מאת:

ימים אחרונים להגעה להסדר מקל עם רשות המסים בעניין תשלום היטל עובדים זרים

ביום 12.9.17 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעשרה ערעורים שבגדרם התעוררו שאלות משפטיות דומות על שורה של פסקי הדין אשר ניתנו בבתי משפט מחוזיים שונים ועסקו בסוגיה משותפת - חיוב הנישומים בהיטל בגין העסקת עובדים זרים יוצאי אריתריאה וסודן מכוח חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003-2002), תשס"ג-2003 (ע"א 4949/16 שלמה סעד ואח' נ' פקיד שומה אשקלון ואח').

 

בפסק דינו, דחה בית המשפט העליון את טענות המערערים בעניין חוקיות ההיטל ולמעשה אישרר את השומות שהוצאו לנישומים במסגרתן חויבו הן בהיטל עובדים זרים. דא עקא, בית המשפט העליון הביע במפורש את אי הנוחות מהתנהלותה של רשות המיסים אשר דרשה תשלום היטל בדיעבד בגין שנות מס ממושכות וזאת בתוספת קנסות וריבית, מקום בו הייתה חבותן בגין העסקתם של העובדים ברורה וידועה. לאור זאת, הביע בית המשפט העליון את דעתו כי בעת הגבייה תתחשב הרשות באי הבהירות שנוצרה, בנושאי קנסות וריביות,  וכי דרג בכיר ארצי ברשות המיסים יתן דעתו וינחה כדי שהגביה תהיה צודקת.

 

הנוהל שפורסם בנושא והתנאים להקלות

לאור פסק הדין, ביום 5/11/17 פרסמה רשות המיסים נוהל בדבר אופן עריכת שומות והסדרת חובות המס בעקבות פס"ד סעד (להלן: "הנוהל"). ככלל, בהתאם לנוהל, חייבים בהיטל אשר יגיעו להסדר עד ליום 31.1.18 יזכו להקלות בדמות: ביטול קנסות, ביטול 50% מהפרשי הריבית ופריסת התשלום ל-36 תשלומים שווים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לתקופת הפריסה, הכל בתנאים המפורטים בנוהל.

 

התנאים למתן ההקלות לעיל הם:
1) קבלת התחייבות מהמעסיק לדיווח ותשלום ההיטל באופן שוטף ולאי מתן נקודות זיכוי למסתננים החל משנת 2015;
2) הסכמת המעסיק לתשלום ההיטל בכל השנים ואי מתן נקודות הזיכוי משנת 2015 לגבי כל השומות הרלבנטיות
(הסכמה זו יכולה להיות בדרך של הסכם שומה או באמצעות תיקון דו"חות);
3) המעסיק יסדיר את מלוא חובות המס הנובעים מההיטל ונקודות הזיכוי לכל השנים לרבות שנת המס 2017.

 

חשוב לדעת...

מאחר והוגשה לבית המשפט העליון בקשה לקיום דיון נוסף בסוגיית החיוב בהיטל, ביום 21/11/17 פרסמה רשות המיסים הנחייה נוספת ולפיה בהסכמים שייחתמו עם נישומים שיגיעו להסדר, תתווסף פסקה נוספת ולפיה ככל וייקבע במסגרת הדיון הנוסף כי אין מקום לחיוב בהיטל, תתוקן השומה ויוחזרו הכספים ששולמו. עוד בעניין תשלומי ההיטל, נציין כי ועדת הכספים של הכנסת, בדיוניה מיום 22/11/17 ו-5/12/17 קראה לרשות המיסים להקפיא את דרישת תשלום ההיטל מאלפי עסקים בגין תקופת העבר וזאת נוכח אי הבהירות בעניין במשך שנים ולגבות היטל רק מכאן ולהבא, תוך הבהרה כי ככל רשות המיסים לא תיעתר לפנייה זו, הרי שהועדה תיזום הליך חקיקה בעניין גביית שומות המס רטרואקטיבית לשנות העבר.

 

אלא, שחרף פנייה זו, הנחיית רשות המיסים בעינה עומדת ואף לא ננקט מהלך אופרטיבי כלשהו על ידי ועדת הכספים, ועל כן,
נישום החפץ בקבלת ההטבות בהתאם לנוהל, עליו להזדרז ולהגיע להסכם עם רשות המיסים עד לסוף חודש ינואר 2018. 

 

>> זקוקים לייעוץ משפטי בנושא? פנו למחלקת ההגירה של משרדנו, לחצו כאן.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.66 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

קבלת מעמד תושב קבע בישראל

מאת: אלי דורון, עו"ד

משרדנו ידע למצוא עבורך את הפרצה החוקית המאפשרת את הבאת אותו בן משפחה ארצה - משרדנו ידע לפעול מול הגורמים המוסמכים, לרבות מול משרד הפנים ולהביא לידי מציאת פתרון חוקי, ללא צורך בהליך משפטי והיה ובכל זאת יידרש הליך משפטי, ידע משרדנו להביא עבורך את המענה.

אשרת שהייה בישראל לבן/בת זוג

מאת: צוות האתר

על ייצוג משפטי וליווי מקצועי של ישראלים המבקשים להעלות לישראל מחו"ל את בן או בת זוגם ולהקנות לאלה אשרות שהייה חוקיות, תושבות קבועה ומעמד של תושב קבע בישראל.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.