ייעוץ, תכנון מס ונטרול חשיפות אזרחיות ופליליות ליזמי ובעלי אתרי אינטרנט
 
המוח הישראלי קודח - ישראלים רבים מגלים מדי יום ביומו, אם בסיוע עו"ד המתמחים בדיני אינטרנט ודיני מס, ואם עצמאית את עולם היכולות הבלתי מוגבלות ברשת האינטרנט, את היכולת של כל יזם, עני כעשיר, צעיר כמבוגר, להגיע לאין ספור לקוחות פוטנציאלים, בארץ ובעולם, הגולשים ברשת האינטרנט ומחפשים לקנות, למכור, להתחבר, לעשות ולפעול.
 
ישראלים אלה לומדים כי רשת האינטרנט ובפרט קהל הגולשים ההולך וגדל, מהווים פוטנציאל קניה חסר גבולות כזה המשתייך לכל המגזרים, המינים והסוגים וכזה שניתן לפלגו, לחלקו או למיינו, כך שבאמצעות עבודת שיווק נכונה, ניתן להגיע לפלח השוק המתאים ביותר לפעילות הספציפית ולהציע לו את הממכר ו/או השירות העומדים על הפרק. יזמים אלה, אם באמצעות עו"ד המתמחה בדיני אינטרנט ומיסים ואם עצמאית, מבינים כי רשת האינטרנט מאפשרת להם, יותר מכל פלטפורמה אחרת, למנף את יכולת היצירתיות ו/או את יכולתם האינטלקטואליות לגשר על מגבלות הוניות, על כך שאין להם את ההון הנדרש לטובת הקמת עסק מחוץ לרשת האינטרנט, ולהקים בתחכום ו/או תוך חשיבה יצירתית מחוץ לקופסא - מיזמים אינטרנטיים בינלאומיים אשר יש בהם כדי ליצר פעילות עסקית בהיקפים בלתי מוגבלים ורווחים אדירים בצדם.
אותם יזמים מבינים כי התנהלות נכונה ברשת תאפשר להם להציג חזית מרשימה, כזו המתיישבת עם האסטרטגיה שלהם וזאת גם בנסיבות בהן המשאבים מוגבלים ביותר. הלכה למעשה, היזם הישראלי הפנים כי רשת האינטרנט מאפשרת ליזמים, לרבות כאלו להם מגבלה תקציבית, לגשר על אותה מגבלה הונית ולהקים עסק אינטרנטי היכול להתחרות בגדולים ועשירים הימנו וזאת בדרך של מינוף יכולת יצירתית, אשר אינה בהכרח נגזרת מהיקף ההשקעה הכספית באתר המוקם וכדומה.
 
