מאת:


הסכם שותפות וחשיבותו הגדולה

שותפות הינה קשר בין 2 אנשים או יותר במטרה להפיק יחד רווחים מעסק. השותפים בשותפות יכולים להיות יחידים או חברות (פס"ד לב הגליל). שותפים חבים באופן אישי בחובות השותפות. ככלל, שותפות אינה מוגבלת, אך קיימת אפשרות ששותף יהיה "שותף מוגבל", מה שאומר שאותו שותף יהיה חייב בחובות השותפות רק בסכום ההשקעה הראשונית שלו. שותפות שיש בה שותף מוגבל נקראת שותפות מוגבלת, ובשותפות מעין זו חייב שיהיה שותף אחד לפחות שאינו שותף מוגבל.

על פי החוק, שותפות בניגוד לחברה אינה חייבת להירשם, לשותפים אין מניות בשותפות כמו לבעלי מניות בחברה. הוראות מס הכנסה חלות על השותפות והן קובעות כי ההכנסות של השותפות נחשבות לצרכי מס כהכנסה של השותפים – כל אחד לפי חלקו (סעיף 62 לפקודת מס הכנסה). גם ההוצאות בייצור ההכנסה מתבררות ומוכרות ברמת השותף כל אחד על פי חלקו, כלומר השותפות איננה נישום נפרד לצרכי מס כמו חברה בע"מ. אחד מהאלמנטים החשובים ביותר לפני הקמת שותפות הינו יצירת הסכם שיתוף (הסכם שותפות) בין השותפים. "יהיה בסדר" צריך לצאת מחוץ לתחום כאשר חושבים על הקמת שותפות ואין חשיבות אם מדובר בבני משפחה או חברים. יש לבחון האם תכליתה ומטרותיה של השותפות מצדיקים את הקמתה ואם המסקנה שתתקבל תהיה, שהקמתה תגרור הפסדים ו/או חוסר אפשרות לניהול במשותף יש להימנע מהקמתה. יש לראות בעיסוק בהסכם השיתוף לפני הקמת השותפות הכרח ואין להקל בו ראש. אם שותפים פוטנציאליים אינם מצליחים להגיע להסכמות בנושאים הקשורים לניהול העסק, קודם לתחילת העסקים המשותפים, אזי טוב יעשו אם לא יכנסו לשותפות כבר מלכתחילה. באופן זה, יחסכו מהם בעתיד כסף ועוגמת נפש. לעומת זאת, לשותפים המצליחים להגיע לסיכום חיובי לאחר הדיון בכל הנקודות הרלוונטיות לניהול ההסכם שיובאו בהמשך המאמר, ואף לחתום על הסכם מייסדים, יש סיכוי טוב להקים עסק אשר יעמוד על תילו לאורך שנים רבות (בבחינת "מי שטורח בערב שבת..." וכו'). יש לשים לב לעובדה שהדיון על הנושאים הקשורים ביחסים בין השותפים לגבי הקמת העסק והניהול השוטף שלו, משיכת רווחים וטיפול בהפסדים, מעלה בעיות בין אותם שותפים. בעיות אלו ואחרות היו עולות, קרוב לוודאי, בשלבים מאוחרים יותר ולאחר שכבר הושקעו בעסק כסף ואנרגיה, ויש לדון בהם בתשומת לב יתרה, לפני ייסוד השותפות.
 
איך מייצרים הסכם שיתוף טוב?
יש להתייחס לבניית הסכם שיתוף נכון ומוצלח כאל עבודה מורכבת, שדורשת סבלנות ופתרונות יצירתיים. הצדדים נדרשים להשקיע מאמצים בניסוח הסעיפים העסקיים הקשורים להקמת השותפות, על מנת להימנע מיצירת הסכם קלוקל שלא מכסה את הסעיפים הרלבנטיים (רשימה לא סגורה תובא בהמשך המאמר), מה שיגרום בוודאות למפח נפש עתידי. הסכם השיתוף צריך להיות כזה, שיביא לכך שהשותפות שתוקם תהיה במבנה יעיל ורווחי, כי הרי ברור שהקמתה של השותפות נועדה על מנת שיהיה אפשר למקסם את רווחיה, ובאופן ישיר את רווחיהם של השותפים בה. הסכם שיתוף יהיה כזה שצופה פני עתיד, להשקעות נוספות, לשינויי כיוון עסקיים, לגידול/קיטון העסק ויכלול בו מנגנוני פיקוח ואכיפה הדדיים, יש לזכור שבקרה פנימית נועדה על מנת להשתפר ולהתייעל.

