מאת:


רופא נשים מוכר מאוד נעצר בגין העלמת הכנסות!

חובת הדיווח על תקבולים למס הכנסה ומע"מ באופן שוטף הינה חלק אינטגרלי מחייו של אדם העובד במדינה מתוקנת, בין אם הוא עצמאי ובין אם הוא שכיר, שכן חייב הוא על פי דין לדווח על מלוא הכנסותיו ועל כל העסקאות החייבות במס שביצע. לעיתים תכופות, עדים אנו לעבירות מס מצד נישומים שהכניסו לכיסם כספים מבלי לדווח עליהם לרשויות המס כדין.
 
מן הראוי לציין, כי הפרת חובת הדיווח גוררת לצידה עונש בהתאם לסוג ההפרה ולאופייה, כאשר העונשים הנלווים לעבירות מס יכול שיגיעו לסכומי עתק וזאת לנוכח הוראת החוק לפיה נישום שהעלים מס במרמה יכול שיידרש לשלם קנס הכפול מסכום ההכנסה שהעלים. יתרה מזו, מעלימי המס חשו]ים גם עונש מאסר בפועל. לאחרונה פורסם, כי רופא בכיר נעצר בחשד לאי דיווח על הכנסותיו, הנישום העלים תשלומים שקיבל ממטופליו במסגרת טיפולים פרטיים שביצע בסך של מאות אלפי שקלים ועקב כך נעצר לחקירות. בימים אלה מתנהל הליך משפטי בעניינו, בתוך כך וכחלק אינהרנטי מהסנקציות והעונשים המוטלים על עבירת אי הדיווח שוחרר החשוד בתנאים מגבילים בהם ערבות על סך של 50,000 ש"ח, ערבות עצמית וערבות צד ג' על סך של חצי מיליון שקלים, כמו כן בית המשפט הטיל כנגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ עד לחודש למאי 2020. מפאת חשיבותו של הנושא, להלן סקירה לחלק מעבירות המס השונות על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), על פי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975(להלן: "חוק מע"מ") ועל פי חוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין"), וכן סוגי העונשים הנלווים בגין כל עבירה:
 
עבירות מס על פי הפקודה
1. אי העברת מס שנוכה: אדם עליו חלה חובה לנכות מס ועשה כן אך לא העביר את התשלומים לרשות מס הכנסה – דינו מאסר שנתיים ו/או קנס השווה לכפל הסכום שלא העביר; גובה הקנס יכול שיגיע לסך של עד 75,300 ₪.  
2. מרמה: אדם שביצע פעולות במטרה להפחית את חבות המס בדמות השמטת פרטים או מסירת אמרות ופרטים כוזבים בדו"ח שיש להגישו או שעשה כן במענה לשאלה שנשאלה בכוונה לבצע תחבולה שתאפשר לו להתחמק מתשלומי מס המתחייבים על פי דין -  דינו מאסר שבע שנים ו/או קנס השווה לכפל הסכום שהעביר; גובה הקנס יכול שיגיע לסך של עד 226,000 שקלים חדשים.
3. אי דיווח על פתיחת עסק: אדם שפתח עסק או החל לעסוק במשלח יד ולא הודיע על כך במועד בהתאם להוראות הפקודה ואף לא הגיש במועד את הדו"ח השנתי הראשון – דינו מאסר שלוש שנים או קנס פי אחד וחצי מסכם המס שנתחייב בו; הקנס יכול שיגיע עד לסך של 75,300 ₪.  
 
עבירות על פי חוק מע"מ
בהתאם להוראות המנויות בחוק, חלה חובת דיווח כוללת על עסקאות בישראל ועל ייבוא טובין, כאשר הפרת הוראה אחת או יותר בחוק המע"מ גוררת גם היא לעונשים כבדים. להלן דוגמאות לעבירות כאמור:
1. מרמה: אדם המוסר מידע כוזב בכוונה להתחמק מתשלומי מס בדמות מסירת ידיעה, דו"ח, פנקסי חשבונות, ניכוי מס תשומות, חשבוניות מס או כל מסמך אחר או שהמשיך לנהל עסקאות לאחר שנאסר עליו לעשות כן או שהשמיד פנקס או מסמך אחר שנדרש לנהלו או למסרו, דינו מאסר 5 שנים או קנס עד כפל מסכום של 226,000 שקלים חדשים.
2. מסירת טובין שלא כדין: אדם שביצע עסקה למסירת טובין בניגוד להוראות הדין, דינו מאסר שנה.
3. אי דיווח: אדם שנמנע או מסרב למסור כל ידיעה, מסמך, דו"ח ,דיווח לרבות ניהול פנקסי חשבונות וניהולם שיש למסרם בהתאם להוראות הדין או שמסר ידיעה בדמות חשבונית מס בלי שהיה זכאי לעשות כן או שלא דרש לקבל חשבונית או שלא הוציא חשבונית כדין ואף אם מנע מאחר לדווח כדין, דינו מאסר שנה.
 
אם כך, כיצד ניתן להימנע מעבירות מס?
לנוכח חשיבותה של חובת הדיווח, אזרחים רבים פונים לשירותים המשפטיים השונים של עורכי דין המומחים בדיני המס לצורך התמודדות נכונה מול רשויות המס בישראל, בין אם מדובר בייעוץ פלילי לצורך התנהלות עקב עבירות מס או ייעוץ אזרחי לגבי סוגיות מיסוי שונות.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הטבות מס לתושב חוזר ותיק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

על מנת לעודד את אזרחי ישראל לחזור ולמדינתם בשנת 2008 אושרה רפורמת מס מקיפה, שעיקרה מתן הטבות מס לתושבים חוזרים ולתושבים חוזרים ותיקים...

תכנון השלכות מס לפני רילוקיישן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

שוקלים לעשות רילוקיישן לחו"ל? - כך תתכננו את השלכות המס הנובעות מהמעבר

החשיבות בהכנת הצהרת הון יזומה לתושבים חוזרים ועולים חדשים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שחר נח, עו"ד ויועץ מס

מומלץ לכל תושב חוזר ותיק או עולה חדש, להכין "הצהרת הון יזומה" בצירוף כלל המסמכים המאמתים, כדי לקבע את ההון אשר נצבר בחו"ל, כאשר על הון זה לא חלו דיני המס בישראל בעת צבירתו בשל היותם "תושבי חוץ"...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.