 
בדיקת היתכנות וביקוש 
חלק גדול מאותם מיזמים מתחיל בניסיון היזם לבצע מהלך ו/או לבחון ביקוש או ייתכנות לפעילות כזו או אחרת. בחלק נכבד מהמקרים יוצא כי אותו יזם מגלה כי המיזם מוצלח וכי יש בו כדי לשמש אמצעי ליצירת הכנסה ופעילות ראויים, מה שגורם לו לפעול עוד יותר לטובת פיתוחה של אותה פעילות, מינופה, הפצתה וקידומה במגוון הערוצים והדרכים אשר רשת האינטרנט מסוגלת להעמיד לטובת אותם יזמים, אנשי העסקים ועוד.
כך יוצא שיזמים רבים, נטולי הון עצמי, מצליחים באמצעות רשת האינטרנט להקים עסק מרשים. בתחילה פועלים הם על "אש קטנה" לטובת בחינת היתכנות והביקוש, גורפים בדרך זו הון ראשוני ובהמשך ממנפים הם את הפוטנציאל הנחשף לטובת השבחת הפעילות, הגדלת האתר, קידומו ברשתות ונקיטה במגוון פעולות נוספות, אם מתוך ההון הנצבר מהפעילות ואם בדרך של גיוס משקיעים. יזמים אלה, לא אחת, מצליחים להוציא את מיזמם אל הפועל ללא כל הון עצמי. באמצעות הרשת יכולים הם להקים מיזמים ייחודים הפונים לשווקים ספציפיים וייחודיים ולמכור לאלה את תוצרתם, כאשר גם זו התוצרת, יכול ותירכש על ידם מאתרים אחרים ו/או באמצעות טכניקות רכישה אחרות, המאפשרות ביצוע עסקאות מבלי שהמהלך יצריך הון עצמי של ממש.
כך יוצא שיזמים רבים מתחילים את פועלם ברשת בדרך של בחינת היתכנות, אך עד מהרה, משנחשפים הם לכמות הבלתי מוגבלת של גולשים וליכולת להגיע לאין ספור אנשים – מבינים הם כי הגיעו ליעד, כי "עלו" על ביקוש ספציפי בתחום או בענף בו הם מצליחים לבדל את עצמם ו/או בחלל אותו יוכלו הם למלא בפעילות. במקרים שכאלה, זונחים הם, לא אחת, את שלב הניסיון ועוברים הם להתנהל בצורה יותר מקצועית ומסיבית, אם על סמך הון נצבר על ידם, אם בדרך של גיוס משקיעים ואם באמצעות מודלים עסקים אחרים אותם הם מפתחים לטובת קידום מיזמם. בחלק מהמקרים פועלים הם תחת מיתוגם כיזמים ישראלים ובחלק אחר של המקרים מעדיפים הם דווקא להסתיר את זהותם הישראלית ולפעול תחת זהות של מדינה אירופאית, אמריקאית או אחרת, מה שמאפשר להם, בכפוף למגבלות החוק, לחדור לשווקים אליהם מבקשים הם להגיע ולמכור לאותם קהלים, לרבות לאלה הנמצאים במדינות להן אין קשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל, לרבות מדינות ערב ואחרות, הרוכשות מדעת או שלא מדעת, את אשר לשוק הישראלי ו/או ליזם הישראלי יש להציע.
 
