מאת:


חובת הדיווח החלה על אזרחי ארה"ב הגרים בישראל

לא כולם יודעים, אך מערכת המס בארה"ב מבוססת על אזרחות, כך שכל אדם בעל אזרחות אמריקאית (או גרין קארד) בין אם הוא מתגורר בארה"ב ובין אם הוא מתגורר מחוץ לארה"ב, מחויב לדווח על הכנסותיו ועל נכסיו לרשויות המס בארה"ב. משמעות הדברים הינה שהוא יצטרך להגיש דו"חות מס והצהרות לרשויות המס בארה"ב גם אם אין הוא מתגורר בארה"ב או מפיק הכנסות אשר מקורן בארה"ב, הכל כפי שנקבע בדין האמריקאי. 
 
למותר לציין, כי אי דיווח לרשויות המס בארה"ב מהווה עבירה פלילית. בשנים האחרונות רשויות החוק בארה"ב מגבירות את אכיפת החוק בכל הקשור לחובות אזרחיה כלפי רשויות המס בארה"ב, כאמור. כחלק ממניעת התחמקות מתשלום מס על ידי תושבי או אזרחי ארה"ב באמצעות חשבונות פיננסיים המנוהלים מחוץ לארה"ב והגברת האכיפה והציות לדיני המס בארה"ב, חוקק חוק ה-FATCA  (Foreign Accounts Tax Compliance Act)ׂ. בהתאם לחוק ה- FATCA, כל מוסד פיננסי מחוץ לארה"ב מחויב לבצע בדיקת נאותות לחשבונות המנוהלים על ידו ולבחון האם בעלי החשבונות הם אזרחי ארה"ב לצרכי מס.
 
 חוק ה-FATCA ורשויות המס בישראל 
בעקבות החוק, החליטה ממשלת ישראל לשתף פעולה עם ממשלת ארה"ב וחתמה על הסכם "שיתוף פעולה ויישום חוק הפטקא" שבמסגרתו התחייבה היא להורות בחקיקה למוסדות הפיננסים הישראליים, לבצע בדיקת נאותות לחשבונות פיננסים המנוהלים על ידם ולהעביר לרשות המיסים בישראל מידע אודות חשבונות של אזרחי ארה"ב. בעקבות זאת, בשנת 2016 פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מספר 227), התשע"ו-2016 (להלן: "התיקון"), שבמסגרתו נקבעו הוראות שונות לצורך יישום הסכם ה-FATCA והסכמים נוספים לחילופי מידע אוטומטיים בין רשויות המס בישראל ובארה"ב לגבי חשבונות פיננסיים של אזרחי ארה"ב. כפי שניתן לראות, בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, מוטלת בין היתר אחריות על המוסדות הפיננסיים לזיהוי בעלי חשבונות ולדווח על חשבונות פיננסיים בבעלות אזרחי ארה"ב.
 
"זה לא הגיוני" - יש לי אזרחות אמריקאית הרבה שנים ומעולם לא נתבקשתי לדווח!
כפי שצוין לעיל, על אף שלא כולם יודעים, אנשים המחזיקים באזרחות אמריקאית או גרין קארד, מחויבים על פי הדין בארה"ב לדווח לרשויות המס בארה"ב אודות נכסיהם והכנסותיהם באמצעות דיווח שנתי וגם במצב כזה, "אי ידיעת הדין אינה פוטרת". נישומים, כאמור, אשר לא דיווחו לרשויות המס בארה"ב, חשופים, בין היתר גם מכח התיקון, לכך שהגופים הפיננסיים השונים בישראל (לרבות בנקים) יפעלו על פי חובתם וידווחו אודות אזרחי ארה"ב המחזיקים בחשבונות בישראל לרשויות המס בארה"ב. 
 
