מאת:


סוכן הביטוח הוא מקצוע ייחודי בו ניתן לעסוק רק לאחר עמידה בתנאים שנקבעו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") ולאחר קבלת רישיון סוכן ביטוח או תאגיד ביטוחי. קיימים מקרים חריגים בהם רשאי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון (להלן: "הממונה") לשלול או להתלות את רישיונו של סוכן הביטוח או תאגיד ביטוחי.
 

להלן רשימה של חלק מהמקרים בהם יוכל הממונה להביא לשלילה או התליה של רישיון סוכן הביטוח:

  • אם בעל הרישיון הוא תאגיד וניתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים עליו או הוא החליט על פירוקו מרצון, ואם הוא יחיד וניתן לגביו צו כינוס נכסים או צו הכרזה על פשיטת רגל וטרם ניתן לו הפטר, או שהוכרז פסול דין;
  • סוכן הביטוח הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון או שחדל להתקיים בו תנאי מהותי כאמור;
  • סוכן הביטוח הפר הוראות חיקוק או הוראת מינהל לפי החוק, הפרה שיש בה כדי לפגוע במהימנותו או במקצועיותו;
  • סוכן הביטוח הורשע בעבירה שלדעת הממונה מפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח או הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו;
  • הממונה סבר כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח, בשים לב לדרישות המקצוע.


המשמעות המעשית

המשמעות המעשית של התליה או ביטול רישיון סוכן הביטוח היא - הפסקת פעילות מיידית בתחום הביטוח. במקרים בהם סבור הממונה כי נסיבות העניין וטובת הציבור מחייבים זאת, יוכל להתלות את רישיונו של סוכן הביטוח לתקופה שלא תעלה על 30 ימים, ולאחר שניתנה לסוכן הביטוח הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו, יוכל הממונה להאריך את תקופת ההתליה לתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים נוספים.

לסוכן הביטוח זכויות ודרכים לתקוף את החלטת הממונה על פסילה או התליה של רישיונו:

  1. לסוכן הביטוח קמה הזכות להשמיע את טענותיו, בטרם יחליט הממונה על פסילת רישיונו או התלייתו, בפני הוועדה המייעצת. בהליך השימוע, יוכל סוכן הביטוח להעלות טענות ולהביא אסמכתאות כדי לנסות לשכנע את חברי הוועדה כי לא נפל דופי במעשיו והתנהלותו העולים כדי ביטול הרישיון או התלייתו.
     
  2. באם טענותיו של סוכן הביטוח לא יתקבלו על ידי הממונה, רשאי סוכן הביטוח או תאגיד ביטוחי לערער על החלטת הממונה בפני בית המשפט המחוזי תוך 45 ימים מקבלת ההחלטה. לעניין זה יצוין כי, הגשת הערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים, זולת אם נקבע אחרת על ידי הממונה.

חשוב לציין כי אין להקל ראש בהליך השימוע' שכן, סביב הטענות שיועלו במסגרתו יתנהל הערעור בבית המשפט.
לפיכך, מומלץ להיוועץ בעורך דין מקצועי בתחום, על מנת להגיע ערוך ומוכן לשימוע בפני הוועדה המייעצת ובכך לנסות ולייתר התדיינות יקרה ומיותרת בבית המשפט.

עילות לשלילת רישיון סוכן ביטוח ודרכים לתקיפה החלטה

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

הסכם מייסדים וחשיבותו

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

הסכם מייסדים חכם ויסודי יכלול הוראות חשובות רבות המגלמות את החזון של המעורבים והפעילות העתידית בטרם מוקם התאגיד, העסק או החברה - קראו כאן בהרחבה בנושא.

ביטול/שינוי הסכם בתקופת קורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

נבקש לעדכנכם כי פורסמו מסקנות והנחיות מטעם משרד המשפטים בעניין השפעות משבר הקורונה על קיום חוזים - המלצות הוועדה שופכות מעט אור בעניין הדין החל על חוזים, אשר נבצר מהצדדים להם לקיימם בהתאם להסכמות שנקבעו וזאת עקב משבר הקורונה.

הסכם בין שותפים בימי הקורונה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מורכב מעורכי דין ורואי חשבון בעלי ניסיון עשיר בכל הנוגע לעריכת הסכמי שותפויות - אנו מודעים למגבלות שלעתים קיימות, לרגישות ולאופן בו יש לנסח הסכמים מסוג זה.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים