מאת:

הסכם מייסדים להקמת חברה: חשיבותו ומטרתו

הסכם לייסוד חברה, או בשמו הסכם מייסדים, הוא מסמך משפטי מחייב בין מי שעתידים להיות בעלי המניות בחברה. הסכם זה בעל חשיבות רבה, והוא נועד על מנת להסדיר את מערכת היחסים שבין בעלי המניות בחברה ובינם לבין החברה. הסכם מייסדים מפורט וממצה, יתן מענה גם לפתרון מחלוקות בחברה באופן שימזער, ככל הניתן, את הפגיעה בחברה בנסיבות של מחלוקות בין בעלי המניות.
שותפות עסקית בין צדדים המבקשים להקים יחדיו חברה ולכהן בה כבעלי מניות, עלולה להביא עמה בעתיד גם חיכוכים ומחלוקות שיגיעו עד כדי סכסוכים של ממש שיפגעו בפעילות החברה ויביאו אף לשיתוקה. בנסיבות כאלה, קיומו של הסכם מייסדים שנותן מענה לסיטואציות מעין אלו הנו הכרחי.
 

מתי ייערך ויחתם הסכם המייסדים?

ישנה חשיבות עליונה לעריכת ההסכם טרם הקמת החברה. כך ימנעו הצדדים מחלוקות ויצמצמו את התחומים ׳האפורים׳ ויסדירו אותם.

 

מה ההבדל בין הסכם מייסדים לתקנון?

תקנון הנו מסמך שחובה לערוך בעת הקמת החברה והוא מחויב לכלול מספר הוראות שונות בהתאם לחוק (כגון: שם החברה, מטרת החברה, פרטים על הון המניות וכיו"ב). תקנון החברה מחייב את כל בעלי המניות בחברה. הסכם מייסדים, לעומת זאת, נערך מכוח רצונם של הצדדים, והוא מחייב אך ורק את הצדדים להסכם. משכך, נהוג לכלול בהסכם מייסדים גם הוראות שהנן פרטניות לבעלי המניות שהנם צד להסכם (כגון חלוקת תפקידים, זכויות חתימה וכיו"ב) וכן הוראות שהצדדים מבקשים שיחולו אך ורק עליהם ולא על כל בעל מניות עתידי בחברה שאינו צד להסכם (לדוגמא: סעיף בהסכם המקנה זכות סירב ראשונה בנסיבות של מכירת מניות ואינו מופיע בתקנון, מעניק זכות סירוב ראשונה אך ורק למי שהנן צד להסכם ולא ליתר בעלי המניות בחברה).

 

מה ההבדל בין הסכם מייסדים להסכם בעלי מניות?

הסכם מייסדים נערך טרם הקמת החברה והוא מתייחס לחברה שתוקם. הסכם בעלי מניות מתייחס לחברה קיימת והוא נערך, למשל, כאשר בעל מניות מצטרף לחברה קיימת ועם הצטרפותו מבקש להסדיר את מערכת היחסים שבינו לבין בעל המניות הקיים. ההסכמים הינם בעלי אופי ומטרה דומה ומרבית ההוראות בשניהם דומה, למעט העובדה שבהסכם בעלי המניות מקובל להכניס גם מצגים של בעל המניות הקיים ביחס לחברה הקיימת.
 

מה כולל הסכם המייסדים?

הוראות הסכם המייסדים הנן שונות ומגוונות, כאשר בין היתר נהוג לכלול הוראות בתחומים הבאים:
 1. רישום החברה בסמוך לאחר חתימת ההסכם;
 2. הון החברה, סוגי מניות, זכויות הצמודות למניות וחלוקת המניות בין בעלי המניות;
 3. אופי החברה ופעולותיה השוטפות והיומיומיות, ובכלל זה, מטרת החברה, חשבון בנק, זהות רו"ח, כתובת משרד רשום וכיו"ב;
 4. חלוקת תפקידים בין בעלי המניות, תחומי אחריות ותמורה המגיעה לבעלי המניות בגין עבודתם בחברה;
 5. זכויות חתימה בחברה;
 6. הזכות למנות דירקטור בחברה מטעמו של בעלי המניות ואופן כינוס ישיבת דירקטוריון;
 7. מנגנון קבלת ההחלטות בחברה, הן באסיפה הכללית והן בדירקטוריון החברה, ובכלל זה קביעת החלטות שיתקבלו ברוב רגיל וקביעת סוגי החלטות בנושאים מהותיים בהם יש צורך ברור מיוחס;
 8. מימון החברה על ידי בעלי מניותיה והוראות לעניין סנקציות שיחולו על מי שלא יקיין את חובת המימון (כגון דילול);
 9. מנגנון חלוקת דיבידנדים;
 10. הוראות שונות לעניין מכירת מניות בחברה על ידי בעלי מניות, כגון: תקופת חסימה למכירת מניות, זכות סירוב ראשונה המוקנית לבעלי המניות הנותרים לרכישת המניות, זכות הצטרפות של בעלי מניות קיימים להצטרף למכירה, העברת מניות לנעברים מותרים (בני משפחה מדרגה ראשונה, יורשים וכיו"ב).
 11. שמירת סודיות והגנה על קניין רוחני של החברה;
 12. מנגנון אי תחרות שיבטיח שבעלי מניות לא יתחרו בחברה גם לאחר שיחדלו מלהיות בעלי מניות בחברה;
 13. מנגנוני היפרדות בין בעלי מניות כגון "במבי" (Buy Me Buy You), התמחרות וכיו"ב, שיפאשרו לבעל מניות אחד לרכוש את מניותיו של בעל המניות האחר ובכך למנוע את שיתוקה של החברה;
 14. מנגנוני יישוב סכסוכים כגון: גישור חובה, בוררות, בית משפט מוסמך, הדין החל (האם ישראלי או דין זר) וכיו"ב
כמובן שהצדדים חופשיים להוסיף להסכם סעיפים נוספים לפי הצורך.
 

האם יש חובה משפטית לערוך הסכם מייסדים?

לא. עריכת הסכם מייסדים וחתימה עליו נתונה להחלטתם של הצדדים. כאמור, הצדדים יכולים להחליט לערוך הסכם זה על מנת למנוע, ככל הניתן, מחלוקות עתידיות. לפי חוק החוזים עומד לצדדים עקרון חופש החוזים וחופש עיצוב חוזה, והם יכולים לערוך אותו כאוות נפשם.

 

מדוע מומלץ להיעזר בעורך דין בעת עריכת הסכם מייסדים?

בעת עריכת הסכם מייסדים חשוב שכל אחד מהצדדים יבטא את רצונותיו ואת האינטרסים שלו בצורה הטובה ביותר. הסכם זה הנו בעל חשיבות גדולה, מאחר והוא ילווה את השותפים לאורך כל תקופת פעילות החברה ויעצב את דרכם המשותפת של הצדדים.

לכן, חשוב להיעזר בעורך דין המצויד בידע הנכון שיסייע לצדדים לערוך אותו, ויתאים אותו לאופי החברה הספציפי. על עורך הדין להבין בתחום העסקי מסחרי ולהיות בעל ניסיון בייעוץ משפטי לחברות.

 
הסכם המייסדים טומן בחובו הגנה על אינטרסים כללים של המייסדים כקבוצה אך גם אינטרסים אישיים של כל אחד מהמייסדים כפרט, ולכן יש להוציא את כל אלו אל הפועל בהצלחה.

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.