מאת:


נטרול חשיפה פלילית בסיוע עו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס, באמצעות הליך גילוי מרצון אנונימי/שמי

משרדנו, המורכב מעורכי דין ורואי חשבון יוצאי רשויות מס, מתמחה בניהול הליך הקרוי "גילוי מרצון". משרדנו טיפל ומטפל במאות מקרים אשר הצריכו גילוי מרצון בהצלחה נטולת פשרות, לשביעות רצונם המלאה של הלקוחות ואין לנו ספק כי נוכל לטפל בהצלחה גם בעניינך. משרדנו טיפל במאות ישראלים אשר ביצעו עבירות מס, קטנות או גדולות, והביא לידי הכשרת הונם השחור ונטרול כל חשיפה פלילית הנובעת מאותה התנהלות עבר. משרדנו יודע לעשות כן באופן אמין ומקצועי, דיסקרטי ובמהירות, מבלי שיחקרו אותך ומבלי שמישהו מהרשות ידבר אתך. כל ההתנהלות היא שלנו, אנחנו נביא לך את התוצאה המושלמת במהירות וביעילות שתפתיע גם אותך!
 

מי זקוק להליך גילוי מרצון?

הליך הגילוי מרצון מיועד לישראלים אשר, מדעת או שלא מדעת, ביצעו עבירות מס, אם בישראל ואם מחוץ לישראל ועתה מבקשים הם להסיר את המחדל ולנטרל את החשיפה הפלילית. הדין הישראלי קובע כי ישראלי אשר ביצע עבירת מס רשאי, בהתקיים תנאים מסוימים ובתנאי שטרם החלה חקירה בעניינו, להביא לידי הסרת המחדל ונטרול החשיפה הפלילית כך שלאחר השלמת ההליך, ההון הלא מדווח יוכשר, העבירות ינוטרלו, החשיפה תאופס והוא יצא מהפרשה נקי, ללא חקירה, ללא גביית עדות וללא כל רישום פלילי ו/או הליך פלילי.
 
ההליך יכול לסייע לישראלים אשר:
1. העלימו מס בישראל.
2. מחזיקים חשבונות בנק או נדל"ן בחו"ל.
3. ביצעו עסקאות עליהן הם לא דווחו.
4. לישראלים להם חברות או התנהלות לא מדווחת בארץ או בחו"ל. 
5. לישראלים אשר ביצעו פעולות חשבונאיות ו/או דרשו הקלות מס להם אין הם זכאים. 
6. לישראלים להם הכנסות משכירות מנכסים בארץ ובחו"ל.
7. לישראלים אשר קבלו הכנסות מדיבידנד מחברות בארץ או בחו"ל עליהם הם לא דווחו ועוד.
 
חלק מאותם אנשים ביצעו עבירת מס ביודעם כי בוצעה על ידם עבירה ויש כאלה שכלל לא ידעו כי בהתנהלותם מבצעים הם עבירות מס. כך למשל ישראלי שקיבל בירושה חשבון בנק ו/או נכס בחו"ל, עלול למצוא את עצמו מבצע עבירת מס מיום קבלת הירושה, בגין אי דיווח ותשלום מס בישראל על אותם נכסים ו/או פעילויות וזאת למרות שלא הוא זה שהפקיד את הכספים בחו"ל ו/או רכש את אותם נכסים מעבר לים.
 

כיצד מתנהל ההליך?

הליך הגילוי מרצון הינו הליך משפטי אותו יש לנהל על סמך אסטרטגיה משפטית חכמה, כזו אשר מחד מבטיחה עמידה בתנאי החוק ומאידך תביא לידי פתרון מלא של הבעיה במינימום עלות, מינימום זמן ומינימום נזק. את ההליך ניתן לנקוט באופן אנונימי ובאופן שמי, כשאר הדרך הנכונה לנקיטת ההליך נקבעת על ידי צוות משרדנו בהתאם לפרטים של המקרה.

במסגרת הטיפול לומדים אנו בתחילה על הפעילות של הלקוח ומנסים להבין מהן העבירות שבוצעו על ידו ו/או על ידי בני משפחתו, אם בישראל ואם בחו"ל ומה היקפם. לטובת העניין יודעים אנו להתנהל מול מי שצריך - בנקים בחו"ל, רואי חשבון, שותפים, מנהלי כספים, מנהלי תיקים ועוד. לאחר שמיפינו את העבירות והבנו את משמעותם והיקפם, מגבשים אנו אסטרטגיה משפטית באשר לאופן פרשנות העובדות ואופן קביעת חבות המס הנובעת מאותה התנהלות. נבהיר כי לפעמים אותה התנהלות עלולה להתפרש במספר אופנים, כאשר לכל אופן יש השלכות מס שונות ומשונות, ולכן קריטי לבנות את הדברים נכון, לטובת הצגת הדברים בצורה נכונה וסדורה בפני רשויות המס. לאחר שנבנה את האסטרטגיה המשפטית המתאימה למקרה שלך, נעלה את עמדתנו על הכתב, במסגרת בקשה פורמאלית לגילוי מרצון ואף נציין בפני רשויות המס מה המס לתשלום בגין המחדלים, על פי ראות עיננו. פניה זו יכולה, כאמור, לכלול את שם הלקוח ויכול שלא לכלול את שמו, כך ששמו יישאר אנונימי עד למועד בו נחליט שניתן לחשוף את שמו והלקוח יאשר זאת עבורנו מראש. העמדה האמורה תוצג על ידנו במסגרת בקשה לגילוי מרצון, המוגשת על ידנו להנהלת רשות המס שבירושלים.

