מאת:


עדכונים בחובת תשלום ביטוח לאומי לעובד זר לצורך טיפול סיעודי

נבקש לעדכנכם, כי החל מחודש ינואר 2020, ייכנסו לתוקפן הוראות בנושא תשלום ביטוח לאומי לעובדים זרים, במסגרת אגרת שפורסמה מטעם המוסד לביטוח לאומי ביום 31.12.19, בשם "איגרת למעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי".
 
מעסיק אשר קיבל אישור מטעם רשות האוכלוסין וההגירה להעסיק עובד זר בתחום הטיפול הסיעודי, יהיה פטור מחובת הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי על שכר העבודה שמשולם לעובד הזר, עד סכום של 5,500 ₪ לחודש. עם זאת, יודגש כי הפטור האמור אינו חל על חברות עסקיות וגופים שונים המעסיקים עובדים זרים, אלא רק למעסיקים פרטיים. הפטור הנ"ל ניתן למעסיק סיעודי בעל אישור (שהוא אדם פרטי), ללא קשר לשאלה האם המעסיק דנן מקבל קצבה מהביטוח הלאומי או מכל גורם מבטח אחר. מדובר בשינוי המצב שהתקיים עד חודש דצמבר 2019 לפיו פטור כאמור ניתן רק למעסיקי עובד זר הזכאים לקצבאות מהביטוח הלאומי (קצבת סיעוד, קצבת ילד נכה או קצבת שירותים מיוחדים לנכים קשים). מעסיקים של עובדים זרים בענף הסיעוד המשלמים לעובדיהם שכר הגבוה מ-5,500 ₪ בחודש יידרשו לדווח ולשלם דמי ביטוח לאומי רק בגין ההפרש בין השכר המשולם ובין 5,500 ₪. לדוגמא: מעסיק המשלם שככר בגובה 6,500 ₪ יידרש לדווח ולשלם דמי ביטוח לאומי עבור 6,500-1,000= 1,000 ₪ בלבד. כאשר שיעור תשלום דמי הביטוח יהיה בסך 2% מהסכום החייב בדיווח ותשלום.
 
תנאים לזכאות לפטור
על מנת לקבל את הזכאות לפטור כאמור לעיל, נדרש המעסיק למלא את שני התנאים הבאים:
1. יש לפתוח "תיק מעסיק עובד במשק בית" במוסד לביטוח לאומי, בו יעדכן המעסיק את פרטי העובד הזר, השכר המשולם לו ועוד.
2. השכר המשולם לעובד על ידי המעסיק ישולם באמצעות בהעברה בנקאית לחשבון בנק בבעלות העובד, או בשיק על שמו של העובד הזר אשר יופקד בחשבונו. 
 
יודגש כי לו יבקש העובד הזר לתבוע קצבה מאת הביטוח הלאומי בגין תקופת עבודתו (לדוגמא דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה ועוד), ידרוש המוסד לביטוח לאומי מהמעסיק ומהעובד הזר להציג מסמכים המאשרים את ביצוע תשלומי השכר, כמו תדפיס חשבון בנק ובהסתמך על כך תחושב הקצבה לה יהא זכאי העובד הזר.
חובת תשלום ביטוח לאומי לעובד זר לצורך טיפול סיעודי

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

דמי ב"ל לאור הסכם שומת ניכויים במס הכנסה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

ברצוננו לעדכנכם אודות פס"ד של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אשר דן בתביעה בעקבות החלטת המוסד לביטוח לאומי לפיה נדחתה השגתו של התובע על בקורת ניכויים.

סתירה בין קביעת המוסד לביטוח לאומי לבין שומת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

נבקש לעדכנכם, כי לאחרונה ניתן פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה אשר דן בסתירה בין קביעת המוסד לביטוח לאומי לבין קביעת פקיד השומה בשומות ניכויים.

זיכוי עקיף במס בחברה משפחתית

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

ברצוננו לעדכנם, כי לאחרונה, פורסם פס"ד אשר עסק בין היתר בשאלת תחולתו של סעיף 126(ג) לפקודת מס הכנסה, על חברת משפחתית.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים