מאת:

הלבנת רווחים "שחורים" ממימוש ביטקוין ו/או מטבעות דיגיטליים אחרים

ישראלים רבים נכנסו ונכנסים גם היום לעולם המטבעות הדיגיטליים וזאת במגוון רחב של אופנים - יש כאלה שמיהרו עוד לפני שנים ו/או ממהרים בהווה לבצע רכישות של מטבעות דיגיטליים, יש כאלה המקדמים מהלכים של כרייה ויש כאלה הפועלים במישורים אחרים. הישראלים ידועים ביכולתם לזהות הזדמנויות עסקיות, אם בעולמות הטכנולוגיים ואם בעולמות אחרים, כך שרק טבעי לראות את הישראלים פעילים במרץ בעולם הקריפטו, המטבעות הדיגיטליים וכדומה.
 
הלכה למעשה יש בנמצא שורה ארוכה של ישראלים אשר השכילו לרכוש מטבעות דיגיטליים, דוגמת הביטקוין, בשלבים המוקדמים ביותר, בסכומים גדולים, מה שמעורר תהייה באשר לאומץ ולתעוזה של אותם ישראלים לבצע רכישות בהיקפים גדולים, בימים בהם אף אחד לא ידע ולא סחר במטבעות דיגיטליים ובפני אלה יכולים אנו רק להוריד את הכובע. אם אני בוחן את המגוון הרחב של הפניות למשרדנו בתחום, יכול אני להודות, די בנקל, כי מרבית השחקנים בתחום הינם דווקא ישראלים צעירים בגיל העשרים והשלושים לחייהם ו/או הורים או קרובים לצעירים שכאלה. בהחלט ניתן לראות כי אלה המחוברים לעולמות הטכנולוגיים, אלה הנוברים והגולשים ברשתות האינטרנט הם הראשונים אשר זיהו את הפוטנציאל, הבשורה והקדמה שבמטבעות אלה, מה שבסופו של יום גרם לאותם גורמים להכניס יד לכיסם ולרכוש ביד רחבה מטבעות אשר נכון לאותה נקודת זמן, בחלק גדול של המקרים,  מרבית הישראלים לא העלו על דעתם כי יתכן ולמטבעות אלה ייוחס ערך כלכלי מהותי, מה שנכון להיום מתברר כצודק, נכון ומחויב במציאות.
 
כמובן, שככל שהימים חולפים, השבועות והחודשים מתקדמים, כך נכנס המטבע הדיגיטלי לתודעה של כלל הציבור, גם של אלה היותר בוגרים ויותר מנוסים. כך יוצא שגם אלה, שהינם פחות "כרישי רשת" או יזמי אינטרנט, יותר ויותר מפנימים כי המטבעות הדיגיטליים הם בהחלט הדבר הבא, המקור הבא ליצירת רווחים וזאת, לאמיתו של דבר, מבלי שאותו יזם יצטרך לטוס למדינה מרוחקת לטובת הקמת מיזם נדל"ן ו/או מבלי שיידרש מאותו יזם להעסיק עובדים, להקים מיזמים ולבצע מהלכים. אלה, המשקיעים במטבעות הדיגיטליים, הפנימו כי מהמחשב בבית ו/או אמצעות הארנק הדיגיטלי, יכולים הם להפיק הכנסות בהיקפים העולים על המקובל בענף הנדל"ן, המסחר, הזהב וכדומה. אותם גורמים, הנכנסים יותר ויותר לתחום, למדו ולומדים מדי יום את התחום, את אופציות הרכישה והמימוש, לומדים על זירות המסחר, הטכנולוגיות והמערכות המאפשרות להגדיל את התשואה ולשפר את שיטות המסחר, הקנייה ו/או המכירה, מה שבסופו של יום, כך מתקבל הרושם, מתגבשת לה זירה חדשה, של שחקנים חדשים המייצרים רווחים בסכומים גדולים, בשיעורים העולים בעשרות ובמאות מונים על כל ערוץ השקעה קונבנציונאלי אחר.
 

ומה בעניין חבויות המס?

יחד עם זאת, הבעיה מתעוררת שעה בה אותם שחקנים מתעלמים מחבויות המס ומסתבר כי חלק גדול מהם אכן מתעלם מהוראות החוק המחייבות בתשלום מס על הרווחים הנובעים מההתנהלות בעולם זה. יש המתעלמים מחבויות המס בשל היעדר הבנה, יש המתעלמים מהחבויות משום שאין להם את הרצון לשלם את המס ויש המתעלמים אידיאולוגית מתוך מחשבה לפיה אין "היגיון" לגישתם, למסותם בגין רווח שמקורו בהחלפת מטבע דיגיטלי אחד במטבע דיגיטלי אחר. מצב דברים זה, מביא לידי כך שישראלים רבים צוברים רווחים דיגיטליים "שחורים", משמע רווחים שלא דווח עליהם ולא שולם עליהם מס ובכך, הלכה למעשה, נחשפים הם לעבירות מס, אשר דינן, לא אחת, מאסר בפועל.
 
