מאת:


ייצוג מס משפטי בעניין שומת מס הכנסה ומע"מ עקב חקירת הרשויות בסיוע עו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס

יוצא לא אחת כי עסק כזה או אחר נכנס לחקירה פלילית במסגרתה מנסים להוכיח כי בוצעו על ידיו ו/או על ידי בעליו - עבירות פליליות. החקירה מתחילה בשלב סמוי במסגרתו הגוף החוקר אוסף "בשקט" חומרים ומקבל מבית המשפט צווים אשר יאפשרו לו לבצע פעולות אגרסיביות יותר. רק לאחר השלמת השלב הסמוי וקבלת כל האישורים הנדרשים עוברת הרשות לחקירה גלויה.

במסגרת החקירה הגלויה, מטבע הדברים, נעצרים חשודים לטובת חקירה תחת אזהרה, לפעמים בהמשך לחיפוש בבית ובעסק ולפעמים במנותק. במקביל פועלת הרשות לטובת גביית עדויות מגורמים אשר אינם חשודים בביצוע העבירה עצמה, אולם עדותם חשובה לטובת בניית התיק והערכות למקרה של הגשת כתב אישום. בחלק מהמצבים המדינה דורשת מעצר של החשוד על מנת שלא יפריע לה בחקירה ובחלק אחרת של המקרים נמנעת היא מלבקש זאת - כאשר היא מבקשת לעצור, יש לקיים התנהלות מול רשות המס מתוך שאיפה למנועה מעצר ואם נדרש מעצר, אז קצר ככל שניתן. מבחינת המערכת, הרשות, עת מחליטה היא לפתוח בחקירה, צריכה היא להיות במצב בו יש לה חשד סביר כי אכן בוצעה עבירה וכי כל עוד אין לה את אותו חשד אסור לה לפתוח בחקירה פלילית. המערכת המשפטית מודעת להשלכות של חקירה פלילית, לעוגמת הנפש, לנזקים העלולים להיגרם וכו', ולכן היא קובעת כי רק אם יש ראיות לכאורה ניתן לפתוח באותה חקירה שכזו.
 
מאותה נקודה בה התקבלה אצל חקירות מס הכנסה / מע"מ / מכס ו/או כל גוף אחר, ההחלטה לפתוח בחקירה פלילית, זה רוצה להצדיק את עצם ההחלטה ומשכך יעשה כל שהדין מאפשר על מנת למצוא את העבירות בגינן נפתחה החקירה. חקירות ינקטו ככל שהדין מאפשר על מנת להראות כי אכן פתיחת החקירה הייתה מוצדקת, אם מטעמים מקצועיים נטו, אם מטעמים סטטיסטיים ואם משום שפתיחת חקירה שלא כדין, בעוד לא היו ראיות לכאורה, עלולה לחשוף את המדינה ואת הגוף החוקר לתביעה נזיקית על ידי הגוף הנחקר, בטענה לעוגמת נפש, פגיעה בשם הטוב ועוד עקב פתיחה בחקירה המוגדרת כמשוללת בסיס ראייתי מספק. כך יוצא שעם פתיחת חקירה הגוף החוקר יעשה הכל, כקבוע בחוק, על מנת לבנת תיק ראיות מספק התומך בטענות ומיד אחר כך יסכמו ויעבירו ללשכות המשפטיות של החקירות ו/או לפרקליטות על מנת שאלו יבחנו את החומר וישתכנעו כי יש בנמצא די ראיות בכדי להוכיח מעל לכל ספק סביר כי אכן בוצעה עבירה פלילית. בשלב זה, המדינה תשאף להגיע למצב בו מוגש כתב אישום המוביל להרשעה או לכל הפחות, במקרים המתאימים, להביא לידי כך שהנחקר יבקש לשלם כופר כסף תחת הגשת כתב אישום נגדו. תשלום כופר כסף שקול להודאה בביצוע עבירה, כך שבהתקיים אחת מהשניים, המדינה למעשה הצליחה להוכיח כי היה מקום לפתוח בחקירה והראיה לכך היא עצם ההרשעה או עצם הודאתו של הנחקר בביצוע העבירות המיוחסות לו. במקביל, כך המציאות מלמדת, ולפעמים עוד הרבה לפני שמוגש כתב אישום, הרשות החוקרת מחליטה להפעיל את פקיד השומה או את מחלקת הביקורת של מע"מ וזאת על מנת לבחון את ההשלכות האזרחיות של המעשים שנמצאו וזאת על מנת שגם הגוף האחראי על השומה יוציא את החיובים לעסק בגין מחדליו. במסגרת זו פקיד השומה או מחלקת הביקורת מקבלים נתונים מהגוף החוקר ועל סמך זאת מוציאים לבית העסק שומות במסגרתן מבקשים הם מהעסק לשלם את המס הנדרש. רשות המס תפעל בהתאם לפרוצדורה הקבועה בפקודת מס הכנסה ו/או בחוק מע"מ ו/או כל חוק אחר ותקדם את ההליך השומתי מתוך שאיפה לגבות את המתחייב מהלקוח.
 
