מאת:


שאלה: 

יש לי שני עוסקים פטורים שפתחו שותפות ולכן נפתחה שותפות פטורה ממע"מ, השאלה היא איך מתנהלים לגבי הצהרת העוסק הפטור כאשר יש לכל עוסק פעילות גם מעבר לפעילותו בשותפות - האם ההצהרה של כל עוסק צריכה לכלול חלק יחסי מהמחזור של השותפות או שלכל יישות תהיה הצהרה בפני עצמה? ובעניין מס הכנסה, האם מקבלים אישור לניכוי מס במקור וניהול ספרים על כל תיק בנפרד או שיש אישור כולל לשותפות? ובעסקה מעל 11,000 ש"ח, האם זה אפשרי שהלקוח יפקיד לחשבון בנק העוסק בהפקדה ולא בהעברה (הפקדת שירות)? כמובן שיש בטופס ההפקדה של פרטי הלקוח והופקה חשבונית כחוק.
 
תשובה:
סעיף 128 לחוק מס ערך מוסף בעניין "שותפות ועסקה משותפת" קובע כדלקמן:
(א) עסקה שעשה שותף בשותפות רשומה, או שעשו מי שרואים אותם כשותפים לפי סעיף 56 [הכוונה ל"איחוד עוסקים"], במהלך עסקי השותפים – יראוה כאילו עשתה אותה השותפות, אם לא הוכח להנחת דעתו של המנהל היפוכו של דבר.
(ב) עסקה שנעשתה בידי שותפות שאיננה רשומה, או בידי שותפות שהוקמה לביצוע עסקה פלונית, או נעשתה עסקה בידי כמה עוסקים במשותף, לא יראו אותה כעסקה של שותפות אלא כשל כל שותף או עוסק לחוד, לפי חלקו, זולת אם ביקשו השותפים להירשם כעוסק אחד. ביקשו כאמור, יראו אותם כאחראים, ביחד ולחוד, לכל חובה, חוב, מעשה או מחדל הקשורים באותו ענין.
(ג) שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בדבר רישום, מתן דו"ח, החזר מס יתר, עודף מס תשומות ואחריות שותפים, ניכויים והוצאת חשבוניות בעסקאות כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) אף בסטיה מהוראות חוק זה.
(ד) לא קיבל המנהל ראיה שהוגשה לו לענין סעיף קטן (א) רשאי השותף או השותפות לערער לפני בית המשפט המחוזי." [ההדגשה כאן ולהלן אינה במקור – א"כ ו-ג'א"מ].
 
לאור האמור לעיל, הרי שלמיטב הבנתנו המקצועית, כאשר אופי הפעילות העסקית של העוסק שבגינו נרשם כ-"עוסק פטור" שונה במהותו מעסקי שותפות, יראו בשותפות כגוף משפטי נפרד לצרכי מס ערך מוסף. יחד עם זאת, מאחר ועסקינן בפרשנות משפטית, נמליץ לפנות למנהל מע"מ בסוגייה זו כדי למנוע אפשרות לטענות עתידיות. לעניין מס הכנסה, ככלל, מס הכנסה אינו מכיר בשותפויות כישות משפטית ולכן על כל שותף לדווח על חלקו בהכנסות השותפות במישור האישי. אין לראות בתשובה זו משום ייעוץ משפטי מחייב.
---------------------------
אנו עושים את כל המאמצים על מנת לענות בצורה מקצועית ומקיפה. יחד עם זאת, חשוב לנו להבהיר, כי אין לראות בתשובותינו כייעוץ משפטי מחייב ולאור העובדה כי אנו עדים לשאלות מעניינות ומקצועיות אשר לעתים חסרות בנתונים עובדתיים. משל כך אנו בדעה כי יהיה הכי טוב לתאם פגישה, על מנת שנוכל לתת לכם שירות מקצועי ואיכותי.

אנו עומדים לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-4251054

לפגישה אישית
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים
אני מאשר/ת קבלת ניוזלטרים, הודעות והזמנות לאירועים וכנסים

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

 

4.66 ע"י 3 גולשים

הוסף תגובה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.