מאת:


מדוע כדאי להקים סטארט אפ בישראל?

כידוע, יזמים רבים מצאו בישראל בית חם עבורם להקמת ופיתוח סטרטאפים ומיזמים שונים דוגמת Mobileye או WAZE. מדינת ישראל באמצעות חקיקה שחוקקה לאורך השנים ועודנה מחוקקת, מעניקה תמריצים ממשלתיים לעסקים וחברות הפועלות בתחומים מסוימים ואף מעניקה הטבות מס למשקיעים בחברות ובמיזמים ובעלי מניותיהם. אשר על כן, ישראל מהווה יעד אטרקטיבי המושך יזמים ומשקיעים מכל העולם. 

להלן נסקור חלק מהוראות החקיקה שבמסגרתה מעניקה מדינת ישראל תמריצים והטבות מס למיזמים ולעסקים בישראל וכן לבעלי המניות שלהם:

 

החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959:

החוק נועד לעודד את ההשקעה בתעשייה בישראל בין היתר באמצעות קידומה של ישראל ב-"תחרות המס" ביחס למדינות אחרות שכן חברות אשר מקיימות את התנאים שנקבעו במסגרת החוק, תהיינה זכאיות לשיעור מס חברות מופחת.

יצוין כי החוק עבר במהלך השנים מספר שינויים ותיקונים אשר כל מהותן היתה להטיב עם חברות באמצעות הפחתת שיעור מס החברות החל עליהן. כידוע, שיעור מס החברות הרגיל בהתאם לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") עומד כיום (2018) על שיעור של 23% ואילו חברות אשר עומדות כאמור בתנאי החוק ישלמו מס חברות בשיעור מס מופחת שיכול להגיע ל-7.5% בלבד (במידה ומדובר בחברה שהינה בעלת מפעל מועדף כהגדרתו בחוק והינה ממוקמת באזור פיתוח א') ואף ל-6% (במידה ומדובר למשל בחברה בעלת מפעל טכנולוגי מיוחד בהתאם לתיקון מספר 73 לחוק).

יודגש כי כדי שחברה תהא זכאית לשיעור מס חברות מופחת, עליה לעמוד בתנאים וקריטריונים שונים שנקבעו במסגרת החוק כך למשל כדי שחברה תהא זכאית לשיעור מס חברות בשיעור מופחת של 7.5% עליה בין היתר להיות בעלת מפעל תעשייתי, לקיים את תנאי הייצוא לחו"ל (מפעל בר תחרות), להיות בעלת פעילות ייצורית בישראל והכנסה מועדפת כהגדרת מונח זה בחוק וכו').

יתרה מזו, מוענקת במסגרת החוק הטבת מס לבעלי המניות המחזיקים בחברות הזכאיות להטבות מכח החוק. כך למשל, בעל מניות יחיד ישלם על משיכת דיבידנד מחברה מס דיבידנד בשיעור של 20% וזאת במקום 25% (או 30% במידה ומדובר בבעל מניות מהותי) ובמידה ומדובר בבעל מניות שהינה חברה תושבת חוץ אשר מושכת דיבידנד מחברה בעלת מפעל מועדף מיוחד בהתאם להגדרת מונח זה בחוק, תידרש לשלם מס דיבידנד בשיעור של 4% בלבד (בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק).


חוק עידוד תעשייה (מיסים), תשכ"ט-1969:

במסגרת חוק עידוד תעשייה, מוענקות הטבות מס שונות לחברה תעשייתית - חברה תעשייתית הינה חברה תושבת ישראל אשר 90% או יותר מהכנסותיה בשנת מס נובעות מפעילות ייצורית.

במסגרת החוק, חברה תעשייתית זכאית בין היתר להפחית לצרכי מס ידע או פטנט שנרכש למשך 8 שנים (שיעור פחת של 12.5%). כמו כן, בהתאם לחוק עידוד תעשייה, חברת תעשייתית רשאית להתיר בניכוי הוצאות הנפקה למשך 3 שנים על אף היותן של הוצאות אלו בעלות אופי הוני.

