מאת:


פעמים רבות נדרש בית המשפט לתת דעתו לשאלה על מי מבין הצדדים לעסקה מוטלת החובה בתשלום רכיב המע"מ שעה שלא ניתנה התייחסות מפורשת לכך בהסכם שנכרת בין הצדדים.
 
סעיף 16 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ") קובע כי החייבים בתשלום המס הם כדלקמן; במכר – המוכר; בשירות – נותן השירות. לאורך השנים ניתן לראות כי בית המשפט התייחס לשאלת "השתיקה" וקבע באופן עקבי, כלשון בית המשפט העליון, כי "...התמורה לעיסקה מקפלת בתוכה - מכוח השתיקה - גם את מס הערך המוסף". (ע"א 738/80 נתן נ' זגורי, פ"ד (לז)4 387, 391) בית המשפט העליון חזר על הלכה זו גם בפסיקה מאוחרת וקבע כי "הכלל אותו אימצה הפסיקה ולפיו כולל המחיר הנקוב בחוזה מס ערך מוסף אלא אם כן נקבע בו אחרת, הוא כלל פשוט וברור התורם במישור דיני החוזים להגברת הוודאות וכן הוא תואם את אחת התכליות המרכזיות שאליהן חותר חוק מס ערך מוסף, דהיינו עיצוב נורמות מס פשוטות וברורות שגבייתן יעילה וקלה" (ע"א 9922/02‏ ‏רשות השידור נ' שפ"מ שידורי פרסומות מאוחדים בע"מ). לאור האמור לעיל, הכלל הוא כי דין רכיב המע"מ כאשר הצדדים להסכם לא התייחסו לרכיב זה הוא שהתמורה כוללת את רכיב המע"מ, כלשון סעיף 16 לחוק מע"מ, אלא אם כן נקבע בין הצדדים אחרת.
 
פסק דין ת"א 19830-03-15
בפסק הדין שניתן לאחרונה (ביום 6/6/2018), נדרש בית המשפט המחוזי בתל-אביב (כבוד השופט נפתלי שילה), בין היתר, לסוגיית רכיב המע"מ כאשר הצדדים להסכם לא התייחסו לרכיב זה (ת"א 19830-03-15 אביב נ' שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ). עניינו של פסק הדין הנ"ל בתובע אשר סיפק לנתבעת שירותי ניהול מו"מ אל מול רשתות בתי קולנוע וזאת לאור ניסיונו האישי בניהול בתי קולנוע. בהסכם שחתמו הצדדים, אשר לימים גם תוקן, נכתב כי שכר טרחתו של התובע יסתכם בסך של 60 אלף ₪ בצירוף מע"מכמו כן הוסכם כי היה והמו"מ יצלח וייחתם הסכם בין הנתבעת לבין רשת קולנוע כלשהי, יהיה זכאי התובע לשכר נוסף בגובה חודש שכירות. בהסכם שנחתם בין הצדדים לא ניתנה התייחסות לרכיב המע"מ בגין השכר הנוסף. לטענת התובע, על הנתבעת היה לצרף לתשלום בגובה דמי השכירות את רכיב המע"מ כחוק. מנגד, טענה הנתבעת כי בכל הקשור לתשלום דמי השכירות לא ניתנה כלל התייחסות לעניין המע"מ, ועל כן יש לראות בו כמי שסבר שהסכום כולל את רכיב המע"מ.
 
בית המשפט דחה את טענת התובע בקובעו כי בהתאם לפסיקה, מחיר העסקה, בהעדר הוראה אחרת, כולל את רכיב המע"מ. בית המשפט גם נתן פרשנות להסכם שנחתם בין הצדדים וציין כי הסכם זה תוקן פעם אחת ובו ניתנה התייחסות לרכיב המע"מ רק בנוגע לשכ"ט. לעומת זאת, לסכום הנוסף של דמי השכירות לא ניתנה כל התייחסות באשר לרכיב המע"מ ועל כן יש ללמוד כי בהתאם לאומד דעת הצדדים ונוסח ההסכם, לא יהיה צורך להוסיף את רכיב המע"מ מאחר והתובע יקבל את התשלום בגובה דמי השכירות החודשיים כאשר הוא כולל את רכיב המע"מ.
מה דין רכיב המע

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

לתאום פגישה עם עו"ד

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

התיישנות דיון בהשגה על החלטה בענייני קורונה ו/או מס שנתי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל מורן, משפטן

אחת התכליות של קבלת החלטה על ידי רשות מנהלית היא ליצור וודאות אצל אדם אשר טרם התקבלה החלטה בעניינו, במיוחד בעניינים הקשורים בכספים, שומות וחבויות מס. ראוי יהיה ואף נכון לומר כי כאשר המחוקק מגביל את הרשות לפעול בצורה מסוימת בעניין בעל חשיבות עבור האזרח אשר מתנהל מול אותה הרשות הנכבדה, הפועלת בממלכתיות לטובת קופת המדינה, עליה, למרות חשיבותה ומעמדה הנכבד, לעמוד בזמנים שהוקצבו לה.

נאמנות - דרך להגנה על נכסים בתקופות אי וודאות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד

נאמנות היא הסדר משפטי בו נכסים מופקדים בידי צד ג', אדם או חברה, לצורך ניהולם לטובת נהנה או נהנים תוך תשלום ההכנסות המופקות מנכסים אלה לידי הנהנים. נאמנות יוצרת מעין - בעלות של הנאמן בנכס, ומנתקת את הקשר בין הנכס ובין הנהנים בנאמנות ויוצר הנאמנות. עובדה זו משמעותית בקשר להליכי חדלות פירעון להם עלולים הנהנים / יוצר הנאמנות להיקלע...

היבטי מיסוי במעבר מעסק עצמאי לחברה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד; יגאל רוזנברג, עו"ד

בעלי עסקים רבים מתחילים את דרכם כעוסק מורשה (או אף עוסק זעיר), אולם בשלב מסוים, עם התפתחות העסק וגידול בהיקף פעילותו, מתעורר הצורך להעביר את פעילות העסק מידי היחיד למסגרת של חברה בערבון מוגבל. ניהול עסק באמצעות חברה בע"מ טומן בחובו מספר יתרונות בייחוד כאשר מחזור הפעילות של העסק גדל מעל רף מסוים, אם במישור המס ואם במישור האזרחי, לרבות – אפשרות לקבלת אשראי, היבטי ניהול ארגוני, מערך קבלת החלטות, אפשרות לשתף בני משפחה בעסק, ויצירתו של מנגנון שיוכל להמשיך ולתפקד גם לאחר פטירת הבעלים.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.