מאת:


עדכונים בחובת תשלום ביטוח לאומי לעובד זר לצורך טיפול סיעודי

נבקש לעדכנכם, כי החל מחודש ינואר 2020, ייכנסו לתוקפן הוראות בנושא תשלום ביטוח לאומי לעובדים זרים, במסגרת אגרת שפורסמה מטעם המוסד לביטוח לאומי ביום 31.12.19, בשם "איגרת למעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי".
 
מעסיק אשר קיבל אישור מטעם רשות האוכלוסין וההגירה להעסיק עובד זר בתחום הטיפול הסיעודי, יהיה פטור מחובת הדיווח והתשלום של דמי הביטוח הלאומי על שכר העבודה שמשולם לעובד הזר, עד סכום של 5,500 ₪ לחודש. עם זאת, יודגש כי הפטור האמור אינו חל על חברות עסקיות וגופים שונים המעסיקים עובדים זרים, אלא רק למעסיקים פרטיים. הפטור הנ"ל ניתן למעסיק סיעודי בעל אישור (שהוא אדם פרטי), ללא קשר לשאלה האם המעסיק דנן מקבל קצבה מהביטוח הלאומי או מכל גורם מבטח אחר. מדובר בשינוי המצב שהתקיים עד חודש דצמבר 2019 לפיו פטור כאמור ניתן רק למעסיקי עובד זר הזכאים לקצבאות מהביטוח הלאומי (קצבת סיעוד, קצבת ילד נכה או קצבת שירותים מיוחדים לנכים קשים). מעסיקים של עובדים זרים בענף הסיעוד המשלמים לעובדיהם שכר הגבוה מ-5,500 ₪ בחודש יידרשו לדווח ולשלם דמי ביטוח לאומי רק בגין ההפרש בין השכר המשולם ובין 5,500 ₪. לדוגמא: מעסיק המשלם שככר בגובה 6,500 ₪ יידרש לדווח ולשלם דמי ביטוח לאומי עבור 6,500-1,000= 1,000 ₪ בלבד. כאשר שיעור תשלום דמי הביטוח יהיה בסך 2% מהסכום החייב בדיווח ותשלום.
 
תנאים לזכאות לפטור
על מנת לקבל את הזכאות לפטור כאמור לעיל, נדרש המעסיק למלא את שני התנאים הבאים:
1. יש לפתוח "תיק מעסיק עובד במשק בית" במוסד לביטוח לאומי, בו יעדכן המעסיק את פרטי העובד הזר, השכר המשולם לו ועוד.
2. השכר המשולם לעובד על ידי המעסיק ישולם באמצעות בהעברה בנקאית לחשבון בנק בבעלות העובד, או בשיק על שמו של העובד הזר אשר יופקד בחשבונו. 
 
יודגש כי לו יבקש העובד הזר לתבוע קצבה מאת הביטוח הלאומי בגין תקופת עבודתו (לדוגמא דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה ועוד), ידרוש המוסד לביטוח לאומי מהמעסיק ומהעובד הזר להציג מסמכים המאשרים את ביצוע תשלומי השכר, כמו תדפיס חשבון בנק ובהסתמך על כך תחושב הקצבה לה יהא זכאי העובד הזר.
חובת תשלום ביטוח לאומי לעובד זר לצורך טיפול סיעודי

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

תקנות פחת מואץ לתקופת הקורונה- הודעת הבהרה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

נזכיר, כי כחלק מהצעדים שנקטה הממשלה כדי לסייע לעסקים להתמודד עם השלכותיו הכלכליות של משבר הקורונה, אישרה ועדת הכספים תקנות למתן פחת מואץ לעסקים - תקנות מס הכנסה )פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה)(הוראת שעה), התש"פ – 2020 (להלן: "התקנות").

התיישנות שומת עסקאות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

ברצוננו לעדכנכם בפסק דין שניתן ע"י בית המשפט המחוזי בבא"ש העוסק בשני ערעורים שהדיון בהם אוחד, הערעור נסב סביב החלטת המשיב לדחות את ההשגות שהגיש המערער על שומות תשומות ועסקאות שנקבעו למערער. מלבד השומות פסל המשיב את ספריהם של המערערים לשנות המס האמורות 1997-2001.

רווחים ראויים לחלוקה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שלומי פרץ, משפטן

נבקש לעדכנכם, כי לאחרונה, ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין ע"א 3277/19 פקיד שומה ירושלים נ' סקמסקי ואח' (להלן: "המשיבים") אשר עסק במיסוי רווחים הראויים לחלוקה במכירת מניות בידי יחיד.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים