מאת:


אחריות אישית של נושאי המשרה בתאגיד המצוי במתחם חדלות הפירעון

בהתאם לפרסומו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "החוק החדש"), שנכנס לתוקפו ביום 15 לספטמבר 2019, נבקש לעדכנכם בשינויי החקיקה כמפורט להלן; החוק החדש מסדיר את כלל הליכי חדלות הפירעון, הן בעניינם של תאגידים והן בעניינם של יחידים. חלקו הראשון של החוק החדש מעגן מספר עקרונות יסוד, אשר מנחים את אופן יישומו של החוק. כך, החוק החדש קובע עקרון יסוד המשקף שינוי תפיסתי של ממש, לפיו, ככלל, תינתן עדיפות לשיקום הכלכלי של תאגיד על פני פירוקו.
 
על בסיס העיקרון הנזכר, סעיף 288 לחוק החדש עלול, בנסיבות מסוימות, להטיל אחריות אישית על נושאי משרה בתאגיד (להלן: "נושאי המשרה"), ככל שאלה ידעו או שהיה עליהם לדעת, כי החברה מצויה ב-"מתחם חדלות הפירעון" ולא נקטו באמצעים הסבירים לצמצום היקף חדלות הפירעון של התאגיד, בתקופה שקדמה להליך חדלות הפירעון הפורמאלי. עם זאת, החוק החדש קובע כי ככל שנושאי המשרה בחברה נקטו באחד או יותר מהאמצעים המפורטים להלן, אזי תקום להם חזקה, לפיה להם נקטו באמצעים הסבירים כאמור:
  1. סיוע מגורמים המתמחים בשיקום תאגידים;
  2. ניהול מו"מ עם הנושים לשם הגעה להסדר חוב;
  3. פתיחה בהליכי חדלות פירעון.
יש לציין, כי "מתחם חדלות הפירעון" אינו מוגדר באופן דווקני וניתן ללמוד על היקפו של "מתחם חדלות הפירעון" מהגדרת חדלות הפירעון בחוק - חברה המצויה במצב של חדלות פירעון, כאשר סך התחייבויות החברה עולה על נכסיה (להלן: "המבחן המאזני"), או כאשר אין לחברה יכולת תזרימית לפירעון חובו של החייב במלואו ובמועדו (להלן: "המבחן התזרימי"). המבחן המאזני והמבחן התזרימי הנם מבחנים חלופיים, אך ראוי לציין שהמבחן התזרימי הוא השכיח מבין המבחנים. יובהר, הוראות החוק קובעות, שאין החברה רשאית לפטור את נושאי המשרה מאחריות או לקבוע הוראות שיפוי בתקנון, בגין הפרות של אחד מהאמצעים הנזכרים לעיל.
 
משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי משרד האוצר, משרד המשפטים ועוד בעל מלוא האמצעים לספק את כלל השירותים הכרוכים בהליכי חדלות הפירעון. חשוב מכך, משרדנו בעל ידע ויכולת ייחודית בליווי התאגיד ונושאי המשרה בו, על מנת להבטיח את שיקומו של התאגיד וניהול ענייניו, באופן שישרת את כלל האינטרסים השלובים בהליך האמור.
אחריות אישית של נושא משרה בתאגיד המצוי בחדלות פירעון

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

לתאום פגישה עם עו"ד

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

ועדת החוקה אישרה את החוק להסדרי חוב בזמן הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח);צביה שיף,עו"ד

ועדת החוקה אישרה אתמול לקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4 - הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש) (עיכוב הליכים לשם גיבוש ואישור הסדר חוב), התשפ"א 2021. החוק ייכנס לתוקפו שבועיים מיום פרסומו וחברות ויחידים יוכלו להיכנס להסדר בשנה הקרובה.

חישוב גובה מענק קורונה לעסקים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); רמי זועבי, משפטן

משרדנו נותן את הליווי המשפטי המקצועי ואת הסיוע המלא בחישוב הנוסחאות והגשת הבקשות והמסמכים לרשויות המדינה - מה גובה המעניק שמגיע לכם? לחצו כאן למספרים המלאים.

מגפת חדלות הפירעון מאיימת למוטט את כלכלת ישראל

מאת: ד"ר שלמה נס, שותף מייסד בכיר במשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות'

משבר הקורונה מציב את המדינה תחת זעזוע חמור. מעבר למגיפה הבריאותית, ההשלכות הכלכליות מטרידות, אולי אף יותר. משקי בית, עסקים וחברות רבים, אשר דחו תשלומים, לקחו הלוואות, הגדילו חובות והרחיבו מסגרות אשראי – מגיעים לקווים אדומים והסכנה הגדולה ניצבת לפנינו. אם המדינה לא תפעל באופן אקטיבי להצלת המצב הכלכלי, נתעורר לתוך "מגיפה" חדשה – מגפת חדלות הפירעון.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.