תכנון פיננסי מקיף או "הוליסטי" (Holistic Financial Planning) הינו תהליך רחב ומתמשך בו מתקבלות החלטות משמעותיות שמטרתן להבטיח את עתידו הכלכלי של משק הבית. תכנון פיננסי מקצועי נוגע בכל הצרכים הכלכליים של המשפחה ותוצאתו היא השגת היעדים שהוצבו מבעוד מועד. תכנון פיננסי נכון הופך אירועים בלתי מתוכננים בחיי המשפחה לכאלה הניתנים לגידור מראש ומאפשר התמודדות עם סיטואציות מורכבות וקטסטרופות באמצעות הגנה מתאימה.

 

מטרות התכנון הפיננסי:

כל אדם רוצה שבכל נקודת זמן בחייו יהיו לו את המשאבים המתאימים והמספיקים שיאפשרו לו להשיג את הדברים שירצה. עם זאת, המציאות מלמדת אותנו כי רצונות לחוד ויכולות לחוד; התחושה כי לא ניתן להשיג כל דבר גורמת לרובנו חששות מהעתיד, עובדה הגוזרת מציאות בה קבלת ההחלטות שגויה בבסיסה. הכנסת מתכנן פיננסי מומחה לתוך מעגל החיים משנה מציאות זו ומאפשרת, באמצעות החלטות נכונות המתבססות על ניתוח נכון ותכנון קפדני, הגדלה משמעותית של הסיכויים להגעה לכל אחת מהמטרות בחיים: הגשמה עצמית, בריאות גופנית ונפשית, שגשוג כלכלי, תמיכה בילדים בכל דרך שיבחרו, העלאת רמת החיים לפני הפרישה ואחריה ותחושה חזקה של יציבות ומסוגלות.

 

היכולת להקל עד כמה שניתן על המעבר מעבודה לפרישה, קרי צמצום משמעותי עד איפוס פערי ההכנסות ורמת החיים שהורגלו אליהם בני הבית בתקופת העבודה גם בתקופת הפרישה וכמובן השארת רזרבות הוניות מספקות להכנסה רציפה גם במקרים השכיחים של התארכות תוחלת החיים מעבר למצופה.

 

בטחון כלכלי למשק הבית - הפחתת מרכיבי אי הוודאות לגבי העתיד, באמצעות ניהול סיכונים מושכל המחשב את כל המשתנים בהם פועל התא המשפחתי. ניהול הסיכונים כולל תכנון ההגנות בשלושה תחומים עיקריים: הגנות פיננסיות על צבירת הנכסים, הגנות על הכנסות המשפחה וכן הגנות על קטסטרופות בריאותיות או פגיעה מהותית ברכוש המשפחה.

 

קבלת החלטות כלכליות מושכלות - ראיית התמונה הכוללת, הבנה של התהליכים המשפיעים על העתיד הכלכלי והתייעצות עם מומחים רלוונטיים יגדילו מאוד את הסיכויים בבחירת דרך הפעולה האופטימאלית בכל החלטה חשובה או קריטית במהלך החיים. הליווי המתמשך של המתכנן הפיננסי והיכרותו העמוקה ורבת השנים עם משק הבית מהווים עוגן מרכזי בדרך קבלת ההחלטות ובאופן החשיבה הכלכלית במשפחה.

 

מקסום תזרימי המזומנים - תכנון נכון ובנייה מושכלת של תזרימי המזומנים העתידיים של משק הבית, באמצעות צמצום עלויות מחד והקצאת נכסים נכונה מאידך. ייעוד כספים ומוצרים למטרות ספציפיות יאפשרו למשק הבית ליהנות מזרם ודאי ורב יותר של כספים פנויים.

 

תנו לנו לסייע לכם לתכנן את עתידכם הכלכלי בצורה הנכונה עבורכם!

 

 

השירותים הניתנים ע"י מחלקתנו:

1. תכנון וניהול הנכסים - הקצאת נכסים רחבה ומותאמת למאפייני הסיכון האישיים, טעמי ההשקעה השונים, היכולת הכלכלית וכן היעדים השונים של הלקוח על פני ציר הזמן. תכנון הנכסים מתייחס לכל אחד מהצמתים המרכזיים בחיי הלקוח ומקצה עבורם את המשאבים הדרושים מבעוד מועד. כחלק מניהול הנכסים, מתבצעת בקרה מתמדת על ביצועי ההשקעה מול היעדים שהוגדרו מראש וכן בחינה תקופתית של התאמת המבנה והקצאת הנכסים לשלבים השונים בחייו של הלקוח.

2. ניהול סיכונים - מיפוי החשיפות והסיכונים הקיימים במשק הבית במהלך החיים, הקטנת הסיכונים, גידורם או מניעתם בהתאם לתקציב המשפחתי וכן תכנון עתידי של מפת הסיכונים ורצון המשפחה להיחשף אליהם.

