מאת:


רווחים ראויים לחלוקה בחברה זרה – פסק דין כור סחר בע"מ נגד פקיד שומה חיפה

פסק דין יוצא חוצץ כנגד ההחלטה שנתקבלה בפס"ד בעניין דלק הונגריה, בו נקבע כי רווחים שנצברו בחברה זרה, אפילו אם אלו לא חויבו במס חברות בישראל, מהווים רווחים ראויים לחלוקה ("רר"לים") בהתאם לסעיף 94ב לפקודה. משכך, יש למסותם כדיבידנד בהתחשב בשיטת הזיכוי העקיף הקבוע בסעיף 126 לפקודה.
 
כור סחר בע"מ (להלן: "המערערת") היא חברה ישראלית המחזיקה ב-49% מהון המניות של חברת Balton C.P Limited (להלן: "בלטון"), חברה פרטית זרה אשר התאגדה באנגליה. יתרת 51% המניות הוחזקה בידי חברת טלקומוניקציה אשר גם היא חברה פרטית זרה שהתאגדה באנגליה. בתאריך ה-2.4.12 המערערת מכרה את מלוא אחזקותיה בבלטון תמורת 30 מיליון ₪, ובמקביל שולם למערערת דיבידנד בסך של כ-8.5 מיליון ₪. המערערת יישמה את הלכת פסק דין "דלק הונגריה" ודיווחה בדו"ח השנתי כי נוצר לה רווח הון ריאלי שאינו חייב במס בסכום של כ-6.2 מיליון ₪, וזאת בשל קיומו של סכום בסך של כ-29.5 מיליון ₪ אצל בלטון שהוגדרו כ-"רווחים ראויים לחלוקה", בהתאם לסעיף 94ב לפקודה כאמור.
 
טענות הצדדים
בהתאם לסיווג מכירת המניות של המערערת ובשל העובדה כי טענה שאין לה חבות מס בגין מכירת מניותיה, המערערת לא קיזזה הפסד הון שנצמח בשנת 2011 בסך של כ-3.3 מיליון ₪. בשנים 2013-2014 בשל העובדה כי לא נצמחו רווחים שניתן לקזז בגינם הפסדים מועברים, דיווחה המערערת בדו"חותיה הכספיים על הפסד הון מועבר. בשנת 2012 דיווחה המערערת בדוחותיה הכספיים על הדיבידנד שנתקבל ואולם המערערת צירפה חישוב בביאורים לפיו דיבידנד זה אינו חייב במס, בהתאם לסעיף 126 לפקודה והזיכוי העקיף לו היא זכאית לשיטתה. בשומות מס שהוצאו למערערת על השנים 2012-2014 קבע פקיד שומה חיפה (להלן: "המשיב") כי יש לקזז את הפסדי ההון המועברים בשנת 2012 מול מכירת המניות ובעקבות זאת יש לתקן את דו"חות 2013-2014, שכן אין לכלול בהם נכס מס בדמות הפסדי הון מועברים. כמו כן, המשיב קבע כי אין להחיל את סעיף 94ב לפקודה על מכירת המניות והרווח הון שנוצר בגין המכירה, ומכאן הערעור.  
 
החלטת בית המשפט 
ראשית, עסקה השופטת ויינשטיין אודות זכאות המערערת להחיל את סעיף 94ב לפקודה בעת מכירת החזקתה בבלטון, וכאמור החלטת ביהמ"ש לא מתיישבת עם ההחלטה בפסק דין דלק הונגריה. לעמדת השופטת ויינשטיין, סעיף 94ב אינו חל במקרים של מכירת מניות בחברה זרה שרווחיה חויבו במס מחוץ לישראל. כל האמור נובע מהסיבה כי הרר"לים מחושבים לפי הסכום הנמוך בין המסלול החשבונאי למסלול המיסויי ולכן המערערת לא יכולה לטעון להחלת הסעיף. בנימוקי פסק הדין מציינת השופטת ויינשטיין כי לשון סעיף 94ב רואה ברווחים ראויים לחלוקה, רק רווחים אשר עונים להגדרה "רווחים שנתחייבו במס". זאת בהתאם לסוגיה שנידונה בביהמ"ש העליון בעניין ז'ורבין (ע"א 7566/13), שם נקבע כי "רווחים שנתחייבו במס" אלו רווחים אשר שולמו עליהם מיסים בהתאם לפקודת מס הכנסה ולא מכוח אלה שהוטל עליהם מס זר. בנוסף, נדונה גם סוגיית קיזוז הפסד ההון המועבר אל רווח ההון ממכירת המניות של חברת בלטון. ביהמ"ש דחה את טענותיה של המערערת אשר טענה כי יש לראות בחלק מהרווחים הראויים לחלוקה כדיבידנד (בניגוד לדעה הרווחת כי מדובר ברווחי הון). השופטת ויינשטיין הוסיפה כי יש לראות את סכום "הדיבידנד" כחלק אינטגרלי מרווח ההון שנצמח למערערת בגין מכירת המניות בבלטון, ולכן היה על המערערת לקזז בתחילה את הפסד ההון שנוצר כנגד רווח ההון שנבע ממכירת המניות בבלטון.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הטבות מס לתושב חוזר ותיק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

על מנת לעודד את אזרחי ישראל לחזור ולמדינתם בשנת 2008 אושרה רפורמת מס מקיפה, שעיקרה מתן הטבות מס לתושבים חוזרים ולתושבים חוזרים ותיקים...

תכנון השלכות מס לפני רילוקיישן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

שוקלים לעשות רילוקיישן לחו"ל? - כך תתכננו את השלכות המס הנובעות מהמעבר

החשיבות בהכנת הצהרת הון יזומה לתושבים חוזרים ועולים חדשים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שחר נח, עו"ד ויועץ מס

מומלץ לכל תושב חוזר ותיק או עולה חדש, להכין "הצהרת הון יזומה" בצירוף כלל המסמכים המאמתים, כדי לקבע את ההון אשר נצבר בחו"ל, כאשר על הון זה לא חלו דיני המס בישראל בעת צבירתו בשל היותם "תושבי חוץ"...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.