מאת:

המדריך לניהול מחלוקת בין שותפים עסקיים

סכסוכים בין שותפים עסקיים אינם תופעה חריגה ואלה יכולים להתעורר על רקע מגוון רחב של נסיבות כגון:
 • כשלון עסקי ו/או קשיים כספיים בניהול העסק לרבות ירידה בהכנסות, ירידה בתזרים וכד';
 • מחלוקות בנוגע להיקף התרומה של כל אחד מהשותפים לעסק;
 • טענות של אחד השותפים לפגיעה בעסק מצד השותף האחר;
 • טענות של אחד השותפים בנוגע למשיכות יתר שביצע השותף האחר מהעסק ו/או טענות לשימוש אישי בציוד ו/או במלאי של העסק;
 • מחלוקות בנוגע להיקף ההשקעות הנדרשות בעסק והצורך בהשקעות אלה;
 • מחלוקות בנוגע להיקף המשיכות מהעסק;
 • מחלוקות בנוגע לצורך ו/או לאופן הפיתוח וההרחבה של העסק;
 • מחלוקות בנוגע לגיוס אשראי;
 • מחלוקות בנוגע להכנסת שותף חדש לעסק;
 • מחלוקות בנוגע לאופן ההתנהלות של העסק וכד'....
כמו בכל סכסוך עסקי אחר (שעליהם כתבנו בעבר), כדאי לעשות כל מאמץ על מנת להגיע לפתרון המחלוקת בין השותפים, אולם מטבע הדברים, הדבר לא תמיד מתאפשר ולעיתים עלולות מחלוקות להסלים ולהגיע לכדי סכסוך המסכן את עצם קיומו של העסק.
בהיעדר פתרון אחר, הכרעה בסכסוך שותפים יכולה בסופו של יום להיעשות באמצעות פניה לערכאות משפטיות, אולם לסכסוכים בין שותפים יש מספר מאפיינים ייחודיים המחייבים היערכות נכונה וניהול נכון של הסכסוך החל מהשלבים המוקדמים ביותר ועד לשלב הפתרון.
מאפיינים ייחודיים אלה כוללים בין היתר:
 • הצורך בשיתוף פעולה בין השותפים בניהול העסק - סכסוך בין שותפים שונה באופן מהותי מסוגים רבים אחרים של סכסוכים עסקיים שכן, במקביל לניהול הסכסוך ועל אף המשקעים הנוצרים כתוצאה ממנו, נדרשים השותפים להמשיך ולשתף פעולה בניהול העסק. גם כאשר מדובר בסכסוך חריף שבו ברור לשני הצדדים שהשותפות הסתיימה ושהם לא ימשיכו בניהול העסק המשותף, עדיין נדרשת מידה רבה של שיתוף פעולה בעת חלוקת פעילות העסק ו/או של נכסי העסק באופן שימזער ככל הניתן את הפגיעה הכוללת בשותפים עצמם.
 • הצורך בתיעוד ואסמכתאות - מצד אחד בניגוד לסכסוכים משפחתיים, סכסוכים אישיים או סכסוכי שכנים, במקרה של סכסוכים עסקיים בין שותפים קיים בדרך כלל תיעוד, לעיתים תיעוד רב המתעד את הפעילות הכספית של העסק. מהצד השני יחסים בין שותפים מתאפיינים לרוב באמון אישי רב לרבות הסכמות בעל פה נוהג שהשתרש בין השותפים בניהול העסק לאורך תקופה ממושכת ללא הסכם מסודר בכתב או טף בניגוד להסכם המקורי שנחתם בין השותפים וכד'.
לנוכח מאפיינים ייחודיים אלה השלב הראשון ואולי החשוב ביותר במקרה של סכסוך בין שותפים הוא איסוף של מלוא המסמכים הנוגעים למחלוקת ותיעוד של כל ההתנהלות בין השותפים.
 • החשיבות שבשמירה על כדאיות עסקית - בניגוד לסכסוך אישי שבו כל צד מבקש להוכיח את צדקתו, בסכסוכים בין שותפים חשוב לא לשכוח כי המקור לסכסוך הוא פעילות עסקית, כלומר פעילות שמטרתה היא בראש ובראשונה מטרה כלכלית. על כן בכל שלב ושלב חשוב לערוך איזון נכון בין התועלת הצפויה מפתרון הסכסוך, הסיכויים להגיע לפתרון המיוחל, העלויות הכרוכות בהמשך ניהול הסכסוך והתועלת החלופית שאותה ניתן להשיג על ידי השקעת המשאבים שלכם באפיקים יצרניים.
 • השלכות לעתיד - חשוב מאוד לקחת בחשבון כי כל סכסוך בין שותפים יכול להשפיע גם על גורמים נוספים, כמו לקוחות, ספקים, בנקים וכד' ויש לקחת בחשבון את האופן שבו גורמים אלה יתייחסו לסכסוך. מתן פסק דין המתאר את התנהלותו העסקית של אחד השותפים באור שלילי או המתאר את הקשיים שמהם סובל העסק, משליך לא רק על תוצאות הסכסוך הקונקרטי אלא עלול להביא לפגיעה ממשית בפעילות העסקית העתידית של העסק ושל כל אחד מהשותפים. 
ברור כי ככול שהאדם יהיה יותר מחושב ומסודר כך בסופו של יום הוא יגדיל את הסיכוי שלו להצליח בהליך.
על רקע כל אלה נעבור לבחון את השלבים השונים בניהול סכסוך עסקי.
 

הכנה ואיסוף אסמכתאות וראיות

במרבית המקרים של סכסוכים בין שותפים, מלבד מחלוקת משפטית קיימת בין הצדדים גם מחלוקת עובדתית. כך למשל:
 • שותף אחד טוען להסכמות שונות שהיו בין הצדדים ואילו השותף השני מתכחש להסכמות אלה;
 • שותף אחד טוען שהצדדים נהגו בצורה זו או אחרת בניהול העסק על פני תקופה ארוכה ואילו השותף השני טוען לנוהג אחר לגמרי;
 • שותף אחד טוען שבין הצדדים קיים הסכם שותפות המסדיר את היחסים בין הצדדים ואילו השותף האחר טוען שבפועל מזה שנים רבות הצדדים נהגו שלא על פי הוראות ההסכם שנחתם בראשית הדרך וכי למעשה הצדדים שינו את ההסכם בהתנהגותם על פני תקופה ארוכה.
 • שותף אחד טוען שחברו הסתיר ממנו פרטים שונים לגבי התנהלות העסק ואילו השותף השני טוען שכל המידע היה גלוי ופתוח בפני חברו;
בין אם מדובר בסכסוך אשר יגיע בסופו של יום לערכאות משפטיות ובין אם הסכסוך ייפתר בין השותפים בדרך אחרת, קיימת חשיבות מכרעת לאיסוף של כל החומר הרלוונטי ולתיעוד של כל המגעים הרלוונטיים שהתנהלו בין השותפים במהלך ניהול השותפות, לפני פרוץ הסכסוך וכן המגעים המתנהלים במסגרת הסכסוך. במילים אחרות, יש לעשות כל מאמץ אפשרי על מנת להימנע מהסלמת הסכסוך ובמקביל לנהוג מתוך מודעות לכך שיתכן ולא ניתן יהיה למנוע את הסלמת הסכסוך וזה יגיע לבירור משפטי.
טענות "באוויר" של שותף בנוגע לגניבות, התנהלות לא תקינה, הבטחות, הבנות בע"פ בין הצדדים, הסכמות בע"פ בין הצדדים ועוד- לא יועילו, ללא אפשרות, להוכיח את הטענות באמצעות ראיות ממשיות- כמו מסמכים, הודעות דואר אלקטרוני, הודעות וואטסאפ, הקלטות, עדים אובייקטיביים וניטרליים ועוד. אם כל מה שיש לצד הנפגע זה אמירות לא מתועדות ולא מגובות, קיימת סבירות גבוהה מאוד כי הצד הנפגע לא יוכל, בסופו של יום, להוכיח את הנטען על ידו.
לנוכח כל אלה יש חשיבות מכרעת לבניית "תיק" ראיות מסודר אשר יכלול את האסמכתאות הנדרשות לביסוס טענות של ממש כנגד הצד הפוגע. ככול שהראיות יהיו חזקות יותר, כך יגבר הסיכוי להצלחת המאבק.
יתרה מכך, ככול שיש בידיכם ראיות משמעותיות יותר, כך גדלה הסבירות כי הסכסוך יסתיים מהר יותר והצד הפוגע יבין שעדיף לו לא להגיע להכרעה משפטית אלא לסיים את הפרשה במהירות ללא ניהול ההליך והצגת הראיות בפני השופט ו/או גורמים אחרים.
בהקשר זה יש לדאוג לכך שיהיו בידיכם די ראיות לפני שהשותף ידע על כך שאתם שוקלים לפעול נגדו וככל שאין זה המצב, טוב תעשו אם תדאגו לאסוף את הראיות החסרות לפני ה- "פיצוץ". קיים חלון הזדמנויות לא גדול שבו קיימת אפשרות לתעד שיחות עם השותף ועם גורמים אחרים הקשורים בעסק, לגשת למחשב, לאסוף מסמכי הנה"ח, לאסוף נתונים אחרים, הכול במגבלות החוק ובידיעה כי מהרגע שבו השותף האחר יחשוד שיש לכם כוונה לנקוט נגדו בפעולות כלשהן – הוא יחסום כל תקשורת עתידית, ינצור את לשונו ובכך למעשה יפסיק לספק ראיות אותן ניתן לתעד, יניח כי הוא מוקלט, יקשה על גישה למחשבים וכד'.
איסוף מראש של כל התיעוד הרלוונטי יספק לכם יתרון חשוב אל מול הצד שכנגד ויאפשר לכם בסופו של יום להוכיח את טענותיכם.
 

ניתוח המצב המשפטי והתוויית אסטרטגיה

לא תמיד סכסוכים בין שותפים נובעים מהתנהלות זדונית או בלתי חוקית של אחד הצדדים ובהחלט יתכן מצב שבו שני שותפים שכל אחד מהם נוהג כחוק ומשיקולים ענייניים נקלעים למחלוקת שאינה ניתנת לפתרון.

אם נקלעתם לסכסוך עסקי, לפני כל דבר אחר, יש לערוך ניתוח מתאים של עמדות הצדדים מבחינה משפטית ולבדוק ביניכם לבין עורכי הדין שלכם את הבסיס המשפטי של העמדה שלכם וסיכוייה להתקבל, אם וככל שהסכסוך יגיע להכרעת בית משפט. על רקע תוצאות הניתוח המשפטי יש לגבש אסטרטגיה מתאימה להמשך ניהול הסכסוך, ולתכנן מראש את מכלול הצעדים האפשריים לפתרון הסכסוך.
הבנה מראש של המצב המשפטי וגיבוש אסטרטגיה נכונה יסייעו לכם לנהוג בבטחה בכל שלב ושלב בדרך למציאת פתרון.
 

מגוון התוצאות האפשריות

לאחר איסוף החומר הנדרש ובחינת הבסיס המשפטי של העמדה שלכם יש לשקול את התוצאה הטובה ביותר שאליה ניתן להגיע בשים לב למהות הסכסוך. להלן מספר תוצאות אפשריות שיכולות להיות לסכסוך בין שותפים:

 • המשך שותפות תוך גיבוש הסכמות המעוגנות בכתב- במידה וקיים רצון עקרוני של שני השותפים להמשיך בניהול המשותף של העסק והסכסוך מוגבל רק לאופן ניהול העסק, ראוי לנסות למנף את הסכסוך על מנת לגבש הסכם שותפות מסודר בכתב ו/או לעדכן את הסכם השותפות הקיים. זה המקום לבחון את העתיד של העסק ולא רק את הסכסוך הקונקרטי, לקיים הידברות על מכלול הנושאים שעומדים על הפרק במסגרת ההתנהלות העסקית השוטפת וכאלה שעתידים להתעורר בעתיד ולעגן את ההסכמות המחודשות בכתב.

  כאשר ההידברות מוגבלת רק לנושא הסכסוך הקונקרטי, גם מגוון הפתרונות האפשריים הינו מוגבל ולרוב פתרון הסכסוך יהיה כרוך בוויתור של אחד השותפים לטובת העמדה של השותף האחר. לעומת זאת, כאשר ההידברות מתנהלת על מכלול רחב של נושאים, ניתן להגיע לפתרון מאוזן יותר כך ששותף אחד יתגמש בנושא הסכסוך הקונקרטי שעומד על הפרק ואילו השותף האחר יוכל להתגמש בנושאים אחרים רחבים יותר.

 • המשך שותפות תוך הסכמה להשאיר את נושא הסכסוך להכרעה של גורם שיפוטי- במידה וקיים רצון עקרוני של שני השותפים להמשיך בניהול המשותף של העסק אולם השותפים לא מצליחים להגיע לפתרון הסכסוך הקונקרטי, ניתן להגיע להסכמות לגבי אופן בירור הסכסוך הקונקרטי לצד המשך הניהול השוטף של העסק. במילים אחרות, ניתן להסכים שלא להסכים על נושא מסוים שעומד על הפרק מבלי שהדבר יפגע בהתנהלות השוטפת של העסק. בתוך כך ניתן להסכים שהצדדים יפנו להליך של גישור ו/או בוררות ו/או יקבלו חוות דעת מוסכמת לצורך בירור הסכסוך הקונקרטי ובמקביל יגבשו הסכמות בנוגע לאופן הניהול השוטף והעתידי של העסק.
 • פירוק השותפות בהסכמה- גם כאשר השותפים לא מצליחים לראות את עצמם ממשיכים בעבודה משותפת ראוי לנסות להגיע להסכמות לגבי תהליך פירוק השותפות על מנת למזער את הפגיעה בפעילות הכוללת של העסק. בתוך כך יש מקום לדון בפתרונות כגון חלוקת הלקוחות, הנכסים, הציוד והמלאי של העסק בין השותפים; רכישת חלקו של השותף האחד מהשותף השני; מכירת העסק כמכלול לכל המרבה במחיר וכד'.
פתרון מקובל במקרים מהסוג הזה הוא רכישת חלקו של אחד השותפים על ידי השותף השני בשיטה של  "Buy You Buy Me", שיטה שבה אחד השותפים מגיש לשותף השני הצעה לרכישת חלקו כאשר למקבל ההצעה עומדת האופציה להסכים להצעה ולמכור את חלקו בסכום המוצע או לחילופין לרכוש את חלקו של השותף המציע באותו הסכום שהוצע על ידי השותף המציע. כך לשותף המציע יש תמריץ לתת הצעה הוגנת ואף מעבר לכך שכן אם הצעתו תהיה נמוכה מדי, אזי השותף הניצע ירצה לרכוש את החלק של השותף המציע במחיר ההצעה הנמוך.
פתרון אפשרי אחר הוא הגשת הצעות הדדיות על ידי שני השותפים, כאשר השותף שהציע את ההצעה הגבוה יותר יהיה רשאי לקנות את חלקו של השותף השני בעסק.  
 

קיום הידברות ישירה

לפני שהסכסוך עובר לפסים משפטיים ישנה חשיבות רבה בניסיון לפתור אותו בהידברות ישירה מול השותף. צעד זה, כאשר הוא מלווה בייעוץ מתאים (מאחורי הקלעים) יכול להביא לפתרון ראוי, אך גם אם ההידברות אינה מביאה לפתרון הסכסוך, ניתן לנצל את ההידברות כדי לתעד את עמדת של השותף, כדי לעודד את השותף למסור גרסה כמה שיותר מפורטת שאותה הוא יתקשה לשנות בעתיד, כדי לאסוף מסמכים ותיעוד מהותי שאינו מצוי ברשותכם וכד'.

במרבית המקרים, לפני כל פניה באמצעות עורך דין ובוודאי לפני פניה לערכאות משפטיות קיימת חשיבות רבה בפניה אישית לשותף על מנת לעודד אותו לספק תשובה כמה שיותר מפורטת ועל מנת ליזום מהלך של הידברות ישירה, לפני שמתחילה מעורבות של עורכי דין מטעם שני הצדדים. על מנת שהפניה תיענה על ידי השותף באופן ענייני ואמיתי, חשוב להקפיד על כך שהיא תיעשה באותה הדרך שבה נעשית התקשורת הרגילה בין שני השותפים, כלומר, אם אתם רגילים לדבר בעל פה או להתכתב במסרונים, גם הפניה הראשונית צריכה להיעשות באותה הדרך ולא במכתב רשום.

 

פניה מקדימה באמצעות עורך דין

ככל שהידברות ישירה בין שני הצדדים אינה מניבה תוצאות יש לעבור לשלב הבא והוא משלוח פניה פורמלית, באמצעות עורך דין. פניה כזו יכולה לסייע במספר מישורים:
 • ראשית, פניה באמצעות עורך דין, כאשר היא ערוכה בצורה הולמת, מצביעה על רצינות ועל נכונות לעמוד על טענותיכם ובמידת הצורך על הנכונות להביא את הסכסוך להכרעה בערכאות המשפטיות. כל אלה עשויים לשכנע את השותף לקיים הידברות רצינית יותר בניסיון להימנע מהחרפת הסכסוך ומההשלכות שעשויות להיות להמשך הסכסוך לגביו. 
 • שנית, פניה באמצעות עורך דין,  מאפשרת לעורכי הדין של שני הצדדים לקיים ביניהם הידברות יותר פתוחה כחלק מ"משא ומתן לפשרה" ללא חשש להקלטות וללא חשש לכך שהדברים שנאמרים במסגרת אותה הידברות בין עורכי הדין ישמשו כראיה בבית המשפט.
 • שלישית, פניה באמצעות עורך דין, תחייב את הצד שכנגד במתן תשובה עניינית. תשובה זו תהיה לרוב "הגרסה הרשמית" של הצד שכנגד ויהיה לו קשה לשנות או לתקן גרסה זו אם וככל שיגיע הסכסוך לבירור בבית המשפט.
כל אלה עשויים להביא לפתרון של המחלוקת מבלי להיזקק לניהול הליכים משפטיים אך גם אם לא יהיה מנוס מניהול הליך משפטי, פניה מקדימה יכולה לספק יתרונות דיוניים משמעותיים במסגרת ההליך העתידי.
 

בחירת האפיק המתאים לבירור המחלוקת

ככל שהידברות ישירה ו/או הידברות בין עורכי הדין אינה מביאה לפתרון המחלוקת ולפני פניה לבתי המשפט יש לבחון דרכים חלופיות לפתרון המחלוקת. גם אם לא ניתן להגיע לפתרון שלם עם הצד שכנגד ניתן לעיתים להגיע להבנות לגבי דרכי פתרון המחלוקת.

פניה לגורם מתווך או מגשר- בניסיון להימנע מניהול הליך משפטי בבית המשפט בהחלט יש מקום לשקול להיעזר בגורם מגשר. המגשר הוא אדם חיצוני לסכסוך ובמקרים רבים הוא יוכל לשקף לשני הצדדים את האופן שבו נראית המחלוקת "מבחוץ" בעיניים אובייקטיביות ולהציע פתרון אפשרי שהשותפים עצמם לא חשבו עליו או שללו אותו מתוך שיקולים שגויים.