בתחילה נראה כי אותם ישראלים אשר נמנעו מלדווח ו/או מלשלם מס ו/או חלקם, נסמך על כך שהרגולציה הישראלית אינה ברורה והכללים אינם מוגדרים דיים. אחרך, כך נראה, לאחר שהרגולציה ועמדת רשות המס החלה להתבהר, נסמכו אלה על כך שיש בנמצא קושי חקירתי לגלות את מחדליהם ולדעת מה הם הרוויחו ובהמשך ההתנהלות הכתיבה את המציאות וישראלים רבים שהרוויחו ב"שחור" והמשיכו להרוויח וממשיכים גם עתה, הגיעו למסקנה לפיה יש בנמצא קושי עתה לדווח על הרווחים אותם הם מייצרים בהווה וזאת מתוך חשש כי הדבר יפתח כנגדם חזית אל מול רשויות מס הכנסה ויציף כלפיהם שאלות עליהן הם יתקשו לענות, במיוחד אם השאלות יתייחסו לפעולות ועסקאות שבוצעו על ידם בעבר ואשר בגין חלק גדול מהם אין להם כל תיעוד או מסמכים. כך יוצא שישראלים רבים, אשר הרוויחו מעולם הקריפטו, מעדיפים להחזיק את הונם הדיגיטלי ב"שחור" וזאת למרות שהדבר, מטבע הדברים, חושף אותם להאשמות וחקירות פליליות, לחשיפות אזרחיות ולא פחות – פוגע ביכולת שלהם להמיר את אותם כספים דיגיטליים לשקלים ו/או לכל מטבע פיאט אחר, מה שמנטרל את יכולתם לבצע רכישות של נדל"ן ו/או להעביר כספים לחשבון הבנק שלהם בישראל וכדומה.
 

כיצד אנחנו יכולים לסייע בעניין?

כאן בדיוק נכנס לתמונה משרדנו - למשרדנו היכולת והניסיון לפעול בשם אותם ישראלים שצברו רווחים דיגיטליים "שחורים" ולפעול בתבונה ובזהירות לטובת הכשרת אותם רווחים, "הלבנתם" וניקוי השולחן אל מול רשויות המס, כשאת הכל יודעים אנו לעשות עבורך, מבלי שתחקר, מבלי שתפתח נגדך חקירה פלילית ומבלי שינקטו נגדך הליכים פליליים. אנו יודעים לעשות כן עבור הלקוח בשקיפות ובחוקיות, תוך שמירה על הוראות החוק ותוך צמצום מלוא חבות המס בגין ההכשרה האמורה. אנו סבורים כי נכון לנטרל כל חשיפה שכזו. אין בנמצא סכום המצדיק פגיעה באיכות החיים ו/או בטיב השינה ומשכך נכון להתנהל בשקיפות מול הרשויות, לשלם את המס המינימלי המתחייב ולהתנהל בצורה תקינה, ללא פחד וללא חשש מפני רשויות אכיפת החוק. אנו מאמינים כי אין כל טעם ברווחים, או בצבירת הון כל עוד זה פוגע באיכות השינה של האוחז ו/או כל עוד האוחז צריך לחשוש מדפיקה בדלת. אנו במשרדנו יודעים לנטרל את כל אותן חשיפות, אזרחיות ופליליות, ולאפשר לך לישון בלילה בשקט, ללא דאגות. אנו נדע להגיע עבורך להסכם עם רשויות המס המתייחס הן להתנהלות שלך עד כה והרווחים שצברת עד כה והן לעניין מטבעות אותן צברת בארנקך וחושש אתה לעשות בהם שימוש בעתיד לבוא. אנו נדע להבטיח עבורך התנהלות חוקית שקופה ומסודרת, כזו המתיישבת עם הוראות החוק וכזו המנטרלת כל עבירת מס.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מסלול אדום לבוקרים, בעלי עדרי בקר בקו העימות

מאת: אלי דורון, עו"ד

את התביעות במסלול האדום יש לקדם ללא דיחוי, מועד הגשת התביעות נגזר משורה של פרמטרים, אם כי אין בנמצא צורך ב"הפסקת פעילות" שכן התקנות אינן דורשות הפסקת פעילות בענף החקלאות.

הכשרת קריפטו "שחור" - גילוי מרצון 2024

מאת: אלי דורון, עו"ד

התנהלות משפטית מקצועית – תביא את התוצאה לטובת כל המעורבים בהצלחה רבה.

פיצוי למפונים בגין הזנחת הבית

מאת: אלי דורון, עו"ד

נזקי רכוש שנגרמו מפעולות אויב הינם נזקים ישירים ברי פיצוי, אך האם אותם נזקי הזנחה ונטישה הינם נזקים ישירים אשר יזכו את הניזוק בפיצוי?

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.