אז מה ניתן לעשות?
בפני אותם אנשים אשר לא דיווחו לרשויות המס בארה"ב, עומדת האפשרות לצמצם את החשיפה הפלילית מעצם אי הדיווח וכן להפחית או לבטל את הקנסות באמצעות הליך של גילוי מרצון. במסגרת הליך גילוי מרצון, ניתנת לאזרחי ארה"ב אפשרות ליישר קו עם רשויות המס בארה"ב ולדווח על הכנסותיהם ונכסיהם ללא חיובי קנסות וללא חשיפה לסנקציות כלכליות שונות.  למותר לציין, כי דיווח לרשויות המס בארה"ב באמצעות הליך של הגילוי מרצון עדיפה על פני מקרים בהם רשויות המס בארה"ב "יגלו" את דבר העלמת ההכנסה בעצמם שכן, במקרה זה הנישום יהא צפוי לעונשים חמורים יותר ואף להליך פלילי וכן לקנסות בסכומים גבוהים.
 
ניתן לחלק את הנישומים המבקשים לבצע גילוי מרצון לשני סוגים:
  1. נישומים שלגביהם לא קיים חשד לכוונת תרמית ואי הדיווח נבע בעצם מחוסר ידיעה ו/או בתום לב. בפני נישומים אלה, עומדת האפשרות להגיש לרשויות המס בארה"ב דוחות רטרואקטיביים ו/או לתקן דוחות שהוגשו בעבר תוך ביטול או הפחתה משמעותית של הקנסות, בהתאם לסוג המקרה.  
  2. נישומים שלגביהם קיים חשד לכוונת תרמית, להם הליך של גילוי מרצון יהווה נסיבה מקילה והם יוכלו ליהנות מהקלות שונות שנקבעו וכן מהגנה מפני חשיפה פלילית.
בימינו, קיימים אזרחי ארה"ב רבים המתגוררים דרך קבע בישראל או בארצות אחרות בעולם שלא הגישו דוחותיהם לרשויות המס בארה"ב כנדרש (בין מתוך אי ידיעה ובין מתוך סיבה אחרת) ולא שילמו את המס המתחייב עמם מתוקף אזרחותם האמריקאית. לאור שיתוף הפעולה בין ישראל לארה"ב בעניין הסכם ה-FATCA אשר קיבל גם ביטוי במסגרת פקודת מס הכנסה, המלצתנו היא שיש לפעול באופן מידי להסדרת החוב כלפי רשויות המס בארה"ב ולטעמנו, לרבות באמצעות הליך של גילוי מרצון כמפורט לעיל.
 
משרדנו המורכב מעורכי דין ורואי חשבון המתמחים בדיני מס, יוכל לסייע בבחינת חובת הדיווח החלה על הנישומים השונים וזאת לאור הוראות התיקון של פקודת מס הכנסה כאמור ואת תנאי הכניסה להליך של גילוי מרצון, ולסייע בנטרול החשיפה הפלילית והפחתת הקנסות בצורה משמעותית, כאשר כל התהליך יתבצע בליווי רואי חשבון אמריקאיים המומחים בדיני המס בארה"ב.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.5 ע"י 4 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הטבות מס לתושב חוזר ותיק

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

על מנת לעודד את אזרחי ישראל לחזור ולמדינתם בשנת 2008 אושרה רפורמת מס מקיפה, שעיקרה מתן הטבות מס לתושבים חוזרים ולתושבים חוזרים ותיקים...

תכנון השלכות מס לפני רילוקיישן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

שוקלים לעשות רילוקיישן לחו"ל? - כך תתכננו את השלכות המס הנובעות מהמעבר

החשיבות בהכנת הצהרת הון יזומה לתושבים חוזרים ועולים חדשים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); שחר נח, עו"ד ויועץ מס

מומלץ לכל תושב חוזר ותיק או עולה חדש, להכין "הצהרת הון יזומה" בצירוף כלל המסמכים המאמתים, כדי לקבע את ההון אשר נצבר בחו"ל, כאשר על הון זה לא חלו דיני המס בישראל בעת צבירתו בשל היותם "תושבי חוץ"...

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.