מאת:


אחריות אישית של נושאי המשרה בתאגיד המצוי במתחם חדלות הפירעון

בהתאם לפרסומו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "החוק החדש"), שנכנס לתוקפו ביום 15 לספטמבר 2019, נבקש לעדכנכם בשינויי החקיקה כמפורט להלן; החוק החדש מסדיר את כלל הליכי חדלות הפירעון, הן בעניינם של תאגידים והן בעניינם של יחידים. חלקו הראשון של החוק החדש מעגן מספר עקרונות יסוד, אשר מנחים את אופן יישומו של החוק. כך, החוק החדש קובע עקרון יסוד המשקף שינוי תפיסתי של ממש, לפיו, ככלל, תינתן עדיפות לשיקום הכלכלי של תאגיד על פני פירוקו.
 
על בסיס העיקרון הנזכר, סעיף 288 לחוק החדש עלול, בנסיבות מסוימות, להטיל אחריות אישית על נושאי משרה בתאגיד (להלן: "נושאי המשרה"), ככל שאלה ידעו או שהיה עליהם לדעת, כי החברה מצויה ב-"מתחם חדלות הפירעון" ולא נקטו באמצעים הסבירים לצמצום היקף חדלות הפירעון של התאגיד, בתקופה שקדמה להליך חדלות הפירעון הפורמאלי. עם זאת, החוק החדש קובע כי ככל שנושאי המשרה בחברה נקטו באחד או יותר מהאמצעים המפורטים להלן, אזי תקום להם חזקה, לפיה להם נקטו באמצעים הסבירים כאמור:
  1. סיוע מגורמים המתמחים בשיקום תאגידים;
  2. ניהול מו"מ עם הנושים לשם הגעה להסדר חוב;
  3. פתיחה בהליכי חדלות פירעון.
יש לציין, כי "מתחם חדלות הפירעון" אינו מוגדר באופן דווקני וניתן ללמוד על היקפו של "מתחם חדלות הפירעון" מהגדרת חדלות הפירעון בחוק - חברה המצויה במצב של חדלות פירעון, כאשר סך התחייבויות החברה עולה על נכסיה (להלן: "המבחן המאזני"), או כאשר אין לחברה יכולת תזרימית לפירעון חובו של החייב במלואו ובמועדו (להלן: "המבחן התזרימי"). המבחן המאזני והמבחן התזרימי הנם מבחנים חלופיים, אך ראוי לציין שהמבחן התזרימי הוא השכיח מבין המבחנים. יובהר, הוראות החוק קובעות, שאין החברה רשאית לפטור את נושאי המשרה מאחריות או לקבוע הוראות שיפוי בתקנון, בגין הפרות של אחד מהאמצעים הנזכרים לעיל.
 
משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי משרד האוצר, משרד המשפטים ועוד בעל מלוא האמצעים לספק את כלל השירותים הכרוכים בהליכי חדלות הפירעון. חשוב מכך, משרדנו בעל ידע ויכולת ייחודית בליווי התאגיד ונושאי המשרה בו, על מנת להבטיח את שיקומו של התאגיד וניהול ענייניו, באופן שישרת את כלל האינטרסים השלובים בהליך האמור.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מגמות ותהליכים בדיני חדלות פירעון, לרבות בעקבות משבר הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עינבל רחמים-אביטל עו"ד

איזון אינטרסים הוא שם המשחק בעולם המשפט. כך גם בדיני חדלות פירעון נדרש לאזן בין האינטרסים השונים של הגורמים המעורבים בהליך חדלות הפירעון, תוך שמירה על יציבות כלכלית של שוק החברות והעסקים ומטרות ערכיות שחשובות לחברה בכללותה.

הרמת מסך נגד בעל מניות המתקשר בשם חברה חדלת פירעון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בתביעה כספית בערעור על פסק דינו של בית משפט השלום במסגרתו נקבע כי יש לחייב את בעל המניות בחברה בחוב של החברה, מאחר וזה התקשר בהסכם בשם החברה לאחר שהחברה הייתה חדלת פירעון וכאשר היה ברור לו כי החברה לא תוכל לעמוד בהסכם.

תביעות נגד נושאי משרה ורואי חשבון במסגרת הליכי חדלות פירעון של תאגידים

מאת: ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח; שי גליקמן, עו"ד; עינבל רחמים-אביטל, עו"ד; עומר לוי, עו"ד

בית המשפט העליון קבע לאחרונה כי קיימת אפשרות על פי הדין להכיר בזכויות תביעה נגד רואי חשבון מבקרים של חברה ככאלו שעומדות לבעלי תפקיד מטעם בית המשפט בעת הליכי חדלות פירעון ולא רק לנושי החברה. בכך קבע כי קיימת אפשרות בדין לחייב רואי חשבון מבקרים באחריות ישירה כלפי החברה המבוקרת ובעלי מניותיה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.