מאת:

בית המשפט העליון קבע:

ניתן להגיש תביעה לפינוי מושכר עקב הפרה צפויה גם אם היא טרם התגבשה במועד הגשת התביעה

האם ניתן להגיש תביעה לפינויו של שוכר שלא הפר את הסכם השכירות כאשר קיימת בידי המשכיר הוכחה לכך שאותו שוכר צפוי להפר את החוזה בעתיד הקרוב. זוהי השאלה אשר נדונה במסגרת פסק דין חדש של בית המשפט העליון.
(רע"א 4089/22 אבי חלילי נ' דניאל גמרסני).  
 

תביעה לפינוי מושכר עקב הפרה צפויה - רקע עובדתי

בין הצדדים להליך נכרת הסכם להשכרת מבנה תעשייתי לפרק זמן ממושך. תחילה שילם השוכר את דמי השכירות כסדרם אולם כעבור מספר חודשים הוא ביטל את השיקים המעותדים שאותם הוא מסר בגין יתרת חודשי השכירות והודיע כי הוא עושה זאת עקב הטעיה שהטעה אותו המשכיר בנוגע לשטח המושכר וכי לנוכח טענה זו, הוא רשאי להפחית את דמי השכירות החודשיים באופן יחסי (בהתאם לשטח המושכר הנכון) ולקזז את דמי השכירות שלדידו עד לאותו מועד שולמו על ידו ביתר.

המשכיר הגיש נגד השוכר תביעה לפינוי מושכר, כאשר במועד הגשת התביעה, טרם הסתיים החודש השוטף שבגינו שילם השוכר דמי שכירות, כך שלמעשה, השוכר טרם הפר את חובת תשלום דמי השכירות בפועל.

בית משפט השלום קיבל את התובענה והורה על סילוק ידו של השוכר מנימוקים שונים, לרבות עקב אי תשלום דמי שכירות, כאמור. השוכר לא השלים עם פסק דינו של בית משפט השלום ןהגש ערעור לבית המשפט המחוזי ולאחר שזה נדחה הגיש גם בקשת רשות ערעור בגלגול שלישי בבית המשפט העליון.
במסגרת הערעור טען השוכר, בין היתר, כי בית משפט השלום לא היה רשאי להורות על פינוי המושכר שכן היה עליו לבחון האם אירעה הפרה של הסכם המכר במועד הגשת התובענה. מאחר ובמועד הגשת התובענה טרם הופר החוזה על ידי השוכר, טען הנ"ל כי לא היה מקום לקבלת התובענה.
 

הכרעת בית המשפט העליון

בית המשפט העליון, ציין תחילה כי מן הראוי היה לדחות את הבקשה לרשות ערעור בגלגול שלישי על הסף שכן היא אינה מעוררת שאלה רחבה של חוק ומשפט החורגת מעניינם האישי של הצדדים. אף על פי כן, קבע בית המשפט כי צדקו הערכאות התחתונות בפסיקתן שכן גם אם לא הופר הסכם השכירות במועד הגשת התובענה, הרי שבמקרה הנוכחי התקיים מצב של "הפרה צפויה" המעוגן בהוראות סעיף 17 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), אשר זו לשונו:

"גילה צד לחוזה את דעתו שלא יקיים את החוזה, או שנסתבר מנסיבות הענין שלא יוכל או לא ירצה לקיימו, זכאי הצד השני לתרופות לפי חוק זה גם לפני המועד שנקבע לקיום החוזה, ובלבד שבית המשפט, בנתנו צו אכיפה, לא יורה שיש לבצע חיוב לפני המועד שנקבע לקיומו".

במילים אחרות, סעיף זה מאפשר לצד אשר צפוי להיפגע מהפרה עתידית של חוזה להעניק לאותו צד את הסעדים אשר יעמדו לרשותו בעתיד, בעת אירוע ההפרה (לרבות הסעד של פינוי מושכר).
במקרה הנוכחי, מאחר והשוכר הודיע מראש כי אין בכוונתו להמשיך לשלם את דמי השכירות המוסכמים וכן ביטל את השיקים המעותדים שהוא מסר למשכיר, מתקיימת הפרה צפויה של הסכם השכירות ובית המשפט היה רשאי להורות על פינוי המושכר, החל ממועד ההפרה הצפויה, גם אם זו טרם אירעה בפועל במועד הגשת כתב התביעה.
 

מסקנה


ככל שהנכם בעלי נכס המשכירים את הנכס שלכם וככל שקיימת אינדיקציה ברורה (כגון הצהרה של השוכר) לגבי כוונתו להפר את הסכם השכירות, יתכן שאין צורך להמתין להפרת ההסכם בפועל וניתן להגיש תביעה לפינוי מושכר (או כל תביעה רלוונטית אחרת) עוד לפני קרות ההפרה.

 

 

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

פירוק שותפות בנכסי נדל"ן

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

יש חשיבות מכרעת בבניית אסטרטגיה אשר תאפשר הוצאת המתבקש אל הפועל בתבונה ובמינימום מס והכול תוך שמירה על עקרונות של חוקיות ושקיפות מלאה.

ניהול מאבקי ירושה - מחלוקת בנוגע לצוואה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

סכסוכי ירושה הם תופעה מצערת הפוקדת משפחות לא מעטות. ראוי לערוך הבחנה בין שני מצבים מרכזיים של סכסוכים הנוגעים לנכסים שמותיר אחריו אדם שהלך לעולמו:

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.