מאת:


ניכוי מס במקור לגבי תשלומים לתושבי חוץ

סעיף 170 לפקודת מס הכנסה קובע את החובה לנכות מס בשיעור של 25% בעת תשלום לתושב חוץ שהוא יחיד ומס בשיעור הקבוע עבור חברות אילו מדובר בתשלום בחברה. מאידך, במידה ונמסר למשלם אישור מטעם פקיד השומה המעניק פטור או הפחתה מהתשלומים לעיל – אין חובה לבצע ניכויים אלו. החובה הנ"ל חלה גם על מוסדות כספיים כגון בנקים אשר באמצעותם מתבצעים תשלומים ויש לראות בהם כ-"משלם" באופן שחלה עליהם חובת ניכוי המס במקור מתשלומים אותם הם מבצעים לתושבי חוץ כאמור.
 

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושבי חוץ) מחייבות גורם אשר ניכה מס במקור בהתאם לסעיף 170 לפקודה, ושאינו מוסד כספי, בהגשת דו"ח שנתי עד ליום 31.3 לשנה העוקבת. נישומים אלו יחויבו בדיווח בין אם ניכו מס ובין אם לאו. לשון החוק מלמדת כי חובת ניכוי המס במקור חלה עבור "הכנסה חייבת", אך בפועל רשות המיסים רואה בחובה זו כחלה על כל תשלום לתושב חוץ מלבד תשלומים ספציפיים שצוינו בהוראות מפורשות מטעם רשות המיסים. פקיד השומה רשאי לשום אדם שלא ניכה את סכום המס כפי שנדרש על פי דין, בשומה לפי מיטב השפיטה בהתאם לסכום המס אותו החסיר הנישום בעת שהיה נדרש לניכוי מס במקור. עם זאת, הוראות רשות המיסים קובעות כי תשלומים מסוימים לתושבי חוץ אינם חייבים בניכוי מס במקור:

  1. שירותי תיירות בחו"ל.
  2. שירותי ביטוח המכסים סיכונים בחו"ל.
  3. דמי השתתפות במכרזים בחו"ל.
  4. סך תשלומים שאינו עולה $250,000 בגין שירותים שניתנו ובוצעו במלואם מחוץ לגבולות ישראל, על המשלם להצהיר כי נותן השירותים לא שהה בישראל לצורך הענקת השירותים נשוא התשלום.
  5. רכישת טובין מוחשיים עם רשימון ייבוא.
  6. הוצאות פרסום בחו"ל, למעט הוצאות פרסום באינטרנט ובכפוף לתנאים נוספים.

ההוראות בתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 שיצאה מטעם רשות המיסים, קיבלה הארכה נוספת ותחול גם בשנת המס 2020.

ניכוי מס במקור לגבי תשלום לתושב חוץ

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

דמי ביטוח לאומי בגין השכרת מקרקעין בחו"ל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); רמי זועבי, משפטן

נבקש לעדכנם כי לאחרונה, ניתן פסק דין בעניין 25768-08-19 אולך נ' המוסד לביטוח לאומי (להלן: "עניין אולך"), שעסק בהטלת דמי ביטוח על הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל.

הטלת היטל על העסקת עובד מסתנן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); רמי זועבי, משפטן

לאחרונה ניתן על ידי בית המשפט המחוזי פסק דין בעניין אשר עסק בין היתר בסוגיית חיובה של חברת אר.טו.אם קורפוראשיין בע"מ בהיטל עובדים זרים בגין העסקת עובדים זרים המחזיקים באשרות שהייה זמניות.

אתגרי המיסוי בשנת 2021

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); רמי זועבי, משפטן

שנת 2020 הייתה ללא ספק אחת השנים המעניינות והמפתיעות שחווינו, שנה אשר הביאה מציאות חדשה וזרה לכולנו. שנת 2021 מביאה עמה גם אתגרים לא פשוטים איתם ייאלצו להתמודד ברשות המיסים ואף עסקים רבים, עם תחילתה של שנת המס החדשה.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם