מאת:


שאלה:
עוסק אשר הפסיק פעילות בינתיים הוא מחזיר את הסחורה לספק. אין לו קניות יותר. את החזר הסחורה הספר מוציא חשבונית זיכוי... מאחר ולא ניתן לדווח תשומות בשלילי, הצעתי לעוסק להוציא חשבונית מכירה ולרשום בה נתוני חשבונית הזיכוי האם זה נכון - או לא? מה נכון?
 
תשובה:
במצב דברים זה יש לפעול בכפוף להוראות המעוגנות בסעיף 49 לחוק מע"מ הקובע כדלקמן: "הוצאה חשבונית לגבי עסקה החייבת במס והעסקה או מקצתה לא יצאה לפועל או נתבטלה או חלה טעות בחשבונית - ישולם המס לפי החשבונית כל עוד בוטלה או תוקנה כפי שקבע שר האוצר".
עיננו רואות כי הסעיף דנן טומן בחובו שלוש חלופות, כדלקמן:
• העסקה כולה או חלקית לא יצאה אל הפועל.
• ביטול העסקה.
• בחשבונית חלה טעות.
 
לאור האמור לעיל, פשיטא כי בהתקיים חלופה מחלופות אלה, הרי שכל עוד לא תוקנה או בוטלה החשבונית בדרך שקבע שר האוצר, ישולם המס על פיה. אודות "הדרך שקבע שר האוצר", נלמד מהאמור בתקנה 23א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), אשר, בין השאר, חלות גם לעניין מע"מ. בכפוף לתקנה דלעיל, שעה שבוטלה עסקה, כולה או מקצתה או שונו תנאיה, או נתגלתה טעות בחשבונית, או שונה סכום החשבונית מסיבה כלשהי, על הנישום לנהוג כדלקמן: אם טרם יצא מקור החשבונית מרשות הנישום וטרם דיווח עליה כדין בדו"ח התקופתי כמשמעותו בתקנה 20 לתקנות מע"מ, תבוטל החשבונית על ידי ציון המילה "מבוטל" על גבי המקור וההעתקים והצמדת המקור להעתקים. לעומת זאת, אם יצא מקור החשבונית מרשות הנישום, יתקן הנישום את סכום החשבונית שתוצא לאחר מכן לאותו לקוח (קרי את החשבונית הבאה, מבחינה כרונולוגית, שתוצא על ידו לאותו הלקוח), על ידי רישום אחרי סכום החשבונית:
(1) סכום החיוב או הזיכוי.
(2) מספר החשבונית שאליה מתייחס התיקון.
(3) הסיבה לשינוי הסכום.
(4) הסכום המתוקן.

כמו כן יהא לוודא כי סכום הזיכוי לא יעלה על סכום החשבונית. ואולם אם תוך תקופת הדיווח לפי חוק מע"מ לא נערכה ללקוח חשבונית נוספת, רשאי הנישום להוציא הודעת זיכוי. קיימת פסיקה העוסקת בשאלת הנסיבות בהן נכון וראוי להוציא חשבונית זיכוי ושאלת קיום נסיבות אלה במקרים שונים (דוגמת מצב בו עסקה לא בוטלה, אולם הסכום שאותו זכאי העוסק לגבות בגינה לא ניתן לגביה כלל, חרף הליכים משפטיים שננקטו על ידי אותו עוסק לגבייתו), וראוי על כן שבטרם יוציא עוסק חשבוניות זיכוי, ייוועץ בעניין זה בבעל מקצוע.
 
---------------------------
אנו עושים את כל המאמצים על מנת לענות בצורה מקצועית ומקיפה. יחד עם זאת, חשוב לנו להבהיר, כי אין לראות בתשובותינו כייעוץ משפטי מחייב ולאור העובדה כי אנו עדים לשאלות מעניינות ומקצועיות אשר לעתים חסרות בנתונים עובדתיים. משל כך אנו בדעה כי יהיה הכי טוב לתאם פגישה, על מנת שנוכל לתת לכם שירות מקצועי ואיכותי.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

1 ע"י 1 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.