מאת:


סוכן הביטוח הוא מקצוע ייחודי בו ניתן לעסוק רק לאחר עמידה בתנאים שנקבעו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") ולאחר קבלת רישיון סוכן ביטוח או תאגיד ביטוחי. קיימים מקרים חריגים בהם רשאי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון (להלן: "הממונה") לשלול או להתלות את רישיונו של סוכן הביטוח או תאגיד ביטוחי.
 

להלן רשימה של חלק מהמקרים בהם יוכל הממונה להביא לשלילה או התליה של רישיון סוכן הביטוח:

  • אם בעל הרישיון הוא תאגיד וניתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים עליו או הוא החליט על פירוקו מרצון, ואם הוא יחיד וניתן לגביו צו כינוס נכסים או צו הכרזה על פשיטת רגל וטרם ניתן לו הפטר, או שהוכרז פסול דין;
  • סוכן הביטוח הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון או שחדל להתקיים בו תנאי מהותי כאמור;
  • סוכן הביטוח הפר הוראות חיקוק או הוראת מינהל לפי החוק, הפרה שיש בה כדי לפגוע במהימנותו או במקצועיותו;
  • סוכן הביטוח הורשע בעבירה שלדעת הממונה מפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח או הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו;
  • הממונה סבר כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח, בשים לב לדרישות המקצוע.


המשמעות המעשית

המשמעות המעשית של התליה או ביטול רישיון סוכן הביטוח היא - הפסקת פעילות מיידית בתחום הביטוח. במקרים בהם סבור הממונה כי נסיבות העניין וטובת הציבור מחייבים זאת, יוכל להתלות את רישיונו של סוכן הביטוח לתקופה שלא תעלה על 30 ימים, ולאחר שניתנה לסוכן הביטוח הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו, יוכל הממונה להאריך את תקופת ההתליה לתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים נוספים.

לסוכן הביטוח זכויות ודרכים לתקוף את החלטת הממונה על פסילה או התליה של רישיונו:

  1. לסוכן הביטוח קמה הזכות להשמיע את טענותיו, בטרם יחליט הממונה על פסילת רישיונו או התלייתו, בפני הוועדה המייעצת. בהליך השימוע, יוכל סוכן הביטוח להעלות טענות ולהביא אסמכתאות כדי לנסות לשכנע את חברי הוועדה כי לא נפל דופי במעשיו והתנהלותו העולים כדי ביטול הרישיון או התלייתו.
     
  2. באם טענותיו של סוכן הביטוח לא יתקבלו על ידי הממונה, רשאי סוכן הביטוח או תאגיד ביטוחי לערער על החלטת הממונה בפני בית המשפט המחוזי תוך 45 ימים מקבלת ההחלטה. לעניין זה יצוין כי, הגשת הערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים, זולת אם נקבע אחרת על ידי הממונה.

חשוב לציין כי אין להקל ראש בהליך השימוע' שכן, סביב הטענות שיועלו במסגרתו יתנהל הערעור בבית המשפט.
לפיכך, מומלץ להיוועץ בעורך דין מקצועי בתחום, על מנת להגיע ערוך ומוכן לשימוע בפני הוועדה המייעצת ובכך לנסות ולייתר התדיינות יקרה ומיותרת בבית המשפט.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מכירת חנות אמזון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

למכירת חנות אמזון מאפיינים ייחודיים שכדאי להכיר. עבור המוכר כדאי להיות מודע למאפיינים ייחודיים אלה על מנת למקסם את פוטנציאל הרווח שלו בעת מכירת החנות בעוד שעבור הרוש כדאי להיות מודע למאפיינים אלה כדי לוודא שהוא רוכש נכס איכותי ובעל ערך.

יחסי אמונאות בדיני חוזים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

פסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע, כי במקרים המתאימים ניתן לראות התקשרות חוזית בין שני צדדים פרטיים כמקימה יחסי "אמונאות" במסגרתה מוטלת על אחד הצדדים לחוזה חובת נאמנות מוגברות כלפי הצד שכנגד. בית המשפט הוסיף וקבע כי במקרים מהסוג הזה, הפרת החוזה בידי הצד שעליו מוטלת חובת נאמנות מהווה לא רק הפרה חוזית אלא גם הפרה של חובת הנאמנות ובמקרים כאלה שיש להחמיר עם המפר בחישוב הפיצויים, בהטלת נטל הראיה ואף להימנע מהפחתת הפיצויים בגין אשם תורם.

מכירת שליטה בחברה פרטית

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); יגאל רוזנברג, עו"ד

שליטה בחברה פרטית מתבטאת בבעלות על רוב מניות החברה ו/או בבעלות על רוב מניות השליטה בחברה, ככל שקיימות בחברה מניות המעניקות זכויות שליטה מיוחדות, הכול בהתאם לתקנות החברה והוראותיו.

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.