מאת:


הסכמים בתקופת משבר הקורונה: אפשרות השינוי או הביטול

נבקש לעדכנכם כי ביום 7 ליולי 2020 פורסמו מסקנות והנחיות מטעם משרד המשפטים בעניין השפעות משבר הקורונה על קיום חוזים. במסגרת האמור, הוקם צוות בשיתוף נציגים ממשרד האוצר, בנק ישראל, המועצה הלאומית לכלכלה, הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן ורשות שוק ההון (להלן: "הוועדה"). המלצות הוועדה שופכות מעט אור בעניין הדין החל על חוזים, אשר נבצר מהצדדים להם לקיימם בהתאם להסכמות שנקבעו וזאת עקב משבר הקורונה.
 
ההמלצה הראשונה שהתווה משרד המשפטים הינה כי על הצדדים לחוזה לפעול בשיתוף פעולה ובתום לב תוך מטרה להתמודד עם השפעות משבר הקורונה. בתוך כך עמדה הוועדה על תנאיו של סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 (להלן: "חוק החוזים תרופות"), שכותרתו 'פטור בשל אונס או סיכול החוזה'; הוועדה דנה בתנאי המקדמי לטענת סיכול החוזה, לפיו על התובע להוכיח שאירוע המסכל הינו אירוע בלתי צפוי וקבעה כי קשה לקבוע כי התפשטות מגפת הקורונה הייתה צפויה. לצד זאת הדגישה הוועדה כי על פי הדין הקיים, תנאי לתחולת הסיכול הוא שהחייב לא יכול היה למנוע את הנסיבות או את השפעתן על החוזה. בהתאם לכך, עולה כי שעה בה צד לחוזה עמד על תנאי החוזה, בחוסר תום לב עת הנסיבות סיכלו את קיומו הלכה למעשה, עמידה זו תהא בעוכריו בכותלי בית המשפט. בהתייחס לנקודת מבט זו, מפנה הוועדה לעילות שונות ומגוונות אשר יש ביכולתן להביא את הצדדים המצויים בסכסוך חוזי לקיימו, תוך בקשה מבית המשפט לפרש את תוכנו של החוזה ולהתאימו למציאות החיים החדשה אשר פקדה אותנו בשנת 2020. עולה מן האמור כי נקיטת צעדים מושכלים אשר מטרתם להקטין את גובה הנזק ולמנוע הגעתו להיקפים הרסניים, תוך התווית שיטת פעולה בהליכי המו"מ בשינוי תנאי החוזה והתאמתו למציאות החיים, יכולה לצמצם את היקף הנזק בין אם בשעת המשבר ובין אם לאחריה, עת יידרשו הצדדים לחוזה שיגיעו לפתחי בית המשפט, לתת את הדין על התנהלותם בעת משבר.
 
בהמשך לאמור, ההמלצה השנייה של הוועדה קבעה הסדרים פרטניים - כך למשל, סעיף 5א לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 המטיל סנקציה על קבלן שאיחר במסירת דירה, יתוקן וזאת לנוכח העובדה שסנקציה זו לא הולמת את רוח התקופה לנוכח האילוצים והעיכובים האינהרנטיים למשבר. כך גם הוצע על ידי הוועדה לשקול הסדר משפטי, כהוראת שעה, לפיו יינתן לצרכן שרכש כרטיס למופע תרבות, כרטיס חלופי הניתן למימוש במסגרת תקופה בת 12 חודשים. הכרת הוראות הדין, המתעדכנות במיוחד בתקופה זו, חדשות לבקרים הינה כ-"חבל הצלה" של ממש עבור אלו החשופים לתביעות עקב הפרת חוזה ועבור אלו המבקשים החזר כספי ומוצאים עצמם אל מול שוקת שבורה. משרדנו יידע לתת לכבודכם את מלוא הליווי והסיוע והכל תוך מטרה לרפא, ככל הניתן, את הנזקים שנגרמו עקב פרוץ משבר הקורונה. אל תישארו לבד, חשיפה משפטית בעת זו עלולה להיות פתח למדרון חלקלק. ראוי לציין כי כהחלטה גורפת, נקבע כי לא תתבצע חקיקה או התערבות, בשלב זה, בכל הקשור לחוזי שכירות. בהתאם לכך ולאמור לעיל, התנהלות נכונה אל מול השוכרים או המשכירים, כזו אשר הולמת את הוראות הדין, הינה "דרך המלך" להיחלצות מגדר הסכסוך ולהקטנת ואך עצירת הנזקים שנגרמים לצדדים לחוזה.
 
לסיכום הדברים, התנהלות מדויקת ונכונה, על פי הוראות הדין, אל מול הגורמים המתחייבים בין אם אל מול הצד השני לחוזה בין אם אל מול הרשויות ובין אם אל מול שותפים עסקיים, תאפשר "לאתר קרקע יציבה" דווקא בעת המשבר. ברור כי לא מעשי להמתין ליום שבו נחזור לשגרה לשם קבלת מענה לשאלות משפטיות דחופות. להפך, יש בדבר חשש לרשלנות או לחוסר תום לב בקיום החוזה - עניינים משפטיים רבים צריכים טיפול ומענה מיידי כאשר הטיימינג הוא גורם מכריע. צוות משרדנו, הכולל עו"ד, רו"ח, כלכלנים, חלקם יוצאי רשויות מס, משרד המשפטים ועוד, ישמח לענות לכם על כל שאלה משפטית ובנסיבות הנדרשות להעניק לכם ליווי משפטי ו/או מענה משפטי הולם.
ביטול/שינוי הסכם בתקופת קורונה

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.8 ע"י 5 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הסכם מייסדים וחשיבותו

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

הסכם מייסדים חכם ויסודי יכלול הוראות חשובות רבות המגלמות את החזון של המעורבים והפעילות העתידית בטרם מוקם התאגיד, העסק או החברה - קראו כאן בהרחבה בנושא.

הסכם בין שותפים בימי הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מורכב מעורכי דין ורואי חשבון בעלי ניסיון עשיר בכל הנוגע לעריכת הסכמי שותפויות - אנו מודעים למגבלות שלעתים קיימות, לרגישות ולאופן בו יש לנסח הסכמים מסוג זה.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים