהמגבלה חלה על מצב בו ההכנסות מופקות מחוץ לישראל בלבד ואין הוא חלק על מצב בו הישראלי מפיק את ההכנסה על אדמת ישראל. הלכה למעשה אין בנמצא כל פטור מהכנסה המופקת בישראל, לא לגבי עולים חדשים, לא לגבי תושבים זרים ולא לגבי כל גורם אחר. עצם הפקת ההכנסה בישראל מחייבת את אותו עובד המבקש לפעול חוקית, לדווח ולשלם מס בישראל בגין ההכנסות המופקות על ידו בישראל לטובת מעסיק  זר. יתרה מזאת, אין בנמצא כל חשיבות למקום קבלת התמורה או העיתוי בו מתקבל הכסף, משמע העובד לא יכול להישען על העובדה לפיה הוא מקבל את התמורה בחו"ל ו/או שאת התמורה הוא יקבל אלא לאחר שיעבור להתגורר בחו"ל - כל אלה לא מכשירים את השרץ. החוק קובע כי על הישראלי לשלם את המס בגין עבודה שהופקה על ידו בישראל ומשכך אין חשיבות למיקום קבלת הכסף ואו לאי הבאתו לישראל ו/או לכך שהכסף יעבור לחזקת העובד בעתיד, היה וזה יעתיק את מרכז חייו בישראל. בנוסף, אין בנמצא חשיבות לכך שהמעביד הזר מנקה מס במקור או משלם את המס במדינה האחרת בגין העובד הישראלי. בכל אותם מקרים העובד הישראלי עדיין מחויב לדווח ולשלם את המס בישראל בגין העבודה המופקת על ידו בישראל.
 
לכך יש להוסיף את סוגיית המע"מ - על העובד הישראלי לשאול את עצמו האם הוא אמור לשלם לרשויות המס בישראל את המע"מ בגין השירות הניתן על ידו בישראל לאותו מעביד זר. כאן למעשה נכנסת הפסיקה הקובעת כי יתכנו מצבים בהם המע"מ יעמוד על שיעור של 0%, אולם גם אז כל מקרה חייב להבחן לגופו וגם אז יש לבדוק היטב, בין השאר, האם אין נהנה ישראלי כתוצאה מהעבודה המופקת בישראל, אם באופן ישיר ואם באופן עקיף והיה ויש בנמצא כזה עלולה להתעורר חבות מס ערך מוסף. מטבע הדברים הימנעות הישראלי מלפעול על פי דין, הסתמכותו על ייעוץ זר, הסתייעותו בחברות זרות, רק חמירה את מצבו ומציגה כאלף עדים את התנהלותו כפלילית. התנהלות לא תקינה שכזו עלולה לגרום לכך שהעובד יסתבך אל מול חקירות מס הכנסה הישראלי ובמקרה הטוב ימצא הוא את עצמו בבעיה אל מול המערכת הבנקאית בלבד בנסיבות בהן יבקש הוא בשלב כזה או אחר להכניס את הכסף לישראל ו/או לבצע עמו שימוש לגיטימי אחר.
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע בנושא?
משרדנו המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות המס, מייצג אין ספור אנשי עסקים, בנקים וכו' ויודע כיצד להתמודד עם סוגיות אלה. אנו יודעים כיצד לסייע לך להתנהל נכון בהווה, כיצד לנטרל את מחדלי העבר וכיצד להבטיח כי התנהלותך העתידית תהא כשרה ושקופה. אנו מזמינים אותך לפגישה לא מחייבת במשרדנו ואנו נדע לנקוט עבורך בפעולות הנדרשות לטובת הבטחת נטרול החשיפה והבטחת התנהלות שקופה. למשרדנו ניסיון של עשרות שנים ומאות לקוחות מרוצים. אנחנו מזמינים אותך לפגישה אישית, דיסקרטית ולא מחייבת במסגרתה נבחן יחדיו את המצב ונגבש אסטרטגיה מנצחת. פתרון הבעיה עתה, עוד בטרם רשות המס תגיע אליך, תעלה לך הרבה פחות מהעלות והחשיפה הבלתי נעימה בעליל, אזרחית ופלילית, היה והמדינה תגיע למסקנה לפיה אתה מפיק מישראל הכנסה עליה לא דיווחת. בעניין זה חשוב להדגיש כי מערכת אכיפת החוק בישראל והקדמה הטכנולוגית בעולם בכלל הביאה התנהלות שכזו לרמת שקיפות אשר בשורה התחתונה מונעת הסתרת המצב לצמיתות. משכך אנו מציעים לך לאפשר לנו לתקן עבורך את המעוות ולהביא לידי התנהלות כשרה. אנו נדע כיצד להכשיר את כל ההתנהלות ואת כל ההון שלך, אל תחכה שידפקו לך בדלת - שום הון שבעולם לא מצדיק פגיעה באיכות השינה או באיכות החיים.
 
התקשר עתה ואפגוש אותך במשרדי ובדיסקרטיות מוחלטת נגבש עמדה, חייג כעת לעו"ד אלי דורון 054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות בעלי עניין בחברות הזנק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט קבע בניגוד לעמדת רשות המסים כי עסקת רשיון שימוש בקניין רוחני בין צדדים קשורים אינה עסקה פיקטיבית ואינה מהווה מכירה בפועל של קניין רוחני.

גביית חוב מס של חברה מבעל שליטה לאחר הפסקת פעילות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בירושלים נדונה השאלה מיהו בעל השליטה בחברה החייב בחוב המס של החברה, כאשר מדובר בחברה הרשומה בבעלות תאגיד זר שאין לו נכסים בישראל ואשר ייפה את כוחו של אדם אחר לפעול בשמו בישראל...

פטור ממס רכישה לנכה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) מעניקה פטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירת מגורים לנכה, לעיוור ולמשפחות שכולות כאשר הדירה נרכשת...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.