רק לאחר הצגת הדברים בפני הנהלת רשות המס וקבלת אישורם להמשך ההליך, נפעל לטובת זימנונו לדיון שומתי בפני פקיד השומה באזור מגוריו של הלקוח, במסגרתו נציג תחשיבים ודוחות התומכים בטענות שלנו ונפעל לטובת גיבושו של הסכם שומה סופי וכולל, כזה המקבל את האסטרטגיה המשפטית המוצגת על ידנו וכזו המנטרלת את החשיפה העומדת על הפרק. הדיון השומתי בפני מפקח המס יכול שייערך באופן שמי ויכול שיערך באופן אנונימי, כך שכל הדיון יערך מבלי שמס הכנסה יודעים עליך ואין להם כל מידע היכול לקשור אותך למקרה. מס הכנסה, במקרה כזה, יודע ששמך ייחשף רק אם נגיע להסכם מס שאתה תסכים לחיות עמו - ללא הסכמה שלך, שמך לא ייחשף!
 

חשיבות מעמדנו כעו"ד לשם הבטחת אנונימיות: חיסיון עו"ד-לקוח 

עצם היותנו עורכי דין מבטיח כי החיסיון עו"ד-לקוח יישמר, מה שמאפשר לנו, היה ונדרש, להפסיק את הדיון השומתי עם מפקח המס, היה והמפקח מס דורש בגין הסדרת המחדלים תשלום מס שהינו גבוה מכפי שאנו סבורים שנכון יהיה לשלם. משמע, משרדנו יוכל להבהיר למפקח המס את עמדתנו המשפטית ולהבהיר לו מה המס אותו אנו חושבים ומסכימים לשלם, תוך הבהרה כי היה ועמדתנו לא תתקבל, נראה עצמנו חופשיים להפסיק את הדיון וללכת לדרכנו מבלי שרשות המס תדע לעולם על זהותך. משרדנו יודע לקיים את ההליך השומתי בצורה ברורה ומקצועית מול הגורמים הרלוונטיים, לעלות בפניהם, בשמך, את כל הטיעונים המשפטים והכלכליים בצורה סדורה ומשכנעת ולגרום לכך שרשות המס תסכים לסיים את התיק בהסכם מס ראוי המתאים ללקוח. במקרה בו ההתנהלות אנונימית, שמו של הלקוח ייחשף רק לאחר שאנו נראה ללקוח את ההסכם אליו הגענו ורק לאחר שקבלנו את הסכמת הלקוח לקדם את ההסכם והלקוח עצמו ביקשה מאתנו לחשוף את שמו ולהביא לסגירה סופית של הפרשה.

נבהיר כי משרדנו טיפל ומטפל במאות תיקים שכאלה בפני כל פקידי השומה בארץ - הניסיון שלנו בתחום הוא עצום! 
הכשרנו עבור לקוחות אין ספור חשבונות בנק, אין ספור עבירות ופעילויות לא תקינות, דיבידנדים, ריביות וכספים לרוב. אנו משוכנעים כי נדע לפעול גם עבורך בהצלחה ולהביא לך את התוצר המושלם. עצם העבודה כי בעבר שימשנו כעו"ד של רשויות המס, התנהלותנו ארוכת השנים מול הרשויות והטיפול במאות תיקים ומקרים שהסתיימו בהצלחה, יבטיחו גם לך מענה מושלם.

התקשר אליי עתה ואני אקדם עבורך את הטיפול ביעילות ובהצלחה נטולת פשרה. אני משוכנע כי נביא לך תוצאות מעולות מבלי שיחקרו אותך, מבלי שידברו איתך ומבלי שמשהו ישאל אותך משהו.
אנו נעשה הכל עבורך ואנו נביא לך את התוצאה - פנה אלינו מהר, ניתן לנקוט בהליך זה בתנאי שטרם פנו אליך. התקשר עתה לעו"ד אלי דורון 054-4251054

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

גילוי מרצון 2021 לנטרול עבירות מס והכשרת הון שחור

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יודע לפעול בשמך לטובת נטרול עבירות מס והכשרת הון שחור בצורה הזהירה והמקצועית ביותר מול הגורמים המוסמכים ברשות המס וזאת בהסתמך על ניסיון ושיטות עבודה ייחודיות ומקצועיות.

לגישתנו יש צורך במסלול "חנינת מס" לצד גילוי מרצון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

הצעתנו עבור "חנינת מס" תביא לידי גביה מהירה של מיליארדים של שקלים על ידי רשות המסים. לגישתנו, מהלך שכזה, יזרים לקופת המדינה סכומים העולים באופן משמעותי על הסכומים שהתקבלו עקב יישום הליך הגילוי מרצון.

החזרת נוהל גילוי מרצון 2021

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); רמי זועבי, משפטן

רשות המסים מודיעה כי בכוונתה לחדש את נוהל הגילוי מרצון, הפעם, ככל הנראה, בשונה מפעמים קודמות, יחודש הנוהל באופן קבוע ולא לפרק זמן קצוב - לחצו כאן לכל הפרטים החשובים.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.