ייעוץ משפטי ועסקי מתאים
ניתוח קר של פעילות היזמים מלמד כי חלק מאותם יזמים אכן מתכנן מראש את צעדיו בצורה נכונה וראויה באמצעות עו"ד המתמחים בדיני מס ובדיני אינטרנט, כך שאלו, עוד בטרם מייצרים הם הכנסה, פועלים, ביחד עם עורכי הדין לטובת קבלת יעוץ משפטי ו/או ייעוץ מס ו/או יעוץ עסקי אחר המאפשר להם להקים מבנה משפטי תקין, כזה המאפשר להם להתנהל בצורה אופטימאלית, חוקית וראויה.
מאידך, יש בנמצא יזמים רבים אשר בעת הקמת המיזם, אם משיקולים כספיים ואם משיקולים אחרים, נמנעים מלקבל את הייעוץ המתחייב מעו"ד כך שרק בשלב מתקדם יותר, שלב בו האתר/הפעילות האינטרנטית החלו לייצר הכנסות ופעילות מהותית, מוצאים הם את עצמם בפני דילמות באשר להתנהלות המתבקשת ומבקשים הם, גם אם באיחור משהו, לישר קו אל מול רשות המס או גופים קשורים אחרים, לבחון את המצב המשפטי ולהסדיר את כל שמתחייב לטובת הבטחת התנהלות אופטימאלית ושקופה, כזו המתיישבת עם השיקולים העסקיים והוראות החוק באשר לחובות דיווח, חובות תשלום מס ועוד.
כמובן, שלכל התנהלות עסקית ברשת האינטרנט ויצירת הכנסות ישנן השלכות מס, אם במישור של מס הכנסה, מע"מ, מיסוי רווח הון ועוד - אלה יכול שיגעו בדין הישראלי ויכול שלא. המדינות אליהן יש לייחס את חובות הדיווח ו/או את תשלום המס נגזרות משורה של פרמטרים דוגמת זהות החברות שיוסדו לטובת הרצת הפעילות, מיקום הימצאות אתר האינטרנט והשרתים, זהות קהל הגולשים, טיב השירות או הממכר הניתן, מקום השליטה והניהול של הפעילות, מקום הימצאות בעלי האתר ו/או מנהליו, מדינת התושבות של בעלי המניות, חברות הקשורות לאתר, המדינות מהם מגיעים הגולשים ועוד. רק לאחר למידת מכלול השיקולים, ניתן יהיה לבחון את עמידת היזם והחברות הקשורות בו, בחובת הדיווח ובתשלום המס בגין אותה פעילות.
כיצד אנחנו יכולים לסייע בנושא?
משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס, בקיא בכל הקשור בהתנהלות מס של פלטפורמות אינטרנטיות, חברות המחזיקות אתרים, פרטיים ויזמים הנוגעים בתחום, אם ברמות האישיות ואם ברמות המסחריות.
משרדנו יידע לייעץ לך, יזם האינטרנט ו/או בעלים של אתר אינטרנט, באשר לפעולות הנדרשות לטובת הבטחת התנהלות חוקית ושקופה, אם במישור המס ואם במישור המסחרי, כזו שגם תשמור עליך מסחרית וגם תבטיח התנהלות חוקית השוללת חשיפות פליליות. משרדנו יודע לתן מענה שכזה, אם בשלבים ראשוניים של הקמת מיזמים אינטרנטיים ואם בשלבים מאוחרים יותר. עורכי הדין מטעם משרדנו ידעו לנתח את המצב בו אתה נתון, לבחון את החוקיות של הפעילות שנעשתה עד כה ו/או את הפעילות אותה מתכנן היזם להוציא אל הפועל. משרדנו, באמצעות עורכי הדין מטעם המשרד המתמחים בדיני מיסים ודיני אינטרנט, חלקם יוצאי רשויות המס, גם יידע לייעץ לך היזם כיצד נכון יהיה להתנהל מהיום והלאה לטובת הבטחת התפתחות עסקית נכונה, חוקית ונטולות חשיפות, תוך צמצום חבויות המס, הכל בחוקיות ובשקיפות מלאה.
אין חולק כי אתר מצליח, אתר הבונה שווי, אתר עם פוטנציאל למשקיעים ו/או אתר עליו מבקשים אנו להישען לטובת ייצור הכנסות בעתיד – חייב להיות אתר אשר הושקעה בו חשיבה, לרבות חשיבה עסקית וחשיבת מס עלי ידי עו"ד המתמחה בדיני מס ועו"ד המתמחה בדיני אינטרנט. על אתר שכזה להיות מושתת על מערך משפטי, חוקי ושקוף, יעיל ומדויק. תכונות שכאלה יאפשרו לבעליו לחשוף אותו ואת נותניו בצורה משכנעת בפני משקיעים פוטנציאלים, להעריך את שוויו בצורה נכונה ולהבטיח מיקסום ביצועים ומיקסום שווי. אתר בעל פוטנציאל עסקי של ממש חייב להיות חוקי, מתוכנן נכון וכזה המושתת על מערך משפטי חוזי ואחר השומר על האינטרסים של הנוגעים בדבר ומבטיח היעדר תקלות אל מול רשויות המדינה. עורכי הדין מטעם משרדנו המומחים בדיני מס ודיני אינטרנט ידע ללוות אותך כך שאתרך ו/או המיזם אותו אתה מקים יהיה חוקי, יעיל, שקוף וכזה המזמין משקיעים, ככל ונדרש, להשקיע במיזם המקודם על ידך.
משרדנו מתמחה בייצוג בעלי אתרי אינטרנט והלכה למעשה במסגרת פועלנו והמחלקות הייעודיות של משרדנו נדע לתן מענה במגוון רחב של תחומים הקשורים במיזם האינטרנט, דוגמת – דיני מס, דיני חברות, דיני חוזים, דיני עבודה ועוד.
 
