מאת:

כניסת שותף חדש המצטרף לעסק קיים בעל חובות קודמים

שותף חדש מצטרף לעסק קיים כאשר לעסק חובות עבר כלפי נושים שונים, האם הוא חב בחובות העבר של אותו עסק קיים אשר הצטברו בתקופה שלפני הצטרפותו? זוהי השאלה אשר נדונה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר ניתן לאחרונה במסגרת ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום (ע"א (י-ם) 46648-01-22 יחיאל בן הרוש בורנשטיין נ' איתיאל הלל).
 

הבסיס הנורמטיבי

סעיף 20 לפקודת השותפויות קובע, כי כל אחד מהשותפים בשותפות חייב בכל החובות המוטלים על השותפות יחד עם שאר השותפים בעסק וזאת כדלקמן:

"כל שותף חב, יחד עם שאר השותפים ולחוד, בכל החיובים שהשותפות חבה בהם בהיותו שותף, לרבות בכל דבר שהשותפות חבה בו לפי סעיפים 18 ו-19 בהיותו שותף, ואם נפטר השותף יהא עזבונו חב כאמור באותם חיובים במידה שעדיין לא סולקו."

עקרון זה של השותפות הינו אחד המאפיינים המרכזיים המבחינים בין שותפות לבין חברה בערבון מוגבל שבה, ככלל, בעל המניות של החברה אינו חייב בחובות החברה (מעבר לשווי הנקוב של המניות שבבעלותו).
יחד עם זאת, סעיף 26 לפקודת השותפויות מגביל את היקף החיובים החלים על שותף חדש המצטרף לעסק קיים, כך שחבותו תחול רק ביחס לאותם חובות אשר נצברו ממועד הצטרפותו לעסק ולא תחול על חובות שהיו לעסק לפני מועד הצטרפותו וזאת כדלקמן:
"מי שנתקבל כשותף לשותפות קיימת, לא יהיה בכך חב כלפי נושיה בשל מה שנעשה לפני היותו לשותף."
 

המקרה שנדון בפסק הדין - רקע עובדתי

המערער היה בעלים של מכבסה אשר הייתה פעילה במשך מספר שנים. בשנת 2010 החל המשיב לעבוד כעובד שכיר במכבסה. כעבור זמן קצר הסכימו הצדדים על כך שהמשיב יצטרף כשותף במכבסה בחלקים שווים עם המערער ובתוך כך השקיע בעסק סך של 200 אש"ח.

המערער (בעל העסק המקורי) עשה שימוש בכספים שאותם השקיע המשיב (השותף החדש) בעסק לצורך פירעון חובות שצבר העסק עד לאותה העת (כלומר חבות אישיים שלו). כעבור חודשים בודדים, יחסי הצדדים עלו על שרטון והמשיב החליט לפרק את השותפות.

משנודע למשיב, כי המערער השתמש בכל כספי ההשקעה שלו בכדי לשלם את חובות העבר של העסק, דרש המשיב את השבת כספי ההשקעה שלו ולאחר שהמערער לא השיב לו את כספו, הגיש נגדו תביעה כספית לבית משפט השלום.
בית משפט השלום קבע, בהסתמך על סעיף 26 לפקודת השותפויות הנ"ל, כי המשיב לא היה חייב בחובות העבר של העסק אשר נצברו טרם כניסתו לשותפות. על כן, קבע בית המשפט כי על המערער להחזיר למשיב את הסכום ששולם על ידו.
המערער לא השלים עם פסק דינו של בית משפט השלום והגיש עליו ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה את הערעור ואישר את התוצאה שאליה הגיע בית משפט השלום אולם מנימוקים מעט שונים מאלה שנקבעו על ידי בית משפט השלום.
 

פסק דינו של בית המשפט המחוזי

בית המשפט המחוזי קבע, כי הוראות סעיף 26 כשלעצמן אינן מצדיקות את חיובו של המערער להחזיר את הסכום שאותו שילם לו המערער. יחד עם זאת לדידו של בית המשפט, סעיף זה קובע חזקה לפיה בהיעדר הוראה אחרת בהסכם שבין הצדדים, השותף החדש אינו חייב בחובות העבר של העסק. אמנם הצדדים רשאים לערוך ביניהם הסכם ובו לקבוע הוראות אחרות, אולם בפועל לא נערך הסכם בכתב בין הצדדים.
בית המשפט קבע, כי במקרה הנוכחי מתוך עדויות הצדדים השתמע, כי לא הייתה כל כוונה מצד המשיב להתחייב בחובות העבר של העסק אלא שכספו ישמש כהשקעה בעסק המשותף. משכך, קבע בית המשפט כי השימוש שעשה המערער בכספי ההשקעה של המשיב לתשלום חובות העבר היה מנוגד להסכמות הצדדים ובכך הפר המערער את ההסכמות שבין הצדדים. לנוכח ההפרה הנ"ל, קבע בית המשפט כי בדין החליט בית משפט השלום לחייב את המערער להשיב את כספי ההשקעה של המשיב.
ראוי להוסיף ולציין, כי בית המשפט הגיע למסקנה שאליה הוא הגיע על אף שהמשיב היה מודע לכך שהיו לעסק חובות בעת הצטרפותו לשותפות. אף על פי כן, נקבע כי בהיעדר הסכמה ברורה ומפורשת לכך שהשותף החדש יישא בחובות העבר של העסק - אין הוא חב בחובות אלה.
 

לסיכום

פסק הדין מעורר דיון בסוגיה חשובה שפעמים רבות הצדדים לא נותנים לה מספיק תשומת לב בעת הצטרפותו של שותף חדש לשותפות. יש לשים לב לקביעת בית המשפט, כי בהיעדר הוראה מפורשת אחרת בהסכם השותפות, השותף המצטרף לא יחוב בחובות העבר של העסק.

סכסוך זה שהתגלע בין הצדדים ממחיש פעם נוספת את החשיבות שבעריכת הסכם שותפות מסודר לפני כינון השותפות על מנת להימנע ממצב שבו בית המשפט נדרש להתחקות בדיעבד אחר כוונות הצדדים. היעדר הסכם, כאמור, מהווה כר פורה לאי הבנות וחילוקי דעות בין השותפים הטריים ולסיום עגום של יחסי השותפות.

 
 
 

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.