מאת:


גילוי מרצון בשנת המס 2019 - נישומים בעלי ארנקים דיגיטליים
 

לאחרונה, פנתה רשות המסים למאות ישראלים אותם איתרה היא כבעלי ארנקים דיגיטליים, והודיעה להם על פתיחת תיק על שמם במס הכנסה כאשר כפי שידוע, פתיחת תיק במס הכנסה מחייבת את הנישומים לדווח על פעילותם בתחום המטבעות הדיגיטליים אשר עשויה להתחייב במס בשיעור של עד כ-50%.

 
מיסוי מטבעות ווירטואליים
רשות המסים הבהירה לא פעם את עמדתה ביחס למיסוי פעילות במטבעות ווירטואליים וקבעה במסגרת חוזר מס הכנסה מספר 5/2018 בנושא מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים- מטבעות וירטואליים)  כי המטבעות הווירטואליים אינם בגדר "מטבע" או "מטבע חוץ" בהתאם לחוק בנק ישראל ולעניין פקודת מס הכנסה.
לעניין מס הכנסה, נקבע במסגרת החוזר, כי מטבע ווירטואלי נכלל בהגדרת "נכס" בסעיף 88 לפקודה. אשר על כן, מכירתו מהווה מכירת "נכס" בהתאם לחלק ה' לפקודת מס הכנסה אשר תסווג כהכנסה הונית ותחויב במס רווח הון בהתאם לשיעורי המס הקבועים בסעיף 91 לפקודה. עוד נקבע כי המרת מטבע ווירטואלי אחד למטבע אחר, מהווה גם כן אירוע מס.
יחד עם זאת, מובהר כי אדם אשר הכנסותיו ממכירת מטבעות ווירטואליים מגיעות לכדי עסק, יסווגו הכנסותיו כהכנסה פירותית ויחולו עליה שיעורי המס הקבועים בסעיפים 121 ו-126 לפקודה. למותר לציין, כי סיווג ההכנסות ייקבע בהתאם למבחני עסק כפי שנקבעו בפסיקה.
 
 
חשיפה פלילית בגין אי דיווח
כפי שידוע, אי דיווח על התחלת פעילות/עסק מהווה עבירה פלילית בהתאם להוראות סעיף 215א לפקודה שדינה מאסר 3 שנים.
כמו כן, אי דיווח על הכנסות המופקות מפעילות מסוימת, הסתרת מסמכים שיש להם ערך לעניין קביעת השומה, אי ניהול פנקסי חשבונות בהתאם להוראות המנהל בקשר עם הפעילות, מהווים עבירות פליליות בהתאם להוראות סעיף 216 לפקודה שדינן 7 שנות מאסר.
אשר על כן, אדם שיש לו פעילות במטבעות ווירטואליים המגיעה לכדי עסק, חייב להודיע לרשות המסים על כך ולפתוח תיק בהתאם. יתרה מזו, מכירת מטבע ווירטואלי כאמור ו/או המרתו למטבע אחר, מהווה אירוע מס החייב בדיווח ובמס.
משלא פעל הנישום כאמור, יהא חשוף הוא להליכים פליליים ולמאסר של עד 7 שנים.
חשוב להדגיש, כי לצד החשיפה הפלילית כאמור, קיימת חשיפה אזרחית שיכולה להגיע לעשרות ומאות אלפי שקלים. 

 
נוהל גילוי מרצון 2019
רשות המסים מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים, בעלי תפקידים בתאגידים ומייצגים שעברו עבירות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת.
לשם כך, רשות המסים, בתאום עם פרקליטות המדינה, מוכנה להתחייב שלא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בהתאם לנוהל אותו פרסמה.
במסגרת נוהל זה, מעניקה רשות המסים הזדמנות לבעלי "ההון הבלתי מדווח" להצהיר על הונם ולהימנע מהליכים פליליים.
נציין כי כל בקשה לגילוי מרצון נדרשת לעמוד במספר תנאים חשובים לרבות:
  • ראשית הבקשה חייבת להיעשות מתוך תום לב ויושרה מלאה;
  • הבקשה לא תוגש בזמן או בעקבות בדיקות ו/או חקירות של גורמים במשטרה ו/או רשות המסים בעניין מגיש הבקשה ו/או בן/בת הזוג ו/או חברות ועסקים שתחת שליטתם.
יוצא אפוא, כי בפני נישומים המחזיקים בארנקים דיגיטליים ומפיקים הכנסות מפעילותם במטבעות הווירטואליים בין אם הכנסות הוניות ובין אם הכנסות עסקיות לפי סעיף 2 לפקודה, ולא דיווחו על פעילותם זו במהלך השנים, עומדת האפשרות לדווח עליה במסגרת הליך גילוי מרצון ובכך מנטרלים הם את החשיפה הפלילית כאמור.  
חשוב להבהיר, כי מבלי הצהרת הנישומים על הכספים הצבורים בארנקים הדיגיטליים, לרבות באמצעות הליך של גילוי מרצון כאמור, לא יוכלו הם להשתמש בכספים אלה ולהעבירם לארץ. 
 
 
כיצד משרדנו יכול לסייע?
כפי שצוין לעיל, להליך גילוי מרצון חשיבות רבה שכן הוא מעניק לנישומים חסיונות מפני הליכים פליליים ככל שהתנאים כאמור מתקיימים.
האמור מקבל משנה תוקף לאור העובדה, כי סוגיית סיווגה של פעילות במטבעות ווירטואליים אינה שאלה פשוטה שכן היא נקבעת בהתאם למבחנים וקריטריונים רבים אשר נקבעו במסגרת הפסיקה לאורך השנים.
למשרדנו המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשות המסים, ניסיון רב בניהול הליכי גילוי מרצון, דיוני שומה מול רשות המסים ואף מתן ייעוץ שוטף בעניין פעילותם של נישומים במטבעות הווירטואליים.  
 
 
 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

גילוי מרצון 2021 לנטרול עבירות מס והכשרת הון שחור

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יודע לפעול בשמך לטובת נטרול עבירות מס והכשרת הון שחור בצורה הזהירה והמקצועית ביותר מול הגורמים המוסמכים ברשות המס וזאת בהסתמך על ניסיון ושיטות עבודה ייחודיות ומקצועיות.

לגישתנו יש צורך במסלול "חנינת מס" לצד גילוי מרצון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

הצעתנו עבור "חנינת מס" תביא לידי גביה מהירה של מיליארדים של שקלים על ידי רשות המסים. לגישתנו, מהלך שכזה, יזרים לקופת המדינה סכומים העולים באופן משמעותי על הסכומים שהתקבלו עקב יישום הליך הגילוי מרצון.

החזרת נוהל גילוי מרצון 2021

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); רמי זועבי, משפטן

רשות המסים מודיעה כי בכוונתה לחדש את נוהל הגילוי מרצון, הפעם, ככל הנראה, בשונה מפעמים קודמות, יחודש הנוהל באופן קבוע ולא לפרק זמן קצוב - לחצו כאן לכל הפרטים החשובים.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.