נציין במאמר מוסגר כי לאחרונה פורסם חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה)(הוראת שעה), התשע"ח-2018 לפיו גם חברות שאינן עונות על הגדרת "חברה תעשייתית" תהיינה זכאיות לנכות הוצאות הנפקה בהתאם לתנאים שנקבעו. ולבסוף, נציין כי בהתאם לחוק עידוד תעשייה, חברה תעשייתית תהא זכאית להגיש דוחות מאוחדים לצרכי מס, דבר אשר מייעל ומקל על התנהלות החברות השונות במיוחד כאשר מדובר בקונצרן חברות.   


ניכוי הוצאות מחקר ופיתוח

בהתאם להוראות סעיף 20א' לפקודה, חברה שהוציאה הוצאות מחקר ופיתוח תהא זכאית להתיר בניכוי הוצאות אלו בשנת המס בה שולמו בהתקיימות התנאים המפורטים בסעיף (בין היתר, קבלת אישור מהרשות לחדשנות). יודגש כי כמקובל בחשבונאות, ההכרה בהוצאות מחקר ופיתוח מתבצעת על פני 3 שנים ולא בשוטף. מכאן, המדובר בהטבת מס מהותית עבור חברות המשקיעות במחקר ופיתוח.


חוק האנג'לים:

סעיף 20 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א, 2011 המכונה כ-"חוק האנג'לים" אשר מטרתו הינה קידום תעשיות עתירות ידע בישראל על ידי יצירת תמריץ מס לעידוד ההשקעות על ידי יחידים בחברות סטארטאפ, מתיר את השקעתם (עד לגבוה של 5 מיליון ₪) של יחידים במניות של חברות עתירות מחקר ופיתוח כהוצאה מוכרת לצרכי מס כנגד הכנסה מכל מקור, דבר אשר בהחלט מביא להקטנת חבות המס של אותם יחידים.

במסגרת חוק האנג'לים נקבע בין היתר כי על החברה לעמוד בשיעור מסוים של הוצאות מחקר ופיתוח מתוך סך ההוצאות/ההכנסות וכי זכאות היחידים להטבת המס תיבחן רק לאחר תום תקופה של 3 שנים. בשל התנאים המגבילים שנקבעו במסגרת חוק האנג'לים ובשל חוסר הוודאות עבור המשקיעים (בחינת התרת השקעתם בניכוי רק לאחר 3 שנים מיום ביצוע ההשקעה), נוסף בשנת 2016 מסלול חדש אשר הרחיב את המסלול הקודם וקבע כי יחידים שהשקיעו בחברה מתחילה (בהתאם לתנאים שנקבעו), יהיו זכאים לנכות את מלוא השקעתם כאשר בחינת זכאותם לכך תיבחן בעת מועד הגשת הבקשה ולא לאחר 3 שנים כפי שנקבע במסלול הקודם.

 ** מן החשוב להדגיש,  כי כדי שחברה תהא זכאית לקבל מענקים או הטבות מס כמפורט לעיל, עליה לבחון היטב את עמידתה בתנאים השונים שנקבעו בחקיקה הרלוונטית. כמו כן, במקרים מסוימים נדרשים אישורים מיוחדים הן מרשות המיסים והן מהרשות לחדשנות (או בשמה הקודם - המדען הראשי).

>> האם הינכם זכאים למענק מרשות החדשנות (המדען הראשי?) קראו כאן.
>> זקוקים לייעוץ מקצועי מותאם? הכירו את מחלקת היי-טק וסטארט אפ של משרדנו.


 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הטבות מס בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון

מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ראניה עלימי, עו"ד

לצוות משרדנו המורכב מעורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים הידע והניסיון המתאים שיוכל לסייע בקבלת הטבות מס ומענקים שונים הכל במסגרת החוק - כל הפרטים כאן.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.