התקשר אליי עתה ואנו נפעל בעניינך במיידי! 
התקשר עתה לעו"ד אלי דורון:
054-4251054

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

מידע מקצועי

הסכם מייסדים וחשיבותו

הסכם מייסדים חכם ויסודי יכלול הוראות חשובות רבות המגלמות את החזון של המעורבים והפעילות העתידית בטרם מוקם התאגיד, העסק או החברה - קראו כאן בהרחבה בנושא.

ביטול/שינוי הסכם בתקופת קורונה

נבקש לעדכנכם כי פורסמו מסקנות והנחיות מטעם משרד המשפטים בעניין השפעות משבר הקורונה על קיום חוזים - המלצות הוועדה שופכות מעט אור בעניין הדין החל על חוזים, אשר נבצר מהצדדים להם לקיימם בהתאם להסכמות שנקבעו וזאת עקב משבר הקורונה.

הסכם בין שותפים בימי הקורונה

משרדנו מורכב מעורכי דין ורואי חשבון בעלי ניסיון עשיר בכל הנוגע לעריכת הסכמי שותפויות - אנו מודעים למגבלות שלעתים קיימות, לרגישות ולאופן בו יש לנסח הסכמים מסוג זה.

צירוף שותף חדש לעסק

הצטרפות של שותף חדש לעסק היא מהלך המצריך ליווי משפטי יסודי לטובת ביצוע העסקה באופן שיישקף נאמנה את האינטרסים של שני הצדדים בחוקיות ובשקיפות - קראו כאן.

קניה, מכירה או מיזוג של משרד רו"ח / יועץ מס בעידן הקורונה

למשרדנו התמחות ייחודית מזה שנים ארוכות במתן ליווי משפטי עבור רואי חשבון ויועצי מס לטובת קידום עסקאות מיזוג, רכישה או שיתוף פעולה בין פרקטיקות - לחצו כאן לפרטים.

הקמת מגנון נאמנות בצל הקורונה

בצל משבר הקורונה רבים מעוניינים להעביר כסף, נכסים, מניות או זכויות לידיו של גורם נאמן - לשם כך נדרש הליך של הקמת מנגנון נאמנות, אך כיצד זה נעשה בימים אלו? קראו כאן.

ביצוע עסקה מהירה בתקופת הקורונה

משרדנו מתמחה בביצוע עסקאות מהירות, מדויקות, מתוחכמות וכאלה שישמרו עליך אם כקונה ואם כמוכר, בייחוד בתקופת משבר הקורונה המורכבת והרגישה - לחצו כאן לפרטים.

המדריך המקוצר ליזם / היבואן המתחיל

היסטוריית העסקים מלמדת שלא רק זיהוי של שירות חדשני או מוצר יכול להיות תפנית משמעותית עבור עסק קטן, אלא התאמת שירות או מוצר ל-DNA העסק שלכם עם מגע אישי וזיהוי נכון של הלקוחות הוא זה שיהפוך אתכם מעסקים קטנים לזכיינים ושחקן משמעותי. אז איך עושים את זה ובעיקר מאיפה מתחילים?

עריכת הסכם שיתופי / מיזוג בין משרדי רו"ח ויועצי מס

אנו נדע לערוך את ההסכמים באופן אשר יקנה לצדדים את הגמישות הנדרשת ויבטיח כי כל פעולה בהתנהלות השוטפת של הפירמה לא תפגע בתפקודה וכי גם מחלוקת ו/או בעיות של מי מהשותפים לא יפגעו בפירמה כפירמה ולא יפגעו ביכולת הפיתוח העסקי שלה.

ייעוץ משפטי לרו"ח המבקש להכניס שותף

למשרדנו ניסיון של עשרות שנים בכל הקשור בסיוע לבעלי משרדי ראיית חשבון לנקוט בפעולות הנדרשות לטובת הפיתוח העסקי של פועלם, שמירה על הקיים, שילובם של שכירים כשותפים ובנקיטה בפעולות נדרשות אחרות אשר יש בהן כדי להוציא אל הפועל את החזון של המייסד.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים