מאת:


על רקע מחירי הדירות שעולים והקורונה שמבריחה את הישראלים לתוך הבתים:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה לאחרונה, כי מחירי הדיור זינקו בלמעלה מ-10% בשנה החולפת. אין זה מפתיע, אם כן, שמרבית הציבור סבור כי עליית מחירי הדירות לא תיעצר בקרוב וכדאי לקנות דירה כבר עכשיו לפני שהמחירים יעלו עוד יותר. לכך יש להוסיף את משבר הקורונה המתמשך ואת הבידודים הרבים ש"מצמידים" אנשים לבתיהם וגורמים לישראלים רבים להבין כי "ביתם הוא מבצרם", ולא פחות מעניין – גורם לרוכשים הישראלים להעדיף לא פעם דירות יד שנייה על פני דירות חדשות "על הנייר", כדי שיוכלו להיכנס לבית משודרג מהר ככל האפשר.
עם זאת, חשוב להבין כי מציאת הדירה שחיפשתם היא רק השלב הראשון בתהליך. רכישת דירה היא צעד כלכלי משמעותי ולמרבית האנשים אחת מהעסקאות הגדולות ביותר שהם יבצעו. לכן, פנינו לעו"ד ורו"ח ירון טיקוצקי, מומחה לנדל"ן ומיסים ושותף מייסד במשרד עוה"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' שיסייע לנו להבין מה נדרש לדעת לפני שקונים דירה ועל אלו מוקשים אפשריים כדאי וצריך לפסוח.
אילו בדיקות צריך לעשות כדי לוודא שהדירה שמצאנו מתאימה ומוכנה לרכישה? מה עושים אם מגלים שזכויות הבעלות לא רשומות בטאבו? למה כדאי להחליף כמה מילים עם "ועד הבית" לפני הרכישה? כיצד מוודאים שאין "עבירות בנייה" ובאילו מקרים תוכלו להשיג פטורים או הנחות מיוחדות במס רכישה?
***
בדיקת זכויות הבעלות בדירה
הבדיקה הראשונה שיש לבצע בעת רכישת דירה מיד שניה הינה בדיקת אופן רישום הזכויות על שם המוכר בטאבו (מרשם המקרקעין).
כאשר זכויות הבעלות רשומות בטאבו
צריך לבדוק האם הבית שבו נמצאת הדירה אותה אתם מעוניינים לקנות רשום בטאבו כבית משותף ואם המוכר שממנו אתם מעוניינים לקנות את הדירה רשום כבעלים של אותה דירה. במקרה זה, יש להבחין בין מצב שבו המוכר רשום כמי שמחזיק בזכות ה"בעלות" בדירה לבין מצב שבו לטובת המוכר רשומה הערת אזהרה או רשומה זכות אחרת שאינה בעלות, דוגמת חכירה. הערת אזהרה אינה זכות במקרקעין ורישומה בטאבו אינו מעיד כשלעצמו על זכויותיו של המוכר בדירה ומחייב בדיקות יסודיות נוספות. בדיקה במרשם המקרקעין מאפשרת גם לזהות את מיקום הדירה הנמכרת בבניין ואת החלקים הצמודים אליה כגון מחסן, חניות, גינה צמודה ולעיתים גם גג ו/או חלקים נוספים, לרבות זכויות בניה. כאשר הבית רשום כבית משותף, זיהוי הדירה והחלקים הצמודים אליה מתבצע באמצעות תשריט רישום הבית המשותף השמור במשרדי רשם המקרקעין ועליו מסומנות כלל הדירות בבניין וכל חלקי הבניין הצמודים לכל אחת מהדירות.
מסמך נוסף אותו יש לקבל ממרשם הבתים המשותפים, הינו תקנון הבית המשותף. זהו מסמך המסדיר את היחסים בין כלל בעלי הדירות בבניין ובין היתר קובע אם ישנן הגבלות כלשהן על השימושים המותרים בחלקי
המבנה, אם חלקים מסוימים מהבניין הוצאו מתוך הרכוש המשותף ומהווים רכוש פרטי הצמוד לאחת הדירות, אופן חלוקת הוצאות האחזקה של הבית המשותף, אופן בחירת נציגות הבית המשותף וכד'.
כאשר זכויות הבעלות לא רשומות בטאבו
ייתכנו לא מעט מצבים שבהם הבית שבו ממוקמת הדירה אינו רשום כבית משותף או שהמוכר אינו רשום כבעל זכות הבעלות של אותה דירה, כך למשל:
א. כאשר מדובר בדירה חדשה יחסית שהקבלן עדיין לא השלים בה את רישום הזכויות;
ב. כאשר מדובר בחלקה שבה קיימת בעיית רישום מתמשכת כגון אי השלמת רישום חלוקה מחדש (פרצלציה) על ידי הרשות המקומית;
ג. כאשר מדובר בבית שנבנה במקור על ידי אדם פרטי עבור עצמו ולא לצורך מכירת הדירות בו (כמו למשל במקרה שבו אדם בונה בית דירות לצורך השכרתן);
ד. כאשר מדובר בדירת ירושה שעדיין רשומה על שם המוריש ו/או היורש;
ה. כאשר מדובר במקרקעין המצויים בבעלות המדינה והמנוהלים על ידי רשות מקרקעי ישראל;
מצב שבו אין רישום של בית משותף או שהזכויות בדירה לא רשומות על שם המוכר עלול להעיד על בעיה מסוימת בזכויות הבעלות בדירה ועשויות להשפיע גם על ערך הדירה, אך ברוב המקרים יהיו לכך סיבות לגיטימיות שלא צריכות למנוע את העסקה. לכן, לפני שמתקדמים לשלב חתימת ההסכם נדרשות בדיקות מעמיקות ויסודיות יותר וכן קבלת תיעוד מלא מהמוכר לגבי טיב הזכויות שיש לו בדירה.
במקרים מסוג זה, בדיקת הזכויות אינה מסתיימת בבדיקה בטאבו והיא עשויה לחייב בדיקה אצל גורמים נוספים כגון רשות מקרקעי ישראל או חברה משכנת.
 