הסכם שיתוף טוב חייב להתייחס לנושאים הבאים (רשימת הנושאים שלהלן אינה "סגורה"):
 1. מטרת השותפות - ההסכם צריך להגדיר את מטרת השותפות ואת תחומי פעילותה של השותפות, הן המהותיים והן הגיאוגרפיים;
 2. אופן מימון השותפות - ובכלל זה, השקעות המבוצעות על ידי השותפים, האם ההשקעות תהיינה מהון עצמי, או מהלוואות בנקים, כיצד יושקע ההון הראשוני וכיצד יוחזר לשותפים לאחר מכן.
 3. הגדרת חלוקת התפקידים בין השותפים והוראות הנוגעות לתפעול השותפות - חלוקת אחריות בין השותפים והגדרת התפקיד של כל שותף, שכרו של כל שותף בגין עבודה (להבדיל מחלקו ברווחים), מקום פעילות השותפות, נהלי התקשרות עם ספקים ולקוחות, קביעת מחירים, התנהלות מול בנקים ומוסדות, קליטה ופיקוח על עובדים, קביעת נוהלי רכש/הוצאות וכיו"ב.
 4. דרך קבלת החלטות - באיזה פורום יתקבלו ההחלטות בשותפות, כיצד, היכן ומתי פורום זה מתכנס לצורך קבלת החלטות? באיזה רוב יתקבלו החלטות על ידי הפורום? קביעת סוגי החלטות מהותיים אשר יצריכו רוב מיוחס.
 5. חלוקת רווחים - מה האחוזים שיהיו לכל שותף בשותפות, וקביעת מדיניות חלוקת רווחים (האם רווחים יחולקו במלואם או שישמשו לצורך השקעה חוזרת בשותפות?).
 6. דילול וצירוף משקיע - האם וכיצד ידוללו אחזקותיו של שותף בשותפות בנסיבות שונות, ובכלל זה אי השקעה מצד שותף מקום בו השקעה נדרשת, צירוף משקיע וכיו"ב. מתי ובאיזה תנאים ניתן לצרף שותף חדש לשותפות?
 7. קביעת מורשה חתימה - בדרך כלל מקובל לקבוע כללים שונים לפיהן ניתן להסתפק בחתימה אחת בעניינים שסכומם זניח, בעוד בעניינים מהותיים נדרשת חתימתם של שני שותפים לפחות.
 8. נוהלי יציאה מהשותפות - מתי וכיצד רשאי שותף להעביר למכור את זכויותיו בשותפות? האם מוקנית לשותפים האחרים זכות סירוב ראשונה לרכוש את זכויותיו של השותף היוצא, או אולי זכות הצטרפות של אחד השותפים לעסקה המתבצעת על ידי הצד השני? האם ניתן למכור את הזכויות בשותפות לצד שלישי כלשהו או שמא ישנה זכות וטו של יתר השותפים ביחס לזהות הצד השלישי?
 9. פירוק השותפות - באיזה עילות ניתן לדרוש את פירוק השותפות? האם בעילות הקבועות בפקודת השותפויות או ברשימה מצומצמת המוגדרת בהסכם המייסדים?
 10. פטירה / אובדן כושר עבודה / אי כשרות משפטית - מה הדין כאשר נבצר משותף מלמלא את תפקידו בשותפות במקרה של מוות (חו"ח), אובדן כושר עבודה, אי כשרות משפטית של מי מהשותפים, פשיטת רגל וכיו"ב. הוראות אלה מיועדות להבטיח מצב שבו חליפו של השותף (יורש, אפוטרופוס, נאמן וכו') לא ייצור אנדרלמוסיה שתביא לפגיעה במרקם העדין של השותפות.
 11. מנגנון היפרדות - הסכם שיתוף טוב חייב להכיל גם התכוננות למצב שבו היחסים בין השותפים יהיו עכורים ולכן חייב להכיל בתוכו מנגנון לסיום ההתקשרות במקרה של סכסוך עסקי: האם יתקיים הליך המכונה "במבי" (Buy me Buy you), האם הבירור יופנה למגשר/בורר מוסכם, לביהמ"ש, או שיש לפנות להליך של פירוק.

כאמור, לא מדובר ברשימה סגורה, כי אם רשימה כללית של הוראות אשר לטעמנו חייבות לקבל ביטוי בהסכם מייסדים שייחתם טרום הקמת השותפות. לפיכך, מומלץ להתייעץ בעורך דין מומחה בטרם הקמת השותפות, אשר ילווה וידריך את השותפים בצעדים הראשונים בחיי השותפות.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.8 ע"י 5 גולשים

עשוי לעניין אתכם

קיפוח בעלי מניות המיעוט - תביעה נגזרת

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

במאמר זה נעסוק בהסדר המשפטי הקבוע בפרק השלישי לחוק החברות העוסק בתביעה נגזרת כאמצעי להתמודדות עם מצב של קיפוח בעלי המניות בחברה.

מתן שירותים משפטיים בעניין פירוק חברה מרצון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); פליקס נפתליב עו"ד

הליך פירוק חברה מרצון הינו הליך וולנטרי אותו יוזמים בעלי מניות בחברה (להבדיל מפירוק שנגרם עקב היקלעותה של החברה למצב של חדלות פירעון), המעוניינים לסגור את החברה ולחדול מהפעילות העסקית במסגרתה.

קניה, מכירה ומיזוג של משרדי ייעוץ מס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

מייצגים רבים כיום מבינים כי משרד גדול יותר יאפשר להם להשקיע יותר בתקציב פרסום, להתפנות לטובת מפגשי שיווק ולנקוט בפעולות נוספות לטובת השבחת פועלם, מה שדוחף אותם לפעול לטובת הגדלת עסקם והגדלת המנגנון באמצעותם הם פועלים, לטובת שמירה על הקיים ו/או הגדלת שורת הרווח ו/או לטובת הקמת סביבת עבודה נוחה ותואמת את המצב.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.