היתרונות של פניה לגישור הם מהירות יחסית של בירור המחלוקת וחסכון משמעותי בעלויות (בהשוואה לניהול הליך משפטי בבית המשפט או בבוררות). יתרון נוסף הוא בכך שההכרעה בהליך מסוג זה לא נכפית על הצדדים אלא מושגת בהסכמה הדדית של שני הצדדים, מה שיכול לפתוח פתח לחידוש היחסים התקינים בין השותפים ולשיתוף פעולה עתידי.
יתרון משמעותי נוסף של הליך הגישור נעוץ בכך שכל דבר הנאמר במסגרת ההליך הינו חסוי ולא יכול לשמש בעתיד כראיה בבית המשפט, דבר העשוי לסייע לשני הצדדים לדבר באופן פתוח יותר.
פניה לגורם מכריע- בורר- לעיתים אין מנוס מלהגיע להכרעה בסכסוך או בסוגיה קונקרטית העומדת בלב הסכסוך, אולם הכרעה זו לא חייבת להיעשות על ידי בית המשפט. במקרים המתאימים בהחלט יש מקום להיעזר בבורר מקצועי על מנת שזה יכריע בכל הסוגיות הדורשות הכרעה.
היתרונות המרכזיים של הליך הבוררות הם:
 • האפשרות לבחור בהסכמה את הבורר המתאים ביותר שידון במחלוקת. לעניין זה יש משמעות מיוחדת כאשר מדובר במחלוקת בעלת מאפיינים ייחודיים המחייבת הבנה בתחום מקצועי שאין לשופטי בתי המשפט.
 • לרוב הליך הבוררות יהיה מעט יותר מהיר ויותר יסודי מהליך המתנהל בבית המשפט, כאשר על שולחנו של השופט מונחים מאות ולעיתים אף אלפי תיקים אחרים.
 • יתרון נוסף של הליך הבוררות נעוץ בכך שההליך מתנהל באופן דיסקרטי, לעומת הליכים המתנהלים בבית המשפט, הפתוחים לקהל הרחב.
 • בתיקים גדולים במיוחד (של עשרות מיליוני שקלים ומעלה) קיים להליך הבוררות יתרון נוסף שכן בעת פניה לבית המשפט נדרש תשלום אגרה המחושבת באחוזים מתוך סכום התביעה ובתיקים גדולים יכול סכום האגרה להגיע למאות אלפי שקלים. לעומת זאת בהליך בוררות משולם שכר טרחת הבורר לרוב על פי שעות עבודתו של הבורר בפועל ועם התקדמות ההליך.

סעדים זמניים

במקרים מסוימים קיים חשש שהתנהלותו של השותף עשויה להביא לתוצאות בלתי הפיכות באופן המחייב התערבות מיידית של בית המשפט. במצבים אלה, ניתן להאיץ את ניהול הסכסוך על ידי פניה לבית המשפט בבקשה למתן סעדים זמניים כגון צו מניעה זמני, צו עיקול זמני, צו עיכוב יציאה מהארץ וכד', כל זאת עוד לפני שההליך מתברר באופן מלא. סעדים זמניים ניתנים במקרים חריגים ובקשה למתן סעד זמני חייבת להיות מוגשת בהקדם האפשרי, מיד לאחר שנוצרו הנסיבות המצדיקות את מתן הצו. אולם, כאשר קיים בסיס למתן סעד זמני, הדבר עשוי להקים יתרון משמעותי להמשך ניהול הסכסוך, להפעיל לחץ על השותף ולהאיץ את פתרון המחלוקת.
במקרים לא מעטים עצם הגשת הבקשה לסעד זמני עשויה להביא להידברות אמיתית בין באי כוח הצדדים ומציאת לפתרון מהיר של המחלוקת.
 

לסיכום

אם כן, ניהול הסכסוך בין שותפים הינו תהליך מורכב הנעשה במספר מישורים הן באמצעות הליכים משפטיים והן מחוץ לבית המשפט ומחייב ידע מקצועי וראיה אסטרטגית רחבה. במידה ונקלעתם לסכסוך עם שותף או שאתם צופים אפשרות כזאת, קיימת חשיבות רבה בקבלת ייעוץ וליווי מתאימים והיערכות מתאימה בשלב מוקדם ככל הניתן.

התנהלות נכונה ומושכלת בשלבים המוקדמים של הסכסוך עשויה לחסוך התדיינות ארוכת שנים ולכל הפחות עשויה להביא לכם יתרונות משמעותיים בהמשך ניהול ההליך.

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.