בדיקת משכנתאות, עיקולים, זכויות צד שלישי ומשכונות
משכנתא - במקרה בו יש רישום של משכנתא בנסח הטאבו, חשוב לקבל מהבנק של המוכר "מכתב כוונות" שבו הבנק מאשר מהי יתרת ההלוואה. מכתב זה נדרש על מנת לוודא שהכספים הראשונים המשולמים עבור הדירה ילכו קודם כל לסילוק המשכנתא ולא לכיסו של המוכר, על מנת להימנע ממצב שבו המוכר מקבל תשלום עבור הדירה מבלי לסלק את המשכנתא.
עיקול - ייתכנו מצבים שבהם למוכר יש חובות לצדדים שלישיים אשר בגינם הוטל עיקול על הזכויות שלו בדירה. במצב זה, בדומה למשכנתא, קיים הכרח לברר את גובה החוב העדכני שבגינו הוטל העיקול ולוודא שהכספים הראשונים המשולמים על חשבון הדירה ילכו, בראש ובראשונה, לסילוק החוב.
משכון - בדומה לעיקול ולמשכנתא, יתכנו מקרים שבהם המוכר משכן את הזכויות שלו בדירה והפעולה נרשמה ברשם המשכונות. גם במקרים מהסוג הזה, יש לברר מהו החוב שבגינו נרשם המשכון, מהי יתרת החוב העדכנית ולוודא שהחוב מסולק מתוך הכספים המשולמים על חשבון הדירה.
היעדר בדיקה או בדיקה לא יסודית של מצב החובות הרובצים על זכויות המוכר בדירה (משכנתאות, עיקולים ומשכונות), עשויה להביא למצב שבו החובות של המוכר יעברו אליך ויחייבו אותך לפרוע את החוב.
זכויות צד שלישי - חשוב לא פחות לבקר פיזית בנכס, לראות האם אין בו פולשים, לוודא כי אין בנמצא אדם המתגורר בנכס ביחד עם הבעלים (והעלול להקשות על הפינוי), לבדוק האם יש שבילים ציבוריים העוברים במגרש או האם ניתנה גישה לגורמים כאלה או אחרים לעבור בנכס, לחצות אותו, לעשות בו שימוש מסוים ועוד.
 
בדיקת מצב תכנוני ועבירות בניה
חשוב לוודא שהדירה הנרכשת תואמת את היתר הבניה שניתן ושלא בוצעו בה הרחבות ו/או שינויים כלשהם ללא היתר.
שינויים פנימיים במבנה הדירה אינם מחייבים היתר בניה, אולם כל שינוי בחלקים החיצוניים של הדירה (מרפסות, מפתחי חלונות, סגירת חדרי מדרגות וכד') וכמובן הרחבה או תוספת לדירה מחייבים מתן היתר בניה כדין. כך גם חלוקת דירה למספר יחידות נפרדות או איחוד של שתי דירות לדירה אחת.
על מנת לערוך בדיקות אלה, יש לקבל את תכנית הבניה המאושרת מהועדה המקומית לתכנון ובניה ולהשוות את מבנה הדירה הקיים בפועל לתכנית המאושרת. במקרים מסוימים, בדיקה בועדה לתכנון ובניה תגלה שבעבר הועדה כבר נקטה בהליכים נגד בעלי הדירה הקודמים או שלחה להם התרעות. במקרים אחרים, יתכן שהועדה עדיין לא נקטה בהליכים כלשהם, אך עדיין קיימות אי התאמות בין מצב הדירה בפועל לבין התכנית המאושרת, באופן שעלול להטיל עליכם אחריות בעתיד כרוכשי הדירה.
 
בדיקת חבות היטל השבחה
היטל השבחה הוא היטל עירוני החל על מקרקעין כאשר מאושרת תכנית חדשה המשביחה את שווי הדירות בבניין. כך למשל, אם במהלך התקופה שבה המוכר החזיק בדירה הוגדלו אחוזי הבניה במקרקעין, אושרה תכנית להרחבת חניה ציבורית או לבניית פארק חדש בסמוך למקרקעין - הדבר עשוי לחייב את המוכר בתשלום היטל השבחה. חשוב לבחון את סוגיית חבות המוכר בהיטל השבחה על מנת להבטיח שהיטל זה ישולם על ידו מתוך כספי התמורה המשולמים בגין רכישת הדירה ועל מנת להימנע ממצב שבו המוכר יקבל את כספי התמורה מבלי לשלם את היטל ההשבחה החל עליו (ככל שחל כזה).
 
בדיקת חבות מס שבח מקרקעין
מס שבח מקרקעין הוא מס החל על המוכר בגין עליית שווי הדירה ממועד קניית הדירה על ידו ועד למועד מכירתה. גם במקרה זה, חשוב לבחון את סוגיית חבות המוכר במס שבח מקרקעין, על מנת להבטיח שזה ישולם על ידו מתוך כספי התמורה שאותם הוא מקבל.
בדיקות אצל ועד הבית
בדיקה נוספת שכדאי לערוך טרם רכישת הדירה הינה עריכת בירור מקיף אצל נציגות ועד הבית לגבי אופן ההתנהלות של הבית המשותף. מלבד המידע השגרתי שאותו תוכלו לקבל (כמו מיהם השכנים בבניין ומה טיב היחסים ביניהם), כדאי גם לברר האם הבניין סובל מליקויים כלשהם שעשויים לחייב תיקונים בעתיד או האם מתוכנן שיפוץ כלשהו בבית המשותף, שכן כל אלה יהיו כרוכים בעלויות שבהן תצטרכו להשתתף יחד עם שאר
בעלי הדירות בבניין ו/או יפגעו ביכולת שלכם להנות מהמגורים בנרכש. כך גם ראוי לברר את שיעור דמי ועד הבית והאם למוכר קיים חוב כלשהו.
 
קבלת אישור עקרוני מהבנק שלכם
לפני חתימת הסכם רכישה, כדאי מאוד לקבל אישור עקרוני מהבנק למשכנתאות המעיד על כך שהבנק יהיה מוכן לתת לכם את המימון הנדרש לצורך רכישת הדירה (תוך ציון הסכום אותו תוכלו). אי קבלת אישור כזה, עלולה להביא אתכם כרוכשים למצב שבו לא תוכלו לגייס את ההון הנדרש לרכישת הדירה ובכך תהיו במצב של הפרה יסודית של הסכם הרכישה.
חשוב להיות ערים לכך שגם אם קיבלתם אישור עקרוני כללי מהבנק, במידה וקיימת בדירה בעיה רישומית או תכנונית כלשהי, עשוי הבנק לסרב לתת משכנתא לאותה דירה ספציפית או לכל הפחות להעריך את הדירה בשווי נמוך יותר ובהתאם לכך לתת משכנתא נמוכה יותר.
לכן, במקרים שבהם מתעורר ספק לגבי שווי הדירה ו/או לגבי המצב הרישומי או התכנוני של הדירה, קיימת חשיבות רבה בקבלת אישור עקרוני ספציפי המאשר שלא רק שהבנק יהיה מוכן לתת לכם מימון בסכום הנדרש אלא שהוא יהיה מוכן לתת את המימון לצורך רכישתה של אותה דירה ספציפית.
 
מס רכישה
רכישת דירה מחייבת את הרוכש בתשלום מס רכישה, כאשר שיעור המס החל על הרכישה משתנה בהתאם לנסיבות הספציפיות של העסקה.
 
דירה יחידה
כאשר מדובר ברכישת דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש או כאשר לרוכש יש זכויות בדירת מגורים אחרת, אך הוא מתחייב למכור אותם בתוך 24 חודשים ממועד רכישת הדירה החדשה, עשוי הרוכש לזכות בפטור מתשלום מס רכישה או להיות מחויב במס מופחת בהתאם למדרגות המפורטות להלן (החל מיום 16.1.22):
 • על חלק השווי שעד- 1,805,545 ש"ח יינתן פטור מלא ממס רכישה;
 • על חלק השווי שמ- 1,805,545 ועד 2,141,605 ש"ח ישולם מס רכישה בשיעור של 3.5%;
 • על חלק השווי שמ- 2,0141,605 ועד 5,525,070 ש"ח ישולם מס רכישה בשיעור של 5%;
 • על חלק השווי שמ- 525,0705, ועד 18,416,900 ש"ח ישולם מס רכישה בשיעור של %8;
 • על חלק השווי שמ- 18,416,900 ש"ח ישולם מס רכישה בשיעור של %10;
בימים אלה, מונחת על שולחן הכנסת הצעת חוק לעדכון מדרגות מס הרכישה, אשר צפויה להיכנס לתוקף בקרוב. על פי ההצעה הנ"ל סכום הפטור ממס רכישה צפוי לעלות וכך גם מדרגות המס הקובעות שיעורי מס מופחתים לדירות ששוויין עד 3,100,000 ש"ח. מאידך שיעור המס על דירות ששווויין מעל 3,100,000 ש"ח צפוי לעלות. כדלקמן:
 • על חלק השווי שעד- 1,930,000 ש"ח יינתן פטור מלא ממס רכישה;
 • על חלק השווי שמ- 1,930,000 ועד 2,330,000 ש"ח ישולם מס רכישה בשיעור של 3.5%;
 • על חלק השווי שמ- 2,330,000 ועד 3,100,000 ש"ח ישולם מס רכישה בשיעור של 5%;
 • על חלק השווי שמ- 3,100,000 ועד 5,300,000 ש"ח ישולם מס רכישה בשיעור של %8;
 • על חלק השווי שמ- 5,300,000 ש"ח ישולם מס רכישה בשיעור של %10;
במילים אחרות, במידה ואתם מעוניינים לרכוש דירה שתהיה דירתכם היחידה עד לסכום של 3,100,000 ש"ח יתכן וכדאי לכם להמתין לאישור מדרגות המס החדשות. אולם במידה ושווי הדירה שאתם מתכננים לרכוש הוא למעלה מ- 3,100,000 ש"ח, זה הזמן להזדרז ולהשלים את העסקה.
תזכיר הצעת חוק נוספת אשר פורסם לאחרונה על ידי רשות המיסים, מציע לקצר ב- 12 חודשים את משך הזמן שבו יוכלו בעלי דירה הרוכשים דירה חדשה להחזיק בדירתם הקודמת לפני שהם מוכרים אותה על מנת להיחשב לבעלי דירה יחידה. נכון להיום, בעלי דירה הרוכשים דירה חדשה יכולים למכור את דירתם בתוך 24 חודשים ממועד הרכישה ואם הם עושים כן, הם ייחשבו לבעלי דירה יחידה, על אף שבפועל יש בבעלתם שתי דירות למשך פרק זמן מוגבל של עד 24 חודשים. לעומת זאת, התזכיר החדש מבקש לקצר תקופה זו ל- 12 חודשים בלבד.
 
דירה שניה
אם בבעלות הרוכש (ובמידה ומדובר בבני זוג אז בבעלות שניהם יחד) זכויות בדירה אחרת המגיעות לכדי 1/3 ומעלה מכלל הזכויות באותה דירה, אם מדובר בדירה שהתקבלה בירושה וזכויות הרוכש מגיעות ל- 50% ומעלה או אם הרוכש אינו מתכוון למכור זכויות אלה בתוך 24 חודשים ממועד רכישת הדירה החדשה, הרי שלא מדובר בדירה יחידה של הרוכש. במקרה כזה יחול על רכישת הדירה החדשה מס רכישה בשיעורים מלאים:
 • על חלק השווי שעד 5,525,070 ש"ח ישולם מס רכישה בשיעור של 8%;
 • על חלק השווי שמעל 5,525,070 ש"ח ישולם מס רכישה בשיעור של 10%;
 
פטורים והנחות
במקרים מסוימים, עשוי הרוכש להיות זכאי לפטורים ו/או הנחות מיוחדות במס רכישה בעת רכישת דירת מגורים. כך למשל, ניתנת הנחה מוגבלת במס רכישה לנכים, לעיוורים ולקויי ראיה, להורי לילדים נכים, לנכי צה"ל, לנכי פעולות איבה, לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים וכד'. לגבי כל אחת מהקבוצות הללו קיימות הגדרות ספציפיות המזכות בהנחה משמעותית ממס רכישה, גם כאשר מדובר ברכישת דירת מגורים שאינה דירה יחידה.
קבלת ייעוץ מקצועי
 
בעת רכישת דירה בהחלט יש מקום להיעזר באנשי מקצוע מתאימים טרם החתימה על הסכם הרכישה
עורך דין - רובן המכריע של עסקאות לרכישת דירה מיד שניה מלוות בייעוץ משפטי. תפקידו של עורך הדין הינו לבדוק את מצבה המשפטי של הדירה ולערוך את הסכם המכר תוך התחשבות במאפיינים הייחודיים של הצדדים לעסקה ושל מצב הזכויות של הדירה הנמכרת. בנוסף, הוא מדווח על העסקה לרשויות המס, מטפל
ברישום הערות האזהרה הנדרשות לטובת הרוכש והבנק המממן ומעניק ליווי משפטי שוטף עד להשלמת רישום הזכויות.
שמאי מקרקעין - היעזרות בשמאי מקרקעין תאפשר לכם לא רק לוודא שמחיר הדירה שבו אתם מעוניינים לרכוש תואם את מחיר השוק, אלא טומנת בחובה מספר יתרונות חשובים נוספים. שמאי המקרקעין מהווה גורם נוסף הבודק את מצב הרישום של זכויות המוכר בנכס וכן את המצב התכנוני שלו. חשוב מכך, הערכת שווי הנכס על ידי שמאי מקרקעין תאפשר לכם להיות בטוחים יותר לגבי האפשרות לקבל משכנתא על הנכס וכן לגבי סכום המשכנתא אותו תוכלו לקבל מהבנק. בהקשר זה, ניתן לפנות מראש לשמאי מקרקעין הנמצא ברשימת השמאים שאיתם עובד הבנק, כך שחוות הדעת שתיערך על ידו תוכל לשמש בהמשך גם בסיס לקבלת המשכנתא. בנוסף, שמאי מקרקעין יכול לבדוק את השכונה, האזור, הצפי לשינויים תכנוניים, האם יש כוונה לבנות בסמוך לדירה הנרכשת, האם יש כוונה לסלול כבישים באזור, רכבות, להגדיל זכויות, לסגור את הנוף ועוד.
מהנדס/אדריכל - במקרים מסוימים וכאשר מתעוררים אי אלו ספקות לגבי המצב התכנוני של הנכס, לא די בבדיקותיו של שמאי מקרקעין ו/או עורך דין ונדרשת בדיקה מקצועית על ידי אדריכל ו/או מהנדס בניין, על מנת שזה יוכל לבחון האם אמנם קיימת חוסר התאמה בין מצב הדירה לבין תוכניות הבניין המאושרות. מהנדסי בנין רבים עורכים גם בדיקות פיזיות לדירה במטרה לבדוק את תקינות המערכות בדירה כגון מערכת המים, הביוב, החשמל, בעיות איטום, בעיות ביסודות ו/או בקירות וכד'. מאחר וברכישת דירה מיד שניה (להבדיל מרכישת דירה מקבלן) המוכר אינו אחראי לתקינות הדירה, בדיקה כזו יכולה לספק לכם תמונה מלאה יותר של מצב הדירה ולסייע לכם בקבלת ההחלטה.
 
הוצאות נלוות לרכישת דירה
בנוסף להוצאות הכרוכות בקבלת שירותיהם של אנשי מקצוע ולחבות מס רכישה, ראוי לשים לב להוצאות נוספות שבהן עשויה להיות כרוכה עסקת הרכישה ולדאוג לכך שיש בידיכם את מלוא המימון הנדרש לצורך תשלום הוצאות אלה:
 • דמי תיווך - ככל שבעסקה היה מעורב מתווך שסייע לכם במציאת הדירה וככל שחתמתם על הזמנת שירותים אלו, הרי שבעת חתימת הסכם הרכישה אתם עשויים להיות חייבים גם בתשלום דמי תיווך.
 • הוצאות בנקאיות - במידה ואתם נוטלים משכנתא לרכישת הדירה, הרי שבמרבית המקרים אתם תחויבו בתשלום הוצאות שונות הכרוכות בקבלת משכנתא לרבות, דמי פתיחת תיק, תשלום שכר טרחה לשמאי מטעם הבנק, שכר טרחת נוטריון לצורך הכנת ייפויי כוח לטובת הבנק, הוצאות עריכת ביטוח חיים וביטוח מבנה, הנדרשים על ידי הבנק, עמלות בנקאיות נוספות וכד'.
 • אגרות רישום - ביצוע פעולות שונות במהלך העסקה כרוך בתשלום אגרות המגיעות לכמה מאות שקלים לכל אגרה. אגרות אלה כוללות: אגרת רישום הערת אזהרה בגין העסקה, אגרת רישום הערת אזהרה לטובת הבנק, אגרת רישום זכויות הבעלות לאחר השלמת העסקה וכד'. במקרים מסוימים, כאשר רישום הזכויות בדירה מתבצע ברשות מקרקעי ישראל ו/או בחברה המשכנת, עשויים להידרש תשלומים נוספים בגין העברת רישום הזכויות אצל גורמים אלה מלבד אגרות רישום המקרקעין בטאבו.
 
לסיכום
החלטה בעניין רכישת דירה הינה החלטה בעלת השלכות מהותיות, לכן לפני שאתם מקבלים החלטה סופית וחותמים על הסכם הרכישה ביצעו את כל הבדיקות, תשאלו שאלות ותהיו שותפים פעילים בתהליך הבדיקה וניסוח הסכם הרכישה. וודאו שאתם מבינים את תוכן ההסכם, את שלבי העסקה, את המחויבויות שאתם לוקחים על עצמכם, את הזכויות שמעניק ההסכם כלפי המוכר ותעמדו על קבלת כל ההסברים הנדרשים מאנשי המקצוע המלווים אתכם. כך תוכלו לרכוש את הדירה בראש שקט וליהנות ממנה למשך שנים ארוכות.
 
 
 
 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.