כיצד אנחנו יכולים לסייע במקרים שכאלו?
משרדנו מורכב מעורכי דין ורואי חשבון יוצאי רשויות מס, להם ניסיון בייצוג ובטיפול במאות אזרחים אשר מצאו עצמם אם בתסבוכת פלילית ואם בתסבוכת אזרחית ואף ידעו להוביל את התיק לעבר תוצאה המתיישבת עם האינטרס של הלקוח, לרבות סגירת התיק בכופר כסף ו/או בזיכויים, כל מקרה לגופו. הכניסה שלנו לטיפול, כמי שבעבר ייצגו את רשויות המס, קריטית ויודגש כי ככל שנכנס לתמונה מוקדם יותר כך השפעתנו על התוצר תגבר. ברור וגלוי כי ישנה חשיבות רבה לכל אחד מהשלבים ולכן על האזרח לקבל את הייעוץ הנכון כמה שיותר מהר. האמור נכון כבר מהשלב  בו החשוד מוזמן לחקירה וכמובן שנכון הוא גם בשלבים המתקדמים יותר, אם אל מול הגופים החוקרים ואם אל מול הגופים השומתיים, האמורים להוציא את השומות.

מעורבות נכונה שלנו יכולה חוקית לעזור ללקוח לצאת מהמקרה במינימום נזק ובמינימום עלות - אנו נדע להבהיר ללקוח כיצד אסטרטגית עליו לנהוג וכיצד עליו לפעול לטובת התנהלות נכונה. או נדע ללוות את הלקוח בשלב החקירה, לגבש עמו אסטרטגיה, להחליט עמו האם למסור גרסה או לא, האם לנקוט בפעולות נוספות וכו'. גם במישור האזרחי, אנו נדע להוציא את הלקוח מהמשוואה במינימום נזק, לא ניתן לו לעשות טעויות ונקבל את הפיקוד על המשבר. יובהר כי בחלק גדול של התיקים "האויב" מספר אחד של הלקוח בשלבים אלה הוא דווקא הוא עצמו, משמע לפעמים דווקא מידע ונתונים שהוא ימסור מרצונו הטוב והחופשי, הם אלה שיכולים לסבך אותו. האזרח לא מודע לכך, למשל, כי בהליך הפלילי הנטל הוא על המדינה ולכן הוא לא אמור לעזור לה להרשיע אותו. כך שבמקרים הנכונים יכול הוא לשמור על זכות השתיקה אם באופן מלא ואם באופן חלקי. אותו כנ"ל במישורים אזרחיים אחרים, על האזרח לצאת מהתמונה ולתת למקצוענים לטפל בעניין על מנת לבחון כיצד לסיים את הפרשה האזרחית בעלות מינימום ויתרה מזאת לבחון כיצד לסגור את הפרשה האזרחית באופן המסייע או אפילו סוגר את ההסתבכות הפלילית. ההתנהלות כאן לא פשוטה ומחייבת הרבה הבנה משפטית, חשבונאית ובעיקר ניסיון. למשרדנו ניסיון של מאות תיקים שהסתיימו בהצלחה רבה, אנו יודעים בדיוק כיצד נכון להתנהל, אנו יודעים בדיוק מה נכון לעשות. אני מזמין אותך להגיע אלינו במיידי, אל תחכה, נקיים פגישה דיסקרטית ובהתאם אתה תחליט האם הנך מעוניין שנקדם או לא. אנו מודעים למצוקה שלך ולכן אנחנו יודעים כיצד יש לפעול לטובת צמצומה. אנו נדע מה לעשות על מנת שהכל יעשה כמבוקש והסיכוי לסיים את הפרשה בהצלחה בעוד אנו אלה שנטפל בתיק ייגדל, בשיא הצניעות, שבעתיים - הכל כמובן בחוקיות ובשקיפות ובאופן המתיישב עם החוק והאינטרס של הלקוח!
 
התקשר אליי עתה,  עו"ד אלי דורון 054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

עורך דין עבירות מכס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); פרבר גולן, רו"ח ומשפטן

נתפסם במכס נתב"ג? - כך תפעלו: מידי שנה ישראלים ורבים נתפסים על ידי רשויות המכס בגין זאת שלא הצהירו על טובין שרכשו בחו"ל החייבים בדיווח ובתשלום מכס בכניסה לישראל...

קנס בגין אי ניהול ספרים כחוק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט העליון קבע: על מנהל מע"מ הנכבד להפעיל שיקול דעת בקביעת סכום הקנס בגין אי ניהול ספרים כחוק

ניכוי מס תשומות בגין חשבוניות פיקטיביות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל בחלקו ערעור מס שהוגש על שומת תשומות שהוצאה לחברה קבלנית בגין שימוש בחשבוניות פיקטיביות. פסק הדין מדגיש, כי לא ניתן לנכות מס תשומות בגין חשבונית שהוצאה שלא כדין, בין אם משום שהיא הוצאה בגין עסקה פיקטיבית ובין אם משום שהיא הוצאה בגין עסקה אמיתית אך באמצעות גורם שלא סיפק את השירות ו/או המוצר.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.