מאת:


ניכוי מס במקור לגבי תשלומים לתושבי חוץ

סעיף 170 לפקודת מס הכנסה קובע את החובה לנכות מס בשיעור של 25% בעת תשלום לתושב חוץ שהוא יחיד ומס בשיעור הקבוע עבור חברות אילו מדובר בתשלום בחברה. מאידך, במידה ונמסר למשלם אישור מטעם פקיד השומה המעניק פטור או הפחתה מהתשלומים לעיל – אין חובה לבצע ניכויים אלו. החובה הנ"ל חלה גם על מוסדות כספיים כגון בנקים אשר באמצעותם מתבצעים תשלומים ויש לראות בהם כ-"משלם" באופן שחלה עליהם חובת ניכוי המס במקור מתשלומים אותם הם מבצעים לתושבי חוץ כאמור.
 

תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושבי חוץ) מחייבות גורם אשר ניכה מס במקור בהתאם לסעיף 170 לפקודה, ושאינו מוסד כספי, בהגשת דו"ח שנתי עד ליום 31.3 לשנה העוקבת. נישומים אלו יחויבו בדיווח בין אם ניכו מס ובין אם לאו. לשון החוק מלמדת כי חובת ניכוי המס במקור חלה עבור "הכנסה חייבת", אך בפועל רשות המיסים רואה בחובה זו כחלה על כל תשלום לתושב חוץ מלבד תשלומים ספציפיים שצוינו בהוראות מפורשות מטעם רשות המיסים. פקיד השומה רשאי לשום אדם שלא ניכה את סכום המס כפי שנדרש על פי דין, בשומה לפי מיטב השפיטה בהתאם לסכום המס אותו החסיר הנישום בעת שהיה נדרש לניכוי מס במקור. עם זאת, הוראות רשות המיסים קובעות כי תשלומים מסוימים לתושבי חוץ אינם חייבים בניכוי מס במקור:

  1. שירותי תיירות בחו"ל.
  2. שירותי ביטוח המכסים סיכונים בחו"ל.
  3. דמי השתתפות במכרזים בחו"ל.
  4. סך תשלומים שאינו עולה $250,000 בגין שירותים שניתנו ובוצעו במלואם מחוץ לגבולות ישראל, על המשלם להצהיר כי נותן השירותים לא שהה בישראל לצורך הענקת השירותים נשוא התשלום.
  5. רכישת טובין מוחשיים עם רשימון ייבוא.
  6. הוצאות פרסום בחו"ל, למעט הוצאות פרסום באינטרנט ובכפוף לתנאים נוספים.

ההוראות בתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 שיצאה מטעם רשות המיסים, קיבלה הארכה נוספת ותחול גם בשנת המס 2020.

ניכוי מס במקור לגבי תשלום לתושב חוץ

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

השוואת הון נגדית

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); צביה שיף, עו"ד

דרך שכיחה של מס הכנסה לזהות רווחים חשודים היא באמצעות השוואה בין הצהרות הון בתקופות שונות. קפיצה גדולה "פתאומית" או נכס שצץ פתאום, יחשב כחשוב וידרוש הסבר מספק - ג' בעל עסק בתחום התיווך נתן תשובה שלא סיפקה את מס הכנסה ולא הסכים לוותר.

טיפול בשומת מס מבוססת הפרש הון בלתי מוסבר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה בכל הקשור בייצוג אזרחים ישראליים הנתונים במחלוקת עם רשויות מס הכנסה המבוססת על הצהרות הון, הפרשי הון בלתי מוסברים, השוואות הון וכו' - קראו כאן.

דמי ביטוח לאומי בגין השכרת מקרקעין בחו"ל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); רמי זועבי, משפטן

נבקש לעדכנם כי לאחרונה, ניתן פסק דין בעניין 25768-08-19 אולך נ' המוסד לביטוח לאומי (להלן: "עניין אולך"), שעסק בהטלת דמי ביטוח על הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם