מאת:


בוררות מסחרית באוסטריה

בעולם הגלובלי של היום, עסקאות מתבצעות בכל רחבי הגלובוס. היכן שלא יהיה מיקומכם הפיזי, הפעילות העסקית שלכם עשויה להתנהל בעת ובעונה אחת במספר מדינות בעולם. בהחלט יתכן שהשותפים העסקיים שלכם מגיעים ממדינה אחת, הספקים ונותני השירותים ממדינה אחרת והלקוחות ממדינה שלישית.
אולם אין זה סוד שעסקים בקנה מידה בינלאומי עלולים לעורר גם מחלוקות בקנה מידה בינלאומי ובמקרה כזה נשאלת השאלה כיצד מבררים את המחלוקת. אם אתם הצד התובע- כיצד מוכיחים את הצד שכנגד על מחדליו וגורמים לו לשלם ואם אתם הנתבע- כיצד הודפים את טענות הצד שכנגד.
 
פניה לבית משפט - האם זהו פתרון מתאים במחלוקת מסחרית בינלאומית
הפתרון המסתבר במקרים של מחלוקת עסקית הוא, כמובן, פניה לבית המשפט, אך כאשר מדובר במחלוקת הנוגעת לעסקה בינלאומית בין גורמים היושבים במדינות שונות בעולם, אם באוסטריה, אם בגרמניה ואם בכל מדינה אחרת -  פתרון זה עשוי להתגלות כפתרון מורכב למדי.
ראשית, על מנת להגיש תביעה, לדוגמא -  בישראל נגד נתבע שאינו יושב בישראל, יש לקבל מבית המשפט "היתר המצאה מחוץ לתחום". כלומר נדרש הליך משפטי מקדמי רק בשביל להמציא את כתב התביעה לנתבע הזר. כמו כן, יש לתרגם את כתב התביעה לשפתו של הנתבע הזר ולאחר מכן למסור את כתב התביעה לידיו (ואם מדובר בתאגיד אז לכתובת הרשומה של התאגיד) בחו"ל באמצעות חברת שליחויות בינלאומית.
אך גם לאחר שקיבלתם היתר ומסרתם את כתב התביעה, ההליך עדיין לא בהכרח מתחיל. אחרי שיקבל את כתב התביעה, יהיה הנתבע רשאי לטעון, כי מדינת ישראל אינה פורום נאות לניהול התביעה משום שמירב הזיקות הנוגעות לעסקה שייכות למדינה אחרת. כך למשל אם ההסכם נחתם בחו"ל, המוצר סופק מספק שמקום מושבו בחו"ל ללקוח שמקום מושבו אף הוא בחו"ל וכד', עשוי בית המשפט בישראל למחוק את התביעה ותידרשו להתחיל את ההליך מחדש במדינה אחרת.
יתכן שאתם אנשי עסקים מנוסים ומקצועיים ובעת ההתקשרות בעסקה דאגתם לכלול בהסכם סעיף שיפוט הקובע מראש שכל מחלוקת בין הצדדים תתברר בישראל וייתכן שהצלחתם לתפוס סמכות בינלאומית בישראל, ניהלתם הליך ארוך וקיבלתם פסק דין לטובתכם, עדיין אין בכך כל ערובה להצלחה. אם הנתבע יושב בחו"ל וכל נכסיו נמצאים במדינת זרות, הרי שלא ניתן יהיה להוציא את פסק הדין לפועל בישראל. במקרה כזה תידרשו לנקוט בהליך נוסף במדינה שבה יושב הנתבע ו/או במדינה שבה נמצאים נכסיו על מנת לאשר את פסק הדין הישראלי לפי חוקי אותה מדינה ועל מנת לפתוח בהליכי הוצאה לפועל ולממש את הנכסים באותה מדינה. לעיתים הדבר עשוי לעורר קשיים משמעותיים שכן עלול להתברר שהמדינה שבה יושב הנתבע כלל לא תכיר בפסק הדין של מדינת ישראל כך שכל ההליך נוהל לחינם.
גם אם בדקתם מראש את כל הסוגיות המוזכרות לעיל והחלטתם שניהול הליך משפטי בישראל אינו הפתרון המתאים נשאלת כמובן השאלה באיזו מדינה כן כדאי לנהל את ההליך? האם מערכת המשפט של המדינה הזרה יעילה דיה כדי לספק פתרון הולם בתוך זמן סביר? האם החוק של אותה מדינה תומך בהבנה שלכם לגבי תנאי העסקה? האם מערכת המשפט של אותה מדינה נגישה למי שאינו דובר את השפה? האם יש לכם עורך דין שאתם סומכים עליו באותה מדינה?
כל אלה הם רק חלק מהקשיים העשויים להתעורר במקרה של מחלוקת מסחרית בינלאומית, אך האם ישנו פתון מוצלח יותר לבירור המחלוקת מאשר מערכת בתי המשפט במדינה זו או אחרת? התשובה היא- יתכן שהפתרון הוא בוררות בינלאומית.
 
בוררות מסחרית בינלאומית
רובן המכריע של המדינות בעולם, לרבות אוסטריה (144 מתוך 193 מדינות) חתומות על אמנת ניו יורק בדבר הכרתם ואכיפתם של פסקי בוררות חוץ משנת 1958. אמנה זו, אשר אושרה גם על ידי מדינת ישראל וגם על ידי משינת אוסטריה, מחייבת את המדינות החתומות על האמנה להכיר בפסקי בוררות שהוצאו במדינות אחרות, לדוגמא -אוסטריה (החתומות אף הן על האמנה) ולאכוף את ביצועם של פסקי הבוררות הנ"ל, שניתנו על ידי בורר אוסטרי, בורר גרמני או בורר אחר באמצעות מנגנוני ההוצאה לפועל בכל מדינה ומדינה.
במילים אחרות, במדינות רבות (כולל בישראל) הרבה יותר פשוט להוציא לפועל פסק בוררות זר, דוגמת פסק דין של בורר אוסטרי, מאשר פסק דין זר- המצריך הליך אישור מורכב.
להליך בוררות מספר יתרונות בולטים נוספים על פני ניהול הליך בבית המשפט. בניגוד להליך בבית המשפט המתנהל באמצעות מנגנון ממוסד של המדינה ועל פי חוקי המדינה, הליך בוררות הוא הליך הסכמי, כאשר הצדדים להליך יכולים להגיע להסכמה ביניהם לגבי האופן שבו יתנהל ההליך כגון:
 • מי יהיה הבורר- הליך בוררות מאפשר בחירת בורר המוסכם על שני הצדדים על בסיס ניסיונו מקצועיותו והמוניטין של הבורר, בניגוד לבתי המשפט שבהם נקבעת זהות השופט באמצעות סבב אקראי ונהלים פנימיים של המזכירות;
 • השפה שבה יתנהל ההליך- האם בשפה של אחד מבעלי הדין או אולי בשפה נייטרלית שאינה שפת אימם של מי מהצדדים כגון אנגלית;
 • הדין שיחול על ההליך- האם דינה של אחת המדינות שמהן הגיעו בעלי הדין או אולי מערכת דינים שלישית נייטרלית;  
 • כללי הראיות שיחולו על ההליך- כך למשל במסגרת הליך בוררות ניתן לקבוע, כי שמיעת הראיות תתבצע באמצעות שיחות וידאו- מה שלא מקובל בבתי המשפט בישראל ומתאפשר במקרים חריגים ביותר. כך גם יכולים הצדדים להסכים על כך שמסמכים זרים יהיו קבילים בהליך ללא צורך בתרגומים, אישורים נוטריוניים ואישורי אפוסטיל- כפי שנדרש בבתי המשפט.
 • משך הזמן שבו יתנהל ההליך- הליך בוררות בהחלט  יכול להתיים בתוך זמן הרבה יותר קצר מאשר הליך המתנהל בבית המשפט שבו לשופט תיקים רבים שביניהם עליו לחלק את זמנו המוגבל;
במילים אחרות מדובר בהליך שהוא גם הרבה יותר גמיש וניתן לעיצוב ולשינוי בהסכמת בעלי הדין, גם הרבה יותר יעיל וגם מסוגל להביא לתוצאה אופרטיבית מחייבת בכל אחת מ- 144 המדינות החתומות על אמנת ניו יורק.  

בוררות מסחרית בינלאומית באוסטריה:
עד כה עמדנו בקצרה על היתרונות הבולטים של הליך בוררות על פני הליך המתנהל בבית המשפט במיוחד במקרים של מחלוקת מסחרית בינלאומית אבל למה דווקא אוסטריה? ובכן:
 • במקרים רבים, בעלי הדין אינם מצליחים להגיע להסכמה לגבי זהות המדינה שבה יתנהל הליך בוררות או לגבי זהות הבורר דווקא בגלל הקרבה הגיאוגרפית או התרבותית של אחד מהם. כך למשל, סביר להניח שבעל דין מרוסיה או מהונג קונג יסרב לנהל הליך בוררות בישראל ומנגד בעל דין ישראלי עלול להירתע מניהול הליך בוררות בהונג קונג או ברוסיה. במקרים כאלה, ניהול הליך באוסטריה, בפני עורך דיון אוסטרי המתפקד כבורר, תוך בחירה באוסטריה בשל היותה מדינה נייטרלית עלול להוות פתרון מתאים עבור שני הצדדים.
 • מערכת המשפט באוסטריה יעילה ומהירה באופן משמעותי מזו שבישראל. הליך משפטי ממוצע באוסטריה , באמצעות עו"ד אוסטרי, אורך בין חצי שנה לקצת מעל שנה והליכי בוררות מתנהלים לרוב בקצב מהיר מזה. בהתאם לכך ניהול הליך בוררות באוסטריה באמצעות עו"ד אוסטרי  בהחלט יכול לקצר את משך ההתדיינות בפני בורר אוסטרי על פני ניהול הליכים בבתי משפט ועשוי בסופו של יום לחסוך, זמן, עלויות וטרחה.
 • אוסטריה היא מדינה מודרנית פתוחה כלפי העולם הגלובלי בעלת תודעת שירות גבוהה. מרבית אוכלוסיית אוסטריה דוברת אנגלית שוטפת באופן המאפשר לנהל הליך בוררות בשפה זרה כגון אנגלית אך גם רוסית, צרפתית וכד'. 
 • באוסטריה מערכת בנקאות מפותחת ובעלי עסקים ממדינות רבות בעולם בוחרים להחזיק את חסכונותיהם בבנקים האוסטרים, מה שבהחלט יכול לסייע בהתחשבנות הנדרשת בסיום הליך הבוררות;  
 • אוסטריה ניחנה מאז ומעולם בתרבות עסקית וכלכלית עשירה. למעשה כמה מגדולי הכלכלנים בעולם, בפרט אלה הדוגלים באסכולת השוק החופשי, מוצאם מאוסטריה (הייק, שומפטר וכד').
 • כמובן כדאי לזכור שאוסטריה היא אחת המדינות הקרובות לישראל מבין מדינות הגוש המערבי של אירופה. בטיסה של כ- 3.5 שעות ניתן בהחלט לצאת מישראל בבוקר ולהגיע לישיבה בוינה עוד באותו היום.
בנוסף לכל אלה, גם כאשר מדובר במחלוקת בין שני בעלי דין ישראליים, עשויים להיות שיקולים שיכולים להביא אותם לברר את המחלוקת ביניהם במיקום מעט יותר מרוחק ובאוירה נייטרלית.
ראוי לציין שלמדינת ישראל ישנה היסטוריה של כיבוד ואכיפת פסקי בוררות זרים, לרבות פסקי בוררות שניתנו באוסטריה. כך לדוגמא ניתנה השנה החלטה של בית המשפט העליון במסגרתה אושרה החלטת בית משפט מחוזי אשר חייב בעל דין שהתנגד לאכיפת פסק בוררות אוסטרי בהפקדת פקדון בסך של 2 מיליון ₪ כתנאי לשמיעת התנגדותו (רע"א 152/21 גדי ביתן נ' ‏Lite Venture Holding Ltd). בדומה לכך בהליך שהתנהל זה לא מכבר בבית המשפט המחוזי בחיפה, אישר בית המשפט פסק בוררות שניתן באוסטריה (הפ"ב (חי') 5694-06-18‏ ‏ ‏Theodor Mautner Markhof‏ נ' חיים שרביט).
 
לסיכום:
בבירור מחלוקת מסחרית בינלאומית, ולא רק, בהחלט כדאי לשקול ניהול הליך בוררות באוסטריה, אם באמצעות עו"ד מטעם משרדנו שבאוסטריה אשר ישמש כבורר ואם באמצעות עו"ד אוסטרי מטעם משרדנו שבאוסטריה אשר ייצגכם בהליך בוררות באוסטריה בפני בורר אוסטרי מתאים. מדובר בפתרון בעל יתרונות רבים על פני ניהול הליך משפטי בבתי המשפט בישראל או במדינה זרה אחרת, כאשר נציגות משרדנו באוסטריה תוכל לסייע רבות בליווי וניהול הליך הבורור, אם בתפקיד של בורר ואם בתפקיד שעל עו"ד אוסטרי המייצג בעל דין במסגרת הליך בוררות המתנהל באוסטריה ובמידת הנדרש גם באכיפת פסק הבוררות בישראל (באמצעות משרדנו הישראלי).
 
 
מדוע מומלץ לפתור מחלוקות מסחריות בינלאומית דווקא באוסטריה?

לתאום פגישה עם עו"ד

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.