3. תכנון הפרישה - התאמת ההכנסה העתידית של משק הבית ביום שלאחר הפרישה לרמת החיים אליה התרגלו בני המשפחה טרם היציאה לפרישה וכן בחינת כל שיקולי המיסוי המשפיעים על המכשירים הפיננסיים השונים המרכיבים את תזרימי המזומנים המשמשים את משק הבית.

4. תכנוני מס - מיצוי מלוא פוטנציאל הרווח ממרכיבי החיסכון והנכסים השונים של המשפחה באמצעות תכנון מקצועי של היבטי המס השונים והשפעתם על הקצאת הנכסים.

5. תכנון ירושה והעברת עושר בין-דורית - בחינת כל ההיבטים המשפטיים והכלכליים הרלוונטיים ליצירת העושר, צבירתו על פני השנים, שמירה על ההון המשפחתי וחלוקתו לדורות הבאים בצורה מושכלת.

6. ניהול תזרימי מזומנים - באמצעות ניהול של ההתחייבויות הקיימות והעתידיות של משק הבית והתאמתן לזרם ההכנסות ולתכנון הנכסים, נבנית תכנית תזרים המזומנים האינדיבידואלית לכל לקוח.

 

שלבי עבודת המתכנן הפיננסי:

התכנון הפיננסי אינו אירוע חד פעמי אלא תהליך מתמשך המתעדכן ומותאם באופן שוטף בהתאם לשינויים במשק הבית, ברגולציה הרלוונטית, במוצרים הנכנסים לשוק ובחידושים טכנולוגיים. תהליך מתמשך זה מורכב מסדרה של פעולות מחזוריות:

הגדרת מטרות ויעדים בתכנון: הגדרת המטרות לתכנית כולה או לתהליך ספציפי היא שלב מהותי בתהליך התכנון הפיננסי ומאפשרת הן ללקוח והן למתכנן לבצע תיאום ציפיות מלא והגדרה מלאה של אופי הפעילות, היקפה ומפרט שירותים מדויק המותאם לצרכי הלקוח וליכולתו הכלכלית.

איסוף מלוא המידע האישי והכלכלי: כדי לאפשר לנו להתאים עבורך את התכנית האופטימאלית ולתפור עבורך פתרונות ייחודיים, עלינו להכיר לעומק את התא המשפחתי שלך והחברים בו, מטרותיך האישיות והכלכליות וכן את שאיפותיך וחלומותיך. בנוסף, עלינו לאסוף את כל המידע הפיננסי והכלכלי מכל המקורות האפשריים על מנת לקבל תמונה מלאה ככל האפשר על המציאות הכלכלית בה מצוי משק הבית.

ניתוח המידע: הנתונים שאספנו ינותבו לתוך מערכות הסימולציה הייחודיות של החברה ויועברו לבחינתו של המתכנן הפיננסי האישי. תהליך הניתוח יבחן את הפערים הקיימים שבין הצרכים, הרצונות והשאיפות של משק הבית לבין העתיד הכלכלי כפי שמשתקף מנתוני האמת. כמו כן, תיבדק התאמת המוצרים הקיימים לצרכים שתוארו, פערים ברמות הסיכון בכל הרבדים, עלויות ניהול הנכסים ואלטרנטיבות המיסוי הקיימות.

הצגת התכנית ומתן המלצות: נתוני המחקר שביצענו יוצגו תמיד בצורה הברורה והשקופה ביותר, מתוך הבנה שתפקידו של המידע הרב והמורכב שבתכנית הוא לסייע לך בתהליך קבלת ההחלטות. תכנית זו מאגדת את כל הידע והניסיון הנצבר בחברה וההמלצות שגובשו בה באות ליצר ערכים רבים וחשובים לקיומו של משק הבית. תכנית זו היא הבסיס להמשך חייכם הכלכליים ומהווה עוגן בפעילות התכנון הפיננסי.

יישום ההמלצות: ההמלצות והמסקנות העולות מניתוח הפערים מתהוות לתכנית פעולה אקטיבית. מרכיביה השונים של תכנית זו מבטאים את סדרת הפעולות הנחוצות להשגת מבנה אופטימאלי של תיק הלקוח והפיכתו לכזה היכול להגשים את כל המטרות שהוגדרו בתחילת התהליך.

בקרה ומעקב שוטפים: תפקידנו כמתכננים פיננסים הוא לוודא שבכל נקודת זמן, מרגע יישום התכנית, נמצא משק הבית במסלול ובקצב ההתקדמות הנכון בדרך להגשים את יעדיו ומטרותיו. מפאת המורכבות הרבה בחיי המשפחה היומיומיים, הכרוכה בביצוע פעולות רבות שעיקרן ייצור הכנסה, בילוי זמן איכות עם המשפחה ודאגה לבריאותם של כל חבריה, קשה עד בלתי אפשרי לעקוב במקביל אחר ביצועה של התכנית הפיננסית ולמדוד, לאתר ולתקן סטייה כזו או אחרת מהמתווה. בדיוק בשביל זה אנחנו פה - מערכות התוכנה המתקדמות שלנו והקשר הרציף עם המתכנן הפיננסי יוודאו ויתריעו כי מתווה התוכנית אינו חורג מהמתוכנן.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.